שיתוף הנתונים של Business Contact Manager עם משתמשים אחרים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עם Business Contact Manager for Outlook 2007, עליך ועל עמיתיך באפשרותך לשתף את הנתונים העסקיים שחשוב כולכם. מידע בכותרות תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הזדמנויות או פרוייקטים עסקיים הנשמרת כרשומות מסד נתונים של Business Contact Manager. יוצר מסד נתונים זה גם הוא בעלים של מסד נתונים, באפשרותך להעניק או דחיית גישה של משתמשים אחרים הנמצאים באותה רשת.

הערה: עבור רמה גבוהה יותר של אבטחה, כל הנתונים המועברים בין את מסד נתונים משותף את מסד נתונים מקומי מוצפן.

הבעלים של מסד הנתונים באפשרותך לשתף את מסד הנתונים רק עם עמיתים בעלי מחשבים נמצאים באותה רשת, באותה קבוצת עבודה או תחום. מחשבים ברשת יכולים "לראות" לזו שמשמעותו כי עמיתים באפשרותך לגשת תיקיות, קבצים ומדפסות במחשבים של אחרים אם המדפסת, קובץ או תיקיה משותף. המחשבים מחוברים באופן אלחוטי או באמצעות חיבור פיזי. לקבלת מידע נוסף אודות עבודה ברשת ושיתוף של קבצים, ראה עזרה ותמיכה Windows.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הענק או מנע למשתמשים אחרים גישה למסד הנתונים שלי

גישה למסד נתונים משותף

הענק או מנע למשתמשים אחרים גישה למסד הנתונים שלי

אם אתה הבעלים של מסד הנתונים, באפשרותך להעניק גישה למסד הנתונים שלך למשתמשים שנבחרו כבר יש לך גישה למחשב שלך או מהווים חלק שלך תחום. באפשרותך גם להשתמש אשף שיתוף מסד נתונים כדי לשנות את משתמשים שיש להם גישה למסד הנתונים של Business Contact Manager.

מחשבים המשתמשים יכולים להיות חברים באותה קבוצת עבודה או רשת. תחום אינו נדרש כדי לשתף את מסד הנתונים.

משתמשים שיש להם גישה למסד נתונים באפשרותך לעדכן רשומות, ליצור רשומות חדשות, ולהעביר רשומות אל התיקיה פריטים שנמחקו. הם לצמיתות, אין באפשרותך למחוק רשומות.

בתור בעלים של מסד נתונים, באפשרותך:

 • בחר כדי לשתף או לא לשתף את מסד הנתונים עם אחרים.

 • להעניק או למנוע גישה למסד נתונים עבור משתמשים בודדים.

 • שנה את המשתמשים שיש להם גישה למסד הנתונים שלך.

 • מחיקת מסד הנתונים.

 • גבה את מסד הנתונים.

 • שחזור מסד נתונים גיבית בעבר.

 • מחיקת רשומה לצמיתות על-ידי ריקון התיקיה פריטים שנמחקו.

  כל משתמש יכול לשחזר רשומה שעדיין נמצא בתיקיה ' פריטים שנמחקו '.

 • בדוק אם יש שגיאות ולתקן את מסד הנתונים.

  • שנה את חברה שמקושר את מסד הנתונים של Business Contact Manager באמצעות שלך מערכת חשבונאות.

אם אתה מנהל מערכת של המחשב או התחום, באפשרותך:

 • הוסף משתמשים חדשים המחשב או את התחום.

 • גישה לכל מסד הנתונים המשותף במחשב זה או התחום, כולל מסדי נתונים שנוצרו על-ידי אחרים.

כדי להעביר של מסד נתונים, הראשון לגבות את הנתונים של Business Contact Managerולאחר מכן לשחזר את הנתונים במחשב היעד.

לראש הדף

כדי להעניק או לדחות גישה למסד הנתונים של Business Contact Manager

 1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על שתף מסד נתונים.

 2. השלם את אשף שיתוף מסד נתונים.

  • כדי להעניק או לדחות את הגישה רק חלק מהמשתמשים שלך שלהם, בחר אני רוצה לשתף את הנתונים שלי ולאחר מכן, בדף בחירת משתמשים, בצע את הפעולות הבאות:

   • בחר בתיבת הסימון לצד שמות משתמשים בעלי שאיתם ברצונך לשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager.

   • נקה את תיבת הסימון של המשתמשים שברצונך לא גישה למסד הנתונים שלך.

  • כדי להעניק גישה לאדם יתחבר למסד הנתונים המשותף ממחשב אחר, האשף שיתוף מסד נתונים, לחץ על אני רוצה לשתף את הנתונים שלי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון עם משתמשים שעובדים במחשבים אחרים ברשת שלי. כדי להוסיף משתמש חדש ששמו אינו מופיע, בדף בחירת משתמשים, לחץ על הוסף משתמש חדש. עליך לציין סיסמה זמנית עבור כל משתמש. הסיסמה אינו יכול להיות ריק.

   עצה: על המשתמש החדש להחזיק גם חשבון משתמש עם שם המשתמש באותו מחשב המתחבר למסד הנתונים המשותף.

  • כדי להתחבר למסד הנתונים המשותף של Business Contact Manager, כל מחשב חייב לפעול Business Contact Manager for Outlook 2007.

כדי לשנות (הוסף או הסר) המשתמשים שיש להם גישה למסד הנתונים של Business Contact Manager

 1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על שתף מסד נתונים.

 2. לחץ על הבא.

 3. בדף בחירת משתמשים, בצע את הפעולות הבאות:

  • בחר בתיבת הסימון לצד שמות משתמשים בעלי שאיתם ברצונך לשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager.

   כדי להוסיף משתמש שאינו מופיע בדף, לחץ על לחצן הוסף משתמש חדש ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך. עליך לציין סיסמה זמנית עבור כל משתמש. הסיסמה אינו יכול להיות ריק. על המשתמש החדש להחזיק גם חשבון משתמש עם שם המשתמש באותו מחשב המתחבר למסד הנתונים המשותף.

  • נקה את תיבת הסימון לצד שמות המשתמשים שברצונך לא תהיה גישה למסד הנתונים של Business Contact Manager.

 4. לחץ על הבא ולאחר מכן השלם את האשף.

לראש הדף

כדי להפסיק את השיתוף של מסד הנתונים שלך

 1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על שתף מסד נתונים.

 2. בדף ' שיתוף מסד נתונים, לחץ על ברצוני לשתף את הנתונים שלי.

  הערה: אם Business Contact Manager for Outlook המשולב עם Office Accounting, יש להסיר את השילוב לפני באפשרותך להפסיק לשתף את מסד הנתונים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההסרה השילוב, ראה עזרה ב- Office Accounting.

גישה למסד נתונים משותף

באפשרותך להתחבר למסד נתונים של Business Contact Manager אם הוענקה לך גישה על-ידי הבעלים של מסד הנתונים. מסד הנתונים המשותף יכול להיות באותו מחשב (מקומי) או במחשב אחר (מרחוק).

הערה: כדי להתחבר למסד הנתונים המשותף של Business Contact Manager, כל מחשב חייב לפעול Business Contact Manager for Outlook 2007.

אם הוענקה לך גישה, אתה יכול הצג פריטי היסטוריית תקשורת, לעדכן רשומות, ליצור רשומות חדשות, לגשת לנתונים חשבונאות והעברת רשומות אל ומתוך התיקיה פריטים שנמחקו.

הערה: יותר מאדם אחד בו-זמנית באפשרותך לערוך את אותה רשומה מאחר שהיא אינה נעולה. אם רשומה נערך בו-זמנית על-ידי יותר מאדם אחד, השינויים שנשמר העדכני ביותר תחליף שינויים קודמות.

בנוסף המוענקת גישה למסד נתונים משותף שנמצא באותו מחשב, יש להגדיר Business Contact Manager for Outlook עבור פרופיל Outlook שלך. אם מסד הנתונים המשותף נמצא במחשב אחר, Business Contact Manager for Outlook גם להיות מותקן במחשב שלך ולאחר מכן שהוגדרה עבור פרופיל Outlook שלך. בכל מקרה, פירוש הדבר כי בעת הפעלת Outlook, עליך להשלים את אשף האתחול של Business Contact Manager. עיין בהליכים הבאים לקבלת מידע אודות אופן להשלים את אשף האתחול או לעבור אליהן באמצעות מסד נתונים משותף.

לקבלת מידע נוסף אודות פרופילים, ראה מבט כולל של Outlook פרופילים של דואר אלקטרוני.

כדי לגשת למסד נתונים משותף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם אתה משתמש Business Contact Manager for Outlook בפעם הראשונה, השלם את אשף האתחול

 1. אשף האתחול, לחץ על בחר מסד נתונים קיים.

 2. בתיבה שם מחשב, הקלד את שם המחשב שבו ממוקם מסד הנתונים המשותף ולאחר מכן לחץ על התחבר.

  אם אינך יודע את שם המחשב או שם מסד הנתונים, פנה לאדם שיצר את מסד הנתונים לקבלת מידע זה.

 3. בתיבה שם מסד נתונים, בחר את מסד הנתונים.

 4. לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף ההפעלה.

  הבעלים של מסד הנתונים חייב לספק לך סיסמה זמנית. תתבקש לשנות אותו. הסיסמה אינו יכול להיות ריק.

אם יש לך כבר מותקן, והשתמשת Business Contact Manager for Outlook, מעבר למסד הנתונים המשותף.

 1. בתפריט Business Contact Manager, הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על יצירה או בחירה של מסד נתונים.

 2. לחץ על בחר מסד נתונים קיים.

 3. בתיבה שם מחשב, הקלד את שם המחשב שבו ממוקם מסד הנתונים המשותף ולאחר מכן לחץ על התחבר.

  אם אינך יודע את שם המחשב או שם מסד הנתונים, פנה לאדם שיצר את מסד הנתונים לקבלת מידע זה.

 4. בתיבה שם מסד נתונים, בחר את מסד הנתונים.

 5. לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף ההפעלה.

  הבעלים של מסד הנתונים חייב לספק לך סיסמה זמנית. תתבקש לשנות אותו. הסיסמה אינו יכול להיות ריק.

לקבלת מידע נוסף אודות הדף, לחץ על לחצן עזרה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×