שיפור נתונים באמצעות גרפיקת נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להעביר מידע בצורה יעילה ותמציתית על-ידי הוספת גרפיקת נתונים לדיאגרמות שלך. Microsoft Office Visio Professional 2007 כולל ערכה של גרפיקת נתונים שבאפשרותך לבחור מתוכה או לשנות. כמו כן, באפשרותך לבנות גרפיקת נתונים משלך.

בנושא זה

מהי גרפיקת נתונים?

הצגת נתונים בצורות

שינוי גרפיקת נתונים

בניית גרפיקת נתונים חדשה

שיפור גרפיקת נתונים

מהי גרפיקת נתונים?

גרפיקת נתונים היא ערכת שיפורים שבאפשרותך להחיל על צורות כדי להציג נתונים הכלולים בהן. גרפיקת נתונים מייצגת את הנתונים כשילוב של רכיבים טקסטואליים וחזותיים, כגון דגלים ומדי התקדמות.

נניח, לדוגמה, שברשותך צורה המכילה מידע אודות מכירות וברצונך להציג מידע זה באופן הבא:

 • 'אזור' כטקסט המציג רק את הערך ('מערב') במקום התווית ('אזור מכירות')

 • 'מכירות' כטקסט המציג הן את התווית והן את הערך

 • שוב 'מכירות', אך הפעם כמד התקדמות המקשר מכירות נוכחיות עם תחזית המכירות של השנה

 • השוואה לשנה שעברה המציגה גם את התווית וגם את הערך

 • שוב השוואה לשנה שעברה, אבל הפעם כסמל המציג דגל כדי לציין את המצב

גרפיקת הנתונים הבאה מוסרת מידע זה בצורה ברורה.

צורה עם נתוני מכירות

לאחר שתיצור גרפיקת נתונים, תוכל:

 • להחיל אותה על צורות אחרות עם אותם נתונים.

 • לערוך את גרפיקת הנתונים לשינוי אוטומטי של כל הצורות עליהן היא מוחלת.

לאחר החלת גרפיקת נתונים על צורות מרובות, אם תשנה את גרפיקת הנתונים, שינויים אלה יחולו על כל הצורות עליהן החלת את גרפיקת הנתונים.

באפשרותך ליצור גרפיקות נתונים רבות כנדרש עבור הצורות שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור גרפיקת נתונים כדי להציג נתוני עובדים ולהחיל אותה על כל הצורות של העובדים שלך. באפשרותך ליצור גרפיקת נתונים אחרת כדי להציג נתוני ציוד ולהחיל אותה על כל צורות הציוד שלך.

מהיכן מגיע הנתונים?

הנתונים שבאפשרותך להציג באמצעות גרפיקת נתונים מפורטים בתיבת הדו-שיח נתוני צורה של כל צורה. (בגירסאות קודמות של Microsoft Office Visio, נתונים אלה הופיעו ברשימת מאפיינים מותאמים אישית עבור כל צורה). באפשרותך להקליד נתונים לתוך תיבת הדו-שיח נתוני צורה עבור כל צורה בנפרד, או באפשרותך להשתמש את הקישור באשף הנתונים לצורות. אם אתה מייבא את הנתונים שלך באמצעות קישור נתונים אשף צורות, באפשרותך לבחור כיצד ברצונך ש- Visio כדי להציג את הנתונים עבורך. לקבלת מידע נוסף אודות האשף, ראה ייבוא נתונים מ- Excel, SQL Server, אתרי SharePoint, ומקורות חיצוניים אחרים.

לראש הדף

הצגת נתונים בצורות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, הצבע על נתונים ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, בחר את הרכיבים שברצונך להחיל בגרפיקת נתונים. ראה שיפור גרפיקת נתונים לקבלת מידע אודות השיפורים השונים שניתן לבחור מתוך, כולל טקסט, סרגלי נתונים, סמלים וקידוד.

לראש הדף

שינוי גרפיקת נתונים

אם גרפיקות הנתונים הקיימות אינן עונות על צרכיך, באפשרותך להתאים אותן אישית במקום ליצור גרפיקות נתונים חדשות. השינויים מוחלים על כל הצורות עליהן הוחלה גרפיקת נתונים זו.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורה עם גרפיקת הנתונים שברצונך לשנות, הצבע על נתונים ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 2. השתמש עריכת גרפיקת נתונים תיבות הדו-שיח סוג ועריכתסוג הסבר כדי להתאים אישית את גרפיקת הנתונים. ראה שיפור גרפיקת נתונים לקבלת מידע אודות השיפורים שבאפשרותך לבחור מתוך.

לאחר שלחצת על אישור בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, השינויים מוחלים על כל הצורות עליהן מוחלת גרפיקת הנתונים וגם על גרפיקת הנתונים עצמה.

לראש הדף

בניית גרפיקת נתונים חדשה

 1. לחץ על נתונים ולאחר מכן לחץ על הצגת נתונים בצורות.

 2. בחלונית המשימות גרפיקת נתונים, תחת צור גרפיקת נתונים חדשה, לחץ על גרפיקת נתונים חדשה.

 3. השתמש גרפיקת נתונים חדשה תיבות הדו-שיח סוג וסוג הסבר חדש כדי להתאים אישית את גרפיקת הנתונים. ראה שיפור גרפיקת נתונים לקבלת מידע אודות השיפורים השונים שניתן לבחור מתוך.

לראש הדף

שיפור גרפיקת נתונים

באפשרותך להוסיף ארבעה סוגי רכיבים כדי לשפר את גרפיקת הנתונים: טקסט, סרגלי נתונים, סמלים וקידוד צבעים. בסעיפים הבאים מוסבר כיצד להוסיף כל סוג רכיב.

הוספת טקסט לגרפיקת נתונים

הוספת סרגל נתונים לגרפיקת נתונים

הוספת סמל להגדיר לגרפיקת נתונים

הוספת צבע לפי ערך

הוספת טקסט לגרפיקת נתונים

קיימים מספר סגנונות של שדות טקסט מהם ניתן לבחור. חלק סגנונות הם הסברי טקסט המכילים את שם העמודה ואת הערך שלה. הסגנונות האחרים הם כותרות המציגות רק את ערך הנתונים.

האיור הבא מדגים כותרות, הסברי טקסט וערכים.

חלקים של פריט טקסט של גרפיקת נתונים.

1. בכותרות מוצגים רק ערכים.

2. בהשוואה לשעברה הוא התווית עבור ההסבר.

3. +13% הוא הערך עבור הסבר זה.

 1. בתפריט נתונים, לחץ על הצגת נתונים בצורות.

 2. בחלונית המשימות גרפיקת נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גרפיקת הנתונים אליה ברצונך להוסיף טקסט ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, לחץ על פריט חדש ולאחר מכן לחץ על טקסט.

 4. בתיבת הדו-שיח טקסט חדש, לחץ על שדה נתונים ובחר פריט מתוך הרשימה.

 5. לחץ על הסבר ובחר סגנון של ערכת סמלים מתוך הרשימה.

 6. בחר את מיקום ההסבר באחת מהדרכים הבאות:

  • תחת מיקום ההסבר, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על תיבות הטקסט אופקי ואנכי ובחר מיקומים מתוך הרשימות.

 7. תחת פרטים, בחר את האפשרויות כדי לבחור את המראה הרצוי עבור ההסבר או הכותרת.

הוספת סרגל נתונים לגרפיקת נתונים

סרגלי נתונים מציגים את הנתונים בצורה דינאמית בתרשימים ובגרפים ממוזערים כגון מדי התקדמות, דירוגי כוכבים, מדי-חום ומדי-מהירות.

 1. בתפריט נתונים, לחץ על הצגת נתונים בצורות.

 2. בחלונית המשימות גרפיקת נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גרפיקת הנתונים שברצונך להוסיף אליה סרגל נתונים ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, לחץ על פריט חדש ולאחר מכן לחץ על סרגל נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח סרגל נתונים חדש, לחץ על שדה נתונים ובחר פריט מתוך הרשימה.

 5. לחץ על הסבר ובחר סגנון של ערכת סמלים מתוך הרשימה.

 6. כדי לבחור את מיקום ההסבר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • תחת מיקום ההסבר, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על תיבות הטקסט אופקי ואנכי ובחר מיקומים מתוך הרשימות.

 7. תחת פרטים, בחר את האפשרויות כדי לבחור את המראה הרצוי עבור סרגל הנתונים.

הוספת ערכת סמלים לגרפיקת נתונים

באפשרותך להציג את הנתונים שלך באמצעות ערכות סמלים כגון דגלים, סימני תעבורה וחצי מגמה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בדגלים כדי לציין את המכירות הנוכחיות בהשוואה לאלה של שנה שעברה. כפי שמוצג בדוגמה הבאה, באפשרותך להגדיר את ערכי הדגלים כך שדגל כחול, משמעותו שהמכירות עלו בצורה משמעותית, דגל צהוב משמעותו שמכירות עלו בצורה בצורה מתונה ודגל אדום משמעותו שהמכירות ירדו באותה שנה.

הצג מצב עם דגלים

 1. בתפריט נתונים, לחץ על הצגת נתונים בצורות.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גרפיקת הנתונים אליה ברצונך להוסיף סמל ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, לחץ על פריט חדש ולאחר מכן לחץ על ערכת סמלים.

 4. בתיבת הדו-שיח ערכת סמלים חדשה, לחץ על שדה נתונים ובחר פריט מתוך הרשימה.

 5. לחץ על הסבר ובחר סגנון של ערכת סמלים מתוך הרשימה.

 6. כדי לבחור את מיקום ההסבר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • תחת מיקום ההסבר, בחר בתיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל.

  • נקה את תיבת הסימון השתמש במיקום ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על תיבות הטקסט אופקי ואנכי ובחר מיקומים מתוך הרשימות.

 7. תחת כללים להצגת כל סמל, בחר בערכים אותם מייצג כל סמל. באמצעות הדוגמה הקודמת, תיבת הדו-שיח עריכת ערכת סמלים תיראה כמו האיור הבא.

תיבת הדו-שיח 'עריכת ערכת סמלים' עם כללים המוחלים על סמלי דגל

הוספת צבע לפי ערך

באמצעות האפשרות צביעה לפי ערך תוכל להחיל צבע כדי לציין ערכים או טווחי ערכים ייחודיים.

כל צבע מייצג ערך ייחודי      באפשרותך להחיל את אותו צבע על כל הצורות בעלות אותו ערך. לדוגמה, באפשרותך לצבוע את כל הצורות עבור עובדים במחלקת המכירות בצהוב ואת כל הצורות עבור עובדים במחלקת הנהלת חשבונות באדום.

צורות העובדים נצבעו כדי להציג את המחלקה

כל צבע מייצג טווח ערכים      באפשרותך להשתמש בטווח צבעים, מבהיר למעומעם, כדי לציין טווח ערכים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטווח של צבעים שהולכים ונעשים חוורים מאדום לוורוד כדי לייצג אזורים בעלי גידול גבוה, בינוני ונמוך במכירות.

צורות המציגות מכירות, עם צבעים המציינים רווחים יחסיים.

 1. בתפריט נתונים, לחץ על הצגת נתונים בצורות.

 2. בחלונית המשימות גרפיקת נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גרפיקת הנתונים שברצונך לקדד בצבע ולאחר מכן לחץ על עריכת גרפיקת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים, לחץ על פריט חדש ולאחר מכן לחץ על צביעה לפי ערך.

 4. בתיבת הדו-שיח צבע חדש לפי ערך, תחת תצוגה, בחר פריט מתוך הרשימה שדה נתונים.

 5. תחת שיטת צביעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר באפשרות כל צבע מייצג ערך ייחודי כדי להחיל את אותו צבע על כל הצורות בעלות אותו הערך.

   הרשימה הקצאות צבעים מציגה את כל הערכים הזמינים ומקצה צבע מילוי וצבע טקסט לכל ערך. כדי לבחור צבע מילוי או צבע טקסט אחרים, לחץ על החץ צבע מילוי או על צבע טקסט.

  • בחר באפשרות כל צבע מייצג טווח ערכים כדי להשתמש בטווח של צבעים, מבהיר לעמום, לציון טווח ערכים.

   הרשימה הקצאות צבעים מציגה רשימה של טווחי ערכים אפשריים ומקצה צבע מילוי וצבע טקסט לכל טווח. הקלד ערכים שונים בתיבות ערך 1 וערך 2 כדי ליצור טווחים מותאמים אישית. כדי לבחור צבעי מילוי וטקסט אחרים עבור כל ערך, באפשרותך ללחוץ על החיצים צבע מילוי או צבע טקסט. עם זאת, כדי לשמר את אפקט הבהירות-לעמימות של ערכות הצבעים, אנו ממליצים שתבחר צבע אחר רק עבור הפריט הראשון ברשימה הקצאות צבעים.

 6. לחץ תחילה על אישור בתיבת הדו-שיח צבע חדש לפי ערך ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח עריכת גרפיקת נתונים כדי להחיל את ההגדרות על הצורות בציור שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×