שינוי שרתי שמות להגדרת Office 365 באמצעות DNSMadeEasy

משתתפים: פיטר באומגרטנר

עיין בשאלות הנפוצות בנושא תחומים אם אינך מוצא את המידע שאתה מחפש.

למעט ההליך הראשון, יש לבצע את ההליכים המופיעים במאמר זה אצל רשם התחומים שבו רכשת את התחום שלך. זאת משום ש- DNSMadeEasy אינו רשם תחומים ועליך לנהל שרתי שמות באתר של רשם התחומים שלך.

השתמש בהליכים המופיעים במאמר זה כדי להוסיף ולהגדיר את התחום שלך ב- Office 365 כך ששירותים כגון דואר אלקטרוני ו- Skype for Business Online ישתמשו בשם התחום שלך. לשם כך, עליך לאמת את התחום שלך ולאחר מכן לשנות את שרתי השמות של התחום שלך ל- Office 365 כדי שרשומות ה- DNS הנכונות יוגדרו עבורך.

בצע את ההליכים הללו אם לפחות אחד משלושת המשפטים הבאים מתארים את מצבך:

 • יש לך תחום משלך וברצונך להגדיר אותו כך שיפעל עם Office 365.

 • אתה מעוניין ש- Office 365 ינהל את רשומות ה- DNS עבורך. (אם אתה מעדיף זאת, באפשרותך לנהל את רשומות ה-DNS שלך בעצמך.)

 • התחום שלך מתארח אצל ספק אירוח DNS או רשם תחומים שאינו מופיע במאמר כיצד לקנות שם תחום.

אלה הן הפעולות שעליך לבצע. (זקוק לעזרה נוספת? קבל תמיכה.)

מחיקת התחום DNSMadeEasy

כאשר נרשמת ל- DNSMadeEasy, הוספת תחום באמצעות התהליך Add Domains.

התחום שהוספת נרכש מרשם תחומים נפרד; DNSMadeEasy אינו מציע שירותי רישום תחומים. כדי לאמת את התחום שלך ולהקצות אותו מחדש ל- Office 365, תחילה עליך להסיר תחום זה מהרשימה Domains של DNSMadeEasy.

לאחר הסרת התחום מ- DNSMadeEasy, עליך לבצע שלבים נוספים אצל רשם התחומים שממנו רכשת את התחום.

 1. כדי להתחיל, עבור אל דף התחומים שלך ב- DNSMadeEasy באמצעות קישור זה. תתבקש להיכנס תחילה.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-1

 2. בדף Management Console, באזור Recently Updated Domains, בחר את התחום שברצונך לעדכן.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. בחר Delete Domain.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-1

 4. בתיבת הטקסט בתיבת הדו-שיח לאישור, הקלד את המילה הבאה:

  DELETE

  חשוב: יש להקליד את המילה באותיות רישיות בלבד, כפי שמוצג.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-2

 5. עדיין בתיבת הדו-שיח לאישור, בחר Submit.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-3

חזרה לראש הדף

הוספת רשומת TXT או MX לצורך אימות

חשוב: עליך לבצע הליך זה אצל רשם התחומים שבו רכשת ורשמת את התחום שלך.

בהליך זה תיצור רשומה אחת בלבד - רשומת TXT או רשומת MX. TXT הוא סוג הרשומה המועדף, אך ספקי אירוח DNS מסוימים אינם תומכים בסוג זה. במקרה כזה תוכל ליצור רשומת MX במקום זאת.

כדי שתוכל להשתמש בתחום שלך עם Office 365, עלינו לוודא שהתחום נמצא בבעלותך. היכולת שלך להיכנס לחשבון אצל רשם התחומים וליצור את רשומת ה- DNS מוכיחה ל- Office 365 שהתחום נמצא בבעלותך.

שים לב שרשומה זו משמשת רק לאימות שהתחום נמצא בבעלותך; היא אינה משפיעה על שום דבר אחר. תוכל למחוק אותה מאוחר יותר, אם תרצה.

מצא את האזור באתר האינטרנט של ספק אירוח ה- DNS שלך שבו תוכל ליצור רשומה חדשה

 1. היכנס לאתר האינטרנט של ספק אירוח ה- DNS שלך.

 2. בחר את התחום שלך.

 3. מצא את הדף שבו באפשרותך לערוך רשומות DNS עבור התחום שלך.

צור את הרשומה

 1. אם אתה יוצר רשומת TXT, השתמש בערכים אלה:

  Record Type

  Alias או Host Name

  Value

  TTL

  TXT

  (הקלד או העתק והדבק @ או את שם_התחום שלך.)

  MS=msXXXXXXXX

  הערה: זוהי דוגמה. השתמש בערך יעד או כתובת הצבעה הספציפי שלך כאן, מהטבלה ב- Office 365.
  כיצד ניתן למצוא זאת?

  הגדר ערך זה לשעה או למקבילה בדקות (60), בשניות (3600) וכו'.

 2. אם אתה יוצר רשומת MX, השתמש בערכים אלה:

  Record Type

  Alias או Host Name

  Value

  Priority

  TTL

  MX

  (הקלד או העתק והדבק @ או את שם_התחום שלך.)

  MS=msXXXXXXXX

  הערה: זוהי דוגמה. השתמש בערך יעד או כתובת הצבעה הספציפי שלך כאן, מהטבלה ב- Office 365.
  כיצד ניתן למצוא זאת?

  עבור עדיפות, כדי למנוע התנגשויות עם רשומת MX ששימשה לזרימת דואר, השתמש בעדיפות נמוכה יותר מזו המוגדרת עבור רשומות MX קיימות.

  לקבלת מידע נוסף, ראה מהי עדיפות MX?

  הגדר ערך זה לשעה או למקבילה בדקות (60), בשניות (3600) וכו'.

 3. שמור את הרשומה.

לאחר הוספת הרשומה באתר של רשם התחומים, תוכל לחזור אל Office 365 ולבקש מ- Office 365 לחפש את הרשומה.

כאשר Office 365 ימצא את רשומת ה- TXT הנכונה, התחום שלך יאומת.

 1. בחר התקנה > תחומים.

 2. בדף תחומים, בחר את התחום שאתה מאמת.

  O365‏-BP-אימות-1-2

 3. בדף הגדרה, בחר התחל בהגדרה.

  O365‏-BP-אימות-1-3

 4. בדף אימות תחום, בחר אמת.

  O365-BP-Verify-1-4

הערה: בדרך כלל חולפות כ- 15 דקות עד ששינויי ה- DNS נכנסים לתוקף. עם זאת, לעתים חולף זמן רב יותר עד שהשינוי שביצעת מתעדכן ברחבי מערכת ה- DNS של האינטרנט. אם אתה נתקל בקשיים בזרימת דואר או בבעיות אחרות לאחר הוספת רשומות DNS, ראה פתרון בעיות לאחר שינוי שם התחום או רשומות ה- DNS.

חזרה לראש הדף

שינוי רשומות שרת השמות (NS) של התחום שלך

חשוב: עליך לבצע הליך זה אצל רשם התחומים שבו רכשת ורשמת את התחום שלך.

כאשר אתה מגיע לשלב האחרון באשף הגדרת התחומים ב- Office 365, נותרה לך משימה אחת: כדי להגדיר את התחום שלך בשירותי Office 365, כגון דואר אלקטרוני, עליך לשנות את רשומות שרת השמות (או NS) של התחום אצל רשם התחומים שלך כך שיפנו אל שרתי השמות הראשיים והמשניים של Office 365. לאחר מכן, מאחר ש- Office 365 מארח את ה- DNS שלך, רשומות ה- DNS הדרושות עבור השירותים שלך יוגדרו עבורך באופן אוטומטי.

באפשרותך לעדכן את רשומות שרת השמות בעצמך על-ידי ביצוע השלבים שרשם התחומים עשוי לספק בתוכן העזרה באתר האינטרנט שלו. אם אינך בקיא ב- DNS, פנה לתמיכה אצל רשם התחומים.

כדי לשנות את שרתי השמות של התחום שלך באתר האינטרנט של רשם התחומים בעצמך, בצע את השלבים הבאים.

 1. אתר את האזור באתר האינטרנט של רשם התחומים שבו ניתן לערוך את שרתי השמות עבור התחום שלך.

 2. צור ארבע רשומות של שרת השמות באמצעות הערכים בטבלה הבאה, או ערוך את הרשומות הקיימות של שרתי השמות כך שיתאימו לערכים הבאים:

  First nameserver

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Second nameserver

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Third nameserver

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Fourth nameserver

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. שמור את השינויים שערכת.

זהירות: כאשר אתה משנה את רשומות ה- NS של התחום שלך כך שיפנו אל שרתי השמות של Office 365, הדבר משפיע על כל השירותים המשויכים כעת לתחום שלך. אם דילגת על שלבים כלשהם באשף, כגון הוספת כתובות דואר אלקטרוני, או אם אתה משתמש בתחום שלך עבור בלוגים, עגלות קניות או שירותים אחרים, נדרשים שלבים נוספים. אחרת, שינוי זה עלול לגרום לזמן השבתה של השירות, כגון אובדן גישה לדואר האלקטרוני או חוסר נגישות של אתר האינטרנט הנוכחי שלך. לדוגמה, להלן כמה שלבים שעשויים להידרש לצורך אירוח של דואר אלקטרוני ואתר אינטרנט:

הערה: ייתכן שתצטרך להמתין כמה שעות לביצוע העדכונים של רשומות שרתי השמות במערכת ה- DNS של האינטרנט. לאחר מכן הדואר האלקטרוני שלך ושירותים אחרים ב- Office 365 יוגדרו לעבוד עם התחום שלך.

חזרה לראש הדף

עדיין זקוק לעזרה?

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

חזרה לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×