שינוי של תבנית טופס שפורסמה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי לבצע שינויים בתבנית טופס שפורסמה, שנה את העותק לעבודה של תבנית הטופס ולאחר מכן פרסם מחדש את העותק לעבודה אל מיקום הפרסום המקורי.

במאמר זה

סקירה

קבלת עותק לעבודה של תבנית הטופס

פרסום מחדש של תבנית הטופס ששונתה אל ספריית מסמכים

פרסום מחדש של תבנית הטופס ששונתה אל תיקיית רשת משותפת

מבט כולל

לפני שתשנה תבנית טופס שפורסמה, חשוב על ההשפעה שתהיה לשינויים שלך על טפסים קיימים המבוססים על תבנית הטופס. לדוגמה, אם תשנה את מקור נתונים בתבנית הטופס, השינויים עלולים למחוק לצמיתות נתונים בטפסים קיימים המבוססים על תבנית טופס זו.

השינויים הבאים בתבנית טופס עלולים לגרום לאובדן נתונים:

 • שינוי של שדה או קבוצה מחוזר ללא חוזר

 • שינוי סוג הנתונים של שדה טקסט עשיר

 • שינוי שם, העברה או הסרה של שדה או קבוצה ממקור הנתונים

  הערה: בעת הסרת פקד מתבנית טופס, השדה או הקבוצה המאוגדים לטופס זה והנתונים בשדה או בקבוצה נשארים במקור הנתונים. עם זאת, הנתונים בשדה או בקבוצה לא יהיו גלויים בטופס מכיוון שהסרת את הפקד שהיה מאוגד לשדה או לקבוצה אלה. אם הסרת פקד מתבנית הטופס וברצונך שהמשתמשים יראו את הנתונים בשדה או בקבוצה המאוגדים לפקד שהוסר, הוסף פקד נוסף לתבנית הטופס ולאחר מכן אגד את הפקד החדש לקבוצה או לשדה הקיימים.

כדי לשנות תבנית טופס שפורסמה, שנה תחילה את העותק לעבודה של תבנית הטופס. עותק לעבודה הוא הגירסה המאוחסנת במחשב שלך או בתוכנית בקרת גירסאות כגון Microsoft Visual SourceSafe. לאחר שינוי של העותק לעבודה, באפשרותך לפרסם אותו אל מיקום הפרסום. אם אין ברשותך עותק לעבודה של תבנית הטופס ופרסמת את תבנית הטופס אל ספריית מסמכים בשרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services או אל תיקיית רשת משותפת, באפשרותך לשמור במחשב שלך עותק של תבנית הטופס ממיקום הפרסום. גירסה שמורה זו הופכת לעותק לעבודה שלך. לאחר מכן תוכל לשנות את העותק לעבודה ולפרסם אותו מחדש אל מיקום הפרסום המקורי. בעת פרסום תבנית הטופס ששונתה אל מיקום הפרסום המקורי, תבנית הטופס שפורסמה במקור תוחלף על-ידי הגירסה ששונתה.

פרסום תבנית טופס אינו זהה לשמירת תבנית טופס. בעת פרסום תבנית טופס, אשף הפרסום הוספת מיקום הפרסום ועיבוד הוראות על תבנית הטופס כך שמשתמשים יוכלו לפתוח טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. בעת שמירת תבנית טופס, אתה שומר עותק של תבנית הטופס, בדיוק כפי שאתה עושה בעת שמירת קובץ למחשב שלך. עליך להשתמש תמיד באשף הפרסום כאשר ברצונך להפוך לזמינים עבור המשתמשים שלך יוכלו למלא תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

קבלת עותק לעבודה של תבנית הטופס

אם ברצונך לשנות תבנית טופס שפורסמה אל ספריית מסמכים או אל מיקום משותף ברשת ואין ברשותך עותק לעבודה של תבנית הטופס, באפשרותך לשמור במחשב שלך עותק לעבודה של תבנית הטופס ממיקום הפרסום.

עצה: עליך לשקול להשתמש בתוכנית בקרת גירסאות, כגון Microsoft Visual SourceSafe, כדי לנהל את העותקים לעבודה של תבניות הטפסים.

שמירה במחשב שלך של עותק של תבנית הטופס מספריית מסמכים

 1. בדפדפן אינטרנט, פתח את ספריית המסמכים שבה לפרסם את תבנית הטופס.

 2. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על הגדרות ספריית טפסים.

 3. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 4. במקטע תבנית מסמך, לחץ על ערוך תבנית.

  תבנית הטופס ייפתח ב- Microsoft Office InfoPath.

 5. בתיבת הדו-שיח Microsoft Office InfoPath, לחץ על כן.

 6. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 7. בתיבת הדו-שיח Microsoft Office InfoPath, לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום בו ברצונך לשמור את העותק של תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

שמירה במחשב שלך של עותק של תבנית הטופס מתיקיית הרשת המשותפת

 1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

 2. תחת פתיחת תבנית טופס, לחץ על במחשב שלי.

 3. דפדף אל תיקיית הרשת המשותפת של תבנית טופס שפורסמה, לחץ על תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על פתח.

 4. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 5. בתיבת הדו-שיח Microsoft Office InfoPath, לחץ על אישור.

 6. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בחר מיקום שאינה המקורית לפרסם את המיקום שבו ברצונך לשמור עותק לעבודה של תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

הערה: אל תשמור את תבנית הטופס בתיקיית הרשת המשותפת אליה פרסמת במקור את תבנית הטופס. אם תשמור את תבנית הטופס בתיקיית הרשת המשותפת, תחליף את תבנית הטופס הקיימת. אם תחליף את תבנית הטופס הקיימת, ייתכן כי המשתמשים לא יוכלו לפתוח טפסים קיימים המבוססים על תבנית טופס זו.

לראש הדף

פרסום מחדש של תבנית הטופס ששונתה אל ספריית מסמכים

אם אתה עובד עם תבנית טופס שפורסמה במקור אל ספריית מסמכים, לאחר ביצוע השינויים הדרושים בעותק לעבודה של תבנית הטופס, באפשרותך לפרסם אותה מחדש אל ספריית המסמכים.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 2. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. בעמוד הבא של האשף, הקלד את המיקום של אתר SharePoint אליו פירסמת במקור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על עדכן את תבנית הטופס בספריית מסמכים קיימת, לחץ על ספריית המסמכים בה פרסמת במקור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 7. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

  אם תבנית הטופס תפורסם, תקבל אישור בעמוד האחרון של האשף.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי לפתוח את ספריית המסמכים ולבדוק את התהליך עבור מילוי טופס המבוסס על תבנית טופס זו, בחר בתיבת הסימון פתיחת ספריית מסמכים זו ולאחר מכן לחץ על סגור. ספריית המסמכים תיפתח בדפדפן אינטרנט. בעת לחיצה על חדש בסרגל הכלים של הרשימה, טופס המבוסס על תבנית טופס זו ייפתח ב- InfoPath.

   עצה: אם ברצונך להודיע למשתמשים שתבנית הטופס זמינה למילוי, שלח להם הודעת דואר אלקטרוני עם קישור לספריית המסמכים בה פרסמת את תבנית הטופס.

  2. כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תבנית טופס וטפסים המשתמשים שלך, בחר בתיבת הסימון שלח לטופס נמעני דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על סגור.

   הודעת דואר אלקטרוני עם הטופס בגוף ההודעה תיפתח עבורך למלא ולשלוח למשתמשים שלך. אם למשתמשים שלך יש Microsoft Office Outlook 2007, הם יוכלו למלא את הטופס בעת פתיחת הודעת הדואר האלקטרוני. משתמשים בעלי גירסאות קודמות של Outlook או יישומי דואר אלקטרוני אחרים יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם מהטופס והן תבנית הטופס מצורף. משתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף של תבנית הטופס כדי להתקין את תבנית הטופס במחשב שלהם. לאחר מכן המשתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף טופס ולחץ למלא את הטופס ב- InfoPath.

   עצה: בתיבה מבוא בהודעת הדואר האלקטרוני, הקלד תזכורת למשתמשים שלך כדי לפתוח קבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני משולח מהימן בלבד.

לראש הדף

פרסום מחדש של תבנית הטופס ששונתה אל תיקיית רשת משותפת

אם אתה עובד עם תבנית טופס שפורסמה במקור אל תיקיית רשת משותפת, לאחר ביצוע השינויים הדרושים בעותק לעבודה של תבנית הטופס, באפשרותך לפרסם אותה מחדש אל תיקיית הרשת המשותפת.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 2. באשף הפרסום, לחץ על במיקום ברשת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. בעמוד הבא של האשף, לחץ על עיון.

 4. דפדף אל תיקיית הרשת המשותפת אליה פרסמת את תבנית הטופס המקורית, לחץ על השם של תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בעמוד הבא של האשף, ודא את נכונות הנתיב ושם תבנית הטופס בתיבה שם תבנית טופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בעמוד הבא של האשף, אם יש לך נתיב חלופי לתיקיית רשת משותפת זו, כגון אחיד משאב Locator (URL) ציבורי, הקלד את הנתיב בתיבה.

 7. לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, לחץ על פרסם.

  אם תבנית הטופס תפורסם, תקבל אישור בעמוד האחרון של האשף.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח את ספריית המסמכים ולבדוק את התהליך עבור מילוי טופס על בסיס תבנית טופס זו, בחר בתיבת הסימון פתיחת ספריית מסמכים זו ולאחר מכן לחץ על סגור. ספריית המסמכים תיפתח בדפדפן אינטרנט. בעת לחיצה על חדש בתפריט הגדרות, טופס המבוסס על תבנית טופס זו ייפתח ב- InfoPath.

   עצה: אם ברצונך להודיע למשתמשים שתבנית הטופס זמינה למילוי, שלח להם הודעת דואר אלקטרוני עם קישור לספריית המסמכים בה פרסמת את תבנית הטופס.

  • כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תבנית טופס וטפסים המשתמשים שלך, בחר בתיבת הסימון שלח לטופס נמעני דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על סגור.

   הודעת דואר אלקטרוני עם הטופס בגוף ההודעה תיפתח עבורך למלא ולשלוח למשתמשים שלך. אם למשתמשים שלך יש Microsoft Office Outlook 2007, הם יוכלו למלא את הטופס בעת פתיחת הודעת הדואר האלקטרוני. משתמשים בעלי גירסאות קודמות של Outlook או יישומי דואר אלקטרוני אחרים יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם מהטופס והן תבנית הטופס מצורף. משתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף של תבנית הטופס כדי להתקין את תבנית הטופס במחשב שלהם. לאחר מכן המשתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף טופס ולחץ למלא את הטופס ב- InfoPath.

   עצה: בתיבה מבוא בהודעת הדואר האלקטרוני, הקלד תזכורת למשתמשים שלך כדי לפתוח קבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני משולח מהימן בלבד.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×