שינוי שירות האינטרנט בו נעשה שימוש בחיבור הנתונים הראשי בתבנית הטופס שלך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בנושא זה

מבט כולל

לפני שתתחיל

שינוי חיבור הנתונים של השאילתה

שינוי חיבור נתונים של שליחה

סקירה

כשאתה מעצב תבנית טופס בפעם הראשונה עם חיבור נתונים ראשי לשירות אינטרנט, אתה עשוי להשתמש בסביבת בדיקה שבה שירות האינטרנט פותח. כששירות האינטרנט יהיה מוכן לפריסה, יהיה עליך לשנות את חיבור הנתונים הראשי בתבנית הטופס שלך מתוך סביבת הבדיקה למיקום של שירות האינטרנט שנפרס.

כאשר אתה משנה את שירות האינטרנט בחיבור הנתונים הראשי, Microsoft Office InfoPath יוצר מקור נתונים ראשי עם שדות וקבוצות התואמים ל- סכימת XML בשירות האינטרנט החדש. אם הסכימות בשירותי האינטרנט הישן והחדש זהים, InfoPath באופן אוטומטי מבצעת איגוד הפקדים הקיימים בתבנית הטופס לשדות במקור הנתונים החדש. אם השדות והקבוצות במקור הנתונים החדש אינם תואמים את השדות והקבוצות במקור הנתונים הישן, InfoPath מסיר את איגוד מקור הנתונים מהפקדים. אם InfoPath מסיר את האיגוד מהפקדים, עליך להסיר את הפקדים מתבנית הטופס או לאגד אותם לשדות אחרים במקור הנתונים החדש.

בתלות בעיצוב של תבנית הטופס שלך, חיבור הנתונים הראשי עשוי לכלול חיבור נתונים של שאילתה, חיבור נתונים של שליחה, או את שניהם. אם חיבור הנתונים הראשי כולל חיבור נתונים של שאילתה והן חיבור נתונים של שליחה ושירות האינטרנט שינה מיקומים, עליך לשנות את שני החיבורים.

הערה: חפש קישורים למידע על שינוי חיבורי נתונים משניים למקורות נתונים חיצוניים אחרים בסעיף למידע נוסף.

לאחר שתשנה את חיבור הנתונים הראשי, עליך לפרסם ולבדוק את תבנית הטופס כדי לוודא שחיבור הנתונים לשירות האינטרנט פועל כצפוי כאשר משתמשים ממלאים טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. עליך לבצע בדיקות גם כדי לוודא שהטפסים הקיימים המבוססים על תבנית הטופס שלך עדיין פועלים כצפוי. לאחר שתשלים את בדיקותיך, תוכל לאפשר למשתמשים להתחיל למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. חפש קישורים למידע נוסף אודות פרסום תבנית טופס בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתשנה את חיבור הנתונים הראשי, דרוש לך המידע הבא ממנהל שירות האינטרנט שלך:

 • המיקום של שירות האינטרנט החדש.

 • אימות ששירות האינטרנט החדש משתמש בקידוד בסגנון מסמך/ליטרל. ל- InfoPath יש אפשרות לצרוך רק שירותי אינטרנט בסגנון מסמך/ליטרל.

 • שמות הפעולות בשירות האינטרנט בו תשתמש.

 • אימות שהסכימות בשירותי האינטרנט החדש והישן זהות.

לראש הדף

שינוי חיבור הנתונים של השאילתה

 1. בתפריט כלים, לחץ על המרת מקור נתונים ראשי.

 2. באשף חיבור הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. תחת בחר בסוג חיבור הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור תבנית הטופס שלך, לחץ על שירות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, הקלד את המיקום של שירות האינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם ברצונך לחפש שירות אינטרנט באמצעות שרת תיאור אוניברסלי וגילוי שילוב (UDDI), לחץ על חיפוש UDDI, הזן את כתובת ה-URL של שרת ה-UDDI שברצונך לחפש, ציין אם ברצונך לחפש לפי ספק או על-ידי שירות המסופק, הזן מילת מפתח לחיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש. שירותי אינטרנט התואמים למילת החיפוש שלך יופיעו ברשימת תוצאות החיפוש. בחר שירות האינטרנט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. ברשימה בחר פעולה, לחץ על פעולת שירות האינטרנט המחזירה נתונים לטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אם אשף חיבורי הנתונים נתקל ברכיב לא ידוע בסכימה של שירות האינטרנט, ייתכן שהעמוד הבא של האשף יבקש ממך לציין ערכים לדוגמה עבור כל פרמטר כדי לקבוע אילו שדות או קבוצות יש להוסיף למקור הנתונים הראשי.

  כיצד?

  1. בחר פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הגדרת ערך לדוגמה.

  2. בתיבה ערך לדוגמה, הקלד ערך כי המשתמש שלך עשוי להשתמש עבור שדה זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  בעת קביעת תצורה של חיבור נתונים לשירות אינטרנט באשף חיבורי הנתונים, Microsoft Office InfoPath מתחבר אל שירות האינטרנט ומבקש מהקובץ שפת תיאור של שירות אינטרנט (WSDL). קובץ ה-WSDL מכיל את סכימת בשימוש על-ידי שירות האינטרנט. שירות האינטרנט מגיב לבקשה על-ידי שליחת קובץ זה InfoPath. InfoPath משתמשת במידע בקובץ זה כדי להוסיף את השדות והקבוצות המתאימים למקור נתונים משני בתבנית הטופס. אם InfoPath מגלה סוג רכיב לא ידוע בקובץ ה-WSDL, InfoPath משתמש בנתונים לדוגמה כדי לקבוע את הגדרת סוג רכיב לא ידועה ולאחר מכן מוסיפה את השדות והקבוצות המתאימים למקור הנתונים המשני.

 7. אם שירות האינטרנט מקבל מידע אודות שינוי, העמוד הבא של האשף ישאל אם ברצונך לכלול מידע אודות שינוי בנתוני השאילתה. ברוב המקרים, השאר את תיבת הסימון כלול מידע אודות שינויים בעת שליחת נתונים נבחרת ולאחר מכן לחץ על הבא. אם אין ברצונך לכלול מידע אודות שינוי, נקה את תיבת הסימון כלול מידע אודות שינויים בעת שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  עמוד זה באשף מופיע רק אם הקובץ של שפת תיאור של שירותי אינטרנט (WSDL) עבור שירות האינטרנט מציין ששירות האינטרנט מחזיר DataSet של Microsoft ADO.NET.

 8. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם עבור חיבור הנתונים ולאחר מכן לחץ על סיום.

 9. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

 10. כדי לפרסם את תבנית הטופס, בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 11. בדוק את תבנית הטופס באופן יסודי על-ידי פתיחת טופס המבוסס על תבנית טופס זו ומילויו. ודא שהטופס פועל כצפוי.

לראש הדף

שינוי חיבור הנתונים של השליחה

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. ברשימה חיבורי נתונים עבור תבנית הטופס, לחץ על חיבור הנתונים של השליחה בחיבור הנתונים הראשי ולאחר מכן לחץ על שנה.

 3. באשף חיבור הנתונים, הקלד את המיקום של שירות האינטרנט החדש אליו המשתמשים שלך ישלחו את הטפסים שלהם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם ברצונך לחפש שירות אינטרנט באמצעות שרת תיאור אוניברסלי וגילוי שילוב (UDDI), לחץ על חיפוש UDDI, הזן את כתובת ה-URL של שרת ה-UDDI שברצונך לחפש, ציין אם ברצונך לחפש לפי ספק או על-ידי שירות המסופק, הזן מילת מפתח לחיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש. שירותי אינטרנט התואמים למילת החיפוש שלך יופיעו ברשימת תוצאות החיפוש. בחר שירות האינטרנט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. בדף הבא של האשף, ברשימה בחר פעולה, לחץ על פעולת שירות האינטרנט המקבלת את הנתונים שנשלחו ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, כדי לבחור אילו נתונים בטופס יש לשלוח עבור כל פרמטר בשירות האינטרנט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שלח את הנתונים בשדה או קבוצה

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על שדה או קבוצה.

  3. לחץ על שנה תמונת לחצן .

  4. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה שאת הנתונים שלהם ברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. בתיבה הכללה, לחץ על רכיבי טקסט ורכיבי צאצא בלבד כדי לשלוח רק את הנתונים בשדה זה ואת רכיבי הצאצא של השדה או הקבוצה, או לחץ על עץ משנה של XML, כולל הרכיב שנבחר כדי לשלוח את שם השדה, את הנתונים בשדה ואת רכיבי הצאצא בקבוצה או בשדה שנבחרו.

  שליחת כל הנתונים בטופס

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

  שלח את הנתונים כמחרוזת

  1. ברשימה Parameters, לחץ על פרמטר שירות האינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. תחת אפשרויות פרמטרים, לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

  3. בחר בתיבת הסימון שלח נתונים כמחרוזת.

   הערה: בדרך כלל, עליך לבחור בתיבת סימון זו כדי לשלוח נתונים חתומים דיגיטלית. ברוב המקרים, נקה תיבת סימון זו.

  פרטים טכניים אודות אובייקטים ADO.NET DataSet

  אם שירות האינטרנט דורש אובייקט DataSet של ADO.NET, בחר צומת ערכת נתונים בעת קביעת התצורה של חיבור נתונים זה. אם תשתמש בכל סוג אחר של צומת עבור חיבור נתונים לשירות אינטרנט הדורש DataSet של ADO.NET, פעולת השליחה תיכשל.

 6. לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם עבור חיבור הנתונים של שליחה ולאחר מכן לחץ על סיום.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×