שינוי שיטת התשלום עבור Office 365 לעסקים

בעת רכישת Office 365 לעסקים, אתה בוחר אם לשלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק, חשבונית או מפתח מוצר ששולם מראש. באפשרותך לעבור בין תשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק לתשלום באמצעות חשבונית בכל עת במהלך תקופת המנוי. אם שילמת באמצעות מפתח מוצר ששולם מראש, באפשרותך לבחור לעבור לתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק, או לעבור לתשלום באמצעות חשבונית לאחר תום תקופת הרישוי. לאחר שינוי אמצעי התשלום, המשתמשים שלך ימשיכו לקבל את אותן הקצאות רשיון שקיבלו בעבר.

חשוב: תשלום באמצעות חשבון בנק אינו זמין ביפן.

מעוניין לשנות את תדירות התשלומים שלך? אם ברצונך לשנות את תדירות התשלומים עבור מנוי Office 365 לעסקים, מתשלום שנתי לחודשי או מתשלום חודשי לשנתי, עליך להתקשר לתמיכה של Office 365 לקבלת עזרה.

מעוניין רק לשנות את פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך? ראה הוספה, עדכון או הסרה של כרטיס אשראי או חשבון בנק ב- Office 365 לעסקים.

מה עליי לעשות אם יש לי יתרה שלא שולמה?

אם תעבור מחשבונית לכרטיס אשראי או חשבון בנק, החיובים הקיימים בחשבונית לא יועברו לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק שלך, ולכן עליך להקפיד לשלם כל יתרת חוב על-ידי העברת כספים. באזורים מסוימים, באפשרותך לשלם את יתרת החוב גם באמצעות המחאה. עיין בחשבונית שלך לקבלת מידע נוסף על תשלום יתרת חוב.

אם אתה עובר מכרטיס אשראי או חשבון בנק לחשבונית, כל יתרה שלא שולמה תועבר לחשבונית הבאה שלך.

הערה: אם אתה משלם באמצעות כרטיס האשראי, וכרטיס האשראי שלך נדחה, תקבל הודעת דואר אלקטרוני כדי ליידע אותך כי אין באפשרותנו לעבד את התשלום. באפשרותך לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך ולשלוח באופן מיידי את התשלום על-ידי שימוש בלחצן שלם כעת בדף מנויים. לקבלת מידע נוסף, ראה "מה אם תוקפו של כרטיס האשראי שלי פג ומועד התשלום שלי חלף?" בשלם את החשבון שלך עבור Office 365 או Azure.

בעת רכישת Office 365 לעסקים, אתה בוחר אם לשלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק, חשבונית או מפתח מוצר ששולם מראש. באפשרותך לעבור בין תשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק לתשלום באמצעות חשבונית בכל עת במהלך תקופת המנוי. אם שילמת באמצעות מפתח מוצר ששולם מראש, באפשרותך לבחור לעבור לתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק, או לעבור לתשלום באמצעות חשבונית לאחר תום תקופת הרישוי.

הערה: לאחר החלפת שיטת תשלום, המשתמשים שלך יישארו עם אותן הקצאות של רשיונות כמו קודם לכן.

מעוניין לשנות את תדירות התשלומים שלך? אם ברצונך לשנות את תדירות התשלומים עבור מנוי Office 365 לעסקים, מתשלום שנתי לחודשי או מתשלום חודשי לשנתי, עליך להתקשר לתמיכה של Office 365 לקבלת עזרה.

מעוניין רק לשנות את פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך? ראה הוספה, עדכון או הסרה של כרטיס אשראי או חשבון בנק ב- Office 365 לעסקים.

מה עליי לעשות אם יש לי יתרה שלא שולמה?

אם תעבור מחשבונית לכרטיס אשראי או חשבון בנק, החיובים הקיימים בחשבונית לא יועברו לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק שלך, ולכן עליך להקפיד לשלם כל יתרת חוב על-ידי העברת כספים. באזורים מסוימים, באפשרותך לשלם את יתרת החוב גם באמצעות המחאה. עיין בחשבונית שלך לקבלת מידע נוסף על תשלום יתרת חוב.

אם אתה עובר מכרטיס אשראי או חשבון בנק לחשבונית, כל יתרה שלא שולמה תועבר לחשבונית הבאה שלך.

הערה: אם אתה משלם באמצעות כרטיס האשראי, וכרטיס האשראי שלך נדחה, תקבל הודעת דואר אלקטרוני כדי ליידע אותך כי אין באפשרותנו לעבד את התשלום. באפשרותך לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך ולשלוח באופן מיידי את התשלום על-ידי שימוש בלחצן שלם כעת בדף מנויים. לקבלת מידע נוסף, ראה "מה אם תוקפו של כרטיס האשראי שלי פג ומועד התשלום שלי חלף?" בשלם את החשבון שלך עבור Office 365 או Azure.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עצה: השלבים הבאים חלים על מנויים בודדים בלבד. אם בארגון שלך יש מנויים מרובים, בצע שלבים אלה עבור כל מנוי שברצונך לשנות.

כאשר אתה מחליף את שיטת התשלום מתשלום באמצעות חשבונית לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או חשבון בנק, אנו יוצרים עבורך מנוי חדש באופן אוטומטי, מעבירים את המשתמשים שלך למנוי החדש ולאחר מכן מבטלים את המנוי הישן. אל דאגה, המשתמשים שלך לא ירגישו כל הפרעה בשירות וכל המידע שלהם יהיה זמין דרך המנוי החדש.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לשנות. במקטע פרטי תשלום, בחר שינוי פרטי תשלום.

  צילום מסך של המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות חשבונית.

 3. בחלונית שינוי פרטי תשלום, בחר שנה את שיטת התשלום שלך.

  החלונית 'שינוי פרטי תשלום' עבור מנוי המשולם כעת באמצעות חשבונית.
 4. בתיבת הדו-שיח שינוי שיטת התשלום שלך, בחר המשך.

  ההודעה המוצגת בעת מעבר מתשלום בחשבונית לתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק.
 5. בדף איך זה נראה?, תוכל גם להגדיל את מספר רשיונות המשתמש הרצוי עבור מנוי זה. כדי להמשיך, בחר הבא.

 6. מנויים מסוימים יכולים לבחור התחייבות חודשית או שנתית. אם תראה בדף כיצד ברצונך לשלם? אפשרות לשלם לפי חודש או לפי שנה, בחר באיזו תדירות ברצונך לשלם.

  המקטע 'שיטת תשלום' בדף 'כיצד ברצונך לשלם?', המציג את האפשרויות 'שלם מדי שנה' ו'שלם מדי חודש'.
 7. ברשימה שיטת תשלום, בחר כרטיס קיים, כרטיס אשראי חדש או חשבון בנק חדש.

  המקטע 'שיטת תשלום' בדף 'כיצד ברצונך לשלם?', עם הרחבת התיבה הנפתחת של אפשרות התשלום.
 8. אם בחרת את האפשרות כרטיס אשראי חדש או חשבון בנק חדש בשלב 9, מלא את שאר פרטי התשלום.

 9. כשתסיים למלא את הטופס, בחר בצע הזמנה.

כשתחזור לדף מנויים, תוכל לראות את המנוי הישן מסומן כלא זמין ואת המנוי החדש מסומן כפעיל. אפשר לתת לתוקף המנוי הישן לפוג.

עצה: השלבים הבאים חלים על מנויים בודדים בלבד. אם בארגון שלך יש מנויים מרובים, בצע שלבים אלה עבור כל מנוי שברצונך לשנות.

כאשר אתה מחליף את שיטת התשלום מתשלום באמצעות חשבונית לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או חשבון בנק, אנו יוצרים עבורך מנוי חדש באופן אוטומטי, מעבירים את המשתמשים שלך למנוי החדש ולאחר מכן מבטלים את המנוי הישן. אל דאגה, המשתמשים שלך לא ירגישו כל הפרעה בשירות וכל המידע שלהם יהיה זמין דרך המנוי החדש.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לשנות. במקטע פרטי תשלום, בחר שינוי פרטי תשלום.

  צילום מסך של המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות חשבונית.

 3. בחלונית שינוי פרטי תשלום, בחר שנה את שיטת התשלום שלך.

  החלונית 'שינוי פרטי תשלום' עבור מנוי המשולם כעת באמצעות חשבונית.
 4. בתיבת הדו-שיח שינוי שיטת התשלום שלך, בחר המשך.

  ההודעה המוצגת בעת מעבר מתשלום בחשבונית לתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק.
 5. בדף איך זה נראה?, תוכל גם להגדיל את מספר רשיונות המשתמש הרצוי עבור מנוי זה. כדי להמשיך, בחר הבא.

 6. מנויים מסוימים יכולים לבחור התחייבות חודשית או שנתית. אם תראה בדף כיצד ברצונך לשלם? אפשרות לשלם לפי חודש או לפי שנה, בחר באיזו תדירות ברצונך לשלם.

  המקטע 'שיטת תשלום' בדף 'כיצד ברצונך לשלם?', המציג את האפשרויות 'שלם מדי שנה' ו'שלם מדי חודש'.
 7. ברשימה שיטת תשלום, בחר כרטיס קיים, כרטיס אשראי חדש או חשבון בנק חדש.

  המקטע 'שיטת תשלום' בדף 'כיצד ברצונך לשלם?', עם הרחבת התיבה הנפתחת של אפשרות התשלום.
 8. אם בחרת את האפשרות כרטיס אשראי חדש או חשבון בנק חדש בשלב 9, מלא את שאר פרטי התשלום.

 9. כשתסיים למלא את הטופס, בחר בצע הזמנה.

כשתחזור לדף מנויים, תוכל לראות את המנוי הישן מסומן כלא זמין ואת המנוי החדש מסומן כפעיל. אפשר לתת לתוקף המנוי הישן לפוג.

הערה: האפשרות לשלם באמצעות חשבונית זמינה רק אם מנוי Office 365 עולה יותר מסכום מסוים (אשר משתנה לפי מיקום השירות). ייתכן שתידרש בדיקת אשראי עבור תשלומים גדולים באמצעות חשבונית. לקבלת מידע נוסף, ראה תשלום עבור המנוי שלך ל- Office 365 לעסקים.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לשנות. במקטע שיטת תשלום, בחר שינוי פרטי תשלום.

  המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות כרטיס אשראי.
 3. בחלונית שינוי פרטי תשלום, בחר שנה את שיטת התשלום שלך.

  עצה: אם הקישור שנה את שיטת התשלום שלך אינו מוצג, משמעות הדבר שמעבר מכרטיס אשראי או חשבון בנק לחשבונית אינו זמין עבור המנוי מכיוון שהמנוי אינו עומד בסכום המינימלי לחיוב באמצעות חשבונית. הסכום המינימלי הנדרש לחיוב באמצעות חשבונית משתנה לפי מיקום גאוגרפי.

  החלונית 'שינוי פרטי תשלום' עבור מנוי המשולם כעת באמצעות כרטיס אשראי, אך רשאי לעבור לתשלום בחשבונית.
 4. בתיבת הדו-שיח שינוי שיטת התשלום שלך, בחר המשך.

  ההודעה המוצגת בעת מעבר מתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק לתשלום בחשבונית.
 5. בחר אישור כדי לחזור למרכז הניהול.

  צילום מסך של הודעת האישור המוצגת לאחר המרת המנוי שלך לתשלום חשבונית.

הערה: האפשרות לשלם באמצעות חשבונית זמינה רק אם מנוי Office 365 עולה יותר מסכום מסוים (אשר משתנה לפי מיקום השירות). ייתכן שתידרש בדיקת אשראי עבור תשלומים גדולים באמצעות חשבונית. לקבלת מידע נוסף, ראה תשלום עבור המנוי שלך ל- Office 365 לעסקים.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לשנות. במקטע שיטת תשלום, בחר שינוי פרטי תשלום.

  המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות כרטיס אשראי.
 3. בחלונית שינוי פרטי תשלום, בחר שנה את שיטת התשלום שלך.

  עצה: אם הקישור שנה את שיטת התשלום שלך אינו מוצג, משמעות הדבר שמעבר מכרטיס אשראי או חשבון בנק לחשבונית אינו זמין עבור המנוי מכיוון שהמנוי אינו עומד בסכום המינימלי לחיוב באמצעות חשבונית. הסכום המינימלי הנדרש לחיוב באמצעות חשבונית משתנה לפי מיקום גאוגרפי.

  החלונית 'שינוי פרטי תשלום' עבור מנוי המשולם כעת באמצעות כרטיס אשראי, אך רשאי לעבור לתשלום בחשבונית.
 4. בתיבת הדו-שיח שינוי שיטת התשלום שלך, בחר המשך.

  ההודעה המוצגת בעת מעבר מתשלום בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק לתשלום בחשבונית.
 5. בחר אישור כדי לחזור למרכז הניהול.

  צילום מסך של הודעת האישור המוצגת לאחר המרת המנוי שלך לתשלום חשבונית.

באפשרותך להשתמש בשלבים הבאים בכל עת כדי לברר איזו שיטת תשלום מוגדרת עבור מנוי.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לאמת. שיטת התשלום המוגדרת עבור המנוי מופיעה תחת שיטת תשלום, ועשויה להיראות כמו אחד מצילומי המסך הבאים:

  ממשק המשתמש של ’שיטת תשלום’ מראה שמנוי זה מוגדר לשלם באמצעות חשבונית. המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות כרטיס אשראי.

באפשרותך להשתמש בשלבים הבאים בכל עת כדי לברר איזו שיטת תשלום מוגדרת עבור מנוי.

 1. במרכז הניהול, עבור אל הדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

 2. בחר את המנוי שברצונך לאמת. שיטת התשלום המוגדרת עבור המנוי מופיעה תחת שיטת תשלום, ועשויה להיראות כמו אחד מצילומי המסך הבאים:

  ממשק המשתמש של ’שיטת תשלום’ מראה שמנוי זה מוגדר לשלם באמצעות חשבונית. המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשלם באמצעות כרטיס אשראי.

כאשר אתה רוכש את Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet בסין, עליך לבחור באפשרות לשלם באמצעות חשבונית, או בתשלום מקוון באמצעות Alipay או China UnionPay. תוכל לשנות את שיטת התשלום במועד מאוחר יותר על-ידי פנייה לתמיכה וביצוע חוזר של תהליך הרכישה.

הערה: אם עלות מנוי Office 365 שברשותך נמוכה מסכום מסוים (סכום זה משתנה לפי מיקום השירות), שיטת התשלום באמצעות חשבונית אינה מוצעת כאפשרות. אם עלות המנוי גבוהה מסכום מסוים, תופיע האפשרות לשלם באמצעות חשבונית. ייתכן שתידרש בדיקת אשראי עבור תשלומים גבוהים יחסית באמצעות חשבונית.

 1. התקשר לצוות התמיכה של 21Vianet.

 2. המתן עד שנציג התמיכה יעביר את המנוי שלך למצב "מבוטל – פונקציונליות מצומצמת" או "פג תוקפו". אל דאגה, המשתמשים שלך עדיין יוכלו להשתמש בשירותים שלהם בפרק זמן זה.

 3. בשיחת הטלפון עם נציג השירות, רכוש מנוי חדש ובעת התשלום, בחר את שיטת התשלום שברצונך לעבור אליה.

לאחר השלמת שלבים אלה, שיטת התשלום שלך תשתנה והקצאות הרשיונות של המשתמשים שלך יישארו כפי שהיו קודם לכן.

ספק לנו משוב

האם שלבים אלה הועילו לך? אם כן, אנא ספר לנו על כך בחלק התחתון של נושא זה. אם הם לא הועילו, ואתה עדיין נתקל בבעיות, ספר לנו מה אתה מנסה לעשות ובאילו בעיות אתה נתקל.

עדיין זקוק לעזרה? פנה לתמיכה.

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

למידע נוסף

חיובים ב- Office 365 לעסקים – עזרה למנהלי מערכת

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×