פריסת עמודים

שינוי שוליים

שינוי שוליים

ב- Word, ניתן לבחור הגדרות שוליים קבועות מראש או לבצע התאמה אישית. Word מגדיר באופן אוטומטי שולי עמוד ברוחב אינץ' אחד סביב כל עמוד. ניתן גם להגדיר שוליים לעמודי ספר, להגדיר שטח שוליים נוסף לצורך כריכת המסמך ולשנות את אופן המדידה של השוליים.

 1. בחר באפשרות פריסה >‏ שוליים.

 2. בחר את תצורת השוליים הרצויה.

 3. אם אתה לא רואה את התצורה הרצויה, בחר שוליים מותאמים אישית כדי להגדיר שוליים משלך.

שוליים

מה ברצונך לעשות?


צפה בווידאו

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, בחר שוליים והגלריה 'שוליים' תופיע.

  גלריית השוליים בקבוצה 'הגדרת עמוד' בכרטיסיה 'פריסת עמוד'

 2. בחר את סוג השוליים שברצונך להחיל.

  הערה: אם המסמך שלך מכיל מקטעים מרובים, סוג השוליים החדש יחול על המקטע הנוכחי בלבד. אם המסמך מכיל מקטעים מרובים, ובחרת מקטעים מרובים, סוג השוליים החדש יחול על כל מקטע שבחרת.

ניתן לשנות בקלות את השוליים המוגדרים כברירת מחדל. ואם תבצע שינוי כזה, הגדרות ברירת המחדל החדשות יישמרו בתבנית שעליה מבוסס המסמך. לאחר מכן, בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו ייעשה שימוש בהגדרות השוליים החדשות באופן אוטומטי.

 1. לאחר בחירת שוליים חדשים, בחר שוליים ולאחר מכן בחר שוליים מותאמים אישית.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בחר קבע כברירת מחדל.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, בחר שוליים והגלריה 'שוליים' תופיע.

  גלריית השוליים בקבוצה 'הגדרת עמוד' בכרטיסיה 'פריסת עמוד'

 2. בחלק התחתון של הגלריה 'שוליים', בחר שוליים מותאמים אישית.

  תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד‘

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, הזן ערכים חדשים עבור השוליים.

עצות נוספות אודות שוליים

 • כדי לשנות את השוליים המוגדרים כברירת מחדל, לחץ על שוליים לאחר שתבחר שוליים חדשים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, לחץ על קבע כברירת מחדל. הגדרות ברירת המחדל החדשות יישמרו בתבנית שעליה מבוסס המסמך. בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו נעשה שימוש בהגדרות השוליים החדשות באופן אוטומטי.

 • כדי לשנות את השוליים עבור חלק ממסמך, בחר את הטקסט ולאחר מכן הגדר את השוליים הרצויים על-ידי הזנת השוליים החדשים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. בתיבה החל על, לחץ על הטקסט הנבחר. Microsoft Word מוסיף באופן אוטומטי מעברי מקטע לפני ואחרי הטקסט בעל הגדרות השוליים החדשות. אם המסמך כבר מחולק למקטעים, באפשרותך ללחוץ בתוך מקטע או לבחור מקטעים מרובים ולאחר מכן לשנות את השוליים.

 • רוב המדפסות מחייבות רוחב מינימלי עבור הגדרות שוליים מאחר שאין באפשרותן להדפיס הכל עד לקצה העמוד. אם תנסה להגדיר שוליים צרים מדי, Microsoft Word יציג את ההודעה שוליים בצד אחד או יותר נקבעו מחוץ לאזור ההדפסה של העמוד.

  כדי למנוע חיתוך של טקסט, לחץ על תקן כדי להגדיל אוטומטית את רוחב השוליים. אם תתעלם מההודעה ותנסה להדפיס את המסמך כפי שהוא, Word יציג הודעה נוספת השואלת אם ברצונך להמשיך.

  הגדרות המינימום עבור השוליים תלויות במדפסת, במנהל ההתקן של המדפסת ובגודל הנייר. כדי ללמוד אודות הגדרות המינימום עבור שוליים, עיין בספר ההדרכה של המדפסת.

השתמש בשוליים משוקפים כדי להגדיר פריסה של עמודי ספר עבור מסמכים דו-צדדיים, כגון ספרים או כתבי-עת. בעת בחירה בשוליים משוקפים, השוליים של העמוד הימני הם תמונת ראי של השוליים בעמוד השמאלי. כלומר, השוליים הפנימיים הם ברוחב זהה והשוליים החיצוניים הם ברוחב זהה.

 • בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים > שיקוף.

  גלריית התמונות עם האפשרות 'שיקוף' מסומנת

הערה: כדי לשנות את רוחב השוליים, לחץ על שוליים מותאמים אישית בחלק התחתון של הגלריה 'שוליים'. הזן ערכים חדשים בתיבות פנימיים וחיצוניים.

שוליים לכריכה מוסיפים מרווח נוסף לשוליים הצדדיים, העליונים או הפנימיים של מסמך שבכוונתך לכרוך. שוליים לכריכה מסייעים להבטיח שהכריכה לא תסתיר את הטקסט.

איור של שוליים משוקפים ושוליים לכריכה

1. שוליים לכריכה

2. שוליים משוקפים עבור פריסה של עמודי ספר

כדי להגדיר שוליים לכריכה

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים.

 2. לחץ על שוליים מותאמים אישית.

 3. בתיבה שוליים לכריכה, הזן רוחב עבור השוליים לכריכה.

 4. בתיבה מיקום שוליים לכריכה, לחץ על שמאלי או על קצה עליון.

  הערה: התיבה מיקום שוליים לכריכה אינה זמינה בעת השימוש באפשרויות שוליים משוקפים, 2 עמודים לגיליון או קיפול ספר. עבור אפשרויות אלה, מיקום השוליים לכריכה נקבע באופן אוטומטי.

Word יכול להציג במסמך קווים כדי לייצג את גבולות הטקסט.

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג גבולות טקסט תחת הצגת תוכן מסמך.

  שולי העמוד מופיעים במסמך כקווים מקווקווים.

הערה: ניתן להציג את שולי העמוד בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. גבולות הטקסט אינם מופיעים בעמוד המודפס.

מה ברצונך לעשות?

Microsoft Word מציע כמה אפשרויות עבור שולי עמודים. ניתן להשתמש בשולי העמוד של ברירת מחדל או לציין שוליים משלך.

 • הוספת שוליים לכריכה    השתמש בשוליים לכריכה כדי להוסיף מרווח נוסף לשוליים הצדדיים או העליונים של מסמך שבכוונתך לכרוך. שוליים לכריכה מסייעים להבטיח שהכריכה לא תסתיר טקסט.

איור של שוליים משוקפים ושוליים לכריכה

1. שוליים לכריכה

2. שוליים משוקפים עבור פריסה של עמודי ספר

 • הגדרת שוליים עבור עמודי ספר     השתמש בשוליים משוקפים כדי להגדיר פריסה של עמודי ספר עבור מסמכים דו-צדדיים, כגון ספרים או כתבי-עת. במקרה זה, השוליים של העמוד הימני הם תמונת ראי של השוליים בעמוד השמאלי (כלומר, השוליים הפנימיים הם ברוחב זהה והשוליים החיצוניים הם ברוחב זהה).

  הערה: ניתן להגדיר שוליים לכריכה עבור מסמך בעל שוליים משוקפים אם נדרש למסמך מרווח נוסף לצורך כריכה.

 • הוספת קיפול ספר    באמצעות האפשרות קיפול ספר בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, ניתן ליצור חוברת. ניתן להשתמש באותה אפשרות ליצירת תפריט, הזמנה, תוכניה של אירוע או כל סוג אחר של מסמך שנעשה בו שימוש בקיפול מרכזי יחיד.

חוברת עם קיפול מרכזי יחיד

1. Word מוסיף קיפול ספר מרכזי יחיד

לאחר הגדרת מסמך כחוברת, העבודה מתבצעת כמו עם כל מסמך אחר, בהיבט של הוספת טקסט, גרפיקה ורכיבים חזותיים אחרים.

 • רוב המדפסות מחייבות רוחב מינימלי עבור הגדרות שוליים מאחר שאין באפשרותן להדפיס הכל עד לקצה העמוד. אם תנסה להגדיר שוליים צרים מדי, Microsoft Word יציג את ההודעה שוליים בצד אחד או יותר נקבעו מחוץ לאזור ההדפסה של העמוד.

  כדי למנוע חיתוך של טקסט, לחץ על תקן כדי להגדיל אוטומטית את רוחב השוליים. אם תתעלם מההודעה ותנסה להדפיס את המסמך כפי שהוא, Word יציג הודעה נוספת השואלת אם ברצונך להמשיך.

 • הגדרות המינימום עבור השוליים תלויות במדפסת, במנהל ההתקן של המדפסת ובגודל הנייר. כדי ללמוד אודות הגדרות המינימום עבור שוליים, עיין בספר ההדרכה של המדפסת.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על סוג השוליים הרצוי. לקבלת רוחב השוליים הנפוץ ביותר, לחץ על רגיל.

  הערה: כשתלחץ על סוג השוליים הרצוי, המסמך כולו ישתנה באופן אוטומטי בהתאם לסוג השוליים שבחרת.

 3. תוכל גם לציין הגדרות שוליים משלך. לחץ על שוליים, לחץ על שוליים מותאמים אישית ולאחר מכן, בתיבות עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים, הזן ערכים חדשים עבור השוליים.

 • כדי לשנות את השוליים המוגדרים כברירת מחדל, לחץ על שוליים לאחר שתבחר שוליים חדשים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, לחץ על לחצן ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על כן. הגדרות ברירת המחדל החדשות יישמרו בתבנית שעליה מבוסס המסמך. בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו נעשה שימוש בהגדרות השוליים החדשות באופן אוטומטי.

 • כדי לשחזר את הגדרות השוליים המקוריות, לחץ על שוליים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית. שנה את ערך השוליים עבור עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים ל- ‎1"‎. לאחר מכן, לחץ על לחצן ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על כן.

 • כדי לשנות את השוליים עבור חלק ממסמך, בחר את הטקסט ולאחר מכן הגדר את השוליים הרצויים על-ידי הזנת השוליים החדשים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. בתיבה החל על, לחץ על הטקסט הנבחר. Microsoft Word מוסיף באופן אוטומטי מעברי מקטע לפני ואחרי הטקסט בעל הגדרות השוליים החדשות. אם המסמך כבר מחולק למקטעים, באפשרותך ללחוץ בתוך מקטע או לבחור מקטעים מרובים ולאחר מכן לשנות את השוליים.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על מתקדם ולאחר מכן לחץ על תיבת הסימון הצג גבולות טקסט תחת הצגת תוכן מסמך.

  שולי העמוד מופיעים במסמך כקווים מקווקווים.

הערה: ניתן להציג את שולי העמוד בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. גבולות הטקסט אינם מופיעים בעמוד המודפס.

בעת בחירה בשוליים משוקפים, השוליים של העמוד הימני הם תמונת ראי של השוליים בעמוד השמאלי. כלומר, השוליים הפנימיים הם ברוחב זהה והשוליים החיצוניים הם ברוחב זהה.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים > שיקוף.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על שוליים > שוליים מותאמים אישית, ובתיבות פנימיים וחיצוניים, הזן את ערכי הרוחב הרצויים.

הגדרת שוליים לכריכה מוסיפה מרווח נוסף לשוליים הצדדיים או העליונים של מסמך שבכוונתך לכרוך. שוליים לכריכה מסייעים להבטיח שהכריכה לא תסתיר את הטקסט.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים > שוליים מותאמים אישית.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. ברשימה עמודים מרובים, לחץ על רגיל.

 3. בתיבה שוליים לכריכה, הזן רוחב עבור השוליים לכריכה.

 4. בתיבה מיקום שוליים לכריכה, לחץ על שמאלי או על קצה עליון.

  הערה: התיבה מיקום שוליים לכריכה אינה זמינה בעת השימוש באפשרויות שוליים משוקפים, 2 עמודים לגיליון או קיפול ספר. עבור אפשרויות אלה, מיקום השוליים לכריכה נקבע באופן אוטומטי.

 1. לחץ על תיבת הטקסט שיצרת כדי לסמן אותה.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב ברצועת הכלים.

 3. לחץ על הלחצן הקטן בקצה הימני התחתון של הקבוצה גודל.

 4. בחלון עיצוב תיבת טקסט, לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 5. במקטע שוליים פנימיים, ניתן להתאים אישית את גודל השוליים לגודל הרצוי.

 6. לחץ על אישור.

אם לא קיבלת תשובה לשאלתך במאמר זה, תוכל לשוחח בצ'אט עם נציג וירטואלי או עם נציג אנושי של Microsoft בכל עת

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×