שינוי קנה המידה של הציר האופקי (קטגוריות) בתרשים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

האופקי (קטגוריות) ציר, המכונה גם ציר x, של תרשים מציג תוויות טקסט במקום מרווחים מספריים והיא מספקת את שהאפשרויות שינוי קנה מידה פחות מזמינות עבור ציר אנכי (ערכים), המכונה גם ציר y, של התרשים.

עם זאת, באפשרותך לציין את האפשרויות ציר הבאות:

 • מרווח בין סימוני שנתות ותוויות

 • מיקום של תוויות

 • הסדר שבו מוצגים קטגוריות

 • סוג ציר (ציר תאריך או טקסט)

 • המיקום של סימוני שנתות

 • הנקודה שבה הציר האופקי חוצה הציר האנכי

כדי לשנות את קנה המידה של צירים אחרים בתרשים, ראה שינוי קנה המידה של הציר האנכי (ערכים) בתרשים או לשנות את קנה המידה של ציר עומק (סדרות) בתרשים.

הערה: ההליך הבא חל על Office 2013 ובגירסאות מתקדמות יותר. מחפש שלבים Office 2010?

 1. בתרשים, לחץ כדי לבחור את ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה בחלק העליון ולאחר מכן לחץ על ציר אופקי (קטגוריות).

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בחלונית עיצוב ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי להפוך את סדר הקטגוריות, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריך, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן, תחת סוג ציר, בחר ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) את הציר האופקי (קטגוריות), הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן תחת ציר אנכי חוצה, בחר בקטגוריה מספר והקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או בחר בקטגוריה מרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, הרחב את סימוני שנתות ולאחר מכן, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני השנתות ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג העיקריים וסוג משנית.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן תחת מרווח בין תוויות, בחר ציין יחידת מרווח והקלד את המספר הרצויות בתיבת הטקסט.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות ציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן, בתיבה מרחק מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

 1. בתרשים, לחץ על ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על ציר אופקי (קטגוריות).

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, תחת אפשרויות ציר, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, תחת מרווח בין תוויות, לחץ על ציין יחידת מרווח ולאחר מכן בתיבת הטקסט, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

  • כדי להפוך את הסדר של קטגוריות, בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריכים, תחת סוג ציר, לחץ על ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני שנתות ותוויות של, בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג סימון שנתות ראשי, סוג סימון שנתות משני ותוויות ציר.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות), תחת ציר אנכי חוצה, לחץ על בקטגוריה מספר, ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או לחץ על בקטגוריה המרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

עצות: 

 • לאחר שינוי קנה המידה של הציר, ייתכן שתרצה גם לשנות את האופן שבו הציר מאותחל. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי התצוגה של צירי תרשים.

 • שינוי קנה מידה לא לשנות את חפיפה סדרות או מרווח רוחב בין סדרות נתונים. כדי לשנות את חפיפה סדרות או רוחב מרווח, באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת נתונים ולאחר מכן לחץ על עיצוב סידרת נתונים. תחת אפשרויות סידרה, ציין את ההגדרות הרצויות.

כברירת מחדל, ערכי מינימום ומקסימום קנה המידה של כל ציר בתרשים מחושבות באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את קנה המידה טוב יותר לצרכיך. לדוגמה, אם בטבלה שלך נתונים לכל נקודות הנתונים בין 60 ל- 90, ייתכן שתרצה ציר הערכים (y) שטווח של 50 עד 100 במקום 0 ל- 100. כאשר ציר ערכים מכסה טווח גדול מאוד, באפשרותך גם לשנות את הציר לקנה מידה לוגריתמי (המכונה גם לוגריתמי).

 1. שלב זה חל על Word for Mac בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על הציר האופקי (קטגוריות) ברשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על החלונית ' עיצוב '.

 4. בחלונית עיצוב ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי להפוך את סדר הקטגוריות, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריך, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן, תחת סוג ציר, בחר ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) את הציר האופקי (קטגוריות), הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן תחת ציר אנכי חוצה, בחר בקטגוריה מספר והקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או בחר בקטגוריה מרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, הרחב את סימוני שנתות ולאחר מכן, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני השנתות ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג העיקריים וסוג משנית.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן תחת מרווח בין תוויות, בחר ציין יחידת מרווח והקלד את המספר הרצויות בתיבת הטקסט.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות ציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן, בתיבה מרחק מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

  • כדי למקם את התווית, הרחב את תוויות ולאחר מכן בחר אפשרות בתיבת הרשימה הנפתחת.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×