שינוי קנה המידה של הציר האופקי (קטגוריות) בתרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

האופקי (קטגוריות) ציר, המכונה גם ציר x, של תרשים מציג תוויות טקסט במקום מרווחים מספריים והיא מספקת את שהאפשרויות שינוי קנה מידה פחות מזמינות עבור ציר אנכי (ערכים), המכונה גם ציר y, של התרשים.

עם זאת, באפשרותך לציין את האפשרויות ציר הבאות:

 • מרווח בין סימוני שנתות ותוויות

 • מיקום של תוויות

 • הסדר שבו מוצגים קטגוריות

 • סוג ציר (ציר תאריך או טקסט)

 • המיקום של סימוני שנתות

 • הנקודה שבה הציר האופקי חוצה הציר האנכי

כדי לשנות את קנה המידה של צירים אחרים בתרשים, ראה שינוי קנה המידה של הציר האנכי (ערכים) בתרשים או לשנות את קנה המידה של ציר עומק (סדרות) בתרשים.

 1. בתרשים, לחץ כדי לבחור את ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה בחלק העליון ולאחר מכן לחץ על ציר אופקי (קטגוריות).

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בחלונית עיצוב ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי להפוך את סדר הקטגוריות, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריך, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן, תחת סוג ציר, בחר ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) את הציר האופקי (קטגוריות), הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן תחת ציר אנכי חוצה, בחר בקטגוריה מספר והקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או בחר בקטגוריה מרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, הרחב את סימוני שנתות ולאחר מכן, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני השנתות ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג העיקריים וסוג משנית.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן תחת מרווח בין תוויות, בחר ציין יחידת מרווח והקלד את המספר הרצויות בתיבת הטקסט.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות ציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן, בתיבה מרחק מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

 1. בתרשים, לחץ על ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על ציר אופקי (קטגוריות).

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, תחת אפשרויות ציר, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, תחת מרווח בין תוויות, לחץ על ציין יחידת מרווח ולאחר מכן בתיבת הטקסט, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

  • כדי להפוך את הסדר של קטגוריות, בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריכים, תחת סוג ציר, לחץ על ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני שנתות ותוויות של, בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג סימון שנתות ראשי, סוג סימון שנתות משני ותוויות ציר.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות), תחת ציר אנכי חוצה, לחץ על בקטגוריה מספר, ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או לחץ על בקטגוריה המרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

עצות: 

 • לאחר שינוי קנה המידה של הציר, ייתכן שתרצה גם לשנות את האופן שבו הציר מאותחל. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי התצוגה של צירי תרשים.

 • שינוי קנה מידה לא לשנות את חפיפה סדרות או מרווח רוחב בין סדרות נתונים. כדי לשנות את חפיפה סדרות או רוחב מרווח, באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת נתונים ולאחר מכן לחץ על עיצוב סידרת נתונים. תחת אפשרויות סידרה, ציין את ההגדרות הרצויות.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×