שינוי פונקציית הסיכום או חישוב מותאם אישית עבור שדה בדוח PivotTable

נתונים באזור 'ערכים' מסכמים את נתוני המקור הבסיסיים (לא הערך שמוצג) בדוח PivotChart בדרך הבאה: ערכים מספריים משתמשים בפונקציה SUM וערכי טקסט משתמשים בפונקציה COUNT. עם זאת, באפשרותך לשנות את פונקציית סיכום. לחלופין, תוכל גם ליצור חישוב מותאם אישית.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו תרצה לשנות את פונקציית הסיכום של דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה תוצג.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכם ערכים לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערכים לפי , לחץ על פונקציית הסיכום בה ברצונך להשתמש.

  פונקציות סיכום בהן תוכל להשתמש

  הפונקציה

  מסכמת את

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  ספירה

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום 'ספירה' פועלת באופן דומה לפונקציית גליון העבודה COUNTA. 'ספירה' היא הפונקציה המהווה ברירת מחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  Average

  ממוצע של הערכים.

  Max

  הערך הגדול ביותר.

  Min

  הערך הקטן ביותר.

  Product

  מכפלת הערכים.

  ספירת מספרים

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו פונקציית גליון העבודה COUNT.

  StDev

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  StDevp

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות נאמדת

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  הערה: בסוגים מסוימים של נתוני מקור, כמו נתוני OLAP ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. לחלופין, באפשרותך להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בחישוב זה

   לשם

   ללא חישוב

   ביטול חישוב מותאם אישית.

   % מסכום כולל

   הצגת ערך כאחוז מהסכום הכולל של כל הנתונים או נקודות הנתונים בדוח.

   % מסכום של עמודה

   הצגת כל הערכים בכל עמודה או סדרה כאחוז מהסכום הכולל עבור העמודה או הסדרה.

   % מסכום של שורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מהסכום עבור השורה או הקטגוריה.

   % מתוך

   הצגת ערך כאחוז מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % מסכום של שורת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בשורות).

   % מסכום של עמודת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בעמודות).

   % מסכום אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב של שדה הבסיס שנבחר).

   הפרש מ-‏

   הצגת ערך כהפרש מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש באחוזים מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   סכום מצטבר ב

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים בשדה בסיס כסכום מצטבר.

   % סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך כאחוז עבור פריטים עוקבים בשדה בסיס כסכום מצטבר.

   דירוג מהקטן ביותר לגדול ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הקטן ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך גדול יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   דירוג מהגדול ביותר לקטן ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הגדול ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך קטן יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((ערך בתא) x (סכום שורות כולל)) / ((סכום כולל של סכומים כוללים) x (סכום עמודות כולל))

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב בו בחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא יכול להיות אותו שדה בו בחרת בשלב 1.

 6. לשינוי האופן שבו מספרים מעוצבים, לחץ על תבנית מספר, ובכרטיסיה מספר שבתיבת הדו-שיח עיצוב תאים בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם לדוח יש שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל שדה שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו השדה, הוסף שוב את השדה מרשימת PivotTable Field ולאחר מכן לחזור על הצעדים על-ידי בחירת הפונקציה האחרת הרצויה.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו תרצה לשנות את פונקציית הסיכום של דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה תוצג.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכם ערכים לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערכים לפי , לחץ על פונקציית הסיכום בה ברצונך להשתמש.

  הפונקציה

  מסכמת את

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  ספירה

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום 'ספירה' פועלת באופן דומה לפונקציית גליון העבודה COUNTA. 'ספירה' היא הפונקציה המהווה ברירת מחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  Average

  ממוצע של הערכים.

  Max

  הערך הגדול ביותר.

  Min

  הערך הקטן ביותר.

  Product

  מכפלת הערכים.

  ספירת מספרים

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו פונקציית גליון העבודה COUNT.

  StDev

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  StDevp

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות נאמדת

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  הערה: בסוגים מסוימים של נתוני מקור, כמו נתוני OLAP ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. לחלופין, באפשרותך להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בחישוב זה

   לשם

   ללא חישוב

   ביטול חישוב מותאם אישית.

   % מסכום כולל

   הצגת ערך כאחוז מהסכום הכולל של כל הנתונים או נקודות הנתונים בדוח.

   % מסכום של עמודה

   הצגת כל הערכים בכל עמודה או סדרה כאחוז מהסכום הכולל עבור העמודה או הסדרה.

   % מסכום של שורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מהסכום עבור השורה או הקטגוריה.

   % מתוך

   הצגת ערך כאחוז מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % מסכום של שורת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בשורות).

   % מסכום של עמודת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בעמודות).

   % מסכום אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב של שדה הבסיס שנבחר).

   הפרש מ-‏

   הצגת ערך כהפרש מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש באחוזים מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   סכום מצטבר ב

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים בשדה בסיס כסכום מצטבר.

   % סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך כאחוז עבור פריטים עוקבים בשדה בסיס כסכום מצטבר.

   דירוג מהקטן ביותר לגדול ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הקטן ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך גדול יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   דירוג מהגדול ביותר לקטן ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הגדול ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך קטן יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((ערך בתא) x (סכום שורות כולל)) / ((סכום כולל של סכומים כוללים) x (סכום עמודות כולל))

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב בו בחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא יכול להיות אותו שדה בו בחרת בשלב 1.

 6. לשינוי האופן שבו מספרים מעוצבים, לחץ על תבנית מספר, ובכרטיסיה מספר שבתיבת הדו-שיח עיצוב תאים בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם לדוח יש שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל שדה שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו השדה, הוסף שוב את השדה מרשימת PivotTable Field ולאחר מכן לחזור על הצעדים על-ידי בחירת הפונקציה האחרת הרצויה.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו תרצה לשנות את פונקציית הסיכום של דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה תוצג.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סיכום לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערכים לפי , לחץ על פונקציית הסיכום בה ברצונך להשתמש.

  פונקציות סיכום בהן תוכל להשתמש

  הפונקציה

  מסכמת את

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  ספירה

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום 'ספירה' פועלת באופן דומה לפונקציית גליון העבודה COUNTA. 'ספירה' היא הפונקציה המהווה ברירת מחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  Average

  ממוצע של הערכים.

  Max

  הערך הגדול ביותר.

  Min

  הערך הקטן ביותר.

  Product

  מכפלת הערכים.

  Count Nums

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו פונקציית גליון העבודה COUNT.

  StDev

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  StDevp

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות נאמדת

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  הערה: בסוגים מסוימים של נתוני מקור, כמו נתוני OLAP ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. לחלופין, באפשרותך להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בפונקציה זו

   לשם

   רגיל

   ביטול חישוב מותאם אישית.

   הפרש מ-‏

   הצגת ערך כהפרש מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % מתוך

   הצגת ערך כאחוז מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש באחוזים מהערך של פריט בסיס בשדה בסיס.

   סכום מצטבר ב

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים בשדה בסיס כסכום מצטבר.

   % של שורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מהסכום עבור השורה או הקטגוריה.

   % של עמודה

   הצגת כל הערכים בכל עמודה או סדרה כאחוז מהסכום הכולל עבור העמודה או הסדרה.

   % של סכום

   הצגת ערך כאחוז מהסכום הכולל של כל הנתונים או נקודות הנתונים בדוח.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((ערך בתא) x (סכום שורות כולל)) / ((סכום כולל של סכומים כוללים) x (סכום עמודות כולל))

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב בו בחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא יכול להיות אותו שדה בו בחרת בשלב 1.

 6. לשינוי האופן שבו מספרים מעוצבים, לחץ על תבנית מספר, ובכרטיסיה מספר שבתיבת הדו-שיח עיצוב תאים בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם לדוח יש שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל שדה שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו השדה, הוסף שוב את השדה מרשימת PivotTable Field ולאחר מכן לחזור על הצעדים על-ידי בחירת הפונקציה האחרת הרצויה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×