שינוי סוג הפעילות המשמש ב- Project לחישוב משך של פעילות

Project משתמש באחד משלושה סוג פעילות כדי לחשב את המשך זמן של משימה ועקב כך את תאריך סיום (או תאריך התחלה שלהן אם אתה מתזמן את הפרוייקט מתאריך הסיום של הפרוייקט ולא מתאריך ההתחלה שלו).

במאמר זה

מבט כולל על סוגי פעילויות

הסרת תזמון מונחה מאמץ מפעילויות

שינוי סוג הפעילות

מבט כולל על סוגי פעילויות

שלושת סוגי הפעילויות המשמשים ב- Project הם פעילות עם יחידה קבועה, פעילות עם עבודה קבועה ופעילות עם משך קבוע. ברירת המחדל של Project היא שימוש ביחידות קבועות.

כל אחד מסוגי הפעילויות משפיע על התזמון בעת עריכת אחד משלושת המרכיבים באופן הבא.

בתוך

בעת שינוי יחידות

בעת שינוי משך

בעת שינוי עבודה

פעילות יחידות קבועות

המשך מחושב מחדש.

העבודה מחושבת מחדש.

המשך מחושב מחדש.

פעילות עבודה קבועה

המשך מחושב מחדש.

היחידות מחושבות מחדש.

המשך מחושב מחדש.

פעילות משך קבוע

העבודה מחושבת מחדש.

העבודה מחושבת מחדש.

היחידות מחושבות מחדש.

דוגמאות לאופן שבו סוגי הפעילויות משנים את הערכים המספריים

נניח שיש לך פעילות יחידות קבועות בעלת יחידות משאב זמן מלא אחת הזמינה 8 שעות ביום. אתה מגדיר את הפעילות במשך של 10 שעות ו- 80 שעות עבודה.

 • אם מתברר לך שמשאב זמן מלא נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את משך הפעילות. כעת מוקצים לפעילות שני משאבים, עם משך של 5 ימים ו- 80 שעות עבודה.

 • אם תגלה שלרשותך 8 ימים להשלים את הפעילות במקום 10 ימים, Project יחשב מחדש את עבודת הפעילות. לפעילות יש כעת משך של 8 ימים, עם 64 שעות עבודה ויחידת משאב אחת.

 • אם תגלה שלפעילות יידרשו 20 שעות של עבודה נוספת, Project יחשב מחדש את משך הפעילות. הפעילות כוללת כעת 100 שעות עבודה, עם משך של 12.5 ימים ויחידת משאב אחת.

כעת נניח שאתה הופך את אותה הפעילות לפעילות עבודה קבועה. פירוש הדבר שהפעילות יכולה להצריך רק את כמות העבודה שציינת: לא פחות ולא יותר. בדוגמה זו, לפעילות יש משאב זמן מלא אחד הזמין 8 שעות ביום, והיא בעלת משך של 10 ימים עם 80 שעות עבודה.

 • אם נודע לך שמשאב זמן מלא נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את משך הפעילות. כעת מוקצות לפעילות 2 יחידות עם משך של 5 ימים ו- 80 שעות עבודה.

 • אם מתברר לך שעליך להשלים את הפעילות תוך 8 ימים ולא תוך 10 ימים, Project מחשב מחדש את יחידות המשאבים של הפעילות. כדי להשלים את הפעילות ב- 80 שעות ב- 8 ימים, יש להקצות 1.25 יחידות משאבים. יחידת המשאבים המוקצית כעת לפעילות מוקצית ב- 125%. עליך להקצות משאב נוסף כדי לטפל בהקצאה הנוספת של ה- 25%.

 • אם תגלה שלפעילות יידרשו 20 שעות של עבודה נוספת, Project יחשב מחדש את משך הפעילות. הפעילות כוללת כעת 100 שעות עבודה, עם משך של 12.5 ימים ויחידת משאב אחת.

לבסוף, נניח שאתה הופך את אותה הפעילות לפעילות משך קבוע. פירוש הדבר שיש להשלים את הפעילות במסגרת המשך שאתה מציין. שוב, בדוגמה זו קיים משאב זמן מלא אחד זמין לפעילות למשך 8 שעות ביום, והפעילות היא בעלת משך של 10 ימים עם 80 שעות עבודה.

 • אם נודע לך שמשאב נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את העבודה המוקצית לכל משאב. כאשר משאב אחד בלבד הוקצה לביצוע הפעילות, היו לו 80 שעות עבודה להשלים. כשאתה מקצה משאב נוסף לפעילות, כל משאב צריך להשלים 40 שעות עבודה במסגרת אותו משך זמן של 10 ימים, כך שהסך הכולל של שעות העבודה הוא 80 שעות. על-ידי הוספת יחידת משאבים אתה משנה גם את ההקצאה של שתי היחידות ל- 50% כל אחת, כך שלשני המשאבים יש זמינות של 50% לעבוד על פעילויות אחרות.

 • אם תגלה שלרשותך 8 ימים להשלים את הפעילות במקום 10 ימים, Project יחשב מחדש את עבודת הפעילות. לפעילות יש כעת משך של 8 ימים, עם 64 שעות עבודה ויחידת משאב אחת.

 • אם מתברר לך שהפעילות מצריכה 20 שעות עבודה נוספות, Project מחשב מחדש את יחידות המשאבים של הפעילות כך שבכל זאת ניתן יהיה להשלים את העבודה הנוספת במסגרת משך הזמן של 10 הימים. כעת הפעילות כוללת 100 שעות עבודה, עם משך של 10 ימים ו- 1.25 יחידות משאבים. יחידת המשאבים שהוקצתה לפעילות מוקצית כרגע ב- 125%. עליך להקצות משאב נוסף כדי לטפל בהקצאה העודפת של ה- 25%.

הערה: הואיל והקצאות של משאבי עלויות אינם בעלי ערכים עבור עבודה או יחידות, ערכים אלה לא יחושבו מחדש עם שינוי תאריך ההתחלה או הסיום של הפעילות. גם תאריכים לא יחושבו עבור הקצאת משאב עלות, מפני שאין אפשרות לשנות את העבודה או את היחידות.

לראש הדף

הסרת תזמון מונחה מאמץ מפעילויות

עבור כל הפעילויות, אחרי שאתה מקצה משאבים, הפעילות מתוזמנת לפי הנוסחה משך = עבודה / יחידות. עבור כל פעילות, באפשרותך לבחור את החלק של המשוואה ש- Project יחשב על-ידי הגדרת סוג הפעילות. כשאתה מקצה אנשים לפעילות או מסיר אנשים מפעילות, Project מאריך או מקצר את משך הפעילות על בסיס מספר המשאבים המוקצים לה, אך Project אינו משנה את הסך הכולל של העבודה עבור הפעילות. אפשרות זו נקראת תזמון מונחה מאמץ והיא ברירת המחדל של Project כשאתה מקצה משאבים לפעילויות.

תזמון מונחה מאמץ פועל יפה ברוב התרחישים, אך אולי תרצה לשנות התנהגות זו כדי לשקף בצורה יותר מדויקת את מה שקורה בפעילות מסוימת בעקבות הוספה או הסרה של משאב. לדוגמה, ייתכן שתרצה לראות כיצד העבודה הכוללת גדלה בעת הוספת אנשים לפעילות מסוימת.

הערה: אין באפשרותך להסיר תזמון מונחה מאמץ מפעילויות עבודה קבועה. לפעילויות עבודה קבועה אין ערכי עבודה גמישים, ומשום כך הן תמיד מונחות מאמץ.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. לחץ על השורה עבור הפעילות שאינך מעוניין שהיא תשתמש בתזמון מונחה מאמץ.

  כדי לשנות עד 10 פעילויות בבת אחת, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על השורה עבור כל פעילות. אם הפעילויות סמוכות זו לצד זו ברשת, הקש על מקש SHIFT ולחץ על הפעילות האחרונה כדי לבחור את כל גוש הפעילויות.

 3. לחץ על מידע אודות פעילות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 4. נקה את תיבת הסימון מונחה מאמץ.

כשאתה עובד עם תזמון מונחה מאמץ, זכור:

 • החישובים מונחי המאמץ מוחלים רק לאחר ההקצאה הראשונית של משאבים לפעילות. לאחר הקצאתם של המשאבים הראשונים, ערך העבודה לא ישתנה כשמשאבים חדשים יוקצו לפעילות זו או יוסרו ממנה.

 • אם סוג הפעילות שהוקצה הוא יחידות קבועות, הקצאת משאבים נוספים תקצר את משך הפעילות.

 • אם סוג הפעילות שהוקצה הוא משך קבוע, הקצאת משאבים נוספים תקטין את ערכי היחידות הנפרדים עבור משאבים.

 • אם סוג הפעילות שהוקצה הוא עבודה קבועה, הקצאת משאבים נוספים תקצר את משך הפעילות.

 • אין אפשרות להגדיר פעילויות ערסל ופרוייקטים מוספים כמונחה מאמץ.

לראש הדף

שינוי סוג הפעילות

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. לחץ על הפעילות שאתה משנה.

 3. לחץ על מידע אודות פעילות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 4. ברשימה סוג פעילות, לחץ על סוג הפעילות שברצונך לשנות.

הערה: 

 • אם תלחץ על עבודה קבועה ברשימה סוג פעילות, לא תוכל לשנות את ההגדרה מונחה מאמץ עבור הפעילות. לפעילויות עבודה קבועה אין ערכי עבודה גמישים ומשום כך הן תמיד מונחות מאמץ.

 • באפשרותך להציג ולשנות את סוג הפעילות עבור כל אחת מהפעילויות ישירות בתצוגה על-ידי הוספת השדה סוג. לחץ על העמודה משמאל למיקום שבו ברצונך להוסיף את העמודה החדשה, לחץ על תפריט הוספה ולאחר מכן לחץ על עמודה. ברשימה שם שדה, לחץ על סוג.

 • אם ברצונך לשנות את המבנה ההירארכי של פעילות או של תת פעילות כחלק ממבנה חלוקה לרמות עבור הפרוייקט שלך, עליך להסיט פנימה או החוצה את הפעילות במקום לשנות את סוג הפעילות.

 • אם ברצונך לקבוע מגבלות על האופן שבו Project מחשב את תאריכי ההתחלה והסיום של פעילויות, עליך להגדיר אילוץ פעילות במקום להגדיר סוג פעילות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×