שינוי טבלה ב- Word במכשיר נייד

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קיימים הרבה טבלה אפשרויות ב- Word, עיצוב גם כאשר אתה עובד במכשיר נייד. להלן מבט כולל על כמה מהדברים שתוכל לעשות כדי לעצב הטבלאות ב- Word for iPad ו- iPhone, Word Mobile עבור Windows 10, ושלא Word עבור מחשבי tablet של Android וטלפונים.

Android tablet או בטלפון שלך

באפשרותך להשתמש בתבנית כדי לעצב את הטבלה שלך בהתבסס על סגנון קיים מהגלריה. תבניות טבלה יכולה לסייע לך הצגה חזותית של הטבלה ייראה בעת הוספת הנתונים שלך.

 1. פתח את המסמך והקש על בתוך הטבלה

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על הסמל של סגנונות טבלה .

 3. בחר מתוך גלריית תבניות טבלה.

  תבניות טבלה android

באפשרותך להשתמש באפשרויות סגנון כדי להוסיף הצללה שורה או עמודה.

 1. פתח את המסמך והקש בתוך הטבלה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על אפשרויות סגנון.

 3. לבחור אפשרויות מהתפריט. באפשרותך לבחור שהצללה בשורת הכותרת העליונה, והוסף הצללת שורות או עמודות שלמות או לסירוגין שורות או עמודות.

  אפשרויות סגנון טבלה android

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך למלא בצבע.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על ' הצללה '.

 3. בחר צבע.

  אפשרויות הצללה טבלה android

באפשרותך לבחור ליישר טקסט לשמאל, למרכז או לימין את ובאפשרותך ליישר את הטקסט בכותרת העליון, האמצעי או התחתון של תא.

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא המכיל את הטקסט.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על טקסט. (בטלפון Android, הקש על יישור ).

 3. הקש על אפשרות היישור.

  יישור טקסט טבלה android

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא המכיל את הטקסט.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על טקסט, והקש סיבוב טקסט. (בטלפון Android שברשותך, פשוט הקש סיבוב טקסט.)

 3. הקש על אופקי, סובב את כל הטקסט ב- 90 ° או סובב את כל הטקסט ב- 270 °.

  סיבוב טקסט טבלה android

באפשרותך להשתמש התאמה אוטומטית כדי באופן אוטומטי הרחב או כווץ את רוחב העמודה כדי להתאים לתוכן התא.

 1. פתח את המסמך שלך, והקש בתוך עמודה או הקש על חסימה הבחירה בפינה הימנית העליונה של הטבלה שלך כדי לבחור את הטבלה כולה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על סמל גודל תא. (בטלפון Android, הקש על התאמה אוטומטית ).

 3. בחר מבין האפשרויות התאמה אוטומטית:

  • הקש על התאם אוטומטית לתוכן, ואת שם העמודה רוחב באופן אוטומטי לכווץ או להרחיב הרוחב של התוכן.

  • הקש על עמוד התאמה אוטומטית, ואת שם העמודה באופן אוטומטי יתרחב רוחב העמוד לרוחב.

  • הקש על רוחב עמודה קבוע כדי לבטל את התכונה התאמה אוטומטית.

  גודל תא טבלה android

 1. פתח את המסמך שלך, והקש בתוך עמודה או הקש על חסימה הבחירה בפינה הימנית העליונה של הטבלה שלך כדי לבחור את הטבלה כולה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על פיזור.

 3. הקש על פזר שורות או עמודות להפיץ.

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. הקש על סמל הוספת (בטלפון Android, הקש על שלוש הנקודות, הקש על בית ולאחר מכן הקש על הוסף.)

 3. בכרטיסיה הוספה, הקש על טבלה.

ב- iPhone או iPad

באפשרותך להשתמש בתבנית כדי לעצב את הטבלה שלך בהתבסס על סגנון קיים מהגלריה. תבניות טבלה יכולה לסייע לך הצגה חזותית של הטבלה ייראה בעת הוספת הנתונים שלך.

 1. פתח את המסמך והקש על בתוך הטבלה

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על ' סגנונות טבלה'.

 3. בחר מתוך גלריית תבניות טבלה.

  גלריית תבניות טבלה iPad

באפשרותך להשתמש באפשרויות סגנון כדי להוסיף הצללה שורה או עמודה.

 1. פתח את המסמך והקש בתוך הטבלה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על אפשרויות סגנון .

 3. לבחור אפשרויות מהתפריט. באפשרותך לבחור שהצללה בשורת הכותרת העליונה ולאחר מכן באפשרותך להוסיף הצללת שורות או עמודות שלמות או לסירוגין שורות או עמודות.

  אפשרויות סגנון טבלה של iPad

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך למלא בצבע.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על ' הצללה '.

 3. בחר צבע.

  אפשרויות הצללה טבלה של iPad

באפשרותך לבחור ליישר טקסט לשמאל, למרכז או לימין את ובאפשרותך ליישר את הטקסט בכותרת העליון, האמצעי או התחתון של תא.

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא המכיל את הטקסט.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על יישור.

 3. הקש על אפשרות היישור.

  תפריט יישור טקסט iPad

באפשרותך להשתמש התאמה אוטומטית כדי באופן אוטומטי הרחב או כווץ את רוחב העמודה כדי להתאים לתוכן התא.

 1. פתח את המסמך שלך, והקש בתוך עמודה או הקש על החץ כדי לבחור את הטבלה כולה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על סמל התאם אוטומטית. (ב- iPhone, הקש על התאמה אוטומטית ).

 3. בחר מבין האפשרויות התאמה אוטומטית:

  • הקש על התאם אוטומטית לתוכן, ואת שם העמודה רוחב באופן אוטומטי לכווץ או להרחיב הרוחב של התוכן.

  • הקש על עמוד התאמה אוטומטית, ואת שם העמודה באופן אוטומטי יתרחב רוחב העמוד לרוחב.

  • הקש על רוחב עמודה קבוע כדי לבטל את התכונה התאמה אוטומטית.

  אפשרויות התאמה אוטומטית של iPad

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. הקש על סמל הוספת (ב- iPhone, הקש על סמל עריכה , הקש על בית ולאחר מכן הקש על הוסף.)

 3. בכרטיסיה הוספה, הקש על טבלה.

  iPad טבלה בתוך טבלה

ב- Windows 10 tablet או טלפון

באפשרותך להשתמש בתבנית כדי לעצב את הטבלה שלך בהתבסס על סגנון קיים מהגלריה. תבניות טבלה יכולה לסייע לך הצגה חזותית של הטבלה ייראה בעת הוספת הנתונים שלך.

 1. פתח את המסמך והקש על בתוך הטבלה

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על הסמל של סגנונות טבלה .

 3. בחר מתוך גלריית תבניות טבלה.

  גלריית תבניות טבלה של Windows Mobile

באפשרותך להשתמש באפשרויות סגנון כדי להוסיף הצללה שורה או עמודה.

 1. פתח את המסמך והקש בתוך הטבלה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על סמל אפשרויות סגנון .

 3. לבחור אפשרויות מהתפריט. באפשרותך לבחור שהצללה בשורת הכותרת העליונה, והוסף הצללת שורות או עמודות שלמות או לסירוגין שורות או עמודות.

  אפשרויות סגנון טבלה של Windows Mobile

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך למלא בצבע.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על הסמל הצללה.

 3. בחר צבע.

  הצללה טבלה של Windows Mobile

באפשרותך לבחור ליישר טקסט לשמאל, למרכז או לימין את ובאפשרותך ליישר את הטקסט בכותרת העליון, האמצעי או התחתון של תא.

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא המכיל את הטקסט.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על הסמל יישור.

 3. הקש על אפשרות היישור.

  יישור טקסט טבלה של Windows Mobile

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא המכיל את הטקסט.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על הסמל יישור.

 3. הקש על סיבוב טקסט.

 4. הקש על אופקי, סובב את כל הטקסט ב- 90 ° או סובב את כל הטקסט ב- 270 °.

  סיבוב טקסט טבלה של Windows Mobile

באפשרותך להשתמש התאמה אוטומטית כדי באופן אוטומטי הרחב או כווץ את רוחב העמודה כדי להתאים לתוכן התא.

 1. פתח את המסמך שלך, והקש בתוך עמודה או הקש על חסימה הבחירה בפינה השמאלית העליונה של הטבלה שלך כדי לבחור את הטבלה כולה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על סמל גודל תא. (ב- Windows phone, הקש על התאמה אוטומטית ).

 3. בחר מבין האפשרויות התאמה אוטומטית:

  • הקש על התאם אוטומטית לתוכן, ואת שם העמודה רוחב באופן אוטומטי לכווץ או להרחיב הרוחב של התוכן.

  • הקש על עמוד התאמה אוטומטית, ואת שם העמודה באופן אוטומטי יתרחב רוחב העמוד לרוחב.

  • הקש על רוחב עמודה קבוע כדי לבטל את התכונה התאמה אוטומטית.

  אפשרויות התאמה אוטומטית של Windows Mobile

 1. פתח את המסמך שלך, והקש בתוך עמודה או הקש על חסימה הבחירה בפינה הימנית העליונה של הטבלה שלך כדי לבחור את הטבלה כולה.

 2. בכרטיסיה ' טבלה ', הקש על סמל גודל תא. (ב- Windows phone, הקש על פזר ).

 3. הקש על פזר שורות או עמודות להפיץ.

  Windows Mobile להפיץ עמודות ושורות בטבלה

 1. פתח את המסמך ולאחר מכן הקש על התא שבו ברצונך להוסיף את הטבלה.

 2. הקש על סמל הוספת (ב- Windows phone, הקש על שלוש הנקודות, הקש על בית ולאחר מכן הקש על הוסף.)

 3. בכרטיסיה הוספה, הקש על טבלה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×