שינוי חישוב מחדש, איטראציה או דיוק של נוסחה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

כדי להשתמש בנוסחאות בצורה יעילה, עליך להבין שלושה שיקולים חשובים:

חישוב     התהליך של חישוב נוסחאות ולאחר מכן הצגת התוצאות כערכים בתאים המכילים את הנוסחאות. כדי להימנע מחישובים לא הכרחיים שעלולים לבזבז זמן ולהאט את המחשב שלך, Microsoft Excel מחשב מחדש נוסחאות באופן אוטומטי רק כאשר חל שינוי בתאים שבהם תלויה הנוסחה. זו התנהגות ברירת המחדל כאשר אתה פותח לראשונה חוברת עבודה וכאשר אתה עורך חוברת עבודה. עם זאת, באפשרותך לקבוע מתי ובאיזה אופן Excel יחשב מחדש נוסחאות.

איטראציה     היא החישוב מחדש החוזר של גליון עבודה עד שמתמלא תנאי מספרי ספציפי. Excel אינו מסוגל לחשב באופן אוטומטי נוסחה המפנה  — בצורה ישירה או עקיפה — לתא המכיל נוסחה. הליך זה נקרא הפניה מעגלית. אם הנוסחה מפנה לאחד התאים שלה, יש לקבוע את מספר הפעמים שהנוסחה תבצע חישובים חוזרים. הפניה מעגלית יכולה לחזור שוב ושוב עד אין סוף. עם זאת, באפשרותך לקבוע את מספר האיטרציות המרבי ואת כמות השינויים המקובלת עליך.

דיוק     הוא המדד של מידת הדיוק עבור חישוב. Excel מאחסן ומחשב בדיוק של 15 ספרות משמעותיות. באפשרותך לשנות את דיוק החישובים כך ש- Excel ישתמש בערך המוצג במקום בערך המאוחסן בעת חישוב חוזר של נוסחאות.

במהלך החישוב, באפשרותך לבחור פקודות או לבצע פעולות כגון הזנת מספרים או נוסחאות. Excel מפסיק את החישוב באופן זמני כדי לבצע את הפקודות או הפעולות האחרות ולאחר מכן ממשיך בחישוב. תהליך החישוב עשוי להימשך זמן רב יותר אם חוברת העבודה מכילה מספר רב של נוסחאות או אם גליונות העבודה מכילים טבלאות נתונים או פונקציות המחושבות מחדש בכל פעם שחוברת העבודה מחושבת מחדש. כמו כן, תהליך החישוב עשוי להימשך זמן רב יותר אם גליונות העבודה מכילים קישורים לגליונות עבודה או לחוברות עבודה אחרים. באפשרותך לקבוע מתי החישוב יתבצע על-ידי שינוי תהליך החישוב לחישוב ידני.

חשוב:  שינוי כל אחת מהאפשרויות משפיע על כל חוברות העבודה הפתוחות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

  ב-Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחשב מחדש את כל הנוסחאות הניזונות בכל פעם שאתה מבצע שינוי בערך, בנוסחה או בשם, במקטע אפשרויות חישוב, תחת חישוב חוברת עבודה, לחץ על אוטומטי. זוהי הגדרת החישוב המהווה ברירת מחדל.

  • כדי לחשב מחדש את כל הנוסחאות הניזונות - למעט טבלאות נתונים - בכל פעם שאתה מבצע שינוי בערך, בנוסחה או בשם, במקטע אפשרויות חישוב, תחת חישוב חוברת עבודה, לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים .

  • כדי לבטל את ההפעלה האוטומטית של חישוב מחדש ולחשב מחדש חוברות עבודה פתוחות רק כאשר אתה עושה זאת במפורש (על-ידי הקשה על F9), במקטע אפשרויות חישוב, תחת חישוב חוברת עבודה, לחץ על ידני.

   הערה:  בעת לחיצה על ידני, ‏Excel בוחר באופן אוטומטי בתיבת הסימון חשב מחדש את חוברת העבודה לפני השמירה. אם השמירה של חוברת עבודה נמשכת זמן רב, ניקוי תיבת הסימון חשב מחדש את חוברת העבודה לפני השמירה עשוי לקצר את משך השמירה.

  • כדי לחשב מחדש באופן ידני את כל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות טבלאות נתונים, וכדי לעדכן את כל גליונות התרשים הפתוחים, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה חישוב, לחץ על לחצן חשב כעת.

   הקבוצה 'חישוב'

  • כדי לחשב מחדש באופן ידני את גליון העבודה הפעיל ואת כל התרשימים וגליונות התרשים הקשורים לגליון עבודה זה, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה חישוב, לחץ על לחצן חשב גיליון.

עצה:  לחלופין, באפשרותך לשנות רבות מאפשרויות אלה מחוץ לתיבת הדו-שיח אפשרויות Excel. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה חישוב, לחץ על אפשרויות חישוב ולאחר מכן לחץ על אוטומטי.

הערה:  אם גליון עבודה מכיל נוסחה המקושרת לגליון עבודה שלא חושב מחדש ואתה מעדכן קישור זה, תופיע ב- Excel הודעה לפיה גליון העבודה המהווה מקור לא חושב מחדש באופן מלא. כדי לעדכן את הקישור בערך הנוכחי המאוחסן בגליון העבודה המהווה מקור, אף כי ייתכן שהערך אינו נכון, לחץ על אישור. כדי לבטל את עדכון הקישור ולהשתמש בערך הקודם שהתקבל מגליון העבודה המהווה מקור, לחץ על ביטול.

לשם

הקש

חישוב מחדש של נוסחאות שעברו שינוי מאז החישוב האחרון, כמו גם נוסחאות הניזונות מהן, בכל חוברות העבודה הפתוחות. אם חוברת עבודה מוגדרת לביצוע חישוב מחדש באופן אוטומטי, אין צורך להקיש F9 לשם חישוב מחדש.

F9

חישוב מחדש של נוסחאות שעברו שינוי מאז החישוב האחרון, כמו גם נוסחאות הניזונות מהן, בגליון העבודה הפעיל.

Shift+F9 

חישוב מחדש של כל הנוסחאות בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם עברו שינוי מאז החישוב מחדש האחרון ובין אם לא.

Ctrl+Alt+F9 

בדיקה מחדש של נוסחאות ניזונות, ולאחר מכן חישוב מחדש של כל הנוסחאות בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם עברו שינוי מאז החישוב מחדש האחרון ובין אם לא.

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

  ב-Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות

 2. במקטע אפשרויות חישוב, בחר את תיבת הסימון הפוך חישוב איטרטיבי לזמין.

 3. כדי להגדיר את מספר הפעמים המרבי שבהן Excel יבצע חישוב מחדש, הקלד את מספר האיטראציות בתיבה מספר איטראציות מרבי. ככל שמספר האיטראציות יהיה גדול יותר, Excel יזדקק לזמן רב יותר לחישוב גליון עבודה.

 4. כדי להגדיר את מידת השינוי המירבי בין תוצאות חישובים מחדש שתתקבל, הקלד את המידה בתיבה שינוי מרבי. ככל שהמספר יהיה קטן יותר, כך התוצאה תהיה מדויקת יותר וחישוב מחדש של גליון עבודה יימשך זמן רב יותר.

הערה:  חתירה למטרה היא חלק ממערכת פקודות אשר מכונה לעתים כלי ניתוח "מה-אם". שתי הפקודות משתמשות באיטראציה באופן מבוקר כדי להשיג תוצאות רצויות. באפשרותך להשתמש ב- Solver כאשר עליך למצוא את הערך האופטימלי עבור תא מסוים על-ידי התאמת הערכים של מספר תאים או כאשר ברצונך להחיל הגבלות ספציפיות על ערך אחד או יותר בחישוב. באפשרותך להשתמש ב- Goal Seek כאשר אתה יודע מהי התוצאה הרצויה של נוסחה יחידה, אבל לא מהו ערך הקלט שאותו צריכה הנוסחה כדי לקבוע את התוצאה.

לפני שתשנה את הדיוק של חישובים, תן דעתך לנקודות החשובות הבאות:

Excel מחשב כברירת מחדל ערכים מאוחסנים, לא מוצגים   

הערך המוצג והמודפס תלוי באופן שבחרת לעצב ולהציג את הערך המאוחסן. לדוגמה, תא שמציג תאריך כ- "6/22/2008" מכיל גם מספר סידורי שהוא הערך המאוחסן של התאריך בתא. באפשרותך לשנות את התצוגה של התאריך לתבנית אחרת (לדוגמה, ל- "22-יוני-2008"), אולם שינוי התצוגה של ערך בגליון העבודה אינו משפיע על הערך המאוחסן.

שימוש באזהרה בעת שינוי דיוק של חישובים   

כשמתבצע חישוב בנוסחה, Excel משתמש בדרך כלל בערכים המאוחסנים בתאים שהנוסחה מפנה אליהם. לדוגמה, אם שני תאים מכילים את הערך 10.005 והם מעוצבים להצגת ערכים בתבנית של מטבע, כל תא יציג את הערך ₪10.01. אם תצרף את שני התאים, התוצאה תהיה ₪20.01 כיוון ש- Excel מסכם את הערכים המאוחסנים 10.005 ו-10.005, ולא את הערכים המוצגים.

כאשר אתה משנה את הדיוק של החישובים בכל חוברת עבודה באמצעות הערכים המוצגים (המעוצבים), Excel משנה לצמיתות את הערכים המאוחסנים בתאים מדיוק מלא (15 ספרות) לעיצוב כלשהו, לרבות נקודות עשרוניות, המוצג. אם תחליט במועד מאוחר יותר לחשב עם דיוק מלא, לא יהיה באפשרותך לשחזר את הערכים המקוריים ששימשו כבסיס.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם.

  ב-Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם

 2. במקטע בעת חישוב חוברת עבודה זו, בחר בחוברת העבודה הרצויה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הגדר רמת דיוק כפי שמוצג.

למרות ש- Excel מגביל דיוק ל- 15 ספרות, אין זה אומר ש- 15 ספרות הן מגבלת הגודל של מספר שניתן לאחסן ב- Excel. ההגבלה היא ‎9.999 99999999999E+307 עבור מספרים חיוביים, ו- ‎-9.99999999999999E+307 עבור מספרים שליליים. מידת דיוק זו זהה בערך ל- 1 או ‎-1 ולאחריו 308 אפסים.

דיוק ב- Excel פירושו שכל מספר החורג מ- 15 ספרות מאוחסן ומוצג רק עם 15 ספרות של דיוק. ספרות אלה יכולות להיות כל שילוב לפני או אחרי הנקודה העשרונית. כל הספרות שמימין לספרה ה- 15 יהיו אפסים. לדוגמה, במספר 1234567.890123456 יש 16 ספרות (7 ספרות לפני ו- 9 ספרות אחרי הנקודה העשרונית). ב- Excel, מספר זה מאוחסן ומוצג כ- 1234567.89012345 (מוצג בשורת הנוסחאות ובתא). אם הגדרת את התא כתבנית מספר כך שכל הספרות יוצגו (במקום תבנית מדעית, כגון 1.23457E+06), תראה שהמספר יוצג כ- 1234567.890123450. ה- 6 בסוף (הספרה ה- 16) מושמטת ומוחלפת ב- 0. הדיוק נפסק בספרה ה- 15, כך שכל הספרות שלאחר מכן הן אפסים.

ייתכן שיהיה למחשב יותר ממעבד אחד (הוא מכיל מעבדים פיזיים מרובים) או ריבוי יתר של הליכי משנה (הוא מכיל מעבדים לוגיים מרובים). במחשבים אלה, באפשרותך לשפר או לקבוע את משך הזמן הדרוש לחישוב מחדש של חוברות עבודה המכילות נוסחאות רבות על-ידי הגדרת מספר המעבדים המשמשים לחישוב מחדש. במקרים רבים, חלקים מעומס העבודה של החישוב מחדש עשויים להתבצע בו-זמנית. חלוקת עומס העבודה בין מעבדים מרובים עשויה לצמצם את משך הזמן הכולל הדרוש להשלמת חישוב מחדש.

 1. לחצו על הכרטיסיה קובץ, לחצו על אפשרויות ולאחר מכן לחצו על הקטגוריה מתקדם.

  ב-Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם .

 2. כדי להפוך את השימוש במעבדים מרובים לזמין או ללא זמין במהלך חישוב, במקטע נוסחאות, בחר או נקה את תיבת הסימון הפוך חישובים מרובי הליכי משנה לזמינים .

  הערה    תיבת סימון זו זמינה כברירת מחדל, וכל המעבדים נמצאים בשימוש במהלך חישוב. מספר המעבדים במחשב שלך מזוהה באופן אוטומטי ומוצג לצד האפשרות השתמש בכל המעבדים במחשב זה: .

 3. לפי בחירתך, אם תבחר ב הפוך חישובים מרובי הליכי משנה לזמינים, תוכל לשלוט על מספר המעבדים בהם ישתמש המחשב שלך. לדוגמה, מומלץ להגביל את מספר המעבדים הנמצאים בשימוש במהלך חישוב מחדש אם יש לך תוכניות הפועלות במחשב ודורשות זמן עיבוד ייעודי.

 4. כדי לקבוע את מספר המעבדים, תחת מספר הליכי משנה של חישובים, לחץ על ידני. הזן את מספר המעבדים שבהם ייעשה שימוש (המספר המרבי הוא 1024).

כדי להבטיח שחוברות עבודה ישנות יותר יחושבו נכון, אופן הפעולה של Excel משתנה כאשר אתה פותח לראשונה חוברת עבודה שנשמרה בגירסה קודמת של Excel, לעומת אופן הפעולה בפתיחה של חוברת עבודה שנוצרה בגירסה הנוכחית.

 • בעת פתיחת חוברת עבודה שנוצרה בגירסה הנוכחית, Excel מחשב מחדש רק את הנוסחאות הניזונות מתאים שעברו שינוי.

 • כאשר אתה משתמש בחוברת עבודה פתוחה שנוצרה בגירסה קודמת של Excel, כל הנוסחאות בחוברת העבודה - אלה שניזונות מתאים שהשתנו ואלה שאינן - מחושבות מחדש. חישוב כזה מבטיח שחוברת העבודה תותאם בצורה מיטבית לגירסה הנוכחית של Excel. היוצא מן הכלל הוא כאשר חוברת העבודה נמצאת בבמצב חישוב אחר, כגון 'ידני'.

 • כיוון שחישוב חוזר מלא עלול להימשך זמן רב יותר מזה הדרוש לחישוב מחדש חלקי, פתיחת חוברת עבודה שלא נשמרה קודם כחוברת עבודה של Excel עלולה להימשך זמן רב מהרגיל. לאחר שתשמור את חוברת העבודה בגירסה הנוכחית של Excel, היא תיפתח מהר יותר.

ב-Excel Online, תוצאת נוסחה מחושבת מחדש באופן אוטומטי בעת שינוי נתונים בתאים הנמצאים בשימוש בנוסחה זו. לא ניתן לבטל חישוב מחדש אוטומטי זה ולא ניתן לחשב תוצאות נוסחה באופן ידני על-ידי הקשה על F9, כפי שניתן ביישום שולחן העבודה של Excel.

כמו כן, לא ניתן לשנות את מספר הפעמים שנוסחה מחושבת מחדש עד שמתמלא תנאי מספרי ספציפי, ואף לא לשנות את דיוק החישובים על-ידי שימוש בערך מוצג במקום בערך מאוחסן בעת חישוב מחדש של נוסחאות.

אם יש לך את יישום שולחן העבודה של Excel, באפשרותך להשתמש בלחצן פתח ב-excel כדי לפתוח את חוברת העבודה כדי לציין אפשרויות חישוב ולשנות את החישוב מחדש של הנוסחה, איטרציה או precision.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×