שינוי התצוגה של צירי תרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במרבית סוגי התרשימים, יש לך אפשרות להציג או להסתיר צירי תרשים. כדי להקל על הבנת הנתונים של התרשימים, ניתן גם לשנות את המראה שלהם.

חשוב    מאמר זה אינו עוסק בשינוי קנה המידה של צירי תרשים. לקבלת מידע על שינוי קנה המידה, ראה:

מידע נוסף על צירים

תרשימים כוללים בדרך כלל שני צירים המשמשים למדידה ולסיווג של נתונים: ציר אנכי (הנקרא ציר ערכים או ציר y) וציר אופקי (הנקרא ציר קטגוריות או ציר x). תרשימי עמודות, חרוטים ופירמידות תלת-ממדיים כוללים ציר שלישי, ציר העומק (הנקרא ציר סדרות או ציר z), כך שניתן להתוות נתונים לעומק התרשים. תרשימי מכ"ם אינם כוללים צירים אופקיים (קטגוריות) ותרשימי עוגה או טבעת אינם כוללים צירים כלל.

תרשים המציג ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק

הסבר 1 הציר האנכי (ערכים)

הסבר 2 הציר האופקי (קטגוריות)

הסבר 3 ציר העומק (סדרות)

הבאים מתארים כיצד באפשרותך לשנות את התרשימים שלך כדי להוסיף ההשפעה ובחר בצורה טובה יותר להעביר מידע. לקבלת מידע נוסף על מהן צירים ועל מה ניתן לבצע איתם, תראה את כל על צירים.

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שבו ברצונך להציג או להסתיר צירים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את העיצוב, וכרטיסיות עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על החץ למטה לצד הוסף רכיבי תרשים ולאחר מכן רחף מעל צירים בתפריט נשלפים.

  הוספת מקטע רכיב עם צירים מסומן

 3. לחץ על סוג הציר שברצונך להציג או להסתיר.

 1. בתרשים, לחץ על הציר בעל סימוני השנתות והתוויות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   הבחירה הנוכחית עם ציר אופקי שנבחרו

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בחלונית ' ' אפשרויות ציר, תחת סימוני שנתות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. כדי לשנות את התצוגה של סימוני שנתות ראשיים, בתיבה סוג סימון שנתות ראשי, לחץ על מיקום סימון השנתות הרצוי.

   שנתות ותוויות של סימן בחלונית ' עיצוב ציר '

  2. כדי לשנות את התצוגה של סימוני שנתות משניים, בתיבה סוג סימון שנתות משני, לחץ על מיקום סימון השנתות הרצוי.

  3. כדי לשנות את המיקום של התוויות, תחת תוויות, לחץ על האפשרות הרצויה.

   עצה    כדי להסתיר סימוני שנתות או תוויות שנתות, בתיבה תוויות ציר, לחץ על ללא.

   הסתרת סימוני שנתות על-ידי הגדרת ללא עבור מיקום תווית

  עיצוב ציר לוח

 1. בתרשים, לחץ על הציר האופקי (קטגוריות) שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   הבחירה הנוכחית עם ציר אופקי שנבחרו

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. תחת אפשרויות ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  1. כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, תחת מרווח בין תוויות, לחץ על ציין יחידת מרווח ולאחר מכן בתיבת הטקסט, הקלד את המספר הרצוי.

   מרווחי ציר ומרחק

   עצה    הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית וכן הלאה.

  2. כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה    הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם ברצונך להגדיל את המרחק בין התווית לציר.

ניתן לשנות את היישור של תוויות ציר הן בציר האופקי (קטגוריות) והן בציר האנכי (ערכים). כאשר יש תוויות קטגוריה מרובות-רמות בתרשים, ניתן לשנות את היישור של כל רמות התוויות. באפשרותך גם לשנות את כמות הרווח בין רמות של תוויות בציר האופקי (קטגוריות).

 1. בתרשים, לחץ על הציר בעל התוויות שברצונך ליישר באופן שונה, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   הבחירה הנוכחית עם ציר אופקי שנבחרו

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, לחץ על אפשרויות טקסט.

 4. תחת תיבת טקסט, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. בתיבה יישור אנכי, לחץ על מיקום היישור האנכי הרצוי.

  2. בתיבה כיוון טקסט, לחץ על כיוון הטקסט הרצוי.

  3. בתיבה זווית מותאמת אישית, בחר את זווית הסיבוב הרצויה.

עצה    באפשרותך גם לשנות את היישור האופקי של תוויות ציר, על-ידי לחיצה על הציר ולאחר מכן לחץ על ישר לשמאל תמונת לחצן , תמונת לחצן של מרכז או ישר לימין תמונת לחצן בסרגל הכלים בית.

באפשרותך לשנות את הטקסט של תוויות הקטגוריות בגליון העבודה, או לשנות אותן ישירות בתרשים.

שינוי הטקסט של תווית קטגוריה בגליון העבודה

 1. בגליון העבודה, לחץ על התא המכיל את שם התווית שברצונך לשנות.

 2. הקלד את השם החדש ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה    השינויים שאתה מבצע בגליון העבודה מתעדכנים באופן אוטומטי בתרשים.

שנה את טקסט התווית בתרשים

 1. בתרשים, לחץ על הציר האופקי, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר האופקי (קטגוריות).

   הבחירה הנוכחית עם ציר אופקי שנבחרו

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחירת נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת תוויות ציר אופקי (קטגוריות), לחץ על ערוך.

 4. בתיבה טווח תוויות ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. ציין את טווח גליון העבודה שברצונך להשתמש בו כתוויות ציר הקטגוריות.

  2. הקלד את התוויות שברצונך להשתמש בהן, כשהן מופרדות באמצעות פסיקים – לדוגמה, מחלקה א', מחלקה ב', מחלקה ג.

   הערה    אם תקליד את טקסט התווית בתיבה טווח תוויות ציר, הטקסט של תווית ציר הקטגוריות לא יהיה מקושר עוד לתא גליון עבודה.

 5. לחץ על אישור.

יש לך אפשרות לשנות את התבנית של טקסט בתוויות ציר הקטגוריות או של מספרים בציר הערכים.

עיצוב טקסט

 1. בתרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר המציג את התוויות שברצונך לעצב.

 2. בסרגל הכלים בית, לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

עצה    ניתן גם לבחור את הציר המציג את התוויות ולאחר מכן להשתמש בלחצני העיצוב בכרטיסיה בית בקבוצה גופן.

עיצוב מספרים

 1. בתרשים, לחץ על הציר המציג את המספרים שברצונך לעצב, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  • לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט.

  • בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   הבחירה הנוכחית עם ציר אופקי שנבחרו

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. תחת אפשרויות ציר, לחץ על מספר, ולאחר מכן, בתיבה קטגוריה, בחר את תבנית המספר הרצויה.

  עצה    אם תבנית המספר שבחרת משתמשת במקומות עשרוניים, תוכל לציין אותם בתיבה מקומות עשרוניים.

 4. כדי לשמור על הקישור של המספרים לתאי גליון העבודה, בחר את תיבת הסימון מקושר למקור.

המקטע תבנית מספר אפשרויות ציר

הערה    לפני שתעצב מספרים כאחוזים, ודא שהמספרים בתרשים חושבו כאחוזים בנתוני המקור, ושהם מוצגים בתבנית עשרונית. אחוזים מחושבים בגליון העבודה באמצעות המשוואה סכום / סיכום = אחוז. לדוגמה, אם תחשב 10 / 100 = 0.1, ולאחר מכן תעצב את 0.1 כאחוז, המספר יוצג כראוי בתור 10%.

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שבו ברצונך להציג או להסתיר צירים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. לחץ על סוג הציר שברצונך להציג או להסתיר, ולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

 1. בתרשים, לחץ על הציר בעל סימוני השנתות והתוויות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. תחת אפשרויות ציר, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. כדי לשנות את התצוגה של סימוני שנתות ראשיים, בתיבה סוג סימון שנתות ראשי, לחץ על מיקום סימון השנתות הרצוי.

  2. כדי לשנות את התצוגה של סימוני שנתות משניים, בתיבה סוג סימון שנתות משני, לחץ על מיקום סימון השנתות הרצוי.

  3. כדי לשנות את המיקום של תוויות, בתיבה תוויות ציר, לחץ על האפשרות הרצויה.

   עצה    כדי להסתיר סימוני שנתות או תוויות שנתות, בתיבה תוויות ציר, לחץ על ללא.

 1. בתרשים, לחץ על הציר האופקי (קטגוריות) שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. תחת אפשרויות ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  1. כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, תחת מרווח בין תוויות, לחץ על ציין יחידת מרווח ולאחר מכן בתיבת הטקסט, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה    הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית וכן הלאה.

  2. כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה    הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם ברצונך להגדיל את המרחק בין התווית לציר.

ניתן לשנות את היישור של תוויות ציר הן בציר האופקי (קטגוריות) והן בציר האנכי (ערכים). כאשר יש תוויות קטגוריה מרובות-רמות בתרשים, ניתן לשנות את היישור של כל רמות התוויות. באפשרותך גם לשנות את כמות הרווח בין רמות של תוויות בציר האופקי (קטגוריות).

 1. בתרשים, לחץ על הציר בעל התוויות שברצונך ליישר באופן שונה, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, לחץ על יישור.

 4. תחת פריסת טקסט, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. בתיבה יישור אנכי, לחץ על מיקום היישור האנכי הרצוי.

  2. בתיבה כיוון טקסט, לחץ על כיוון הטקסט הרצוי.

  3. בתיבה זווית מותאמת אישית, בחר את זווית הסיבוב הרצויה.

עצה    באפשרותך גם לשנות את היישור האופקי של תוויות ציר, באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר ולאחר מכן לחץ על ישר לשמאל תמונת לחצן , תמונת לחצן של מרכז או ישר לימין תמונת לחצן בסרגל הכלים המצומצם.

באפשרותך לשנות את הטקסט של תוויות הקטגוריות בגליון העבודה, או לשנות אותן ישירות בתרשים.

שינוי הטקסט של תווית קטגוריה בגליון העבודה

 1. בגליון העבודה, לחץ על התא המכיל את שם התווית שברצונך לשנות.

 2. הקלד את השם החדש ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה    השינויים שאתה מבצע בגליון העבודה מתעדכנים באופן אוטומטי בתרשים.

שנה את טקסט התווית בתרשים

 1. בתרשים, לחץ על הציר האופקי, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר האופקי (קטגוריות).

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחירת נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת תוויות ציר אופקי (קטגוריות), לחץ על ערוך.

 4. בתיבה טווח תוויות ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. ציין את טווח גליון העבודה שברצונך להשתמש בו כתוויות ציר הקטגוריות.

   עצה    באפשרותך גם ללחוץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח לחצן 'כווץ' ולאחר מכן בחר את הטווח שברצונך להשתמש בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן הרחב תיבת דו-שיח.

  2. הקלד את התוויות שברצונך להשתמש בהן, כשהן מופרדות באמצעות פסיקים – לדוגמה, מחלקה א', מחלקה ב', מחלקה ג.

   הערה    אם תקליד את טקסט התווית בתיבה טווח תוויות ציר, הטקסט של תווית ציר הקטגוריות לא יהיה מקושר עוד לתא גליון עבודה.

 5. לחץ על אישור.

יש לך אפשרות לשנות את התבנית של טקסט בתוויות ציר הקטגוריות או של מספרים בציר הערכים.

עיצוב טקסט

 1. בתרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר המציג את התוויות שברצונך לעצב.

 2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

עצה    ניתן גם לבחור את הציר המציג את התוויות ולאחר מכן להשתמש בלחצני העיצוב בכרטיסיה בית בקבוצה גופן.

עיצוב מספרים

 1. בתרשים, לחץ על הציר המציג את המספרים שברצונך לעצב, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  • לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  • בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שבתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על הציר שברצונך לבחור.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. לחץ על מספר ולאחר מכן, בתיבה קטגוריה, בחר את תבנית המספר הרצויה.

  עצה    אם תבנית המספר שבחרת משתמשת במקומות עשרוניים, תוכל לציין אותם בתיבה מקומות עשרוניים.

 4. כדי לשמור על הקישור של המספרים לתאי גליון העבודה, בחר את תיבת הסימון מקושר למקור.

הערה    לפני שתעצב מספרים כאחוזים, ודא שהמספרים בתרשים חושבו כאחוזים בנתוני המקור, ושהם מוצגים בתבנית עשרונית. אחוזים מחושבים בגליון העבודה באמצעות המשוואה סכום / סיכום = אחוז. לדוגמה, אם תחשב 10 / 100 = 0.1, ולאחר מכן תעצב את 0.1 כאחוז, המספר יוצג כראוי בתור 10%.

הכל אודות צירים

לא כל סוגי התרשימים מציגים צירים באותה הצורה. לדוגמה, תרשימי xy (פיזור) ותרשימי בועות מציגים ערכים מספריים בשני הצירים, האנכי והאופקי. דוגמה אפשרית היא תרשים המציג את כמות המשקעים לעומת הלחץ הברומטרי. לשני פריטים אלה יש ערכים מספריים, ונקודות הנתונים יותוו על ציר ה- x ועל ציר ה- y באופן יחסי לערכים המספריים שלהן. צירי ערכים מספקים מגוון של אפשרויות, כמו הגדרת הסרגל כלוגריתמי.

סוגי תרשימים אחרים, כמו תרשימי עמודות, קו ושטח, מציגים ערכים מספריים על הציר האנכי (ערכים) בלבד ומציגים קבוצות טקסטואליות (או קטגוריות) על הציר האופקי. דוגמה אפשרית היא משקעים לעומת אזורים גיאוגרפיים. בדוגמה זו, האזורים הגיאוגרפיים הם קטגוריות טקסטואליות של הנתונים המותווים על הציר האופקי (קטגוריות). המרווח בין האזורים הגיאוגרפיים יהיה אחיד משום שהם כוללים טקסט, ולא ערכים הניתנים למדידה. זכור הבדל זה כשאתה בוחר סוג תרשים, משום שקיימות אפשרויות שונות עבור צירי הערכים והקטגוריות. בעניין זה, ציר העומק (סדרות) הוא צורה נוספת של ציר קטגוריות.

בעת יצירת תרשים, סימוני שנתות ותוויות מוצגים כברירת מחדל בצירים. באפשרותך להתאים את אופן הצגתם על-ידי שימוש בתוויות ובסימוני שנתות ראשיים ומשניים. כדי להימנע מעומס בתרשים, ניתן להציג פחות תוויות ציר או סימוני שנתות בציר האופקי (קטגוריות) על-ידי ציון המרווחים שבהם ברצונך להצמיד תוויות לקטגוריות, או על-ידי ציון מספר הקטגוריות שברצונך להציג בין סימוני שנתות.

ניתן גם לשנות את היישור והכיוון של התוויות ולשנות או לעצב את הטקסט והמספרים המוצגים בהן, לדוגמה, כדי שיציגו מספרים כאחוזים.

למידע נוסף

הוספה או הסרה של ציר משני בתרשים

שינוי הצבע או הסגנון של תרשים

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×