שינוי העיצוב של רכיבי תרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לשנות את העיצוב של רכיבי תרשים בודדים, כגון אזור תרשים, אזור התוויית נתונים, סדרת נתונים, צירים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא. באפשרותך להשתמש תיבת הדו-שיח עיצוב < רכיב התרשים > כדי לבצע שינויי עיצוב, או באפשרותך להחיל סגנונות צורה מוגדר מראש או מותאם אישית. באפשרותך גם לעצב את הטקסט ברכיב תרשים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי העיצוב של רכיב תרשים שנבחר

שינוי הסגנון צורה של רכיב תרשים שנבחר

שינוי העיצוב של הטקסט ברכיב תרשים שנבחר

שימוש בטקסט של עיצוב כדי לעצב טקסט ברכיבי תרשים

השתמש בסגנונות WordArt כדי לעצב טקסט ברכיבי תרשים

שינוי העיצוב של רכיב תרשים שנבחר

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור על רכיב תרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר ברכיב התרשים שברצונך לעצב.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

   עצה: במקום להשתמש בפקודות רצועת הכלים, באפשרותך גם באמצעות לחצן העכבר הימני על רכיב התרשים, לחץ על עיצוב < רכיב התרשים > בתפריט הקיצור ולאחר מכן המשך לשלב 3.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב < רכיב התרשים >, לחץ על קטגוריה ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  חשוב: בהתאם רכיב התרשים שנבחר, באפשרויות עיצוב שונות זמינות בתיבת דו-שיח זו.

  הערה: 

 4. בעת בחירת אפשרויות שונות בתיבת דו-שיח זו, השינויים מוחלים באופן מיידי על רכיב תרשים שנבחר, וכך תוכל לראות את השפעת השינויים בתרשים לך מבלי לסגור את תיבת הדו-שיח. עם זאת, מאחר השינויים מוחלים באופן מיידי, אין אפשרות ללחוץ על ביטול בתיבת דו-שיח זו. כדי להסיר שינויים, עליך ללחוץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 5. באפשרותך לבטל שינויים מרובים שביצעת באפשרות אחת של תיבת הדו-שיח כל עוד לא ביצעת שינויים כדי אחר של תיבת דו-שיח ביניהם.

 6. ייתכן שברצונך להעביר את תיבת הדו-שיח כך שתוכל לראות הן את התרשים והן את תיבת הדו-שיח באותו זמן.

לראש הדף

שינוי הסגנון צורה של רכיב תרשים שנבחר

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור על רכיב תרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר ברכיב התרשים שברצונך לעצב.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. כדי להחיל סגנון צורה מוגדרים מראש, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  עצה: כדי לראות את כל סגנונות צורה זמינים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. כדי להחיל מילוי של צורה אחרת, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בצבע שונה מילוי, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

   עצה: לפני החלת צבע אחר, באפשרותך לסקור במהירות כיצד צבע זה משפיע על התרשים. כאשר אתה מצביע על הצבעים שבהם ברצונך להשתמש, ברכיב תרשים שנבחר יוצגו בצבע זה בתרשים.

  • כדי להסיר את הצבע רכיב התרשים שנבחר, לחץ על לא מילוי.

  • כדי להשתמש בצבע המילוי שאינה זמינה תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מילוי נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שבו ברצונך להשתמש בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.
   צבעי מילוי מותאמים אישית שאתה יוצר נוספים תחת צבעים אחרונים כך שלא ניתן להשתמש בהם שוב.

  • כדי למלא את הצורה תמונה, לחץ על תמונה. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • לשימוש אפקט מילוי הדרגתי צבע המילוי שנבחרו, לחץ על הדרגתי ולאחר מכן, תחת וריאציות, לחץ על סגנון הדרגתי שבה ברצונך להשתמש.
   עבור סגנונות הדרגתיים נוספים, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן, בקטגוריה מילוי, לחץ על האפשרויות הדרגתי שבה ברצונך להשתמש.

  • כדי להשתמש במילוי מרקם, לחץ על מרקם, ולאחר מכן לחץ על המרקם שבו ברצונך להשתמש.

 4. כדי להחיל קו מיתאר צורה אחרת, לחץ על מיתאר צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בצבע שונה חלוקה לרמות, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

  • כדי להסיר את צבע המיתאר רכיב התרשים שנבחר, לחץ על לא מיתאר.

   הערה: אם הרכיב שנבחר הוא קו, השורה לא יהיה גלוי עוד על התרשים.

  • כדי להשתמש צבע מיתאר שאינה זמינה תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מיתאר נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שבו ברצונך להשתמש בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.
   צבעי מיתאר מותאם אישית שאתה יוצר נוספים תחת צבעים אחרונים כך שלא ניתן להשתמש בהם שוב.

  • כדי לשנות את העובי של קו או גבול, לחץ על עובי, ולאחר מכן לחץ על עובי הקו שבהם ברצונך להשתמש.
   עבור קו נוספים סגנון או גבול אפשרויות סגנון, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן לחץ על קו סגנון או גבול אפשרויות הסגנון שבו ברצונך להשתמש.

  • לשימוש של קו או גבול מקווקו, לחץ על מקפים, ולאחר מכן לחץ על סוג מקף שבו ברצונך להשתמש.
   לקבלת אפשרויות נוספות של סוג מקווקו, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן לחץ על סוג המקף שבה ברצונך להשתמש.

  • כדי להוסיף חצים קווים, לחץ על החצים, ולאחר מכן לחץ על סגנון החץ שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן להשתמש סגנונות חץ עבור גבולות.
   לאפשרויות נוספות החץ סגנון או גבול סגנון, לחץ על חצים נוספים ולאחר מכן לחץ על ההגדרה החץ שבה ברצונך להשתמש.

 5. כדי להחיל אפקט צורה אחרת, לחץ על אפקטי צורה, לחץ על אפקט זמינים ולאחר מכן בחר את סוג אפקט שבה ברצונך להשתמש.

  הערה: אפקטים של צורה הזמינות תלויות רכיב התרשים שבחרת. מראש, השתקפות, ואפקטים של מסגרת משופעת אינם זמינים עבור כל רכיבי תרשים.

לראש הדף

שינוי העיצוב של הטקסט ברכיב תרשים שנבחר

כדי לעצב טקסט ברכיבי תרשים, באפשרותך להשתמש באפשרויות העיצוב של טקסט רגיל, או באפשרותך להחיל תבנית WordArt.

שימוש בטקסט של עיצוב כדי לעצב טקסט ברכיבי תרשים

 1. לחץ על רכיב התרשים המכיל את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט או בחר את הטקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

   תמונת רצועת הכלים של excel

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על לחצני העיצוב שבו ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של excel

לראש הדף

השתמש בסגנונות WordArt כדי לעצב טקסט ברכיבי תרשים

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים המכיל את הטקסט שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור על רכיב תרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר ברכיב התרשים שברצונך לעצב.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של excel

  • כדי להחיל סגנון WordArt מוגדרת מראש, לחץ על הסגנון הרצוי.

   עצה: כדי לראות את כל הסגנונות הזמינים של WordArt, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

  • כדי להחיל סגנון WordArt מותאם אישית, לחץ על מילוי טקסט, מיתאר טקסט או אפקטי טקסט ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×