שינוי המראה של Web Part

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם בבעלותך דף אינטרנט, באפשרותך לקבוע תצורה של רכיבי Web Part בכמה דרכים. מדפדפן האינטרנט שלך, באפשרותך לשנות מאפייני Web Part באמצעות דף התחזוקה של רכיבי Web Part. באפשרותך להוסיף ולהגדיר את רכיבי ה- Web Part באמצעות תוכנית לעיצוב אתרים התואמת ל- SharePoint, כגון Microsoft SharePoint Designer 2010.

כדי ללמוד אודות רכיבי Web Part ב- SharePoint, ראה מבט כולל של רכיבי Web Part הזמינים ב- SharePoint Foundation 2010ו- Web Parts עבור תצוגות וטפסים ב- SharePoint Designer 2010.

בנושא זה

שינוי מאפייני Web Part באמצעות חלונית הכלים

פתח את דף התחזוקה של ה-Web Part ושימוש

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

מראה

פריסה

מתקדם

שינוי מאפייני Web Part באמצעות חלונית הכלים

באפשרותך לשנות את התכונות של Web Part על-ידי הקצאת ערכים למאפייני ה- Web Part שלו. כל ה- Web Parts חולקים מערכת של מאפיינים משותפים המאפשרים לך לציין תכונות עבור המראה, הפריסה ומידע נוסף אחר. Web Part אף יכול להיות בעל מאפיינים מותאמים אישית החלים על אותו Web Part בלבד.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על ערוך דף.

 2. הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part.

 3. המאפיינים המשותפים והמאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part מופיעים בחלונית הכלים. לדוגמה, מאפיינים משותפים שבאפשרותך לשנות עשויים לכלול את שם ה- Web Part, את גודלו ופרמטרים נוספים של פריסה. מאפיינים מותאמים אישית הם ההגדרות הספציפיות ל- Web Part נתון.

  הערה: אם אתה נמצא בתצוגה אישית, מפתח ה-Web Part תהיה מוגבלת ניתן לשנות את המאפיינים המותאמים אישית עבור Web Part זה.

 4. כדי לשמור את השינויים ולסגור את חלונית הכלים, לחץ על אישור. כדי להציג את השינויים בלי לסגור את חלונית הכלים, לחץ על החל.

לראש הדף

פתיחת דף התחזוקה של רכיבי Web Part והשימוש בו

אם אתה נתקל בבעיות ב- Web Part או בחיבור Web Part בדף מסוים, באפשרותך להשתמש בדף התחזוקה של רכיבי Web Part, שיסייע לך בבידוד הבעיה ובתיקונה. דרושות הרשאות מתאימות כדי להשתמש בדף התחזוקה של רכיבי Web Part.

עצה: אם אינך בטוח איזה Web Part או חיבור Web Part יוצר בעיה בדף ה- Web Part שלך, מומלץ לעבוד צעד אחר צעד על-ידי סגירת כל Web Part בתורו ועיון נוסף בדף ה- Web Part (לחץ על חזור לדף Web Part שלי) כדי לראות אם פעולה זו פתרה את הבעיה. לאחר שמצאת את ה- Web Part הבעייתי, תוכל לשקול איפוס או מחיקה של ה- Web Part.

 1. פתח את ספריית המסמכים המכילה את הדף.

 2. הצבע על השם של הדף, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על ערוך מאפיינים.

 3. לחץ על פתח דף Web Part בתצוגת תחזוקה כדי להציג את דף Web Part תחזוקה של.

  הערה: כדי לגשת את דף התחזוקה של Web Part עבור דף שאינו מאוחסן בספריית מסמכים, כגון דף הבית של האתר, הוסף תוכן = 1 בסוף כתובת ה-URL עבור הדף.

 4. ודא שאתה נמצא בתצוגה הרצויה, תצוגה אישית או תצוגה משותפת. אם עליך להחליף תצוגה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה נמצא בתצוגה אישית וברצונך לעבור לתצוגה משותפת, לחץ על עבור לתצוגה משותפת.

  • אם אתה נמצא בתצוגה משותפת וברצונך לעבור לתצוגה אישית, לחץ על עבור לתצוגה אישית.

 5. בחר Web Part אחד או יותר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז Web Part בגלריית דף Web Part, לחץ על סגור.

  • כדי להסיר ערכי מאפיינים אישיים ולחזור לערכי המאפיינים המשותפים של ה- Web Part, לחץ על איפוס. לפני איפוס Web Part מוצגת בקשת אישור.

  • כדי למחוק Web Part מהדף לצמיתות, לחץ על מחק. לפני מחיקת Web Part מוצגת בקשת אישור.

   הערה: אם המאפיין אפשר עריכה בתצוגה אישית אינה מסומנת, ניתן למחוק Web Part רק בתצוגה משותפת.

 6. לאחר שתסיים, לחץ על חזור לדף Web Part.

  הערה: לא ניתן להשתמש את דף התחזוקה של ה-Web Part סגור, לאפס או למחוק Web Part סטטי (כלומר, Web Part מחוץ לאזור Web Part).

  כדי לבצע פעולות תחזוקה ב- Web Part סטטי, עליך להשתמש בתוכנית לעיצוב אתרים התואמת ל- SharePoint

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערות: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part מסוים, מפתח Web Part ייתכן שבחרת לא להציג אחד או יותר של מאפיינים משותפים אלה, או ייתכן שבחרת ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסהועיצוב מתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

תפקיד

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

Height

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב chrome

מציין אם ה-Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את הדף. כברירת מחדל, מצב chrome מוגדר כרגיל ומופיעה Web Part כולו. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב הוא ממוזער.

סוג chrome

מאפיין זה מציין אם פס הכותרת והגבול של מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה-Web Part גלוי לעין כאשר משתמש פותח את הדף. אם תיבת הסימון נבחרה, ה-Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף ומכילה הסיומת (מוסתר) מצורפת לכותרת.

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 0 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק להזמין מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part השני לחלק התחתון של האזור, אינדקס אזור שלו הוא 1. כדי להזיז את ה-Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה-Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

לראש הדף

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מאפיין זה מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part.

כתובת ה-url

מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה-Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • מודאלי פתיחת חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פתיחת חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. למשתמש אין לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פתיחת דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה:  אף-על-פי שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×