שינוי המראה של פקד באמצעות עיצוב מותנה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

עיצוב מותנה מאפשר לך להדגיש סלקטיבית מסוימים נתונים בטופס או בדוח שלך כך שיהיה קל יותר להבין. לדוגמה, ייתכן שתרצה לעצב מספרים שליליים בגופן אדום כדי להפוך אותו נקה כי לרשומות דורשת תשומת לב נוספת.

באפשרותך להגדיר עיצוב מותנה עבור תיבת טקסט או פקד תיבה משולבת. באפשרותך לשנות את העיצוב בהתבסס על הערך של פקד, או באפשרותך להשתמש בביטוי כדי לשנות את העיצוב בהתבסס על הערכים הכלולים שדות או פקדים אחרים. בטופס, באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי להפוך פקד ולאחר עלולה לגרום את העיצוב של פקד כדי לשנות הסמן ממוקם בפקד זה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

החלת עיצוב מותנה בהתבסס על ערך משלו לפקד

להשתמש בביטוי כדי להחיל עיצוב מותנה על פקד אחד או יותר

שינוי העיצוב של הפקד שנמצא במוקד

הסרת עיצוב מותנה מנתונים פקד אחד או יותר

יצירת צבעי שורה מתחלפים בדוח

החלת עיצוב מותנה בהתבסס על ערך משלו לפקד

באפשרותך להחיל עיצוב מותנה לפקד בטופס או בדוח אם הערך שלו עומדת בקריטריונים ספציפיים. לדוגמה, נניח שאתה הבעלים של דוח טבלאי המציג מידע אודות הזמנות לקבלת רשימה של מוצרים. עבור כל שורה בדוח, רצוי המחיר המורחב יופיע עם רקע צהוב אם הערך הוא בין 100 ל- 1000. האיור הבא מציג דוח עם סוג זה של להחיל עיצוב מותנה.

דוח טבלאי עם עיצוב מותנה

עצה: אפשרויות משופרות ב- Access 2010 להקל על ניהול כללי עיצוב מותנה מתוך תצוגת אינטואיטיבי בודדת.

הפרוצדורה הבאה מראה לך כיצד להחיל עיצוב מותנה זה.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הפקד שעבורו ברצונך להחיל את העיצוב המותנה. אם קיימות פקדים אחרים להכיל נתונים דומים שברצונך להחיל עליהם את אותם כללי עיצוב מותנה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפקדים כדי לבחור

  הערה: פקדים נוספים שתבחר יעוצב לפי ערכים משלהם, ולא לפי הערך של הפקד הראשון שבחרת.

  אותם, מדי.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גופן, לחץ על מותנה תמונת לחצן .

  מופיעה תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה'

 4. תחת עיצוב ברירת מחדל, אם אתה משתמש העיצוב הרצוי כדי שהכלל יחול כאשר אף אחד התנאים מתקיימים ספציפי, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות. הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו עיצוב ברירת המחדל. הגדרות ברירת המחדל עבור מקטע זה תואמים ההגדרות הנוכחיות של הגופן של הפקד.

 5. תחת תנאי 1, הזן את הקריטריונים הקובעים מתי העיצוב המותנה יש להחיל ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות. כדי לבטל את הפקד כאשר מתקיימים לקריטריונים, לחץ על זמין תמונת לחצן . הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו העיצוב המותנה.

  תצוגה מקדימה של עיצוב בתיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה'

 6. כדי להוסיף עיצוב מותנה אחר עבור הפקד, לחץ על הוסף ולאחר מכן בצע את אותו הליך שבו השתמשת עבור תנאי 1. באפשרותך להגדיר עד שלושה עיצובים מותנים עבור פקד אחד. לדוגמה, ייתכן שהגדרת תנאי 1 כדי לשנות את הרקע של הפקד צהוב אם הערך הוא בין 100 ל- 1000 ולאחר מכן, להגדיר תנאי 2 כדי להציג את הערך של הפקד בגופן מודגש אדום אם הערך גדול מ- 1000. האיור הבא מציג ההגדרות להשתמש בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה כדי לבצע פעולה זו.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה' עם שני סוגי עיצובים

  האיור הבא מציג את התוצאות של הגדרות אלה.

  הדוח Order Details עם שני סוגים של עיצוב מותנה בשדה אחד

הערה: 

 • בעת החלת עיצוב מותנה על שדה בדיקת מידע, יש לבסס את התנאי על מזהה בדיקת המידע, ולא את הערך המוחזר על-ידי שדה בדיקת המידע.

 • תנאים מוערכים בהתאם לכללים הבאים.

  • אם מתקיים תנאי 1, רק את העיצוב עבור תנאי 1 מוחל.

  • תנאי 2 יאומת רק אם לא מתקיים תנאי 1. אם מתקיים תנאי 2, רק את העיצוב עבור תנאי 2 מוחל.

  • תנאי 3 יאומת רק אם תנאי 1 ו- 2 אינם true. אם מתקיים תנאי 3, רק את העיצוב עבור תנאי 3 מוחל.

  • אם אף אחד התנאים מתקיימים, עיצוב ברירת המחדל של הפקד מוחל.

לראש הדף

להשתמש בביטוי כדי להחיל עיצוב מותנה על פקד אחד או יותר

עליך להשתמש בביטוי במקום ערך שדה כדי להחיל עיצוב מותנה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים.

 • ברצונך להחיל עיצוב מותנה על פקד בודד בהתבסס על הערך של פקד אחר.

 • ברצונך להחיל עיצוב מותנה על פקד בודד בהתבסס על התוצאות של חישוב או על הערך של שדה שאינו מקור הרשומה של הפקד.

 • ברצונך להחיל עיצוב מותנה על פקדים שונים בו-זמנית, אם העיצוב המבוסס על הערך של שדה או פקד אחד, או על התוצאות של חישוב. לדוגמה, כדאי לך לסמן שורה שלמה בדוח שלך כאשר שדה אחד מכיל ערך או טווח של ערכים מסוימים.

 • ברצונך להחיל עיצוב מותנה פקד לא מאוגד.

לפני שתתחיל

בעת שימוש בביטוי כדי להחיל עיצוב מותנה, עליך לוודא כי הפקדים המאותחל אינו יכול להשתמש באותם שמות בתור אחד מהשדות במקור רשומה המשמש כבסיס של הטופס או הדוח. אם אתה להפנות לשדה בביטוי וקיימת פקד אותו שם בטופס או בדוח, Access אין אפשרות לקבוע אם אתה מפנה לפקד או לשדה. מסיבה זו, Access אין אפשרות להעריך את הביטוי. כתוצאה מכך, העיצוב המותנה אינה מוחלת, ומופיעה הפקד עם עיצוב ברירת המחדל שלו. בכל פעם שאתה מוסיף ביטויים לטופס או לדוח, חשוב מאוד לשנות כל הפקדים ששמם מתנגש עם שמות השדות שבהם נעשה שימוש ביטויים. הפרוצדורה הבאה מראה כיצד לשנות את שמו של פקדים במצב כזה.

הערה: אם תשנה פקדים בטופס או בדוח שכבר מכיל פקדים שאת מאפייני מקור פקד הם ביטויים, Access משנה ביטויים אלה כך שהם להפנות השמות החדשים של הפקד. במקרים רבים פעולה זו תגרום לכשל הביטויים, ויציג הדוח תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר בעת הדפסתו או לפתוח אותו בתצוגת פריסה או בתצוגת דוח. אם אתה משתמש הפרוצדורה הבאה שינוי שם של פקדים, עליך לערוך כל הביטויים מקור פקד קיים מראש כך שהם להפנות לשדות במקור הרשומות המשמש כבסיס במקום הפקדים בטופס או בדוח.

שינוי שם של פקדים לטופס או לדוח   

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. אם גליון המאפיינים של הדוח אינו מוצג עדיין, הקש F4 כדי להציג אותו.

 3. לחץ על הפקד כדי לבחור אותו.

 4. בכרטיסיה הכל בגליון המאפיינים, אם שני תחילה המאפיינים (שםומקור פקד ) זהים, או אם המאפיין שם מתאים שם לשדה אחר של הטופס או הדוח מקור הרשומות המשמש כבסיס, ערוך את שם מאפיין כך שלא ניתן יהיה ייחודי. מומלץ להוסיף קידומת קצר את שם. לדוגמה, אם זהו הפקד תיבת טקסט, תוכל להוסיף את הקידומת "txt" למאפיין השם שלו, כמו "txtQuantity".

 5. חזור על שלבים 3 ו- 4 עבור כל הפקדים בטופס או בדוח ששמותיהם תואם שמות השדות במקור הרשומות המשמש כבסיס.

 6. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על שמור, או הקש CTRL+S.

 7. אם הטופס או הדוח מכיל פקדים שאת מאפייני מקור פקד הם ביטויים, בדוק שוב הביטויים וערוך אותם במידת הצורך לוודא כי הם עדיין להפנות לשדות במקור הרשומה במקום לאחרונה בעל השם פקדים.

הוספת עיצוב מותנה באמצעות ביטוי

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הפקד הראשון שבו ברצונך להחיל את העיצוב המותנה. כדי לבחור פקדים נוספים, החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הפקדים עד נבחרות כל הפקדים שברצונך לעצב.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גופן, לחץ על מותנה תמונת לחצן .

  מופיעה תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה'

 4. תחת עיצוב ברירת מחדל, אם אתה משתמש העיצוב הרצוי כדי שהכלל יחול כאשר אף אחד התנאים מתקיימים ספציפי, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות. הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו עיצוב ברירת המחדל. הגדרות ברירת המחדל עבור מקטע זה תואמים ההגדרות הנוכחיות של הגופן של הפקד.

 5. תחת תנאי 1, בחר הביטוי הוא מהרשימה הראשונה.

 6. הקלד ביטוי בתיבה משמאל הרשימה. האם לא לפני הביטוי סימן שוויון (=). לדוגמה:

[Quantity] * [Unit Price] > 1000

חפש קישור למידע נוסף אודות ביטויים בסעיף למידע נוסף.

 1. בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות. כדי לבטל את הפקד כאשר מתקיימים לקריטריונים, לחץ על זמין תמונת לחצן . הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו העיצוב המותנה.

  תצוגה מקדימה של עיצוב בתיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה'

 2. כדי להוסיף עיצוב מותנה אחר עבור הפקד, לחץ על הוסף ולאחר מכן בצע את אותו הליך שבו השתמשת עבור תנאי 1. באפשרותך להגדיר עד שלושה עיצובים מותנים עבור פקד אחד.

 3. לאחר שתסיים, לחץ על אישור.

  האיור הבא מציג את התוצאות של החלת זה עיצוב מותנה על חמש כל הפקדים במקטע הפירוט של דוח טבלאי.

  הדוח Order Details עם עיצוב מותנה

עצה: כדי להשתמש באופרטורי שפת שאילתות מובנית (SQL) בין או בבביטוי, השתמש בפונקציה Eval , כפי שמוצג שתי הדוגמאות הבאות.

Eval ([Quantity] בין 10 ו- 20)

-לחלופין-

Eval ([במדינה/אזור] ("USA", "Canada", "ספרד"))

לראש הדף

שינוי העיצוב של הפקד שנמצא במוקד

בעת מיקום הסמן בפקד בטופס, על-ידי לחיצה על הפקד או על-ידי להעניק לו על-ידי שימוש במקש TAB, נאמר כך יש צורך שהמוקד פקד זה. באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי לשנות את המראה של פקד כאשר הוא נמצא המוקד. אם תחיל סוג זה של עיצוב מותנה על כל תיבות טקסט ותיבות משולבות בטופס, אותו מקל עליך לראות איזה פקד במוקד בכל רגע נתון. השתמש בהליך הבא כדי להחיל עיצוב מותנה על הפקד שנמצא במוקד.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הפקד שעבורו ברצונך להחיל את העיצוב המותנה. אם ברצונך להחיל את אותו עיצוב מותנה על פקדים נוספים, החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על פקדים אלה כדי לבחור אותם, מדי.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גופן, לחץ על מותנה תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, תחת עיצוב ברירת מחדל, אם אתה משתמש העיצוב הרצוי כדי שהכלל יחול כאשר אף אחד התנאים מתקיימים ספציפי, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות. הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו עיצוב ברירת המחדל. הגדרות ברירת המחדל עבור מקטע זה תואמים ההגדרות הנוכחיות של הגופן של הפקד.

 5. תחת תנאי 1, בתיבה הראשונה, בחר את השדה נמצא במוקד.

  הערה: השדה נמצא במוקד זמינה רק תחת תנאי 1.

 6. משמאל מקדימה בתיבת התצוגה המקדימה, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות Access כדי להחיל כאשר הפקד מקבל את המוקד. הטקסט לדוגמה שינויים בתיבת התצוגה המקדימה כדי להראות לך כיצד ייראו העיצוב המותנה.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה'

 7. אם ברצונך להוסיף עיצוב מותנה אחר עבור פקד זה או מקבוצה של פקדים, לחץ על הוסף ולאחר מכן בצע את אותו הליך שבו השתמשת עבור תנאי 1.

 8. לאחר שתסיים להוסיף תנאים, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה.

לראש הדף

הסרת עיצוב מותנה מנתונים פקד אחד או יותר

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הפקד שברצונך להסיר את העיצוב המותנה מתוך.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גופן, לחץ על מותנה תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, לחץ על מחק.

 5. בתיבת הדו-שיח מחיקת עיצוב מותנה, בחר בתיבת הסימון עבור כל תנאי שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה.

לראש הדף

יצירת צבעי שורה מתחלפים בדוח

כברירת מחדל, Access מעצב כל שורה של מקטע פירוט של דוח עם אותו צבע רקע. בעת הדפסת דוח, הצללת כל שורה שניה של מקטע הפרטים יכולים להקל לקלה הרבה יותר לקריאה. במקום להשתמש התכונה עיצוב מותנה כדי לעשות זאת, באפשרותך להשתמש במאפיין בחזרה צבע חלופי עבור מקטע הפירוט כדי לציין צבע כדי להציג או להדפיס בכל שורה בעת הצגה או הדפסה של הדוח. הפרוצדורה הבאה מראה כיצד לעשות זאת.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. אם גליון המאפיינים של הדוח אינו מוצג עדיין, הקש F4 כדי להציג אותו.

 3. לחץ על כותרת מקטע הפירוט של הדוח.

 4. בגליון המאפיינים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 5. לחץ על תיבת המאפיין חלופי צבע רקע, ולאחר מכן בחר ערכת נושא של צבע מהרשימה. לחלופין, באפשרותך לחץ לחצן 'בונה' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי לך להחיל עבור כל שורה מתחלפים.

 6. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על שמור, או הקש CTRL+S.

 7. מעבר לתצוגת דוח וסמן את התוצאות. האיור הבא מציג דוגמה של דוח טבלאי עם המאפיין חלופי צבע רקע מוגדר לכותרת Light רקע.

  דוח טבלאי עם כל שורה שנייה בצבע אחר

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×