שינוי המראה של טבלה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להחיל או לשנות סגנון, גבול או צבע של טבלה במצגת שלך. לדוגמה, באפשרותך להחיל או לנקות סגנון טבלה (או סגנון מהיר), למחוק קווים בתא, שורה או עמודה, לשנות את גבול הטבלה או לשנות את צבע הרקע של טבלה.

בנושא זה

החלת סגנון טבלה

הסרת סגנון טבלה

מחיקת קו בתא, שורה או עמודה

הוספה או שינוי של גבול טבלה

הוספה או שינוי של צבע הרקע של טבלה

החלת סגנון טבלה

סגנון טבלה (או סגנון מהיר) הוא שילוב של אפשרויות עיצוב שונות, כולל שילובי צבעים הנגזרים מתוך צבעי ערכת נושא של המצגת. על כל טבלה שאתה מוסיף חל סגנון טבלה באופן אוטומטי.

 1. בחר את הטבלה שבה ברצונך להחיל סגנון טבלה חדש או שונה.

 2. עבור אל עיצוב > סגנונות טבלה ולחץ על סגנון הטבלה הרצוי. כדי לראות סגנונות טבלה נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

  הצגת סגנונות טבלה ב- PowerPoint

  הערה: כדי לשנות את המראה של טקסט בטבלה, עבור אל דף הבית >גופן, או לחץ על הטבלה ולאחר מכן עבור אל עיצוב >כלי טבלאות > סגנונות WordArt.

לראש הדף

הסרת סגנון טבלה

כדי להסיר סגנון טבלה, עבור אל עיצוב > כלי טבלאות > יותר תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על נקה טבלה.

מחיקת קו בתא, שורה או עמודה

 1. עבור אל עיצוב > כלי טבלאות. בקבוצה ' צייר גבולות ', לחץ על מחק.

  המצביע ישתנה מחק המשמש למחיקת טבלאות של מחק.

 2. לחץ על הקו שברצונך למחוק כדי להסיר אותו. כאשר תסיים, לחץ מחוץ לטבלה.

לראש הדף

הוספה או שינוי של גבול טבלה

 1. בחר את תאי הטבלה שעבורם ברצונך להוסיף גבול (או שינוי של הגבול).

 2. עבור אל עיצוב > כלי טבלאות. בחר אחת מהפעולות הבאות בקבוצה ' צייר גבולות ':

  • השתמש צבע עט כדי לשנות את צבע הגבול.

   אם ברצונך אפשרויות צבע נוספות, לחץ על צבעי גבול נוספים, ולאחר מכן באפשרות לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • השתמש עובי עט כדי לשנות את עובי הגבול.

  • השתמש סגנון עט כדי לשנות את סגנון הקו של הגבול.

 3. כדי להחיל את הצבע, העובי או סגנון הקו שבחרת בשלב 2 על הטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כשהמצביע עדיין נראה כמו עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות , לחץ על הגבולות שברצונך לשנות.

עבור אל עיצוב > כלי טבלאות >סגנונות טבלה > גבולות, ולאחר מכן לחץ על אפשרות הגבול שברצונך לשנות.

עצה: באפשרותך להשתמש מחק כדי למחוק גבולות בין תאי טבלה. תחת עיצוב > כלי טבלאות, בקבוצה ' צייר גבולות ', לחץ על מחק, או לחץ לחיצה ממושכת SHIFT לחוץ המצביע נמצא עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות ולאחר מכן לחץ על הגבולות שברצונך למחוק.

לראש הדף

הוסף או שנה את הרקע של טבלה

באפשרותך להוסיף או לשנות את צבע הרקע עבור הטבלה כולה. צבע הרקע מופיע מתחת לצבע מילוי שהוחל על תאי הטבלה.

 1. לחץ על תא בטבלה.

 2. עבור אל עיצוב > כלי טבלאות, ולאחר מכן, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד הצללה ולאחר מכן הצבע על רקע טבלה.

 3. לחץ על הצבע הרצוי. לחלופין, כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

  כדי לשנות לצבע שאינו מוצג ברשימה צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

לראש הדף

בנושא זה

החלת סגנון טבלה חדש או שונה

ניקוי סגנון מטבלה

מחיקת קו בתא, שורה או עמודה

הוספה או שינוי של גבול טבלה

הוספה או שינוי של צבע הרקע של טבלה

כדי להוסיף או למחוק שורות או עמודות ראה הוסף או מחק שורות ועמודות בטבלה. מיזוג, פיצול או מחיקה של תאים, ראה מיזוג, פיצול, או מחיקה של תאים בטבלה.

החלת סגנון טבלה חדש או שונה

סגנון טבלה (או סגנון מהיר) הוא שילוב של אפשרויות עיצוב שונות, כולל שילובי צבעים הנגזרים מתוך צבעי ערכת נושא של המצגת. על כל טבלה שתוסיף חל סגנון טבלה באופן אוטומטי. תמונות ממוזערות של סגנונות טבלה מופיעות בגלריה סגנונות מהירים בקבוצה סגנונות טבלה. בעת הצבת המצביע על תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד הסגנון המהיר משפיע על הטבלה שלך.

תמונות ממוזערות של סגנון טבלה
תמונות ממוזערות של סגנונות טבלה
 1. לחץ על הטבלה שעליה ברצונך להחיל סגנון חדש או שונה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על סגנון הטבלה הרצוי. כדי לראות סגנונות טבלה נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

  כאשר תמקם את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד הסגנון המהיר ישפיע על הטבלה שלך.

  הערות: 

  • טקסט בטבלאות אינו מופיע בכרטיסיה מיתאר (בחלונית הימנית ביותר בחלון התוכנית, בתצוגה רגילה). רק טקסט במצייני מיקום של טקסט מופיע בכרטיסיה מיתאר.

  • כדי לשנות את המראה של טקסט בתאי הטבלה או בטבלה כולה, בחר באפשרויות בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, או באפשרויות תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב שקופיות, בקבוצה סגנונות WordArt.

לראש הדף

ניקוי סגנון מטבלה

 • כדי להסיר סגנון טבלה, תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על נקה טבלה.

מחיקת קו בתא, שורה או עמודה

 1. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ציור גבולות, לחץ על מחק או לחץ והחזק את SHIFT כאשר כלי הציור פעיל.

  המצביע משתנה מחק המשמש למחיקת טבלאות של מחק.

 2. לחץ על הקו שברצונך למחוק.

 3. לאחר שתסיים את מחיקת הקווים, לחץ מחוץ לטבלה.

לראש הדף

הוספה או שינוי של גבול טבלה

 1. בחר את תאי הטבלה שעבורם ברצונך להוסיף או לשנות את גבול הטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה צייר גבולות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את צבע הגבול, לחץ על החץ שלצד צבע עט ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי גבול נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה לאחר מכן את ערכת נושאשל המסמך.

  • כדי לשנות את עובי הגבול, לחץ על החץ שלצד עובי עט ולאחר מכן לחץ על עובי הקו הרצוי.

  • כדי לשנות את סגנון הקו של הגבול, לחץ על החץ לצד סגנון עט ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

 3. כדי להחיל את הצבע, העובי או סגנון הקו שבחרת בשלב 2 על הטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כשהמצביע עדיין נראה כמו עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות , לחץ על הגבולות שברצונך לשנות.

  • תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על גבולות ולאחר מכן לחץ על אפשרות הגבול שברצונך לשנות.

עצה: באפשרותך להשתמש מחק כדי למחוק גבולות בין תאי טבלה. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ' צייר גבולות ', לחץ על מחק, או הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ המצביע נמצא עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות ולאחר מכן לחץ על הגבולות שברצונך למחוק.

לראש הדף

הוספה או שינוי של צבע הרקע של טבלה

באפשרותך להוסיף או לשנות את צבע הרקע עבור הטבלה כולה. צבע הרקע מופיע מתחת לכל צבע מילוי שהוחל על תאי הטבלה.

 1. לחץ על תא בטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד הצללה ולאחר מכן הצבע על רקע טבלה.

 3. לחץ על הצבע הרצוי. לחלופין, כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

  כדי לשנות לצבע שאינו מוצג ברשימה צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

לראש הדף

בנושא זה

שינוי סגנון טבלה

שינוי אפשרויות סגנון טבלה

הוספה או שינוי של גבול טבלה

הוספה או שינוי של מילוי עבור תא בטבלה

הוספה או שינוי של צבע רקע של טבלה

הוספה או שינוי של אפקט של תא בטבלה

הוספה או שינוי של אפקט טבלה

מחיקת מילוי מטבלה או תא בטבלה

מחיקת אפקט מטבלה או תא בטבלה

לקבלת מידע נוסף אודות הפצת נתונים בתאי טבלה, כולל פיצול תאים מיזוג תאים, ראה הוספה או מחק שורות, עמודות, או תאים בטבלה.

שינוי סגנון טבלה

סגנון טבלה (או סגנון מהיר) הוא שילוב של אפשרויות עיצוב שונות, כולל שילובי צבעים הנגזרים מתוך צבעי ערכת נושא של המצגת. על כל טבלה שתוסיף חל סגנון טבלה באופן אוטומטי. תמונות ממוזערות של סגנונות טבלה מופיעות בגלריה סגנונות מהירים בקבוצה סגנונות טבלה. בעת הצבת המצביע על תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד הסגנון המהיר משפיע על הטבלה שלך.

 1. לחץ על הטבלה שעליה ברצונך להחיל סגנון טבלה שונה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על סגנון הטבלה הרצוי. כדי לראות סגנונות טבלה נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

  כדי לנקות את ברירת המחדל או כל סגנון טבלה אחר, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על נקה טבלה.

  עצה: כדי להגדיר סגנון טבלה כסגנון הטבלה המשמש כברירת מחדל עבור כל הטבלאות החדשות שתיצור, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סגנון הטבלה ולאחר מכן לחץ על קבע כברירת מחדל בתפריט הקיצור.

  הערות: 

לראש הדף

שינוי אפשרויות סגנון של טבלה

באפשרותך להחיל סגנון טבלה על חלקים ספציפיים של הטבלה שלך על-ידי בחירה באפשרויות בקבוצה אפשרויות סגנון טבלה .

 1. לחץ על הטבלה שעבורה ברצונך לשנות את אפשרויות סגנון הטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות סגנון טבלה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

  • כדי להדגיש את השורה הראשונה של הטבלה, בחר בתיבת הסימון שורת כותרת.

  • כדי להדגיש את השורה האחרונה של הטבלה, בחר בתיבת הסימון שורת סכום.

  • כדי להוסיף שורות עם פסים לסירוגין, בחר בתיבת הסימון רצועת שורות.

  • כדי להדגיש את העמודה הראשונה בטבלה, בחר בתיבת הסימון עמודה ראשונה.

  • כדי להדגיש את העמודה האחרונה בטבלה, בחר בתיבת הסימון עמודה אחרונה.

  • כדי להוסיף עמודות עם פסים לסירוגין, בחר בתיבת הסימון רצועת עמודות.

לראש הדף

הוספה או שינוי של גבול טבלה

 1. בחר את תאי הטבלה שעבורם ברצונך להוסיף או לשנות את גבול הטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה צייר גבולות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

  • כדי לשנות את צבע הגבול, לחץ על החץ שלצד צבע עט ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי גבול נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה לאחר מכן את ערכת נושאשל המסמך.

  • כדי לשנות את עובי הגבול, לחץ על החץ שלצד עובי עט ולאחר מכן לחץ על עובי הקו הרצוי.

  • כדי לשנות את סגנון הקו של הגבול, לחץ על החץ לצד סגנון עט ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

 3. כדי להחיל את הצבע, העובי או סגנון הקו שבחרת בשלב 2 על הטבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כשהמצביע עדיין נראה כמו עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות , לחץ על הגבולות שברצונך לשנות.

  • תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על גבולות ולאחר מכן לחץ על אפשרות הגבול שברצונך לשנות.

עצה: באפשרותך להשתמש מחק כדי למחוק גבולות בין תאי טבלה. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ' צייר גבולות ', לחץ על מחק, או הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ המצביע נמצא עיפרון עיפרון המשמש לציור טבלאות ולאחר מכן לחץ על הגבולות שברצונך למחוק.

לראש הדף

הוספה או שינוי של מילוי עבור תא בטבלה

מילוי הוא חלקו הפנימי של תא. כשאתה מוסיף או משנה את צבע המילוי של תא בטבלה, באפשרותך להוסיף גם מרקם, תמונה או הדרגה למילוי. הדרגה היא התקדמות הדרגתית של צבעים וצללים, בדרך כלל מצבע אחד לצבע אחר, או מצל אחד לצל אחר באותו צבע.

 1. בחר את תאי הטבלה להם ברצונך להוסיף מילוי.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על החץ שליד הצללה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה בה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

   בעת הוספת תמונה בשם אפקט מילוי, הוא משנה את גודלו כך שיתאים לתא ולאחר וייתכן שהתמונה תהיה מעוותת. כדי לבטל את העיוות, באפשרותך לשנות את גודל התא או טבלה.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על הווריאציה הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

הוספה או שינוי של צבע רקע של טבלה

באפשרותך להוסיף או לשנות את צבע הרקע עבור הטבלה כולה. צבע הרקע מופיע מתחת לכל צבע מילוי שהוחל על תאי הטבלה.

 1. לחץ על תא בטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד הצללה ולאחר מכן הצבע על רקע טבלה.

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

 3. לחץ על הצבע הרצוי. לחלופין, כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

  כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

לראש הדף

הוספה או שינוי של אפקט של תא בטבלה

הערה: האפקטים צל והשתקפות ניתנים להחלה על טבלה שלמה בלבד, ולא על תאי טבלה בודדים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל אפקט על חלק מתאי הטבלה, בחר את תאי הטבלה להם ברצונך להוסיף אפקט.

  • כדי להחיל אפקט על כל תאי הטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא בטבלה ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה בתפריט הקיצור.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על אפקטים.

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

 3. כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת של תא ולאחר מכן בחר במסגרת המשופעת הרצויה.

לראש הדף

הוספה או שינוי של אפקט טבלה

 1. לחץ על הטבלה שלה ברצונך להוסיף אפקט.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על אפקטים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי טבלאות'

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן בחר בצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן בחר בווריאציה הרצויה.

לראש הדף

מחיקת מילוי מטבלה או תא של טבלה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור את הטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא טבלה ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה בתפריט הקיצור.

  • כדי לבחור חלק מהטבלה, בחר את התאים מהם ברצונך למחוק את המילוי.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על הצללה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק צבע, תמונה או מרקם של מילוי, לחץ על ללא מילוי.

  • כדי למחוק מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על ללא הדרגה.

  • כדי למחוק מילוי רקע של טבלה, הצבע על רקע טבלה ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

לראש הדף

מחיקת אפקט מטבלה או תא של טבלה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור את הטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא טבלה ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה בתפריט הקיצור.

  • כדי לבחור חלק מהטבלה, בחר את התאים מהם ברצונך למחוק את המילוי.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות טבלה, לחץ על אפקטים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק קצה מתא בטבלה או מהטבלה, הצבע על מסגרת משופעת של תא ולאחר מכן לחץ על ללא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק צל מהטבלה, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על ללא צל.

  • כדי למחוק השתקפות מהטבלה, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על ללא השתקפות.

   הערה: אם הוספת אפקטים בודדים מרובים, חזור על שלב 2 כדי למחוק את כל האפקטים.

עצה: כדי לשנות את המראה של טקסט בתאי הטבלה או בטבלה כולה, בחר באפשרויות הרצויות תחת כלי טבלאות, בקבוצה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, או בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×