שינוי הדף הראשי הנוכחי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

דפים ראשיים מפשטים את ההחלה של מראה ואופי עקביים על האתר שלך. דפים ראשיים מגדירים את התוכן המשותף — לרבות הסמל, שם אתר הצוות, ניווט משותף ורכיבי אתר דומים — החוזרים ונשנים מדף לדף באתר.

אם ברצונך לשנות את עיצוב האתר שלך, ואם אתה משתמש בדפים ראשיים, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • שינוי הדף הראשי הנוכחי    על-ידי שינוי הדף הראשי הנוכחי, אתה מבצע את השינויים שלך במקור ומחיל את השינויים על כל דף שאליו דף ראשי זה מצורף.

 • הגדרת דף ראשי אחר כדף הראשי המהווה ברירת מחדל    כשאתה מגדיר דף ראשי חדש כברירת מחדל, הדף הראשי החדש מוחל על כל דף באתר שלך המצורף לדף הראשי.

 • צירוף דפי תוכן בודדים לדף ראשי אחר    באפשרותך גם לצרף דף ראשי לדף תוכן בודד, או לאוסף דפי תוכן שנבחרו, מבלי להחיל את הדף הראשי על כל דף באתר שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות דפים ראשיים, ראה מבוא לדפים ראשיים של ASP.NET.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי הדף הראשי הנוכחי

הגדרת דף ראשי אחר כדף הראשי המהווה ברירת מחדל

צירוף דפי תוכן בודדים לדף ראשי אחר

מיפוי אזורי התוכן לדף הראשי החדש

שינוי הדף הראשי הנוכחי

אם הדף הראשי הנוכחי כבר עונה על רוב צורכיך, וברצונך לערוך שינויים מעטים בלבד, שינוי הדף הראשי הנוכחי עשוי להיות הפתרון הטוב ביותר עבורך. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • פתח את הדף הראשי על-ידי לחיצה כפולה על הדף הראשית ברשימת התיקיות ולאחר מכן שנה את הדף בתצוגת עיצוב.

  הערה: דפים ראשיים ממוקמים בגלריית הדפים הראשיים, היא תיקיית masterpage, הממוקמת בתיקיה ‎_catalogs ברשימת התיקיות.

 • לחלופין, באפשרותך לפתוח דף ראשי מתוך דף תוכן מצורף. כשדף התוכן פתוח (Default.aspx, לדוגמה), בתפריט עיצוב, הצבע על דף ראשי ולאחר מכן לחץ על פתח דף ראשי מצורף. לאחר מכן שנה את הדף בתצוגת עיצוב.

לקבלת מידע נוסף אודות שינוי הדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור אתר SharePoint, עיין במאמר שינוי הדף הראשי המהווה ברירת מחדל.

לראש הדף

הגדרת דף ראשי אחר כדף הראשי המהווה ברירת מחדל

אחרי שיצרת דף ראשי חדש ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להגדיר במהירות את הדף הראשי החדש כדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור האתר כולו.

הערה: כשאתה מגדיר דף ראשי חדש כברירת מחדל, כל הדפים המצורפים לדף הראשי המהווה ברירת מחדל, לרבות הדפים שכבר קיימים באתר שלך וכל הדפים החדשים שאתה יוצר, מצורפים לדף הראשי החדש.

 1. ברשימת התיקיות, בתיקיה ‎_catalogs פתח את התיקיה masterpage.

  הערה: אם הכותרת masterpage מכווצת, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להרחיב אותה.

 2. בתיקיה masterpage, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף הראשי בו ברצונך להשתמש כדף הראשי החדש המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על קבע כדף הראשי המהווה ברירת מחדל בתפריט הקיצור.

  מופיעה הודעה המזהירה אותך הדפים המכילים אזורי תוכן שאינם מופיעים בדף הבסיס ברירת המחדל החדשה תופיע מנותק. אם אזורי התוכן בדף הראשי המהווה ברירת מחדל החדש משקף את אזורי התוכן בדפי התוכן של האתר, לחץ על כן. לקבלת מידע נוסף אודות אזורי תוכן ומצייני מיקום של תוכן, עיין במאמר שינוי ברירת המחדל SharePoint מצייני מיקום תוכן.

הערה: אם הדף הראשי הוא כבר הדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור האתר, הפקודה קבע כדף הראשי המהווה ברירת מחדל אינה זמינה.

לראש הדף

צירוף דפי תוכן בודדים לדף ראשי אחר

באפשרותך לצרף דף תוכן בודד או אוסף של דפי תוכן נבחרים לדף ראשי אחר.

חשוב: רוב מצייני המיקום של התוכן שנקבעו כברירת מחדל ב- default.master נדרשים עבור תכונות שיתוף פעולה של Windows SharePoint Services 3.0 (כגון ספריות ורשימות SharePoint) ולכן אין למחוק אותם. אם אינך בטוח כיצד אזורי תוכן משפיעים על האתר שלך, בדוק עם מנהל האתר שלך לפני שתצרף דפי תוכן לדף ראשי אחר.

 1. פתח את דף התוכן שאליו ברצונך לצרף דף ראשי אחר.

  כדי לצרף את הדף הראשי ליותר מדף ראשי אחד, ברשימת התיקיות, החזק את מקש CTRL לחוץ כשאתה לוחץ על כל דף שאליו ברצונך לצרף אותו.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על דף ראשי ולאחר מכן לחץ על צירוף דף ראשי.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת דף ראשי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על דף ראשי המהווה ברירת מחדל כדי להשתמש בדף הראשי המוגדר כעת כדף הראשי המהווה ברירת מחדל של האתר.

  • לחץ על דף ראשי מותאם אישית כדי להשתמש בדף הראשי המוגדר כעת כדף הראשי המותאם אישית של האתר.

  • לחץ על דף ראשי ספציפי כדי להשתמש בדף מהבחירה שלך שאינו מוגדר כדף הראשי המשמש כברירת מחדל של האתר או כדף הראשי המותאם אישית שלו. לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור את הדף הראשי הרצוי. כדי למפות אזורי תוכן, ראה את הסעיף הבא.

   הערה: אם תבחר דף ראשי מסוים, הדף הראשי חייב לשכון באוסף האתרים בו שוכן האתר הנוכחי.

לראש הדף

מיפוי אזורי התוכן לדף הראשי החדש

אם הדף הראשי הקודם מכיל אזורי תוכן שאינם תואמים לדף הראשי החדש, הודעת השגיאה הבאה מופיעה כשאתה פותח דף תוכן המצורף לדף הראשי החדש.

הודעת שגיאה של דף ראשי

באפשרותך לצרף דף ראשי חדש המכיל את כל אותם אזורי תוכן שמכיל הדף הראשי המקורי, אם למפות את אזורי התוכן שאינם תואמים לאזורי תוכן בדף הראשי החדש.

כשאתה ממפה אזור תוכן מהדף הנוכחי לדף הראשי החדש, אזור התוכן הישן נמחק, וכל התוכן האחר הכלול באותו אזור שנמחק נכלל כעת באזור התואם.

 1. בתיבה שגיאת דף ראשי, לחץ על שנה את המיפוי של אזורי התוכן.

  תיבת הדו-שיח התאמת אזורי תוכן מופיעה. העמודה דף נוכחי מציגה את אזורי התוכן שצוינו על-ידי הדף הראשי הקודם אשר קיימים בדף הנוכחי. העמודה דף ראשי מציגה את אזורי התוכן שצוינו על-ידי הדף הראשי החדש.

 2. לחץ על אזור התוכן שאליו ברצונך למפות תוכן בדף הראשי החדש ולאחר מכן לחץ על שנה.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת אזור הניתן לעריכה עבור תוכן, עבור אזור התוכן המופיע בתיבה אזור ישן, לחץ על אזור תוכן ברשימה אזור חדש ולאחר מכן לחץ על אישור. אם אזור התוכן הישן אינו ממפה לאזור תוכן חדש ואינך מעוניין עוד לכלול את התוכן, לחץ על (ללא).

  הערה: אם תבחר (ללא), פקד התוכן והתוכן שלו יימחקו מהדף הנוכחי לגמרי.

 4. חזור על תהליך ההתאמה עבור כל אזור תוכן.

 5. בתיבת הדו-שיח ניהול אזורי תוכן, לחץ על אישור כדי לחזור אל הדף.

  הערה: לדילוג על תהליך זה, בתיבת הדו-שיח ניהול אזורי תוכן, לחץ על דלג על הדף הנוכחי. אם תדלג על תהליך זה, כל התוכן שאינו תואם לאזורי התוכן הנוכחיים לא יופיע בדף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×