שינוי הדף הראשי המשמש כברירת מחדל

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

דפים ראשיים מספקים את המראה והמרגש הרצויים עבור כל הדפים באתר שלך. על-ידי שינוי הסגנונות או התוכן של הדף הראשי, באפשרותך להתאים אישית במהירות מראה של אתר בשלמותו.

במאמר זה מוצגים אופן היצירה של עותק דף Default.master, שינוי הסגנונות באתר שלך, שינוי מצייני מיקום התוכן ולאחר מכן החלת הדף הראשי החדש על כל הדפים באתר שלך המצורפים לדף Default.master.

בנושא זה

לפני שתתחיל

איתור והעתקה של default. master

זיהוי ושינוי הסגנונות

זיהוי ושינוי של מצייני מיקום התוכן

הוספת אזור תוכן חדש

החל את דף הבסיס החדש

לפני שתתחיל

בעת פתיחת אתר Windows SharePoint Services 3.0 תחילה, דף ראשי בודד המהווה ברירת מחדל הנקרא default. master מוחל על כל הדפים באתר. באפשרותך לשנות דף ראשי זה המהווה ברירת מחדל עבור האתר כולו על-ידי שימוש בכלי העיצוב ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007. שינוי הדף default. master היא האפשרות הטובה ביותר עבורך אם דף ראשי זה כבר עונה על צרכיך רוב וברצונך לבצע רק כמה שינויים.

לראש הדף

איתור והעתקת הדף Default.master

הדף הראשי המהווה ברירת מחדל ממוקם בגלריית הדפים הראשיים. ב- Office SharePoint Designer 2007, גלריית הדפים הראשיים היא התיקיה masterpage, הממוקמת בתיקיה ‎_catalogs ברשימת התיקיות.

הדף Default.master ברשימת התיקיות

עצה: באפשרותך לזהות את השם והמיקום של הדף הראשי שאליו מצורף דף תוכן על-ידי הצגת מחוון הדף הראשי בפינה הימנית העליונה של דף התוכן.

זיהוי המיקום והשם של הדף הראשי באמצעות סימני הדרך

מומלץ לאחסן את כל הדפים הראשיים שתיצור באותה תיקיה. בדרך זו, תוכל לאתר ולנהל בקלות את כל הדפים הראשיים שלך עבור האתר במיקום אחד.

היא גם בדרך כלל כדאי ליצור עותק של הדף default. master, ולא משנה default. master ישירות. עם זאת, אם עליך לבצע שינויים ישירות default. master ואינך מרוצה מהשינויים שביצעת, באפשרותך תמיד לאפס default. master להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

כדי ליצור עותק של הדף Default.master:

 1. ברשימת התיקיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף Default.master ולאחר מכן לחץ על העתק.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה masterpage ולאחר מכן לחץ על הדבק.

עותק של דף הבסיס המוגדר כברירת מחדל ב'רשימת תיקיות'

דף בסיס חדש בשם default_copy (1). master מופיע. באפשרותך לשנות כעת ולאחר מכן שנה את דף זה. בעת העתקת דף ראשי, כל התוכן הדפים המצורפים לדף הראשי המקורי — במקרה זה, הדף default. master — יישארו מצורפים לדף הראשי המקורי ולא לעותק. לאחר העתקה והתאמה אישית של הדף default. master, באפשרותך להחיל אותו על כל דפי התוכן באתר. לקבלת מידע נוסף אודות אופן החלת הבסיס החדשה, ראה החלת הדף הראשי החדש.

לראש הדף

זיהוי ושינוי הסגנונות

באפשרותך להשתמש בכלי CSS ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי לזהות את הסגנונות בהם נעשה שימוש בדף הראשי ולאחר מכן לשנות סגנונות אלה. לדוגמה, אם ברצונך לשנות את צבע הרקע של הדף, ראשית עליך לזהות את הסגנונות בהם מוגדר צבע הרקע ולאחר מכן לשנות סגנונות אלה כדי להחיל את צבע הרקע הרצוי.

 1. לחץ על הדף default_copy(1).master בו ברצונך לשנות את הסגנון.

  הערה: על מספר אזורי תוכן המופיעים בתצוגת עיצוב לא חלים סגנונות ולכן לא יופיע סגנון תואם בחלונית המשימות החלת סגנונות. לדוגמה, אם תבחר מציין מיקום תוכן, לא יופיע סגנון בחלונית המשימות החלת סגנונות. עם זאת, מצייני מיקום תוכן יופיעו ברכיבי HTML, כגון התג <td>.

 2. אם חלונית המשימות החלת סגנונות אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על החלת סגנונות.

 3. בחלונית המשימות החלת סגנונות, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הצג את הסגנונות המשמשים בבחירה.

  כל סגנון שיוחל על האזור בו ממוקם הסמן יסומן בקו מיתאר כחול ותצוגה מקדימה של הסגנון תופיע בתוך קו המיתאר.

  באיור הבא, הסגנון div.ms-titleareaframe נבחר בתצוגת עיצוב. בחלונית המשימות החלת סגנונות, מופיעים שלושה סגנונות המוחלים על div.ms-titleareaframe. הסגנון העליון, Div.ms-titleareaframe, מגדיר את צבע הרקע.

  הערה: מכיוון שסגנונות הם תלויי רישיות, הסגנון Div.ms-titleareaframe באותיות רישיות שונה מהסגנון div.ms-titleareaframe באותיות קטנות.

  Div.ms-titleareaframe נבחר בתצוגת עיצוב ומציג את העיצוב המתאים בחלונית המשימות 'החל סגנונות'

  1. Div.ms-titleareaframe נבחר בתצוגת עיצוב.

  2. שלושת הסגנונות המוחלים על div.mstitleareaframe מופיעים בחלונית המשימות החלת סגנונות.

 4. באמצעות לחצן העכבר הימני על הסגנון שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על בחר את כל X המופעים, כאשר X הוא מספר המופעים בהם הסגנון מוחל בדף.

  עבור דוגמה זו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסגנון העליון, Div.ms-titleareaframe.

 5. לאחר בחירה בכל המופעים של הסגנון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסגנון שוב ולאחר מכן לחץ על שינוי סגנון.

 6. בתיבת הדו-שיח שינוי סגנון, ערוך את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כדי לעקוב אחר הדוגמה, בתיבת הדו-שיח שינוי סגנון, תחת קטגוריה, לחץ על רקע. ברשימה צבע רקע, לחץ על אדום אדום ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסגנון החדש יוחל על הדף.

סגנון שהשתנה בתצוגת עיצוב

המשך לשנות את הסגנונות עד שהדף הראשי ייראה באופן הרצוי.

הערה: אם בכל עת אתה מחליט שאינך מרוצה מהשינויים שביצעת בדף הראשי, באפשרותך לאפס אותו להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

בעת שינוי סגנון באתר SharePoint, נפתח עותק מקומי של core. css והשינויים בעותק המקומי. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר החלת גליון סגנונות מותאם אישית באתר SharePoint.

לראש הדף

זיהוי ושינוי של מצייני מיקום התוכן

כברירת מחדל, רוב התוכן שבדף Default.master, הדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור אתר Windows SharePoint Services 3.0, אינו מקודד בדף. רוב התוכן מגיע מפקדי אינטרנט של ASP.NET ב- SharePoint, שתוכנם מאוחזר מהשרת. כאשר מתבקש דף תוכן בדפדפן, תוכן זה יאוחזר מהשרת ויוצג בדף. לדוגמה, הטקסט "אתר צוות" המופיע באזור השמאלי ביותר של דף הבית המהווה ברירת מחדל (default.aspx) מסופק על-ידי פקד מציין מקום תוכן של ASP.NET המאחזר את התוכן מהשרת. הטקסט "אתר צוות" אינו מופיע בתוך תגי HTML בתצוגת קוד. באפשרותך להחליף טקסט זה עם תוכן מותאם אישית באמצעות Office SharePoint Designer 2007.

רוב מצייני מיקום התוכן בדף Default.master נדרשים עבור תכונות שיתוף הפעולה של Windows SharePoint Services 3.0 (כגון רשימות וספריות של SharePoint) ולכן אין למחוק אותם. עם זאת, באפשרותך להשתמש ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי לשנות את מצייני מיקום התוכן המהווים ברירת המחדל כך שהם ייראו בדרך הרצויה. לדוגמה, באפשרותך להחליף את הטקסט "אתר צוות" בטקסט אחר.

 1. פתח את הדף Default.master.

 2. כדי לפתוח את סרגל הכלים דף ראשי, בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על דף ראשי.

 3. השתמש בסרגל הכלים דף ראשי כדי לאתר את מציין מיקום התוכן שברצונך לשנות.

  כדי לעקוב אחר הדוגמה, בסרגל הכלים דף ראשי, לחץ על החץ מימין לתיבה אזור ולאחר מכן לחץ על PlaceHolderSiteName.

 4. לחץ על הטקסט אתר צוות כדי לבחור את מאפיין הפרוייקט.

  מאפיין פרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
  מאפיין הפרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
 5. הקלד שם חדש עבור האתר שלך ולאחר מכן שמור את השינויים שערכת על-ידי לחיצה על שמור בתפריט קובץ.

  הודעה מודיעה לך ששמירת השינויים שלך תתאים אישית דף מהגדרת האתר. לחץ על כן.

  הערה: אם אינך מרוצה מהשינויים שביצעת בדף הראשי, באפשרותך תמיד לאפס אותו להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן אתר ולאחר מכן שנה את מצייני מיקום של תוכן ברירת המחדל, עיין במאמר שינוי מצייני המיקום של תוכן של SharePoint המהווה ברירת מחדל.

לראש הדף

הוספת אזור תוכן חדש

ניתן גם להוסיף אזור תוכן חדש לדף ראשי על-ידי הוספת מציין מיקום תוכן.

הערה: לא ניתן להוסיף מצייני מיקום תוכן לתוך מצייני מיקום תוכן אחרים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף בתצוגת עיצוב ולאחר מכן לחץ על ניהול אזורי תוכן של Microsoft ASP.NET בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח ניהול אזורי תוכן, בתיבה שם אזור, הקלד שם עבור אזור התוכן החדש שלך ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  כדי לעקוב אחר הדוגמה, הקלד את הטקסט ContentPlaceHolder1 בתיבה שם אזור.

 3. לחץ על סגור.

  מציין מיקום תוכן חדש, הנקרא ContentPlaceHolder1, יופיע.

  מציין מיקום של תוכן בתצוגת עיצוב

הערה: אם אינך מרוצה מהשינויים שביצעת בדף הראשי, באפשרותך תמיד לאפס אותו להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

לראש הדף

החלת דף ראשי חדש

לאחר יצירת הדף הראשי החדש, באפשרותך להפוך אותו לדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור האתר בשלמותו.

בעת הגדרת דף ראשי חדש כדף הראשי המהווה ברירת מחדל, כל הדפים המצורפים לגירסה הנוכחית של הדף Default.master, כולל הדפים שכבר קיימים באתר שלך וגם דפים חדשים כלשהם שיצרת ושצירפת לדף Default.master, יצורפו לדף הראשי החדש.

 • בתיקיה masterpage, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף בו ברצונך להשתמש כדף הראשי החדש המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על קבע כדף ראשי המהווה ברירת מחדל בתפריט הקיצור.

  מופיעה הודעה המזהירה אותך הדפים המכילים אזורי תוכן שאינם מופיעים בדף הבסיס ברירת המחדל החדשה תופיע מנותק. אם אזורי התוכן בדף הראשי המהווה ברירת מחדל החדש משקף את אזורי התוכן בדפי התוכן של האתר, לחץ על כן. לקבלת מידע נוסף אודות אזורי תוכן ומצייני מיקום של תוכן, עיין במאמר שינוי ברירת המחדל SharePoint מצייני מיקום תוכן.

הערה: אם הדף הראשי הוא כבר הדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור האתר, הפקודה קבע כדף הראשי המהווה ברירת מחדל אינה זמינה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×