שינוי הגופן ביישומי Office במכשיר נייד

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לשנות את הגופן או גודל הגופן של הטקסט שנבחר במסמך Word, גיליון אלקטרוני של Excel, או מצגת PowerPoint.

עצה: החזק את המכשיר במצב לרוחב כך שתוכל לראות יותר של אפשרויות העיצוב ברצועת הכלים.

Android tablet או בטלפון שלך

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  הערה: בטלפון Android, עליך הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. לשם כך, הקש על החץ למעלה חץ למעלה בחלק בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, הקש על סמל הגופן סמל ' גופן ' כדי להרחיב את הקבוצה גופן.

  הערה: בטלפון Android, עליך הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. לשם כך, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' בחלק העליון של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

 1. הקש על האזור שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  הערה: בטלפון Android, עליך הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. לשם כך, הקש על החץ למעלה חץ למעלה בחלק בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

ב- iPad או ב- iPhone

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. ב- iPad, בחר את הכרטיסיה בית (אם אפשרות זו טרם נבחרה). בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.,

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

  ב- iPhone, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' בחלק העליון של המסך כדי להרחיב את רצועת הכלים, ולאחר מכן הקש על החץ ימינה הסמוכות הגופן הנוכחי כדי לראות את קבוצת גופנים.

  עבור אל הקבוצה גופנים

  • כדי לשנות את הגופן, גלול בין הגופנים ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   בחר גודל גופן

  • כדי לשנות את גודל הגופן, השתמש בפקד שקופיות או הקש על חיסור ואת סימני החיבור עד להופעת לגודל שהרצוי.

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את התאים שברצונך לעצב.

  עצה: אם ברצונך לבחור תאים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על התא הראשון, לאחר מכן הקש על כל התאים הנוספים שברצונך לבחור.

 2. ב- iPad, בחר את הכרטיסיה בית (אם אפשרות זו טרם נבחרה). בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.,

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

  ב- iPhone, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' בחלק העליון של המסך כדי להרחיב את רצועת הכלים, ולאחר מכן הקש על החץ ימינה הסמוכות הגופן הנוכחי כדי לראות את קבוצת גופנים.

  עבור אל הקבוצה גופנים

  • כדי לשנות את הגופן, גלול בין הגופנים ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   שינוי גודל הגופן

  • כדי לשנות את גודל הגופן, השתמש בפקד שקופיות או הקש על חיסור ואת סימני החיבור עד להופעת לגודל שהרצוי.

 1. הקש על האזור שברצונך לעצב.

  עצה: אם ברצונך לבחור אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על האובייקט הראשון, לאחר מכן הקש על כל אחד מהאובייקטים נוספים שברצונך לבחור.

 2. ב- iPad, בחר את הכרטיסיה בית (אם אפשרות זו טרם נבחרה). בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.,

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

  ב- iPhone, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' בחלק העליון של המסך כדי להרחיב את רצועת הכלים, ולאחר מכן הקש על החץ ימינה הסמוכות הגופן הנוכחי כדי לראות את קבוצת גופנים.

  עבור אל הקבוצה גופנים

  • כדי לשנות את הגופן, גלול בין הגופנים ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   בחירת גודל גופן

  • כדי לשנות את גודל הגופן, השתמש בפקד שקופיות או הקש על חיסור ואת סימני החיבור עד להופעת לגודל שהרצוי.

ב- Windows tablet או טלפון

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  הערה: ב- Windows phone, עליך הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. לשם כך, הקש על יותר עוד בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

 1. השתמש בנקודות האחיזה כדי לבחור את התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, הקש על החץ למטה חץ למטה כדי להרחיב את הקבוצה גופן.

  הערה: ב- Windows phone, עליך הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. לשם כך, הקש על יותר עוד בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

 1. הקש על האזור שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע את הפעולות הבאות:

  הערה: ב- Windows phone, עליך לבחור עריכת שקופית (על-ידי הקשה כפולה עליו או על-ידי הקשה עליו ולאחר מכן הקשה על עריכת ) ולאחר מכן הרחב את רצועת הכלים כדי לראות את הקבוצה ' גופן '. כדי להרחיב את רצועת הכלים, הקש על יותר עוד בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • כדי לשנות את הגופן, הקש על התיבה גופן ולאחר מכן הקש על הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גופנים

  • כדי לשנות את גודל הגופן, הקש בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הקש על גודל הגופן שבו ברצונך להשתמש.

   גודל גופן

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×