שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

באפשרותך לשנות מגוון הגדרות עבור הדואר האלקטרוני שלך, כולל:

 • הסיסמה שלך

 • תמונת הפרופיל שלך

 • שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך (עבור חשבונות POP ו- IMAP בלבד)

שינוי הסיסמה שלך

תצטרך תחילה לשנות את הסיסמה שלך אצל ספק הדואר האלקטרוני ולאחר מכן לעדכן את Outlook בסיסמה החדשה.

עדכון הסיסמה שלך ב- Outlook.com

Outlook יבקש ממך לעדכן את הסיסמה שלך. כאשר תראה את הבקשה 'הזן סיסמה', הקלד את הסיסמה החדשה שלך. תוכל לבחור את תיבת הסימון 'זכור סיסמה', אם תרצה.

שינוי הסיסמה שלך

תצטרך תחילה לשנות את הסיסמה שלך אצל ספק הדואר האלקטרוני (לדוגמה, Gmail‏, Yahoo, או Xfinity) ולאחר מכן לעדכן את Outlook בסיסמה החדשה.

עבור אל אתר האינטרנט של הספק, כגון Gmail או Yahoo, ופעל בהתאם להוראות לשינוי הסיסמה שלך.

עדכון הסיסמה שלך ב- Outlook

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחלון שינוי חשבון, עדכן את הסיסמה שלך.

  באפשרותך לשנות מגוון הגדרות חשבון
 4. בחר סגור לאחר ש- Outlook יבדוק את הגדרות החשבון שלך ולאחר מכן בחר סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן, תחת התמונה שלך, לחץ על שנה.

  שינוי התמונה שלי עבור Office מ- Outlook

 2. לחץ על לחצן עיון, אתר ובחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על פתח.

אם תתבקש להיכנס ל- Outlook Web App, תראה את לחצן עיון לאחר הכניסה.

הערה: ל Outlook יש אפשרות להשתמש בתבניות קבצי התמונות ‎.jpg,‏ ‎.png,‏ ‎.gif‏, ‎.bmp או ‎tif.

ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהתמונה החדשה תופיע בכרטיסי אנשי הקשר.

עבור חשבונות Exchange‏, Outlook.com ו- Office 365, באפשרותך לשנות רק כמה הגדרות ספציפיות. באפשרותך לפתוח תיבות דואר נוספות, להפעיל או לבטל את מצב Cached Exchange, לשלוט בהורדה של תיקיות משותפות ולשנות את הגדרות קובץ הנתונים של Outlook.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. סמן או בטל את סימון התיבה השתמש במצב Cached Exchange.

 4. בחר הבא > סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחר הגדרות נוספות > מתקדם.

 4. בחר הוספה ולאחר מכן הזן את שם תיבת הדואר שברצונך להוסיף ובחר אישור.

 5. בחר אישור > סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחר הגדרות נוספות > מתקדם.

 4. תחת הגדרות מצב Cached Exchange, סמן או בטל את סימון התיבה 'הורד תיקיות משותפות' ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בחר אישור > סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחר הגדרות נוספות > מתקדם.

 4. בחר הגדרות קובץ נתונים של Outlook > דחיסה כעת.

 5. בחר אישור פעמיים ולאחר מכן בחר סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

עבור סוגי חשבונות אחרים, כולל כל חשבונות POP ו- IMAP‏, חשבונות Gmail‏, Yahoo‏ או iCloud וחשבונות דואר אלקטרוני אישיים אחרים, באפשרותך לשנות מגוון הגדרות, כולל שמך, הגדרות השרת, כתובת הדואר האלקטרוני למענה המהווה ברירת מחדל והגדרות הפריטים שנשלחו.

הערה: לא ניתן לשנות את סוג החשבון מ- POP ל- IMAP. תצטרך להוסיף חשבון חדש. לדוגמה, אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך מוגדר לשימוש ב- POP, תצטרך להוסיף שוב את החשבון ולבחור IMAP בתהליך ההגדרה. לאחר מכן, העתק את התיקיות מחשבון POP לחשבון IMAP ולאחר מכן מחק את חשבון POP.

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת דואר אלקטרוני של Outlook והסרה או מחיקה של חשבון דואר אלקטרוני מ- Outlook.

עבור רוב סוגי החשבונות, באפשרותך לבחור את השם שמופיע כאשר מישהו מקבל את הודעת הדואר האלקטרוני שלך.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחלון שינוי חשבון, עדכן את שמך.

  באפשרותך לשנות מגוון הגדרות חשבון
 4. בחר סגור לאחר ש- Outlook יבדוק את הגדרות החשבון שלך ולאחר מכן בחר סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

בעת שינוי כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הקפד לבדוק את שם המשתמש שלך. Outlook לא יעדכן את שם המשתמש שלך באופן אוטומטי.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחלון שינוי חשבון, עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני, שם המשתמש, שרת הדואר הנכנס או שרת הדואר היוצא.

  באפשרותך לשנות מגוון הגדרות חשבון
 4. בחר סגור לאחר ש- Outlook יבדוק את הגדרות החשבון שלך ולאחר מכן בחר סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

קיימות הגדרות רבות שבאפשרותך לעדכן עבור חשבונות הדואר האלקטרוני שלך. לחצן 'הגדרות נוספות' בחלון 'שינוי חשבון' מאפשר לך לקבוע את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ישתמשו הנמענים כאשר הם ישיבו לך, את שם החשבון שלך, את מיקום האחסון עבור סוגים שונים של פריטים ואת הגדרות ההצפנה והיציאה של שרת הדואר האלקטרוני.

הערה: לא כל חשבונות הדואר האלקטרוני מאפשרים לך לשנות את כל ההגדרות. אם הגדרה שברצונך לשנות מופיעה באפור או אינה זמינה, פנה למנהל המערכת או לספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך.

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

  האפשרויות הזמינות בעת בחירת הגדרות חשבון ב- Outlook

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

  שינוי הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני

 3. בחר הגדרות נוספות.

  • הכרטיסיה כללי מאפשרת לך לשנות את שם החשבון שלך. זהו השם שתראה ברשימת התיקיות של Outlook. באפשרותך להזין גם את שם הארגון שלך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שברצונך שהנמענים ישיבו לה כאשר אתה שולח להם דואר.

  • הכרטיסיה פריטים שנשלחו מאפשרת לך לבחור תיקיה שבה יישמרו הפריטים שנשלחו או לבטל את שמירת הפריטים שנשלחו.

  • הכרטיסיה פריטים שנמחקו קובעת איזו פעולה תתבצע בעת מחיקת הודעה. באפשרותך להעביר הודעות שנמחקו לתיקיה מסוימת או לסמן אותן למחיקה, אך למחוק אותן רק בעת מחיקת תיבת הדואר לצמיתות.

  • הכרטיסיה טיוטות מאפשרת לך לציין תיקיה שבה יישמרו הטיוטות.

  • הכרטיסיה דואר זבל מאפשרת לך לציין תיקיה שאליה יועברו הודעות זבל.

  • הכרטיסיה שרת דואר יוצא מאפשרת לך לקבוע את הגדרות האימות עבור השרת היוצא. ברוב המקרים, השרת היוצא ישתמש בהגדרות של שרת הדואר הנכנס.

  • הכרטיסיה מתקדם מאפשרת לך לשנות את מספרי היציאות של שרת הדואר האלקטרוני, את סוג החיבור המוצפן, את הזמן הקצוב של השרת ואת נתיב תיקיית הבסיס.

 4. לאחר שתעדכן את ההגדרות, בחר אישור ולאחר מכן הבא.

 5. בחר סגור לאחר ש- Outlook יבדוק את הגדרות החשבון שלך ולאחר מכן בחר סיום > סגור כדי לחזור ל- Outlook.

אם שכחת את הסיסמה שלך, אם אתה סבור שהיא נחשפה לסכנה או אם תוקפה פג, תצטרך תחילה לשנות את הסיסמה אצל ספק הדואר האלקטרוני (לדוגמה, Office 365‏, Outlook.com‏, Gmail‏, Yahoo או Xfinity) ולאחר מכן לעדכן את Outlook בסיסמה החדשה.

שינוי הסיסמה שלך אצל ספק הדואר האלקטרוני

עדכון הסיסמה שלך ב- Outlook.com

לאחר שתשנה את הסיסמה שלך אצל ספק הדואר האלקטרוני, תוכל לעדכן את Outlook בסיסמה החדשה. בחר את סוג החשבון שברשותך לקבלת הוראות מפורטות.

Exchange‏, Office 365 או Outlook.com

עבור חשבונות Office 365‏, Outlook.com ו- Exchange‏, Outlook יבקש ממך לעדכן את הסיסמה שלך. כאשר תראה את הבקשה 'הזן סיסמה', הקלד את הסיסמה החדשה שלך. תוכל לבחור את תיבת הסימון 'זכור סיסמה', אם תרצה.

חשבון Gmail‏ או Yahoo‏ או חשבון דואר אלקטרוני אחר

 1. ב- Outlook, בחר כלים > הגדרות חשבון.

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר שינוי.

 3. בחלון שינוי חשבון דואר אלקטרוני, עדכן את הסיסמה שלך.

  תיבת הדו-שיח שינוי חשבון דואר אלקטרוני

 4. בחר את תיבת הסימון זכור סיסמה, אם תרצה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בחר את חשבון Exchange‏, Office 365 או Outlook.com ולאחר מכן לחץ על שינוי.

 3. כדי להפעיל או לבטל את מצב Cached Exchange, בחר או נקה את תיבת הסימון השתמש במצב Cached Exchange.

  מידע נוסף אודות מצב Cached Exchange

  בעת שימוש במצב Cached Exchange, עותק של תיבת הדואר שלך מאוחסן במחשב שלך. עותק זה מסונכרן לעתים קרובות עם שרת שבו פועל Exchange ומספק גישה מהירה לנתונים שלך.

  אם אין באפשרותך להפעיל את מצב Cached Exchange, ייתכן שאחת או יותר מהאפשרויות הבאות חלות:

  • ייתכן שמנהל המערכת ביטל פונקציונליות זו     למנהלי מערכת של Exchange יש יכולת לבטל תכונה זו ב- Microsoft Office Outlook 2007. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת של Exchange. מידע נוסף עבור מנהלי מערכת זמין ב- Microsoft Office Resource Kit.

  • התקנת Microsoft Terminal Services    מצב Cached Exchange משתמש בקובץ תיקיות לא מקוונות (‎.ost). לא ניתן להשתמש בקובץ זה אם התקנת את Microsoft Terminal Services עבור Microsoft Windows Server 2003. עם זאת, התקנה של Terminal Services Client או של לקוח Remote Desktop Connection אינה מונעת גישה למצב Cached Exchange.

 4. לחץ על הגדרות נוספות.

 5. באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות:

  • בכרטיסיה כללי, תחת חשבון Exchange, הקלד שם אשר יסייע לך לזהות את החשבון, לדוגמה הדואר האלקטרוני של העבודה שלי.

  • בכרטיסיה כללי, תחת בעת ההפעלה, לחץ על אופן הקביעה הרצוי של מצב החיבור בעת הפעלת Outlook.

  • בכרטיסיה מתקדם, באפשרותך לציין תיבות דואר נוספות של Exchange שיש לפתוח. ניתן להשתמש באפשרות זו אם אדם אחר נתן לך גישה לכמה מתיקיות Exchange שלו או מישהו העניק לך הרשאות 'גישה לנציגים'.

  • כדי להקטין את גודל קובץ ‎.ost, בכרטיסיה מתקדם, לחץ על הגדרות קובץ תיקיות לא מקוונות ולאחר מכן לחץ על דחוס כעת.

  • ניתן לשנות הגדרות אבטחה בכרטיסיה אבטחה. אין לשנות הגדרות אלה אלא אם מנהל Exchange מורה לך לעשות כן.

  • כדי להפעיל את Outlook Anywhere, בכרטיסיה חיבור, תחת Outlook Anywhere, בחר בתיבת הסימון התחבר אל Microsoft Exchange באמצעות HTTP ולאחר מכן לחץ על הגדרות Proxy עבור Exchange. חפש קישור לקבלת מידע נוסף אודות Outlook Anywhere בסעיף למידע נוסף.

  • ניתן לשנות הגדרות דואר מרוחק בכרטיסיה דואר מרוחק.

שינוי האופן שבו שמך מוצג בפני אחרים

שינוי כתובת הדואר האלקטרוני שלך

שינוי כתובת שרת הדואר האלקטרוני שלך

הגדרות נוספות

שינוי האופן שבו שמך מוצג בפני אחרים

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי.

 3. תחת פרטי משתמש, בתיבה השם שלך, הקלד את שמך באופן בו ברצונך שאחרים יראו אותו.

  תיבת הדו-שיח שינוי חשבון דואר אלקטרוני

שינוי כתובת הדואר האלקטרוני שלך

לפעמים, שמות תחומי דואר אלקטרוני עשויים להשתנות. המשמעות היא שאדם עם כתובת דואר אלקטרוני someone@example.com ייאלץ לשנות את example.com לשם חדש כפי שה- ISP ציין.

לדוגמה, נניח שכתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך היא paula@contoso.com. ה- ISP שלך, Contoso, Ltd.‎, מודיע לך שהוא התמזג עם חברה אחרת וישנה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ל- paula@example.com.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. תחת פרטי משתמש, בתיבה כתובת דואר אלקטרוני, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שהוקצתה לך על-ידי מנהל הדואר האלקטרוני או על-ידי ספק שירותי האינטרנט שלך. הקפד לכלול את שם המשתמש, את הסימן @ ואת שם התחום, לדוגמה, paula@example.com. תיבת הדו-שיח שינוי חשבון דואר אלקטרוני

 3. לחץ על הגדרות נוספות.

 4. בכרטיסיה כללי, תחת פרטי משתמש נוספים, אם כבר ציינת כתובת דואר אלקטרוני בתיבה דואר אלקטרוני למשלוח תשובה, ודא שהיא עדיין נכונה. אם תשאיר את דואר אלקטרוני למשלוח תשובה ריק, כאשר אנשים ישיבו לדואר האלקטרוני שלך, הם ישתמשו בכתובת שהזנת בשלב 2.

שינוי כתובת שרת הדואר האלקטרוני שלך

לעיתים נדירות, השרת אליו אתה מתחבר כדי לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני עשוי להשתנות.

לדוגמה, נניח ששרתי הדואר האלקטרוני הנוכחיים שלך מסוג POP3 ו- SMTP הם incoming.example.com ו- smtp.example.com. ה- ISP מודיע לך שהוא השלים שדרוג שרת ושישנה את שרת הדואר האלקטרוני מסוג POP3 ל- mail.example.com.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, לחץ על חשבון הדואר האלקטרוני הרצוי ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  תמונת מסך

 3. תחת פרטי שרת, בתיבת הרשימה סוג חשבון, בחר ב- POP3‏, IMAP, או HTTP.

  הערה: ה- ISP שלך יכול לומר לך מהו סוג החשבון שיש לך, אך POP3 הוא במידה רבה הסוג הנפוץ ביותר.

  תיבת הדו-שיח שינוי חשבון דואר אלקטרוני

 4. תחת פרטי שרת, בתיבה שרת דואר נכנס, הקלד את השם המלא של השרת שסיפק לך ספק שירותי האינטרנט או מנהל הדואר. לרוב, שם השרת הוא mail. ולאחריו שם התחום שלך, לדוגמה, mail.example.com.

 5. תחת פרטי שרת, בתיבה שרת דואר יוצא, הקלד את השם המלא של השרת שסיפק לך ספק שירותי האינטרנט או מנהל הדואר. לרוב, שם השרת הוא smtp. ולאחריו שם התחום שלך, לדוגמה, smtp.example.com.

הגדרות נוספות

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בחר את החשבון שברצונך לשנות.

 3. לחץ על הגדרות נוספות ולאחר מכן שנה את הפרטים הבאים:

  • בכרטיסיה כללי, תחת חשבון דואר, הקלד שם שיסייע לך לזהות את החשבון, לדוגמה, הדואר האלקטרוני של ISP הבית שלי.

  • אם אתה משתמש בחשבון דואר אלקטרוני מסוג IMAP, באפשרותך לקבוע את מועד מחיקתם של פריטים. תחת אפשרויות ניקוי, בחר את תיבת הסימון נקה פריטים בעת מעבר בין תיקיות במצב מקוון.

  • בכרטיסיה תיקיות, באפשרותך לבחור היכן יישמר דואר שאתה שולח מחשבון זה.

  • בכרטיסיה שרת יוצא, באפשרותך לציין אם שרת הדואר היוצא מסוג SMTP דורש אימות או לא. דבר זה דרוש כמעט תמיד אם ה- ISP שלך מאפשר לך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני דרך חשבון הדואר האלקטרוני של ה- ISP כאשר אינך מחובר ישירות לרשת ה- ISP, לדוגמה, אם ברצונך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם חשבון הדואר האלקטרוני הביתי של ה- ISP ואתה מחובר מחוץ לבית לרשת העבודה שלך.

   תמונת מסך

  • בכרטיסיה חיבור אתה קובע את תצורת החיבור של Outlook לשרת הדואר.

  • אם ה- ISP או מנהל הדואר האלקטרוני שלך מבקש ממך לשנות את מספרי היציאות או את שיטת ההצפנה שבהם משתמש שרת הדואר האלקטרוני, באפשרותך לבצע את השינוי בכרטיסיה מתקדם.

   תמונת מסך

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×