שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או פריט WordArt

באפשרותך לשנות בקלות גודל תמונות, תיבות טקסט, צורות ו- WordArt בקובץ Office שלך. באפשרותך גם להסיר חלקים לא רצויים מתמונה על-ידי חיתוך שלה.

דוגמה לשינוי גודל לפני ואחרי
דוגמה לתמונה שגודלה השתנה

דוגמה לתמונה שגודלה השתנה

אם ברצונך למתוח או לכווץ תמונה (או צורה) או פשוט לשנות את גודלה, השתמש בנקודות האחיזה לשינוי גודל, או לשליטה מדויקת יותר, באפשרויות גודל בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט או בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט.

לחץ על הפקד הנפתח להלן לקבלת פרטים נוספים.

 1. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר (כגון תרשים) שברצונך לשנות את גודלו.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לעבר המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על מיקום מרכז התמונה, החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציה, החזק את מקש Shift לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על הפרופורציה וגם להשאיר את מרכז התמונה באותו מקום, החזק את המקשים Ctrl ו- Shift לחוצים תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

   צורה עם נקודת אחיזה לשינוי גודל מסומנת

הערה: שינוי גודל של אובייקט WordArt בדרך זו משנה רק את גודל התיבה שבתוכה נמצא ה- WordArt. טקסט ה- WordArt הממשי מתנהג בדיוק כמו כל טקסט אחר ב- Word. אם ברצונך לשנות את גודלו, פשוט בחר בטקסט שאת גודלו ברצונך לשנות ושנה את גודל הגופן בכרטיסיה בית של רצועת הכלים.

 1. לחץ כדי לבחור בתמונה, בצורה, ב- WordArt או באובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו בצורה מדויקת.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 2. בהתאם לסוג האובייקט שבחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות החדשות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   התיבות 'גובה' ו'רוחב' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערה: אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את התיבות גובה ורוחב.
   הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

אם אינך מצליח לשנות את הגובה והרוחב באופן עצמאי, יהיה עליך לבטל את הנעילה של יחס הגובה-רוחב:

 1. לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה גודל.

 2. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

 1. לחץ על התמונה, הצורה, ה- WordArt או אובייקט אחר שברצונך לשנות את גודלו.

  כדי לשנות גודל של אובייקטים מרובים בבת אחת, הקש הקשה ממושכת על Ctrl תוך בחירה של כל אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  • כדי לשנות גודל צורה או אובייקט אחר, בכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

   מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט'

   הערה: אם גודל המסך שלך קטן יותר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ למטה בקבוצה גודל כדי לראות את מפעיל תיבת הדו-שיח.
   הקבוצה 'גודל' מוקטנת במסך קטן יותר

 3. בחלונית התבנית או בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על הפרופורציה המקורית, בחר בתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

  • כדי לשנות גודל לפרופורציה אחרת, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב והזן אחוזי קנה מידה עבור גובה או רוחב.

למידע נוסף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

החזרת תמונה לגודלה המקורי

שמירת הגירסה המקורית של תמונה ערוכה

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

שינוי גודל מותח או מכווץ את הממדים של אובייקט.

דוגמה לשינוי גודל לפני ואחרי

שינוי גודל באופן ידני

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לעבר המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על מיקום מרכז אובייקט באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט וכדי להשאיר את מרכז התמונה שלו באותו מקום, החזק את המקשים CTRL ו- SHIFT לחוצים תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

שינוי גודל לגובה ולרוחב מדויקים

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בקבוצה גודל , לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל .

 4. בכרטיסיה גודל, תחת גודל וסיבוב, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

שינוי גודל לפרופורציה מדויקת

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל .

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל .

   הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

 3. בכרטיסיה גודל, תחת קנה מידה, הזן את האחוזים של הגובה והרוחב הנוכחיים שאליהם ברצונך לשנות את הגודל, בתיבות גובה ורוחב.

 4. נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

עצה: כדי להחיל את אותו גובה ואותו רוחב על אובייקטים שונים, בחר את כל האובייקטים שברצונך שיהיו להם ממדים זהים ולאחר מכן, בקבוצה גודל, הזן את הממדים הרצויים בתיבות גובה ורוחב. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על האובייקטים האחרים.

החזרת תמונה לגודלה המקורי

אזהרה: אין באפשרותך להחזיר תמונה לגודלה המקורי אם כבר חתכת ושמרת אותה, או אם בחרת באפשרויות הבאות מתוך תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה (כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחיסת תמונות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות): תיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות והדפסה (220‎ ppi): איכות מצוינת ברוב המדפסות והמסכים או מסך (‎150 ppi): מתאים לדפי אינטרנט ולמקרנים.

 1. בחר את התמונה שברצונך להחזיר לגודלה המקורי.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גודל ומיקום תמונת סמל .

  הקבוצה 'גודל' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי תמונות'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה, לחץ על הכרטיסיה גודל, תחת גודל מקורי, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב ולאחר מכן לחץ על אפס.

שמירת הגירסה המקורית של תמונה ערוכה

כאשר אתה משנה תמונה באמצעות תבנית הקובץ Graphics‏ Interchange Format (‎.gif)‎‏, Joint Photographic Experts Group File Interchange Format‏ (‎.jpg), או Portable Network Graphics‏ (PNG), באפשרותך לשמור את הגירסה המקורית של התמונה הערוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הערוכה, ולאחר מכן לחץ על שמור כתמונה ב- תפריט קיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמור כתמונה, לחץ על החץ לצד שמור ולחץ על שמור תמונה מקורית.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

הוספת WordArt

הקטנת גודל קובץ של תמונה

הזזה או שינוי גודל של טבלה ב- PowerPoint

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

החזרת תמונה לגודלה המקורי

שמירת הגירסה המקורית של תמונה ערוכה

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

שינוי גודל מותח או מכווץ את הממדים של אובייקט.

דוגמה לשינוי גודל לפני ואחרי

שינוי גודל באופן ידני

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

  הערה: אם אתה נתקל בבעיות בבחירת האובייקט משום שהוא נמצא מאחורי אובייקט או אובייקטים אחרים, לחץ על האובייקט העליון, ולאחר מכן הקש TAB עד שהאובייקט שלך ייבחר.

 2. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לעבר המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור על מיקום מרכז אובייקט באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט וכדי להשאיר את מרכז התמונה שלו באותו מקום, החזק את המקשים CTRL ו- SHIFT לחוצים תוך גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

שינוי גודל לגובה ולרוחב מדויקים

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

  הערה: אם אתה נתקל בבעיות בבחירת האובייקט משום שהוא נמצא מאחורי אובייקט או אובייקטים אחרים, לחץ על האובייקט העליון, ולאחר מכן הקש TAB עד שהאובייקט שלך ייבחר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, תחת כלי תמונות, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

   תמונה של 'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

 3. בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

 4. בכרטיסיה גודל, תחת קנה מידה, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

שינוי גודל לפרופורציה מדויקת

 1. לחץ על תמונה, צורה, תיבת טקסט, או WordArt שברצונך לשנות את גודלו.

  הערה: אם אתה נתקל בבעיות בבחירת האובייקט משום שהוא נמצא מאחורי אובייקט או אובייקטים אחרים, לחץ על האובייקט העליון, ולאחר מכן הקש TAB עד שהאובייקט שלך ייבחר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות גודל תמונה, בכרטיסיה כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

  • כדי לשנות גודל צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, בכרטיסייה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

   תמונה של 'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור ועיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt.

 3. בכרטיסיה גודל, תחת קנה מידה, הזן את האחוזים של הגובה והרוחב הנוכחיים שאליהם ברצונך לשנות את הגודל, בתיבות גובה ורוחב.

 4. נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

כדי להחיל את אותו גובה ואותו רוחב על אובייקטים שונים, בחר את כל האובייקטים שברצונך שיהיו להם ממדים זהים ולאחר מכן, בקבוצה גודל, הזן את הממדים הרצויים בתיבות גובה ורוחב. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על האובייקטים האחרים.

החזרת תמונה לגודלה המקורי

הערה: אין באפשרותך להחזיר תמונה לגודלה המקורי אם כבר חתכת ושמרת אותה, או אם בחרת באפשרויות הבאות מתוך תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה (כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות דחיסה, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחיסת תמונות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות): תיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות והדפסה (220‎ ppi): איכות מצוינת ברוב המדפסות והמסכים או מסך (‎150 ppi): מתאים לדפי אינטרנט ולמקרנים.

 1. בחר את התמונה שברצונך להחזיר לגודלה המקורי.

  הערה: אם אתה נתקל בבעיות בבחירת האובייקט משום שהוא נמצא מאחורי אובייקט או אובייקטים אחרים, לחץ על האובייקט העליון, ולאחר מכן הקש TAB עד שהאובייקט שלך ייבחר.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת דו-שיח תמונת סמל .

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב, ודא שבחרת תמונה.

 3. לחץ על הכרטיסיה גודל, נקה את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב ולאחר מכן לחץ על אפס.

שמירת הגירסה המקורית של תמונה ערוכה

כאשר אתה משנה תמונה באמצעות תבנית הקובץ Graphics‏ Interchange Format (‎.gif)‎‏, Joint Photographic Experts Group File Interchange Format‏ (‎.jpg), או Portable Network Graphics‏ (PNG), באפשרותך לשמור את הגירסה המקורית של התמונה הערוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הערוכה, ולאחר מכן לחץ על שמור כתמונה ב- תפריט קיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמור כתמונה, לחץ על החץ לצד שמור ולחץ על שמור תמונה מקורית.

למידע נוסף

חיתוך תמונה

הוספת WordArt

הוספה, שינוי או מחיקה של WordArt

הקטנת גודל קובץ של תמונה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×