שינוי בתשלום או בתשלום מספרים ללא תשלום על גשר ועידות השמע שלך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת רכישת רשיונות ועידות שמע, Microsoft המארח שלך גשר ועידות שמע עבור הארגון שלך. הגשר ועידות השמע מספק החוצה מספרי טלפון נכנסות ממיקומים שונים כך מארגני פגישות ומשתתפים ניתן להשתמש בהם כדי להצטרף Skype לפגישות עסקיים או צוותים Microsoft באמצעות הטלפון.

בנוסף מספרי הטלפון שכבר הוקצו לגשר שיחות ועידה שלך, באפשרותך לקבל מספרים שירות נוסף (בתשלום ומספרי חיוג חינם המשמש עבור שיחות ועידה בשמע) מתוך אחרים מיקומים וגישור מכן הקצה להם שיחות ועידה כך שתוכל הרחב כיסוי עבור המשתמשים שלך.

הערה: לאפשר למשתמשים הקצאה/ביטול הקצאה של מספר טלפון עבור שיחות ועידה גשר, מספר הטלפון חייב להיות מספר 'שירות'. באפשרותך לראות את סוג המספר הוא על-ידי ניווט קול >מספרי טלפון וחיפוש בעמודה סוג מספר.

השלבים כאשר אתה מקצה מספר טלפון חדש של שירות לגשר הוועידה שלך

שלב 1 - להקצות את מספר הטלפון החדש לגשר ועידות השמע שלך

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות חשבון העבודה שלך.

 2. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > ניהול מרכזי > Skype for Business > קול > מספרי טלפון.

 3. בחר את מספר הטלפון מהרשימה ולאחר מכן, בחלונית הפעולה, לחץ על הקצה.

 4. בדף הקצאת, לחץ על שמור.

  ניתן להגדיר רק מספר חיוג בתשלום שירות כמספר ברירת המחדל עבור גשר שיחות ועידה שלך; אין אפשרות להגדיר את מספרי חיוג חינם שירות כמספר ברירת המחדל שלך בגשר שיחות ועידה. אם אתה מקצה מספר חיוג בתשלום שירות שאליה ברצונך להגדיר אותו כמספר ברירת המחדל החדשה עבור גשר ועידות השמע שלך, בחר השתמש במספר זה כברירת המחדל.

  הערה: לאחר מספר טלפון חדש הוקצתה, גם אם המספר הפך מספר ברירת המחדל החדשה, מספר ברירת המחדל עבור משתמשים קיימים לא ישתנה. כדי להגדיר את בתשלום ברירת המחדל או מספר חיוג חינם הנוסף באופן מזמין הפגישה של מארגן, ראה הגדרת מספרי הטלפון ועידות שמע עבור מארגני פגישות הכלולים בההזמנות.

שלב 2 - שנה מספרי הטלפון ברירת מחדל הכלולות בפגישה מזמין של משתמשים (אופציונלי)

מספרי הטלפון ברירת המחדל עבור משתמש הן אלה הכלולים פגישה שלהם מזמין בעת קביעת מועד לפגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מספרי הטלפון ועידות שמע עבור הכלולים בההזמנות למארגן פגישה.

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות החשבון בעבודה או בבית ספר שלך.

 2. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > ניהול מרכזי > Skype for Business > ועידות שמע > משתמשים ובחר המשתמשים ברשימה.

 3. לחץ על ערוך בחלונית הפעולה.

 4. תחת מספר בתשלום ברירת המחדל או מספר חיוג חינם ברירת מחדל, בחר את המספר ברשימה ולחץ על שמור.

לאחר ששמרת את השינויים, הטלפון ברירת המחדל החדשה מספרים ייכללו בדף הפגישה מזמין של מארגנים בפעם הבאה שהם לתזמן פגישה חדשה.

שלב 3 - עדכון קיימים פגישה ההזמנות של משתמשים באמצעות שירות ההעברה פגישה (אופציונלי)

עבור שני השלבים הבאים, יהיה עליך להפעיל את Windows PowerShell. כדי לראות כיצד לעשות זאת, לחץ כאן.

שימוש בשירות העברת פגישה, באפשרותך לעדכן באופן אופציונלי הזמנות לפגישה שנשלחו כבר משתמשים בארגון שלך לפני מספרי הטלפון שלהם ברירת המחדל השתנו. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת טיפול שירות ההעברה של הפגישה (MMS).

 • הפעל את הפגישה ההעברה שירות (MMS) עבור המשתמשים שהיתה לו את מספרי הטלפון ברירת המחדל שלו, לשנות בשלב 2. לשם כך, הפעל את הפקודה הבאה:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • באפשרותך גם להציג את הפגישה מצב ההעברה. בדרך כלל ניתן לתזמן מחדש של כל הפגישות לאחר אין פעולות במצב ממתין או בביצוע .

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

השלבים כאשר הם unassigning מספר טלפון שירות עבור גשר שיחות ועידה

בעת ביטול הקצאה של מספר טלפון מתוך גשר שיחות ועידה, משתמשים לא יוכלו להצטרף לפגישות כלשהו באמצעות מספר טלפון זה עוד. מכיוון משנה מספר הטלפון, חשוב כדי לעדכן את כל המשתמשים שעשוי לגרום מספר טלפון כמספר ברירת המחדל שלו (אם קיימת) וכדי לעדכן שלהם קיימים פגישה ההזמנות לפני מספר הטלפון הוא שלא הוקצו מגשר ועידות שמע.

אם מספר הטלפון יוסר מבלי לעדכן את המשתמשים ופגישות שלהם, שלהם קיימים פגישה ההזמנות יכול להכיל מספר טלפון יפעלו עבור הצטרפות לפגישות שלהם עוד.

עבור שלושת השלבים הראשונים, יהיה עליך להפעיל את Windows PowerShell. כדי לראות כיצד לעשות זאת, לחץ כאן.

שלב 1 - עדכון משתמשים בעלי מספר הטלפון להיות שלא הוקצו כאחד מספרי ברירת המחדל שלהן

החלפת בתשלום ברירת המחדל או מספר חיוג חינם עבור כל המשתמשים בעלי המספר להיות שלא הוקצו כמספר ברירת המחדל ולאחר מכן התחל את תהליך תזמון מחדש של פגישות שלהם. לשם כך, הפעל את הפקודה הבאה:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

הערה: בהתאם לגודל הארגון שלך, פעולה זו עשויה להימשך זמן מה להשלמת.

באפשרותך גם לשנות את ברירת המחדל בתשלום או מספר חיוג חינם של משתמשים ב- Skype for Business מרכז הניהול . עם זאת, פעולה זו לא באופן אוטומטי תזמון מחדש של פגישות שלהם. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מספרי הטלפון ועידות שמע עבור הכלולים בההזמנות למארגן פגישה.

שלב 2 - הצגת פגישה מצב העברה באמצעות Windows PowerShell

ניתן לתזמן מחדש של כל הפגישות לאחר אין פעולות במצב ממתין או בביצוע .

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

לקבלת מידע נוסף אודות שירות ההעברה פגישה, ראה הגדרת טיפול שירות ההעברה של הפגישה (MMS).

שלב 3 - ביטול הקצאה של מספר הטלפון הישן מגשר ועידות שמע

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות החשבון בעבודה או בבית ספר שלך.

 2. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > ניהול מרכזי > Skype for Business > קול > מספרי טלפון.

 3. בחר את מספר הטלפון מהרשימה ולאחר מכן, בחלונית הפעולה, לחץ על בטל הקצאה.

 4. בחלון האישור, לחץ על כן.

חשוב: לאחר שלא הוקצו מגשר ועידות שמע מספר טלפון, מספר הטלפון לא יהיה עוד זמין עבור משתמשי להצטרפות לפגישות חדש או קיים.

מעוניין לדעת כיצד לנהל באמצעות Windows PowerShell?

כדי לוודא כי Windows PowerShell מוכנה

ודא שבמחשב שלך פועל Windows PowerShell גירסה 3.0 ומעלה

 1. כדי לוודא שבמחשב שלך פועלת גירסת 3.0 ומעלה: תפריט התחלה > Windows PowerShell.

 2. בדוק את הגירסה על-ידי הקלדת Get-Host בחלון Windows PowerShell.

 3. אם אין לך את גירסה 3.0 ואילך, עליך להוריד ולהתקין עדכונים ב- Windows PowerShell. ראה Windows Management Framework 4.0 כדי להוריד ולעדכן את Windows PowerShell לגירסה 4.0. כאשר תתבקש, הפעל מחדש את המחשב.

 4. יהיה עליך גם להתקין את מודול Windows PowerShell עבור Skype for Business Online, המאפשר לך ליצור הפעלה מרוחקת של Windows PowerShell המתחברת אל Skype for Business Online. מודול זה, הנתמך רק במחשבים בגירסת 64 סיביות, ניתן להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft בקישור מודול Windows PowerShell עבור Skype for Business Online. אם תתבקש, הפעל מחדש את המחשב.

אם אתה זקוק למידע נוסף, ראה התחברות לכל שירותי Office 365 בחלון Windows PowerShell אחד.

כדי להפעיל את Windows PowerShell

התחלת הפעלה של Windows PowerShell

 1. בתפריט התחלה > Windows PowerShell.

 2. בחלון Windows PowerShell, התחבר לארגון Office 365 שלך על-ידי הפעלת הפקודה הבאה:

  הערה: עליך להפעיל את הפקודה Import-Module רק בפעם הראשונה שבה אתה משתמש במודול Windows PowerShell של Skype for Business Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות הפעלת Windows PowerShell, ראה התחברות לכל שירותי Office 365 בחלון Windows PowerShell אחד או התחברות ל- Skype for Business Online באמצעות Windows PowerShell.

חסוך זמן או להפוך לאוטומטיות

כדי לחסוך זמן או להפוך תהליך זה לאוטומטי, באפשרותך להשתמש את ערכת-CsOnlineDialInConferencingUser או רכיבי ה-cmdletSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber .

 • השתמש ה-cmdlet ערכת-CsOnlineDialInConferencingUser כדי לשנות את ברירת המחדל בתשלום או מספר חיוג חינם עבור משתמשים ספציפיים.

  • כדי לשנות את מספר חיוג חינם ברירת המחדל עבור משתמש, הפעל:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • השתמש ה-cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber כדי לשנות את ברירת המחדל בתשלום או מספר חיוג חינם המשתמשים בהתבסס על מספר ברירת המחדל המקורי שלהם או את מיקומם.

  הערה: הערה:כדי למצוא את BridgeID, השתמש את Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • כדי להגדיר את מספר חיוג חינם ברירת המחדל עבור כל המשתמשים ללא אחד כדי 8005551234, הפעל:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • כדי לשנות את מספר חיוג חינם ברירת המחדל של כל המשתמשים זהים לשמות 8005551234 מספר חיוג חינם ברירת המחדל שלו כדי 8005551239 ולתזמן פגישות שלהם באופן אוטומטי, הפעל:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • כדי להגדיר את מספר חיוג חינם ברירת המחדל של כל המשתמשים הממוקמת בארצות הברית כדי 8005551234 ולתזמן באופן אוטומטי את הפגישות שלהם, הפעל:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   הערה: מיקום המשמש מעל צרכי כדי להתאים את פרטי אנשי הקשר של המשתמשים המוגדר במרכז הניהול של Office 365.

למידע נוסף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×