שינוי או עריכה של דוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נושא זה מתאר את השיטות שבאפשרותך להשתמש כדי לשנות דוח קיים. Microsoft Office Access 2007 מספק שתי תצוגות בהן באפשרותך להשתמש כדי לבצע שינויים בדוח: תצוגת פריסה ותצוגת עיצוב. בחירתך באיזו תצוגה להשתמש תלויה במשימה הספציפית שברצונך לבצע. אתה עלול להיתקל שימוש בשתי התצוגות כדי לבצע את השינויים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הכרת תצוגת פריסה

הכרת תצוגת עיצוב

מעבר בין תצוגות

שינוי הדוח בתצוגת פריסה

שינוי הדוח בתצוגת עיצוב

הכרת תצוגת פריסה

תצוגת פריסה היא התצוגה האינטואיטיבית ביותר בה משתמשים לשינוי דוחות, וניתן להשתמש בה עבור כמעט כל השינויים האפשריים בדוח ב- Office Access 2007. בתצוגת פריסה, הדוח למעשה רץ, כך שתוכל לראות את הנתונים שלך ממש כפי שייראו בעת הדפסה. עם זאת, באפשרותך גם לבצע שינויים בעיצוב הדוח בתצוגה זו. מאחר שניתן לראות את הנתונים תוך כדי שינוי הדוח, זוהי תצוגה שימושית מאוד עבור הגדרת רוחב עמודות, הוספת רמות קיבוץ, או ביצוע כמעט כל משימה אחרת המשפיעה על המראה החזותי ונוחות הקריאה של הדוח. האיור הבא מציג את דוח פנקס הטלפונים של הלקוחות בתצוגת פריסה.

דוח בתצוגת פריסה

הדוח שאתה רואה בתצוגת פריסה אינו זהה במלואו לדוח המודפס. לדוגמה, אין מעברי עמוד בתצוגת פריסה. כמו כן, אם השתמשת בהגדרת עמוד כדי לעצב את הדוח שלך באמצעות עמודות, העמודות אינן מוצגות בתצוגת פריסה. עם זאת, תצוגת פריסה נותנת לך הערכה קרובה מאוד של הדוח המודפס. אם ברצונך לראות כיצד ייראה הדוח בעת הדפסה, השתמש באפשרות 'הצג לפני הדפסה'.

אין אפשרות לבצע משימות מסוימות בתצוגת פריסה, ובמקרים אלה עליך לעבור לתצוגת עיצוב. במצבים מסוימים, Access יציג הודעה המסבירה כי עליך לעבור לתצוגת עיצוב כדי לבצע שינוי מסוים.

לראש הדף

הכרת תצוגת עיצוב

תצוגת עיצוב נותנת לך תצוגה מפורטת יותר של מבנה הדוח שלך. באפשרותך לראות את פסי הכותרת העליונה והתחתונה של הדוח, העמוד והקבוצות. הדוח אינו רץ בפועל בתצוגת עיצוב, כך שאין באפשרותך לראות את הנתונים המשמשים כבסיס תוך כדי עבודה; עם זאת, ישנן משימות מסוימות שניתן לבצע בקלות רבה יותר בתצוגת עיצוב מאשר בתצוגת פריסה. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 • הוספת מגוון רחב יותר של פקדים לדוח שלך, כגון תוויות, תמונות, קווים ומלבנים.

 • עריכת מקורות פקדי תיבות טקסט בתיבות הטקסט עצמן, ללא שימוש בגליון המאפיינים.

 • שינוי מאפיינים מסוימים שאינם זמינים בתצוגת פריסה.

האיור הבא מציג את דוח פנקס הטלפונים של הלקוחות בתצוגת עיצוב.

דוח בתצוגת עיצוב

לראש הדף

מעבר בין תצוגות

Access מספק מגוון שיטות למעבר בין תצוגות. אם הדוח פתוח כבר, באפשרותך לעבור לתצוגה אחרת באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה בתפריט הקיצור.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית המסמך או פס הכותרת של הדוח ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה בתפריט הקיצור.

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגה, לחץ על לחצן ' תצוגה ' כדי לעבור בין תצוגות זמינות. לחלופין, באפשרותך לחץ על החץ תחת תצוגה, ולאחר מכן בחר באחת מהתצוגות הזמינות מהתפריט. הצגה לפני הדפסה אינה זמינה בתפריט זה.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בדוח עצמו ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה. אם הדוח פתוח בתצוגת עיצוב, עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני מחוץ לרשת העיצוב.

 • לחץ על אחד מסמלי התצוגות הקטנים בשורת המצב של Access.

אם הדוח אינו פתוח, לחץ פעמיים על הדוח בחלונית הניווט כדי לפתוח אותו בתצוגת דוח. כדי לפתוח את הדוח בתצוגה אחרת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה בתפריט הקיצור.

הערה: אם אתה משנה דוח שבו השתמשת בהגדרת עמוד כדי ליצור עמודות מרובות (לדוגמה, דוח תוויות דיוור), באפשרותך להציג את העמודות ב'הצגה לפני הדפסה' בלבד. בעת הצגת הדוח בתצוגת דוח או בתצוגת פריסה, Access מציג את הנתונים בעמודה יחידה.

לראש הדף

שינוי הדוח בתצוגת פריסה

סעיף זה מתאר חלק משינויי הדוח הנפוצים שבאפשרותך לבצע בתצוגת פריסה.

שינוי הרוחב של עמודה או שדה

שינוי הגובה של שורה או שדה

הוספת שדה

הכרת פריסות פקדים

מחיקת שדה או עמודה

שינוי הגדרת עמוד

שינוי העיצוב של שדה

איגוד תיבת טקסט לשדה אחר (שינוי מקור הפקד של פקד)

שינוי מקור הרשומות של הדוח

גלישת טקסט בשדה

הוספת קווי רשת

הוספה או שינוי של סמל או תמונה אחרת

הוספה או עריכה של כותרת דוח

הוספת מספרי עמודים, התאריך הנוכחי או השעה הנוכחית

שינוי הרוחב של עמודה או שדה

 1. לחץ על פריט בעמודה אותה ברצונך להתאים.

  מצויר גבול סביב הפריט כדי לציין שהשדה נבחר.

 2. גרור את קצהו השמאלי או הימני של הגבול עד שהעמודה מגיעה לרוחב הרצוי.

לראש הדף

שינוי הגובה של שורה או שדה

 1. לחץ על פריט בשורה אותה ברצונך להתאים.

  מצויר גבול סביב הפריט כדי לציין שהשדה נבחר.

 2. גרור את קצהו העליון או התחתון של הגבול עד שהשורה מגיעה לגובה הרצוי.

לראש הדף

הוספת שדה

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הוסף שדות קיימים. תמונת לחצן

  רשימת השדות הזמינים מוצגת. אם ישנם שדות זמינים בטבלאות נוספות, הם יוצגו תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות:.

 • גרור שדה מתוך רשימת שדות אל הדוח. בעת הזזת השדה, אזור מסומן יציין היכן השדה יוצב כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

  הערה: כדי להוסיף מספר שדות בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על כל שדה רצוי ברשימת שדות. לאחר מכן, שחרר את מקש CTRL וגרור את השדות אל הדוח. השדות יוצבו בסמוך זה לזה.

לראש הדף

הכרת פריסות פקדים

פריסות פקדים הן קווי יישור המיישרים את הפקדים שלך אופקית ואנכית כדי להעניק לדוח שלך מראה אחיד. ניתן להתייחס לפריסת פקדים כאל טבלה, שבה כל תא מכיל פקד. ההליכים הבאים מסבירים כיצד ניתן להוסיף, להסיר או לסדר מחדש פקדים בפריסות פקדים

פריסות פקדים מופיעות בשתי וריאציות: טבלאיות ומוערמות.

 • בפריסות פקדים טבלאיות, פקדים מסודרים בשורות ובעמודות כמו גיליון אלקטרוני, עם תוויות על-פני החלק העליון. פריסות פקדים טבלאיות משתרעות תמיד על שני מקטעי דוח; התוויות נמצאות במקטע שמעל למקטע בו נמצאים הפקדים. האיור הבא מציג פריסת פקדים טבלאית בסיסית.

  פריסת פקדים טבלאית בסיסית

 • בפריסות מוערמות, פקדים מסודרים אנכית כפי שטופס נייר עשוי להיראות, עם תווית מימין לכל פקד. פריסות מוערמות כלולות תמיד במקטע דוח יחיד. האיור הבא מציג פריסת פקדים מוערמת בסיסית.

  פריסת פקדים מוערמת בסיסית

באפשרותך להגדיר בדוח פריסות פקדים מרובות מכל סוג. לדוגמה, באפשרותך להגדיר פריסה טבלאית כדי ליצור שורת נתונים עבור כל רשומה ולאחר מכן להגדיר פריסה מוערמת אחת או יותר מתחתיה, אשר יכילו נתונים נוספים מאותה רשומה.

יצירת פריסת פקדים חדשה

Access יוצר אוטומטית פריסות פקדים טוריות בנסיבות הבאות:

 • אתה יוצר דוח חדש על-ידי לחיצה על דוח תמונת לחצן בקבוצה דוחות שבכרטיסיה צור.

 • אתה יוצר דוח חדש על-ידי לחיצה על דוח ריק תמונת לחצן בקבוצה דוחות שבכרטיסיה צור ולאחר מכן גורר שדה מהחלונית רשימת שדות אל הדוח.

בדוח קיים, באפשרותך ליצור פריסת פקדים חדשה באמצעות הפעולות הבאות:

 1. בחר פקד שברצונך להוסיף לפריסה.

 2. אם ברצונך להוסיף פקדים אחרים לאותה פריסה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר גם את הפקדים האלה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על טבלאי תמונת לחצן או על מוערם תמונת לחצן .

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד או הפקדים הנבחרים, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על טבלאי תמונת לחצן או על מוערם תמונת לחצן .

Access יוצר את פריסת הפקדים ומוסיף אליה את הפקדים הנבחרים

מעבר מפריסת פקדים טבלאית למוערמת או מפריסת פקדים מוערמת לטבלאית

לשם העברת פריסה שלמה מסוג פריסה אחד לאחר:

 • בחר את פריסת הפקדים על-ידי לחיצה על בוחר הפריסה הכתום בפינה הימנית העליונה של הפריסה.

  כל התאים בפריסה נבחרים.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על סוג הפריסה הרצוי (טבלאי תמונת לחצן או מוערם תמונת לחצן ).

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריסת הפקדים, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על סוג הפריסה הרצוי.

Access מסדר מחדש את הפקדים לפי סוג הפריסה שבחרת

פיצול פריסת פקדים אחת לשתי פריסות

באפשרותך לפצל פריסת פקדים לשתי פריסות באמצעות ההליך הבא:

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הפקדים שברצונך להזיז לפריסת הפקדים החדשה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על סוג הפריסה הרצוי עבור הפריסה החדשה (טבלאי תמונת לחצן או מוערם תמונת לחצן ).

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקדים הנבחרים, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על סוג הפריסה הרצוי עבור הפריסה החדשה.

Access יוצר פריסת פקדים חדשה ומוסיף אליה את הפקדים הנבחרים.

סידור מחדש של פקדים בפריסת פקדים

 • באפשרותך להזיז פקד בתוך פריסת פקדים על-ידי גרירתו למיקום הרצוי. בעת גרירת השדה, פס אופקי או אנכי מציין היכן ימוקם השדה כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

 • באפשרותך להזיז פקד מפריסת פקדים אחת לפריסת פקדים אחרת מאותו סוג. לדוגמה, באפשרותך לגרור פקד מפריסה מוערמת אחת לפריסה מוערמת אחרת, אך לא לפריסה טבלאית.

הוספת פקדים לפריסת פקדים

כדי להוסיף שדה חדש מתוך החלונית רשימת שדות לפריסת פקדים קיימת   

 • כל שעליך לעשות הוא לגרור את השדה מהחלונית רשימת שדות אל הפריסה. פס אופקי או אנכי מציין היכן ימוקם השדה כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

לשם הוספת פקדים קיימים לפריסת פקדים קיימת   

 1. בחר את הפקד הראשון שברצונך להוסיף לפריסת הפקדים.

 2. אם ברצונך להוסיף פקדים אחרים לאותה פריסה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר גם את הפקדים האלה. באפשרותך לבחור פקדים בפריסות פקדים אחרות.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הדוח פתוח בתצוגת עיצוב, גרור את השדות הנבחרים אל הפריסה. פס אופקי או אנכי מציין היכן ימוקמו השדות כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

  • אם הדוח פתוח בתצוגת פריסה:

   1. בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על סוג הפריסה אליה ברצונך להוסיף את הפקדים. אם ברצונך להוסיף אותם לפריסה טבלאית, לחץ על טבלאי. אם ברצונך להוסיף אותם לפריסה מוערמת, לחץ על מוערם.

    Access יוצר פריסה חדשה ומוסיף אליה את הפקדים הנבחרים.

   2. גרור את הפריסה החדשה אל הפריסה הקיימת. פס אופקי או אנכי מציין היכן ימוקמו השדות כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

הסרת פקדים מפריסת פקדים

הסרת פקד מפריסת פקדים מאפשרת לך להציב אותו בכל מקום אחר בדוח מבלי להשפיע על המיקום של אף פקד אחר.

 • בחר את הפקד שברצונך להסיר מהפריסה. כדי לבחור פקדים מרובים, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפקדים שברצונך להסיר. כדי לבחור את כל הפקדים בפריסה, לחץ על תיבת בוחר הפריסה בפינה הימנית העליונה של הפריסה.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה סדר, בקבוצה פריסת פקדים, לחץ על הסר תמונת לחצן .

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחד מהפקדים הנבחרים, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על הסר.

   Access מסיר את הפקדים הנבחרים מהפריסה.

עצה: כדי למנוע כעת נוספת לתוך פריסת פקדים בעת העברת פקד, הקש והחזק את מקש CTRL, ולאחר מכן גרור את הפקד למיקום הרצוי.

לראש הדף

מחיקת שדה או עמודה

 1. לחץ על השדה או העמודה שברצונך למחוק או לחץ על התווית או כותרת העמודה שלהם.

  Access מצייר גבול סביב הפריט כדי לציין שהוא נבחר.

 2. הקש DELETE.

לראש הדף

שינוי הגדרת עמוד

השתמש בקבוצה פריסת עמוד בכרטיסיה הגדרת עמוד כדי לשנות את הגודל, כיוון ההדפסה, השוליים וכו'.

 1. לחץ על הכרטיסיה הגדרת עמוד.

 2. בקבוצה פריסת עמוד, לחץ על גודל תמונת לחצן כדי לבחור גודל נייר שונה.

 3. לחץ על לאורך תמונת לחצן או על לרוחב תמונת לחצן כדי לשנות את כיוון הדפסת הנייר.

 4. לחץ על שוליים תמונת לחצן כדי להתאים את שולי הדוח.

לראש הדף

שינוי העיצוב של שדה

 1. בחר את השדה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, השתמש בכלים בקבוצה גופן כדי להחיל את העיצוב שהרצוי.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

לראש הדף

איגוד תיבת טקסט לשדה אחר (שינוי מקור הפקד של פקד)

 1. לחץ בתוך העמודה או השדה שעבורם ברצונך לשנות את מקור הפקד.

  מצויר גבול סביב הפריט כדי לציין שהשדה נבחר.

 2. אם גליון המאפיינים אינו מוצג כעת, הקש F4 כדי להציגו.

 3. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, הגדר את המאפיין ControlSource לשדה החדש. באפשרותך לבחור שדה מתוך הרשימה הנפתחת או להקליד ביטוי בתיבה. תוכל למצוא קישורים למידע נוסף אודות ביטויים בסעיף למידע נוסף של מאמר זה.

לראש הדף

שינוי מקור הרשומות של הדוח

 1. אם גליון המאפיינים אינו מוצג, הקש F4 כדי להציג אותו.

 2. ברשימה הנפתחת בראש גליון המאפיינים, לחץ על דוח.

 3. בגליון המאפיינים, לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. ברשימה הנפתחת מקור רשומה, בחר בטבלה או בשאילתה בה ברצונך להשתמש עבור מקור רשומות או לחץ על לחצן 'בונה' כדי להציג את בונה השאילתות.

  הערה: אם הדוח מבוסס כרגע על טבלה, Access שואל אם ברצונך ליצור שאילתה המבוססת על הטבלה. לחץ על כן כדי להציג את בונה השאילתות וליצור שאילתה, או על לא כדי לבטל את הפעולה. אם תבחר ליצור שאילתה, השאילתה החדשה תהפוך למקור הרשומות של הדוח. היא תיווצר כשאילתה "מוטבעת" — כלומר, שאילתה המאוחסנת במאפיין RecordSource של הדוח, במקום כאובייקט שאילתה נפרד.

לראש הדף

גלישת טקסט בשדה

 1. אם גליון המאפיינים אינו מוצג, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה בו ברצונך שהטקסט יגלוש ולחץ על מאפיינים. אם גליון המאפיינים מוצג, פשוט לחץ על השדה כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה עיצוב של גליון המאפיינים, הגדר את המאפיין CanGrow כ- Yes.

לראש הדף

הוספת קווי רשת

אם הפקדים שלך כלולים בפריסת פקדים, באפשרותך להוסיף קווי רשת כדי לספק הפרדה חזותית יותר בין הפקדים. לקבלת מידע נוסף אודות פריסות פקדים, עיין בסעיף עבודה עם פריסות פקדים.

 1. לחץ על כל שדה בפריסת פקדים.

  מצויר גבול כחול סביב השדה כדי לציין שהוא נבחר.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קווי רשת, לחץ על קווי רשת.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

 3. בחר את סגנון קווי הרשת הרצוי.

הערה: באפשרותך גם להוסיף קווי רשת על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על כל שדה בפריסת פקדים, הצבעה על פריסה, הצבעה על קווי רשת ולאחר מכן בחירה בסגנון קווי הרשת הרצוי.

לראש הדף

הוספה או שינוי של סמל או תמונה אחרת

ההליכים הבאים מסבירים כיצד ניתן להוסיף סמל לדוח באמצעות הכלי 'סמל' וכיצד לשנות גודל של פקד תמונה או תמונה בתוך פקד תמונה

הוספת סמל

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הסמל. תמונת לחצן

  תיבת הדו-שיח הוספת תמונה מוצגת.

 • דפדף לתיקיה בה מאוחסן קובץ הסמל שלך ולחץ פעמיים על הקובץ.

  Access מוסיף את הסמל לפינה הימנית העליונה של הדוח.

שינוי גודל של פקד המכיל סמל או תמונה אחרת

 1. לחץ על הפקד המכיל את התמונה.

  מצויר גבול סביב הפקד כדי לציין שהוא נבחר.

 2. מקם את המצביע על הגבול. כאשר המצביע הופך לחץ דו-ראשי, באפשרותך לגרור אותו בכיוונים שמציינים החצים כדי להגדיל או להקטין את פקד התמונה.

ערך ברירת המחדל עבור המאפיין מצב שינוי גודל של תמונה הוא גזור, כלומר התמונה תישאר בגודל זהה ללא קשר למידה בה תגדיל או תקטין את פקד התמונה. אם ברצונך להגדיל או להקטין את התמונה בעת שינוי גודל הפקד, בצע את הפעולות הבאות:

שינוי הגודל של הסמל או התמונה בתוך הפקד

 1. בחר את התמונה.

 2. אם גליון המאפיינים אינו מוצג כבר, הקש F4 כדי להציגו.

 3. בכרטיסיה עיצוב בגליון המאפיינים, הגדר את המאפיין מצב שינוי גודל לאפשרות הרצויה:

הגדרה

תיאור

גזור

התמונה תישאר בגודל זהה, ללא קשר למידה בה תקטין או תגדיל את פקד התמונה. אם תהפוך את פקד התמונה לקטן יותר מהתמונה, התמונה תיגזר.

מתח

התמונה נמתחת אופקית ואנכית כדי להתאים לגודל פקד התמונה. יחס הגובה-רוחב המקורי של התמונה אינו נשמר, כך שהגדרה זו יכולה לגרום לעיוות התמונה אלא אם תגדיר במדויק את הגובה והרוחב של פקד התמונה.

שנה מרחק מהתצוגה

בעת שינוי הגודל של פקד התמונה, התמונה מותאמת וגדלה ככל האפשר מבלי להשפיע על יחס הגובה-רוחב המקורי של התמונה.

לראש הדף

הוספה או עריכה של כותרת דוח

ההליכים הבאים מסבירים כיצד ניתן להוסיף או לערוך תווית המכילה את כותרת הדוח.

הוספת כותרת לדוח

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הכותרת. תמונת לחצן

  תווית חדשה נוספת לכותרת הדוח, ושם הדוח מוזן עבורך ככותרת הדוח.

 • בעת יצירת התווית, הטקסט בתווית נבחר עבורך כדי שאם תרצה לשנות את הטקסט, תוכל פשוט להתחיל להקליד את הכותרת הרצויה.

 • הקש ENTER כאשר תסיים.

עריכת כותרת הדוח

 1. לחץ פעמיים על התווית המכילה את כותרת הדוח כדי למקם את הסמן בתווית.

 2. הקלד את הטקסט בו ברצונך להשתמש ככותרת הדוח והקש ENTER כאשר תסיים.

לראש הדף

הוספת מספרי עמודים, התאריך הנוכחי או השעה הנוכחית

ההליכים הבאים מסבירים כיצד ניתן להוסיף מספרי עמודים לדוח וכיצד ניתן להוסיף את התאריך הנוכחי או את השעה הנוכחית.

הוספת מספרי עמודים

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על מספרי עמודים. תמונת לחצן

  תיבת הדו-שיח מספרי עמודים מוצגת.

 • בחר את העיצוב, המיקום והיישור הרצויים עבור מספרי העמודים.

 • נקה את תיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון אם אין ברצונך להציג מספר בעמוד הראשון.

 • לחץ על אישור.

  מספרי העמודים נוספים לדוח. עבור להצגה לפני הדפסה כדי לבדוק כיצד ייראו המספרים בהדפסה.

הוספת התאריך או השעה

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על תאריך ושעה. תמונת לחצן

  תיבת הדו-שיח תאריך ושעה מוצגת.

 • נקה את תיבת הסימון כלול תאריך אם אין ברצונך לכלול את התאריך.

 • אם ברצונך לכלול את התאריך, לחץ על תבנית התאריך הרצויה.

 • נקה את תיבת הסימון כלול שעה אם אין ברצונך לכלול את השעה.

 • אם ברצונך לכלול את השעה, לחץ על תבנית השעה הרצויה.

  דוגמה של התאריך והשעה, בתבניות שבחרת, מופיע באזור דוגמה שבתיבת הדו-שיח.

 • לחץ על אישור.

לראש הדף

שינוי הדוח בתצוגת עיצוב

בחלק מהמקרים, אין באפשרותך לבצע שינויים מסוימים בדוח בתצוגת פריסה, ועליך להשתמש בתצוגת עיצוב במקום זאת.

הוספת מספרי שורות

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על תיבת טקסט תמונת לחצן .

 2. לחץ על אזור ריק של המקטע שבו ברצונך את מספרי השורות תופיע. ברוב המקרים, זה יהיה מקטע פירוט. תעביר את תיבת הטקסט למיקומה הסופי במועד מאוחר יותר.

  כאשר תלחץ על הדוח, Access יוצר תיבת טקסט חדשה ולא מאוגדת.

 3. לחץ על התווית (משמאל לתיבת הטקסט החדשה) ולאחר מכן הקש DELETE.

 4. לחץ פעם אחת בתיבת הטקסט החדשה כדי לבחור אותה ולחץ שוב כדי למקם את הסמן בתיבת הטקסט.

 5. הקלד = 1 ולאחר מכן הקש ENTER.

 6. אם גליון המאפיינים אינו מוצג כבר, הקש F4 כדי להציגו.

 7. בכרטיסיה נתונים בגליון המאפיינים, הגדר את המאפיין סכומים מצטברים כמעל הכל.

  הערה: אם זהו דוח מקובץ וברצונך להתחיל את המספור של כל קבוצה ב- 1, הגדר את המאפיין כמעל קבוצה.

 8. הקטן את רוחב תיבת הטקסט על-ידי מיקום המצביע מעל ידית האחיזה לשינוי גדול בצדה הימני של תיבת הטקסט וגרירתה לכיוון שמאל. השאר די מקום למספר השורה הגדול ביותר שאתה מצפה לראות בדוח זה.

 9. אם יש צורך בכך, פנה מקום לתיבת הטקסט בצד השמאלי הרחוק של מקטע הפרטים על-ידי גרירת הפקדים הקיימים במקטע זה לכיוון ימין, או על-ידי שינוי הגודל של הפקד השמאלי ביותר במקטע זה.

 10. גרור את תיבת הטקסט החדשה אל המיקום הרצוי לך בדוח.

 11. עבור לתצוגת דוח, הצגה לפני הדפסה או תצוגת פריסה כדי לראות את מספרי השורות.

הגדרת כותרת קבוצה כך שתופיע בראש כל עמוד

בקבוצות המתפרסות על-פני מספר עמודים, כדאי להגדיר את כותרת העמוד כך שתופיע בראש כל עמוד, כדי שתוכל לגלות בקלות באיזו קבוצה נמצאים הנתונים. באפשרותך לבחור כותרת קבוצה בתצוגת פריסה, אך קל יותר לעשות זאת בתצוגת עיצוב.

 1. לחץ פעמיים על בורר מקטע כותרת הקבוצה (הפס האופקי מעל מקטע כותרת הקבוצה).

 2. בכרטיסיה עיצוב בגליון המאפיינים, הגדר את המאפיין חזור על מקטע ככן.

פתיחת דוח משנה בחלון תצוגת עיצוב משלו

בעת פתיחת דוח בתצוגת עיצוב, כל דוחות המשנה הכלולים בדוח נפתחים גם הם בתצוגת עיצוב. עם זאת, כל דוח משנה מוצג בתוך פקד דוח המשנה שלו, לא כחלון נפרד. מאחר שפקד דוח המשנה הוא לעתים קרובות קטן מכדי לאפשר לך לעבוד עמו בקלות, בדרך כלל נוח יותר לפתוח את דוח המשנה בחלון משלו ולערוך אותו שם. כדי לפתוח דוח משנה בחלון חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות

 • בחר את דוח המשנה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על דוח משנה בחלון חדש תמונת לחצן .

 • לחץ פעם אחת מחוץ לפקד דוח המשנה כדי לוודא שהוא לא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך פקד דוח המשנה ולאחר מכן לחץ על דוח משנה בחלון חדש.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×