שינוי או הסרה של ערכת נושא ב- Office עבור Mac

ערכת נושא היא שילוב של צבעי ערכת נושא ו- גופני ערכת נושא. כל המסמכים מכילים ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא של Office, אשר כוללת רקע רגיל וצבעים מוגבלים.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

בכרטיסיה עיצוב , לחץ על ערכות נושא,

לחצן ' ערכות נושא '

ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

לחץ על ערכת נושא בכרטיסיה ' עיצוב '

עצה: ערכות נושא פועלות בשילוב עם סגנונות. כדי לראות שינויים בערכות נושא, ודא שהחלת סגנונות על כותרות ועל גוף הטקסט.

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

צבעי ערכת נושא עוזרים להבטיח שרכיבים שונים במסמך יתאימו זה לזה ויתרמו למראה אחיד. ערכות נושא השתמש בצבעים שונים עבור רכיבים במסמך, כגון גופנים, מילויי צבע בטבלאות, תרשימים, צורות או שורות. ערכות נושא פועלות ביעילות רבה יותר כאשר הטקסט מעוצב על-ידי החלה של סגנונות. 

שימוש בערכת צבעים שונה עבור מסמך

בכרטיסיה עיצוב , לחץ על צבעיםולאחר מכן לחץ על צבע ערכת הנושא הרצוי.

לחצן ' צבע דף עיצוב '

אפשרויות צבע בעת לחיצה על לחצן ' צבעים '

שינוי הגופנים לאורך מסמך

אם ברצונך לשנות את הגופנים בכל המסמך, יש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל כותרות וגוף הטקסט בשלב אחד.

 • בכרטיסיה עיצוב , לחץ על גופניםולאחר מכן לחץ על לוח הגופנים הרצוי.

  לחצן ' גופני הכרטיסיה ' עיצוב '

שינוי צבע הרקע של מסמך

 • בכרטיסיה עיצוב , לחץ על צבע עמודולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  לחצן ' צבע עמוד '

  עצה: כדי לתאם עם רכיבים אחרים של ערכות נושא - כגון גופנים, SmartArt וצבעי תרשים - בחר צבע של ערכת נושא.

שימוש בתמונה כרקע מסמך

תמונה, כגון צלמית, המשמשת כרקע, ידועה גם כ'סימן מים'.

 1. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על סימן מים.

  לחצן ' סימן מים ' בכרטיסיה ' עיצוב '

 2. לחץ על תמונה.

 3. לחץ על בחירת תמונה ולאחר מכן אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש כסימן מים.

 4. בחר את האפשרויות הרצויות.

  עצות: 

  • אם סימן המים של התמונה מקשה על קריאת הטקסט, בחר באפשרות סחף כדי להבהיר את התמונה.

  • באפשרותך להשתמש בתפריט המוקפץ קנה מידה כדי לשנות את גודל סימן המים של התמונה.

  באפשרותך גם להוסיף טקסט כרקע על-ידי לחיצה על טקסט, הקלדת טקסט מסוים ובחירת גופן, גודל, צבע, כיוון ושקיפות.

אפשרויות סימן מים

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים וצבעים ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם המסמך שלך משתמש בגופן Arial ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ-Garamond, החל מחדש או שינוי ערכת הנושא לא ישפיע על הטקסט הGaramond.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על החץ שליד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, תחת גופני ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות או גופן גוף .

  סימן ביקורת מראה כי הגופן ' כותרות ' או הגופן ' גוף ' נבחר

  אפשרויות גופניות של הכרטיסיה ' בית '

הסרת ערכת נושא

ב- Word, כל המסמכים חייבים להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במסמך שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא של Office המוגדרת כברירת המחדל.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על ערכות נושאולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא של Office .

  לחץ על ערכת נושא בכרטיסיה ' עיצוב '

  אם המסמך עדיין כולל צבע רקע או תמונה שברצונך להסיר

  1. לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להסיר

  בצע פעולה זו

  תמונה או טקסט

  לחץ על סימן מים ולאחר מכן לחץ על ללא סימן מים.

  צבע רקע

  לחץ על צבע עמודולאחר מכן לחץ על ללא צבע.

למידע נוסף

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות של Wordf

PowerPoint

ערכת נושא היא שילוב של פריסת שקופית אחת או יותר עם תיאום צבעי ערכת נושא, רקע תואם, גופני ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא. כל מצגות PowerPoint כוללות ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא 'לבן'. באפשרותך לבחור ערכת נושא בעת התחלת מצגת חדשה, או להחיל ערכת נושא על כל השקופיות או קבוצה של שקופיות תוך כדי עבודה.

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

בכרטיסיה עיצוב , לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

ערכות נושא של PowerPoint

כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה חץ למטה תחת ערכות הנושא. .

ערכות נושא נוספות של PowerPoint

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

באפשרותך ליצור מראה חדש לגמרי עבור מצגת על-ידי שינוי לוח הצבעים. לוח הצבעים משפיע על צבעי הצורות, הטקסט, אובייקטי ה- SmartArt, הרקעים ורכיבי העיצוב. השינויים ברורים יותר אם תחיל תחילה ערכת נושא שאינה 'לבן' או 'שחור'.

שינוי לוח הצבעים

בכרטיסיה עיצוב , לחץ על לוח צבעים מתוך הקבוצה הימנית של התמונות הממוזערות

כדי לראות צבעים נוספים, רחף מעל תמונה ממוזערת ולחץ על הכרטיסיה חץ למטה.

ערכות נושא של PowerPoint

לחץ על צבעיםולאחר מכן לחץ על לוח הצבעים הרצוי.

לחץ על אפשרויות צבע נוספות בערכות נושא

שינוי הגופנים לאורך כל המצגת

אם ברצונך לשנות את הגופנים לכל אורכה של מצגת, שש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט בכל שקופית ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל הכותרות וגוף הטקסט במצגת בשלב אחד.

 1. בכרטיסיה עיצוב , רחף מעל לוח צבעים מתוך הקבוצה הימנית של התמונות הממוזערות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה חץ למטה.

 2. לחץ על גופניםולאחר מכן לחץ על הגופן הרצוי.

  האפשרות ' גופנים ' עבור ערכות נושא

שינוי רקע השקופית עבור כל השקופיות

 1. בכרטיסיה עיצוב , רחף מעל לוח צבעים מתוך הקבוצה הימנית של התמונות הממוזערות, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על סגנונות רקע.

  הגעה לאפשרויות סגנון רקע

 2. לחץ על סגנון הרקע הרצוי.

  הערות: 

  • לאפשרויות רקע נוספות, לחץ על עיצוב רקע.

  • כדי להסיר רקע, בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על רקעולאחר מכן לחץ על הרקע הלבן.

שימוש בתמונה כרקע לשקופית

 1. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על עיצוב רקע.

 2. בתפריט המוקפץ, לחץ על עיצוב רקע.

 3. בסרגל הצידי, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תמונה או מרקם.

 4. לחץ על בחירת תמונה, אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש כרקע ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לעמעם את התמונה כך שהיא תשמש טוב יותר כתמונת רקע, הזז את המחוון שקיפות שמאלה. לחלופין, השתמש בגירסה קטנה יותר של התמונה כתמונת רקע חוזרת, בחר את תיבת הסימון פרוש.

 5. בעת בחירת תבנית רקע, היא משנה את השקופית או השקופיות שנבחרו.

  כדי להשתמש באותו רקע בכל השקופיות, לחץ על החל על הכל.

 6. כדי לבטל את השינויים, לחץ על איפוס רקע.

הגדרת עיצוב הרקע

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים וצבעים ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם המסמך שלך משתמש בגופן Arial ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ-Garamond, החל מחדש או שינוי ערכת הנושא לא ישפיע על הטקסט הGaramond.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על החץ שליד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, תחת גופני ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות או גופן גוף .

  סימן ביקורת מראה כי הגופן ' כותרות ' או הגופן ' גוף ' נבחר

  אפשרויות גופניות של הכרטיסיה ' בית '

שחזור פריסות של ערכת נושא

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלק מהשקופיות לא משתנות לפריסות של ערכת הנושא, כנראה שהפריסות שונו באופן ידני. לדוגמה, אם תעביר כותרת למקום אחר בשקופית או תשנה את המיקום של טבלה, פריטים אלה כוללים פריסות מעוצבות באופן ידני, שאינן משתנות כאשר ערכת הנושא משתנה.

 1. לחץ על הפריט שברצונך לשחזר לפריסה של ערכת הנושא, כגון כותרת שמוקמה מחדש.

 2. בכרטיסיה בית ולאחר מכן לחץ על איפוס.

  לחצן ' איפוס ' ברצועת הכלים ' בית '

שינוי ערכת הנושא של שקופיות שנבחרו

לעתים מצגת מכילה שקופית או שתיים שאינן פועלות היטב עם ערכות נושא מסוימות. לדוגמה, אם יש לך דיאגרמה או תרשים זרימה שתופסים את מרבית שטח השקופית, מומלץ לא לעצב רכיבים או צבעי רקע כך שיתפסו שטח או יסיחו את הדעת מיתר השקופית.

 1. החזק את פקודה ובחלונית הניווט, לחץ על השקופיות שבהן ברצונך לשנות את ערכת הנושא.

 2. בתפריט תצוגה , לחץ על רגילה אם לא נבחרה כבר.

 3. בכרטיסיה עיצוב , הצבע על ערכת הנושא הרצויה, החזק את מקש CONTROL לחוץ ולאחר מכן לחץ על החל על השקופיות שנבחרו.

  תפריט נפתח עם האפשרות ' החל על בחירה ' מסומנת

  כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  עצה: כדי ליצור את המראה של שקופית ריקה, לחץ על ערכת הנושא 'לבן'.

הסרת ערכת נושא

ב- PowerPoint, על כל המצגות להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במצגת שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא 'לבן'.

 1. בכרטיסיה עיצוב , לחץ על לבן.

  ערכות נושא של PowerPoint

  כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

למידע נוסף

יצירת ערכת נושא משלך ב- PowerPoint

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות של Wordf

Excel

ערכת נושא היא שילוב של צבעי ערכת נושא, גופני ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא. כל המסמכים מכילים ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא של Office, אשר כוללת רקע רגיל וצבעים מוגבלים.

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על ערכות נושאולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  לחצן ' ערכות נושא '

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

צבעי ערכת נושא עוזרים להבטיח שרכיבים שונים במסמך יתאימו זה לזה ויתרמו למראה אחיד. ערכות נושא משתמשות בצבעים שונים עבור רכיבים בחוברת עבודה, כגון מילויים בצבע בטבלאות, תרשימים, צורות או קווים.

שימוש בערכת צבעים שונה עבור חוברת עבודה

בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על צבעיםולאחר מכן לחץ על צבע ערכת הנושא הרצוי.

לחצן ' צבעי ערכת נושא ' בכרטיסיה ' פריסה '

אפשרויות צבע בעת לחיצה על לחצן ' צבעים '

שינוי הגופנים לאורך חוברת עבודה

אם ברצונך לשנות את הגופנים בכל המסמך, יש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל כותרות וגוף הטקסט בשלב אחד.

 • בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על גופניםולאחר מכן לחץ על לוח הגופנים הרצוי.

  גופני ערכת נושא בכרטיסיה ' פריסה '

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים וצבעים ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם המסמך שלך משתמש בגופן Arial ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ-Garamond, החל מחדש או שינוי ערכת הנושא לא ישפיע על הטקסט הGaramond.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על החץ שליד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, תחת גופני ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות או גופן גוף .

  סימן ביקורת מראה כי הגופן ' כותרות ' או הגופן ' גוף ' נבחר

  אפשרויות גופניות של הכרטיסיה ' בית '

שחזור צבעי ערכת נושא לרכיבי תרשים

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלק מרכיבי התרשים לא משתנים לצבעים של ערכת הנושא, כנראה שהוחלו עליהם עיצובים ידניים.

 1. בחר את אובייקט התרשים שעבורו ברצונך לשחזר צבעי ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ לצד מילוי ולאחר מכן לחץ על אוטומטי.

  הגדרת מילוי תרשים לאוטומטי

שחזור צבע ערכת הנושא לגרפיקת SmartArt

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלקים מסוימים מגרפיקת SmartArt לא משתנים לצבעים של ערכת הנושא, כנראה שהוחלו עליהם עיצובים ידניים.

 1. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך לשחזר צבעי ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה עיצוב , תחת איפוס, לחץ על איפוס כדי להתאים לסגנון.

  הערה: האפשרות 'אפס גרפיקה' גם משנה את המיקומים של הצורות כך שיתאימו לתצורה המקורית.

  לחצן ' נוח להתאמה סגנון '

הסרת ערכת נושא

ב- Excel, כל חוברות העבודה חייבות להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במסמך שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא של Office המוגדרת כברירת המחדל.

בכרטיסיה בית , לחץ על ערכות נושאולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא של Office .

לחצן ' ערכות נושא '

למידע נוסף

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות Word

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

‏Word

PowerPoint

Excel

Word

ערכת נושא היא שילוב של צבעי ערכת נושא ו- גופני ערכת נושא. כל המסמכים מכילים ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא של Office, אשר כוללת רקע רגיל וצבעים מוגבלים.

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

 1. בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

  עצה: ערכות נושא פועלות בשילוב עם סגנונות. כדי לראות שינויים בערכות נושא, ודא שהחלת סגנונות על כותרות ועל גוף הטקסט.

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

שימוש בערכת צבעים שונה עבור מסמך

צבעי ערכת נושא עוזרים להבטיח שרכיבים שונים במסמך יתאימו זה לזה ויתרמו למראה אחיד. ערכות נושא השתמש בצבעים שונים עבור רכיבים במסמך, כגון גופנים, מילויי צבע בטבלאות, תרשימים, צורות או שורות. ערכות נושא פועלות ביעילות רבה יותר כאשר הטקסט מעוצב על-ידי החלה של סגנונות. 

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת פרסום.

 2. בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  תצוגת פריסת פרסום, הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

שינוי הגופנים לאורך מסמך

אם ברצונך לשנות את הגופנים בכל המסמך, יש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל כותרות וגוף הטקסט בשלב אחד.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת פרסום.

 2. בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על גופנים ולאחר מכן לחץ על לוח הגופנים הרצוי.

  תצוגת פריסת פרסום, הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

שינוי צבע הרקע של מסמך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת רקע עמוד, לחץ על צבע ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  עצה: כדי לתאם עם רכיבים אחרים של ערכות נושא - כגון גופנים, SmartArt וצבעי תרשים - בחר צבע של ערכת נושא.

שימוש בתמונה כרקע מסמך

תמונה, כגון צלמית, המשמשת כרקע, ידועה גם כ'סימן מים'.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת רקע עמוד, לחץ על סימן מים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

 3. לחץ על תמונה.

 4. לחץ על בחירת תמונה ולאחר מכן אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש כסימן מים.

 5. בחר את האפשרויות הרצויות.

  עצות: 

  • אם סימן המים של התמונה מקשה על קריאת הטקסט, בחר באפשרות סחף כדי להבהיר את התמונה.

  • באפשרותך להשתמש בתפריט המוקפץ קנה מידה כדי לשנות את גודל סימן המים של התמונה.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים וצבעים ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם המסמך שלך משתמש בגופן Courier ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ- Tahoma, החלה מחדש או שינוי של ערכת הנושא לא ישפיעו על הטקסט בגופן Tahoma.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה Home, תחת Font, לחץ על החץ לצד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות ערכת נושא או הגופן גוף ערכת נושא.

  סימן ביקורת מראה כי הגופן 'כותרות ערכת נושא' או הגופן 'גוף ערכת נושא' נבחר

  תפריט מוקפץ של גופן

הסרת ערכת נושא

ב- Word, כל המסמכים חייבים להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במסמך שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא של Office המוגדרת כברירת המחדל.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא Office.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

  אם המסמך עדיין כולל צבע רקע או תמונה שברצונך להסיר

  1. לחץ על הכרטיסיה פריסה.

  2. תחת רקע עמוד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להסיר

  בצע פעולה זו

  תמונה

  לחץ על סימן מים ולאחר מכן לחץ על ללא סימן מים.

  צבע רקע

  לחץ על צבע ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

למידע נוסף

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות של Wordf

PowerPoint

ערכת נושא היא שילוב של פריסת שקופית אחת או יותר עם תיאום צבעי ערכת נושא, רקע תואם, גופני ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא. כל מצגות PowerPoint כוללות ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא 'לבן'. באפשרותך לבחור ערכת נושא בעת התחלת מצגת חדשה, או להחיל ערכת נושא על כל השקופיות או קבוצה של שקופיות תוך כדי עבודה.

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

 1. בכרטיסיה ערכות נושא, תחת ערכות נושא, לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'ערכות נושא'

  כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

שינוי לוח הצבעים

באפשרותך ליצור מראה חדש לגמרי עבור מצגת על-ידי שינוי לוח הצבעים. לוח הצבעים משפיע על צבעי הצורות, הטקסט, אובייקטי ה- SmartArt, הרקעים ורכיבי העיצוב. השינויים ברורים יותר אם תחיל תחילה ערכת נושא שאינה 'לבן' או 'שחור'.

 • בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על לוח הצבעים הרצוי.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'אפשרויות ערכת נושא'

שינוי הגופנים לאורך כל המצגת

אם ברצונך לשנות את הגופנים לכל אורכה של מצגת, שש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט בכל שקופית ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל הכותרות וגוף הטקסט במצגת בשלב אחד.

 • בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על גופנים ולאחר מכן לחץ על לוח הגופנים הרצוי.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'אפשרויות ערכת נושא'

שינוי רקע השקופית עבור כל השקופיות

 1. בכרטיסיה Themes, תחת Theme Options, לחץ על Background.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'אפשרויות ערכת נושא'

 2. לחץ על סגנון הרקע הרצוי.

  הערות: 

  • לאפשרויות רקע נוספות, לחץ על עיצוב רקע.

  • כדי להסיר רקע, בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על רקעולאחר מכן לחץ על הרקע הלבן.

שימוש בתמונה כרקע לשקופית

 1. בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על רקע.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'אפשרויות ערכת נושא'

 2. בתפריט המוקפץ, לחץ על עיצוב רקע.

 3. בסרגל הצידי, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תמונה או מרקם.

 4. לחץ על בחירת תמונה, אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש כרקע ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לעמעם את התמונה כך שהיא תשמש טוב יותר כתמונת רקע, הזז את המחוון שקיפות שמאלה. לחלופין, השתמש בגירסה קטנה יותר של התמונה כתמונת רקע חוזרת, בחר את תיבת הסימון פרוש.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי להחיל שינויים על

לחץ על

השקופית הנוכחית

החל

כל השקופיות

החל על הכל

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים, צבעים ופריסת שקופית ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם המצגת שלך משתמשת בגופן Courier ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ- Tahoma, החלה מחדש או שינוי של ערכת הנושא לא ישפיעו על הטקסט בגופן Tahoma.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

  עצה: ניתן להחזיק את מקש SHIFT לחוץ כדי לבחור יותר מתיבת טקסט אחת או אובייקט אחד המכיל טקסט. אם אין באפשרותך לבחור אובייקט או טקסט בשקופית, שנה את תבנית הבסיס לשקופיות.

 2. בכרטיסיה Home, תחת Font, לחץ על החץ לצד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות ערכת נושא או הגופן גוף ערכת נושא.

  סימן ביקורת מראה כי הגופן 'כותרות ערכת נושא' או הגופן 'גוף ערכת נושא' נבחר

  תפריט מוקפץ של גופן

שחזור פריסות של ערכת נושא

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלק מהשקופיות לא משתנות לפריסות של ערכת הנושא, כנראה שהפריסות שונו באופן ידני. לדוגמה, אם תעביר כותרת למקום אחר בשקופית או תשנה את המיקום של טבלה, פריטים אלה כוללים פריסות מעוצבות באופן ידני, שאינן משתנות כאשר ערכת הנושא משתנה.

 1. לחץ על הפריט שברצונך לשחזר לפריסה של ערכת הנושא, כגון כותרת שמוקמה מחדש.

 2. בכרטיסיה Home, תחת Slides, לחץ על Layout ולאחר מכן לחץ על Reset Layout to Default Settings.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'שקופיות'

שינוי ערכת הנושא של שקופיות שנבחרו

לעתים מצגת מכילה שקופית או שתיים שאינן פועלות היטב עם ערכות נושא מסוימות. לדוגמה, אם יש לך דיאגרמה או תרשים זרימה שתופסים את מרבית שטח השקופית, מומלץ לא לעצב רכיבים או צבעי רקע כך שיתפסו שטח או יסיחו את הדעת מיתר השקופית.

 1. החזק את פקודה ובחלונית הניווט, לחץ על השקופיות שבהן ברצונך לשנות את ערכת הנושא.

  כיצד לבחור שקופיות בחלונית הניווט

  1. בתפריט View, לחץ על Normal.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות כרטיסיה בשם ’שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .

 2. בכרטיסיה ערכות נושא, תחת ערכות נושא, הצבע על ערכת הנושא הרצויה, החזק את מקש CONTROL לחוץ ולאחר מכן לחץ על החל על השקופיות שנבחרו.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'ערכות נושא'

  כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  עצה: כדי ליצור את המראה של שקופית ריקה, לחץ על ערכת הנושא 'לבן'.

הסרת ערכת נושא

ב- PowerPoint, על כל המצגות להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במצגת שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא 'לבן'.

 1. בכרטיסיה ערכות נושא, תחת ערכות נושא, לחץ על לבן.

  הכרטיסיה 'ערכות נושא', הקבוצה 'ערכות נושא'

  כדי לראות ערכות נושא נוספות, הצבע על ערכת נושא ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

למידע נוסף

יצירת ערכת נושא משלך ב- PowerPoint

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות של Wordf

Excel

ערכת נושא היא שילוב של צבעי ערכת נושא, גופני ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא. כל המסמכים מכילים ערכת נושא. ברירת המחדל היא ערכת הנושא של Office, אשר כוללת רקע רגיל וצבעים מוגבלים.

שינוי ערכת הנושא הנוכחית לערכת נושא אחרת

 1. בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית' של Excel, הקבוצה 'ערכות נושא'

שינוי צבעים, גופנים, או רקעים לשינוי המראה של ערכת נושא

שימוש בערכת צבעים שונה עבור חוברת עבודה

צבעי ערכת נושא עוזרים להבטיח שרכיבים שונים במסמך יתאימו זה לזה ויתרמו למראה אחיד. ערכות נושא משתמשות בצבעים שונים עבור רכיבים בחוברת עבודה, כגון מילויים בצבע בטבלאות, תרשימים, צורות או קווים.

 • בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה.

  תצוגת פריסת פרסום, הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

שינוי הגופנים לאורך חוברת עבודה

אם ברצונך לשנות את הגופנים בכל המסמך, יש דרך קלה יותר מאשר לבחור את כל הטקסט ולשנות את הגופן. באפשרותך לשנות את הגופנים עבור כל כותרות וגוף הטקסט בשלב אחד.

 • בכרטיסיה ערכות נושא, תחת אפשרויות ערכת נושא, לחץ על גופנים ולאחר מכן לחץ על לוח הגופנים הרצוי.

  תצוגת פריסת פרסום, הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'ערכות נושא'

לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ערכת נושא היא אוסף של גופנים וצבעים ספציפיים. כאשר אחד מהרכיבים האלה מעוצב באופן ידני, עיצוב זה עוקף את ערכת הנושא. לדוגמה, אם הגיליון האלקטרוני שלך משתמש בגופן Calibri ואתה מעצב באופן ידני חלק מהטקסט כ- Courier, החלה מחדש או שינוי של ערכת הנושא לא ישפיעו על הטקסט בגופן Courier.

כדי להחזיר רכיבים שעוצבו באופן ידני להגדרות של ערכות הנושא, עיין בשלבים הבאים.

לגרום לטקסט להשתמש בגופנים של ערכת נושא

כל ערכת נושא כוללת שתי ערכות גופנים, אחת לכותרות ואחת לגוף הטקסט. אם הטקסט הוא כותרת, השתמש בגופן ’כותרות ערכת נושא’. אחרת, השתמש בגופן ’גוף ערכות נושא’.

 1. בחר את הטקסט שברצונך לשנות לגופן ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על החץ שליד תיבת הגופן.

 3. כדי לשנות טקסט לגופן ערכת נושא, לחץ על הגופן כותרות ערכת נושא או הגופן גוף ערכת נושא.

  סימן ביקורת מראה כי הגופן 'כותרות ערכת נושא' או הגופן 'גוף ערכת נושא' נבחר

  תפריט מוקפץ של גופן

שחזור צבעי ערכת נושא לרכיבי תרשים

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלק מרכיבי התרשים לא משתנים לצבעים של ערכת הנושא, כנראה שהוחלו עליהם עיצובים ידניים.

 1. בחר את אובייקט התרשים שעבורו ברצונך לשחזר צבעי ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ לצד מילוי ולאחר מכן לחץ על אוטומטי.

  הקבוצה 'סגנונות' של 'רכיב תרשים'

שחזור צבע ערכת הנושא לגרפיקת SmartArt

אם אתה מחיל ערכת נושא וחלקים מסוימים מגרפיקת SmartArt לא משתנים לצבעים של ערכת הנושא, כנראה שהוחלו עליהם עיצובים ידניים.

 1. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך לשחזר צבעי ערכת נושא.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת איפוס, לחץ על אפס גרפיקה.

  הערה: האפשרות 'אפס גרפיקה' גם משנה את המיקומים של הצורות כך שיתאימו לתצורה המקורית.

  הכרטיסיה SmartArt ב- Excel, הקבוצה 'איפוס'

הסרת ערכת נושא

ב- Excel, כל חוברות העבודה חייבות להכיל ערכת נושא. לכן, לא ניתן למעשה להסיר ערכת נושא, אך ניתן להחיל ערכת נושא שונה. אם בכוונתך להציג מעט מאוד צבע או לא להציג צבע בכלל במסמך שלך (מראה רגיל), החל את ערכת הנושא של Office המוגדרת כברירת המחדל.

 1. בכרטיסיה בית, תחת ערכות נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא Office.

  הכרטיסיה 'בית' של Excel, הקבוצה 'ערכות נושא'

למידע נוסף

הבדלים בין תבניות, ערכות נושא וסגנונות Word

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×