שינוי או הסרה של אפקט הנפשה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- PowerPoint, באפשרותך לשנות אחד אפקט הנפשה מוחל על אובייקט לשאילתה אחרת, לשנות את ההגדרות עבור הנפשה, או להסיר את ההנפשה מאובייקט.

שינוי של אפקט הנפשה

 1. בחר את האובייקט המכיל את אפקט ההנפשה שעבורו ברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בחר את ההנפשה החדש הרצוי.

  בחר הנפשה

לראש הדף

הסרת אפקט הנפשה אחד

באפשרותך להסיר אפקטי הנפשה שהחלת בעבר על טקסט או אובייקטים (כגון תמונות, צורות, גרפיקת SmartArt, וכן הלאה).

הערה: אם אתה מחפש מידע אודות הסרת אפקט מעבר משקופית כולו, ראה הוספה, שינוי או הסרה של מעברים בין שקופיות.

 1. בכרטיסיה ' הנפשה ', לחץ על חלונית הנפשה.

  פתח את חלונית ההנפשה

 2. בשקופית, לחץ על האובייקט המונפש שממנו ברצונך להסיר את האפקט.

  עצה: כל האפקטים שהוחלו על אובייקט זה מסומנים בחלונית הנפשה.

 3. בתיבה חלונית הנפשה, לחץ על האפקט כדי להסיר, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הסר.

  הסר אפקט הנפשה

לראש הדף

הסר יותר מאחד או הסרת כל אפקטי ההנפשה

 • כדי להסיר יותר מאפקט הנפשה אחד מטקסט או מאובייקט, בחלונית הנפשה, הקש Ctrl, לחץ על כל אחד מאפקטי ההנפשה שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש Delete.

 • כדי להסיר את כל אפקטי ההנפשה מטקסט או מאובייקט, לחץ על האובייקט שברצונך להפסיק בו את ההנפשה. לאחר מכן, בכרטיסיה הנפשות, בגלריית אפקטי ההנפשה, לחץ על ללא.

  בגלריית ההנפשה, לחץ על 'ללא'

לראש הדף

בטל את כל ההנפשות במצגת

למרות שלא ניתן להסיר את כל ההנפשות מתוך מצגת שלמה בשלב אחד (עליך להסיר הנפשות מכל אובייקט בנפרד, כמתואר לעיל), באפשרותך לבטל כל ההנפשות במצגת שלך.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. תחת הצג אפשרויות, בחר באפשרות הצג ללא הנפשה.

למידע נוסף

הנפשת טקסט או אובייקטים

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי של אפקט הנפשה

הסרה של אפקטי הנפשה ספציפיים

הסרת כל ההנפשות לאובייקט יחיד

הסרת הנפשות מכל האובייקטים בשקופית

בטל הנפשות השמעת בתצוגת הצגת שקופיות

שינוי של אפקט הנפשה

 1. בחר את האובייקט המכיל את אפקט ההנפשה שעבורו ברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה, לחץ על לחצן לחצן 'עוד' נוספות, ולאחר מכן בחר את ההנפשה החדש הרצוי.

  הכרטיסיה 'הנפשות' ברצועת הכלים של PowerPoint 2010

לראש הדף

הסרה של אפקטי הנפשה ספציפיים

 1. בכרטיסיה הנפשות , בקבוצה הנפשה מתקדמת , לחץ על חלונית הנפשה.

  הקבוצה 'הנפשה מתקדמת' בכרטיסיה 'הנפשה' ברצועת הכלים של PowerPoint 2010.

בתיבה חלונית הנפשה, לחץ לחיצה ימנית את אפקט ההנפשה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

חלונית ההנפשה

הערה: באפשרותך גם להסיר מרובים, אפקטי הנפשה ספציפיים. הקש והחזק את מקש CTRL ולאחר מכן חלונית המשימות הנפשה, בחר כל אפקט ההנפשה שברצונך להסיר, לחיצה ימנית על אחד או יותר מהאפקטים שנבחרו ובחר הסר.

לראש הדף

הסרת כל ההנפשות לאובייקט יחיד

 1. בחר את האובייקט שברצונך להסיר את ההנפשות.

 2. בכרטיסיה ' הנפשה ', בקבוצה הנפשות, לחץ על לחצן לחצן 'עוד' נוספות, ולאחר מכן בחר ללא.

  הקבוצה 'הנפשות' שנבחרה בה האפשרות 'ללא'

לראש הדף

הסרת הנפשות מכל האובייקטים בשקופית

 1. בחר את השקופית שאליה ברצונך להסיר את כל ההנפשות מתוך.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל.

 3. בכרטיסיה ' הנפשה ', בקבוצה הנפשות, לחץ על לחצן לחצן 'עוד' נוספות, ולאחר מכן בחר ללא.

  הקבוצה 'הנפשות' שנבחרה בה האפשרות 'ללא'

לראש הדף

בטל הנפשות השמעת בתצוגת הצגת שקופיות

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

  הקבוצה 'הגדרה' בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' שברצועת הכלים של PowerPoint 2010.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הצגה, תחת הצג אפשרויות, בחר בתיבת הסימון הצג ללא הנפשה.

  תיבת הדו-שיח 'הגדרת הצגת שקופיות'

 3. לחץ על אישור.

למידע נוסף

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שנה את התזמון של אפקט הנפשה

שינוי או הסרה של אפקט הנפשה שהוחל צליל

הסרת אפקט הנפשה אחד או יותר מהמצגת

שנה את התזמון של אפקט הנפשה

עזרה מגוון אפשרויות התזמון כדי לוודא כי הנפשה שלך בצורה חלקה וכך זה נראה מקצועי. באפשרותך להגדיר אפשרויות עבור התחלה (כולל עיכובים), מהירות, ומשך זמן, לולאות (חזרות), ולאחור באופן אוטומטי.

הגדרת אפשרויות עבור זמני התחלה

 1. לחץ על הטקסט או האובייקט המכיל את ההנפשה שעבורו ברצונך לציין אפשרויות הפעלה.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחץ לחיצה ימנית של אפקט ההנפשה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתחיל את אפקט ההנפשה בעת הלחיצה על השקופית, בחר התחל בלחיצה.

  • כדי להתחיל את אפקט ההנפשה באותו הזמן כמו האפקט הקודם ברשימה (כלומר, לחיצה אחת מפעילה אפקטי הנפשה שני), בחר התחל עם הקודם.

  • כדי להתחיל את אפקט ההנפשה מיד לאחר שהאפקט הקודם ברשימה מסתיים (כלומר, אין צורך ללחוץ שוב כדי שאפקט ההנפשה הבא יתחיל), בחר התחל לאחר הקודם.

   אם זהו אפקט ההנפשה הראשון בשקופית, אותו תסומן כ- "0" ויתחיל ברגע השקופית מופיעה במצגת

  • כדי להפעיל שוב או חזור על הנפשות מותאמות אישית שאתה מחיל על אובייקט נתון, בחר תזמון ולאחר מכן בכרטיסיה תזמון, בחר אפשרות ברשימה חזור.

להגדיר השהיה או אפשרות תזמון אחרת

 1. לחץ על הטקסט או האובייקט המכיל את אפקט ההנפשה שעבורו ברצונך להגדיר השהיה או אפשרות תזמון אחרת עבור.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחץ לחיצה ימנית של אפקט ההנפשה, בחר תזמון, לחץ על הכרטיסיה תזמון ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור השהיה בין סוף אפקט הנפשה אחד ההתחלה של אפקט הנפשה חדשה, הזן מספר בתיבה השהיה.

  • כדי להגדיר את המהירות בה אפקט ההנפשה חדש, בחר אפשרות ברשימה מהירות.

  • כדי לחזור על אפקט הנפשה, בחר אפשרות ברשימה חזור.

  • כדי להחזיר באופן אוטומטי אפקט הנפשה המראה ולמיקום המקוריים שלו לאחר הפעלתו, בחר בתיבת הסימון הרץ אחורה עם סיום ההפעלה. לדוגמה, לאחר הפעלת הנשלף של אפקט היציאה, הפריט יופיע מחדש בשקופית במיקום המקורי.

לראש הדף

שינוי או הסרה של אפקט הנפשה שהוחל צליל

 1. בכרטיסיה ' הנפשה ', בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 2. לחץ על הטקסט או האובייקט המכיל את הצליל שברצונך לשנות או למחוק.

 3. ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחיצה ימנית אפקט ההנפשה המשויך ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

 4. בכרטיסיה אפקט, תחת שיפורים, לחץ על החץ לצד צליל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הצליל, לחץ על אפקט צליל חדש.

  • כדי להסיר אפקט צליל, לחץ על [ללא צליל].

לראש הדף

הסרת אפקט הנפשה אחד או יותר מהמצגת

 1. בכרטיסיה ' הנפשה ', בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 2. בחלון ' שקופיות ', לחץ על הטקסט או האובייקט עם אפקטי הנפשה אחד או יותר שהוחלה עליו שברצונך להסיר.

 3. ברשימה הנפשה מותאמת אישית, לחץ על אפקט הנפשה ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי לבחור יותר מרשומה אחת אפקט הנפשה שהוחל על מופע אחד של טקסט או אובייקט, החזק את CTRL לחוץ תוך לחיצה על כל אפקט ההנפשה שעבורו ברצונך להסיר.

למידע נוסף

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×