שינוי או הגדרה של גופן ברירת המחדל

בעת הגדרת גופן ברירת מחדל, כל מסמך חדש שתפתח ישתמש בהגדרות הגופן שבחרת והגדרת כברירת המחדל. גופן ברירת המחדל חל על מסמכים חדשים המבוססים על התבנית הפעילה, בדרך כלל Normal.dotm. באפשרותך ליצור תבניות שונות כדי להשתמש בהגדרות שונות של גופן ברירת המחדל.

הערה: ב- ניתן גם לעצב במהירות ובקלות מסמך שלם כדי להעניק לו מראה מקצועי ומודרני על-ידי החלת ערכת נושא של מסמך. ערכת נושא של מסמך היא קבוצה של בחירות עיצוב שיכולה לכלול ערכת צבעים (קבוצה של צבעים), ערכת גופנים (קבוצה של גופנים לכותרת ולגוף הטקסט) וערכת אפקטים (קבוצה של קווים ואפקטי מילוי).

הגדרת גופן ברירת המחדל

התחל עם מסמך ריק, או אם המסמך שלך כבר מכיל טקסט המעוצב עם המאפיינים שברצונך להשתמש בהם, בחר טקסט זה.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח גופן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גופן.

  מפעיל תיבת הדו-שיח 'גופן'

 2. בחר את האפשרויות שברצונך להחיל על גופן ברירת המחדל, כגון סגנון גופן וגודל גופן. אם בחרת טקסט בשלב 1, המאפיינים של הטקסט שנבחר מוגדרים בתיבת הדו-שיח.

  הגדר את אפשרויות הגופן ולאחר מכן לחץ על 'קבע כברירת מחדל' כדי להפוך אותן לברירת המחדל
 3. לחץ על קבע כברירת מחדל והגדר את היקף השינויים שלך:

  • בחר מסמך זה בלבד? אם ברצונך שהשינויים יחולו על המסמך הנוכחי בלבד.

  • בחר כל המסמכים המבוססים על תבנית Normal.dotm? אם ברצונך להחיל את השינויים על כל מסמך המבוסס על התבנית Normal.

   בחר את הטווח שעבורו ברצונך לקבוע גופן זה כברירת המחדל.
 4. לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים.

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > נייר מכתבים וגופנים...

 2. בחירת הגופן שברצונך לשנות

  • הודעות דואר חדשות - הגדרת גופן ברירת המחדל עבור הודעות מקוריות שאתה מחבר.

  • מענה או העברה של הודעות - באפשרותך להחזיק בגופן שונה בהודעות שאתה מעביר או משיב להן. הגדרה זו מיועדת בדרך כלל לשתי תיבות סימון המאפשרות לך לסמן את ההערות שלך עם שמך (או עם טקסט אחר) או עם צבע טקסט שונה.

  • חיבור וקריאה של הודעות טקסט רגיל - הודעות טקסט רגיל יתקבלו על-ידי אדם אחר עם גופן רגיל, אך אם ברצונך להשתמש בגופן נחמד יותר בעת כתיבת ההודעה, ניתן לעשות זאת. דע רק שהגופן לא יישלח עם ההודעה.

 3. בחר את האפשרויות שברצונך להחיל על גופן ברירת המחדל, כגון סגנון גופן וגודל גופן.

 4. לחץ על אישור כל הדרך חזרה החוצה כדי לשמור את השינויים.

למידע נוסף

שינוי גופן ברירת המחדל בתבנית כלשהי פירושו שהגופן יהיה בשימוש בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו. לדוגמה, גופן ברירת המחדל עבור מסמכים ריקים חדשים מבוסס על התבנית Normal.

 1. פתח את התבנית או מסמך המבוסס על התבנית שאת הגדרות ברירת המחדל שלה ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גופן.

 3. בצע את כל השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על ברירת מחדל.

  הערה: רוב הסגנונות ב- Word מבוססים על הסגנון הרגיל. שינוי גופן ברירת המחדל גם משנה את הסגנון הרגיל, דבר המשפיע על כל סגנון אחר שנבנה על הסגנון הרגיל.

שינוי המרווח בין התווים המהווה ברירת מחדל

שינוי המרווח בין התווים המהווה ברירת מחדל בתבנית כלשהי פירושו כי ההגדרות עבור קנה מידה, מרווח, מיקום, שינוי לובן אות ותכונות טיפוגרפיות אחרות נמצאות בשימוש בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו. לדוגמה, המרווח בין התווים עבור מסמכים ריקים חדשים מבוסס על התבנית Normal.

 1. פתח את התבנית או מסמך המבוסס על התבנית שאת הגדרות ברירת המחדל שלה ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 3. בצע את כל השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על ברירת מחדל.

שינוי השוליים המוגדרים כברירת מחדל

שינוי השוליים המוגדרים כברירת מחדל בתבנית כלשהי פירושו שהגדרות השוליים נמצאות בשימוש בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו. לדוגמה, השוליים עבור מסמכים ריקים חדשים מבוססים על התבנית Normal.

 1. פתח את התבנית או מסמך המבוסס על התבנית שאת הגדרות ברירת המחדל שלה ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה שוליים.

 3. בצע את כל השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על ברירת מחדל.

שינוי הפריסה המוגדרת כברירת מחדל

שינוי הפריסה המהווה ברירת מחדל בתבנית כלשהי פירושו כי מעברי המקטע, הכותרות העליונות והתחתונות ומאפייני פריסה אחרים נמצאים בשימוש בכל מסמך חדש המבוסס על תבנית זו. לדוגמה, מאפייני הפריסה עבור מסמכים ריקים חדשים מבוססים על התבנית Normal.

 1. פתח את התבנית או מסמך המבוסס על התבנית שאת הגדרות ברירת המחדל שלה ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

 3. בצע את כל השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על ברירת מחדל.

שינוי הגדרות ברירת מחדל אחרות בתבנית Normal

באפשרותך להתאים אישית את התבנית Normal ולשנות הגדרות ברירת מחדל עבור היבטים רבים של מסמך, כגון עיצוב טקסט, עיצוב פיסקה, עיצוב מסמך, סגנונות, טקסט, תמונות, ערכי טקסט אוטומטי וקיצורי מקלדת. כדי לבצע שינויים ב- Normal.dotm, עליך לפתוח את הקובץ מ- Word. אם אתה פותח את Normal.dotm מתוך ה- Finder,‏ Word יוצר מסמך ריק חדש המבוסס על התבנית.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, אתר את התיקיה המכילה את הקובץ מסוג Normal.dotm.

  • אם אתה משתמש ב- Word 2016 עבור Mac, עבור אל ‎/Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Templates

  • אם אתה משתמש ב- Word for Mac 2011, עבור אל ‎/Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  הערה: אם אתה משתמש ב- Mac OS X 10.7 ‏(Lion), התיקיה Library מוסתרת כברירת מחדל. כדי לאתר את התיקיה Library מתוך תיבת הדו-שיח פתיחה, הקש COMMAND + SHIFT + G, ובתיבה מעבר אל תיקיה, הקלד ‎~/Library.

 3. לחץ פעמיים על Normal.dotm. התבנית Normal נפתחת.

 4. בתבנית Normal, בצע את השינויים הרצויים.

 5. שמור וסגור את התבנית Normal.

  עצות: 

  • אם אתה מבצע שינויים נרחבים בתבנית Normal, מומלץ לגבות את הקובץ מדי פעם. כדי לגבות את התבנית Normal, העתק את הקובץ ושנה את שמו, או העבר אותו למיקום אחר.

  • ניתן לעצב במהירות ובקלות מסמך שלם כדי להעניק לו מראה מקצועי ומודרני על-ידי החלת ערכת נושא של מסמך. ערכת נושא של מסמך היא קבוצה של בחירות עיצוב שיכולה לכלול ערכת צבעים (קבוצה של צבעים), ערכת גופנים (קבוצה של גופנים לכותרת ולגוף הטקסט) וערכת אפקטים (קבוצה של קווים ואפקטי מילוי). כדי להחיל ערכת נושא:

   • ב- Word 2016 עבור Mac, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן בחר ערכת נושא.

   • ב- Word for Mac 2011, בכרטיסיה Home, תחת Themes, לחץ על Themes ולאחר מכן בחר ערכת נושא.

למידע נוסף

יצירת תבנית משלך ושימוש בה

באפשרותך לשנות גופנים במסמך, אך בפעם הבאה שתיצור מסמך ריק חדש, Word באינטרנט יחזור לגופן ‎11-point Calibri. אם אתה יוצר מסמך חדש מתבנית, ייתכן שגופן ברירת המחדל שלו יהיה שונה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×