שימוש וארגון של אובייקטי מסד נתונים בחלונית הניווט

ב- Access 2010, אובייקטי מסד נתונים מוצגים בחלונית הניווט, תכונה שהוצגה ב- Access 2007. חלון מסד הנתונים מגירסאות קודמות אינו זמין.

באפשרותך להתאים אישית את הקטגוריות והקבוצות של אובייקטים בחלונית הניווט. באפשרותך גם להסתיר אובייקטים, קבוצות ואפילו את חלונית הניווט כולה. Access 2010 מספק מספר קטגוריות שבהן באפשרותך להשתמש באופן מיידי, וכן מאפשר לך ליצור קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית.

הערה: חלונית הניווט אינה זמינה בעת שימוש במסד נתונים באינטרנט בדפדפן. עם זאת, באפשרותך להשתמש בחלונית הניווט בעת פתיחת מסד נתונים באינטרנט באמצעות Access.

במאמר זה

מבט כולל

בחירת קטגוריה

הצגה ומיון של אובייקטים

איתור אובייקטים במסד נתונים

יצירה ושינוי של קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית

הוספת אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית

הסרה ושחזור של קיצורי דרך בקבוצות מותאמות אישית

הסתרת אובייקטים וקבוצות

ביטול הסתרה של אובייקטים וקבוצות

מבט כולל

חלונית הניווט היא מקום מרכזי שממנו ניתן להציג ולגשת בקלות לכל אובייקטי מסד נתונים. בעת פתיחת מסד נתונים ב- Access 2010, חלונית הניווט מופיעה כברירת מחדל מימין לסביבת העבודה.

כוונון חלונית הניווט כולה

באפשרותך להתאים את מראה חלונית הניווט בדרכים הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

שינוי הרוחב של חלונית הניווט

מקם את המצביע מעל הקצה השמאלי של חלונית הניווט ולאחר מכן, כאשר הוא משתנה לחץ דו-צדדי, גרור את הקצה כדי להגדיל או להקטין את הרוחב.

פתיחה וסגירה של חלונית הניווט

לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של סרגל סגירה לחצן פתיחה/סגירה של סרגל סגירה עבור חלונית הניווט ב- Access או הקש F11 כדי לפתוח ולסגור את חלונית הניווט.

חלונית הניווט, מוצגת סגורה ופתוחה

שימוש באובייקטי מסד נתונים

באפשרותך להשתמש בכל אובייקט בחלונית הניווט באמצעות לחיצה כפולה עליו. אם תלחץ על אובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, תראה תפריט קיצור המאפשר לך לבצע מגוון פעולות, כגון פתיחת האובייקט בתצוגת עיצוב.

קטגוריות וקבוצות

באפשרותך לארגן את האובייקטים במסד נתונים בקטגוריות וקבוצות. קטגוריות מאפשרות לך לארגן את האובייקטים בחלונית הניווט וקבוצות מאפשרות לך לסנן את האובייקטים המסווגים לקטגוריות.

לדוגמה, באיור הקודם, כל האובייקטים של Access‏ מהווה את הקטגוריה והפריטים טבלאות, שאילתות, טפסים ודוחות הם הקבוצות.

בעת בחירת קטגוריה, הפריטים מאורגנים בקבוצות שהקטגוריה מכילה. למשל, אם בחרת בקטגוריה טבלאות ותצוגות קשורות, הפריטים יאורגנו בקבוצה אחת לכל טבלה, כאשר כל קבוצה מכילה קיצורי דרך לכל האובייקטים המשתמשים בטבלה — שאילתות, טפסים, דוחות וכן הלאה. אם אובייקט מסוים משתמש ביותר מטבלה אחת, הוא יופיע בכל הקבוצות הרלוונטיות.

לראש הדף

בחירת קטגוריה

בעת יצירת מסד נתונים חדש, הקטגוריה המוצגת כברירת מחדל היא טבלאות ותצוגות קשורות, והקבוצה היא כל הטבלאות. לכל מסד נתונים ישנה גם קטגוריה בשם מותאם אישית שבה באפשרותך להשתמש כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית של האובייקטים שלך. בנוסף, Access מספק שתי קטגוריות מוגדרות מראש נוספות שבהן באפשרותך לבחור, בהתאם לאופן שבו ברצונך שהאובייקטים יוצגו:

קטגוריה  

תיאור

סוג אובייקט

הצג את כל האובייקטים במסד הנתונים, הממוינים לפי סוג.

תאריך יצירה

וכן

תאריך שינוי

אתר אובייקטים שנוצרו או שונו בתאריך מסוים או בטווח תאריכים. באפשרותך לסנן לפי היום או כל התאריכים. קטגוריות אלה מציגות אובייקטים בסדר יורד מתאריך היצירה או מתאריך השינוי האחרון.

לדוגמה, במסד הנתונים לדוגמה Northwind שמותקן עם Access, אם אתה מציג את הקבוצה כל הטבלאות, באפשרותך לראות את האובייקטים השונים הקשורים לכל טבלה. הטבלה תמיד רשומה ראשונה, ואחריה כל האובייקטים שתלויים בנתונים שבטבלה זו. באיור הבא, הקבוצה Employees מציגה את הטבלה Employees ואחריה האובייקטים הקשורים לטבלה Employees, ואותו הדבר מתקיים עם הטבלאות Shippers ו- Customers.

חלונית הניווט מציגה טבלאות בתוך קבוצות ואובייקטים הקשורים לכל טבלה

בכל פעם שאתה בוחר בקטגוריה מוגדרת מראש, Access כולל קבוצה כללית שמכילה את כל האובייקטים במסד הנתונים. באפשרותך לאתר בקלות את הקבוצה הכללית עבור קטגוריה על-ידי חיפוש המילה כל בראש שם הקבוצה. לדוגמה, אם בחרת בקטגוריה טבלאות ותצוגות קשורות, הקבוצה הכללית נקראת כל הטבלאות.

לראש הדף

הצגה ומיון של אובייקטים

באפשרותך לבחור את האופן שבו אובייקטים במסד הנתונים יוצגו בחלונית הניווט. לדוגמה, באפשרותך לכלול את תאריכי היצירה והשינוי, או להציג אובייקטים כסמלים או רשימות. כברירת מחדל, Access ממיין את האובייקטים שבחלונית הניווט לפי סוג האובייקט בסדר אלפביתי עולה, אך באפשרותך גם לשנות את המיון כך שיתאים לצרכיך. כדי לקבוע כיצד אובייקטים יוצגו וימוינו, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חלקה העליון של חלונית הניווט כדי להציג את תפריט הקיצור ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את האופן שבו אובייקטים מוצגים, הצבע על הצג לפי ולאחר מכן לחץ על פרטים, סמל או רשימה.

  • כדי להציג את כל הקבוצות במסד נתונים, לחץ על הצג את כל הקבוצות.

  • כדי לשנות את סדר המיון עבור האובייקטים, הצבע על מיין לפי ולאחר מכן בחר באפשרות מיון.

  • כדי למיין באופן ידני ולהתאים אישית את סדר ההצגה, לחץ על מיין לפי ולאחר מכן לחץ על הסר מיונים אוטומטיים.

לראש הדף

איתור אובייקטים במסד נתונים

כאשר אתה מקליד טקסט בתיבה חיפוש, Access מבצע חיפוש בתוך הקטגוריה אחר קבוצות המכילות אובייקט או קיצור דרך לאובייקט העונה על תנאי החיפוש שלך. קבוצות שאינן מכילות התאמה מכווצות.

הערה: Access מחפש אובייקטים רק בקטגוריות ובקבוצות שמוצגות כעת בחלונית הניווט.

עצה: כדי לבצע חיפוש בכל מסד הנתונים אחר אובייקט מסוים, בחר באחת מהקטגוריות המוגדרות מראש בחלונית הניווט, כגון טבלאות ותצוגות קשורות או סוג אובייקט. פעולה זו מסייעת להבטיח כי כל הקבוצות גלויות בחלונית הניווט.

שימוש בתיבה 'חיפוש' לאיתור אובייקטים או קיצורי דרך של מסד נתונים

 1. אם התיבה חיפוש לא גלויה בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל התפריטים בחלק העליון של החלונית ולאחר מכן לחץ על סרגל החיפוש.

 2. הקלד חלק משם או שם מלא של אובייקט או קיצור דרך בתיבה סרגל החיפוש.

  סרגל החיפוש בחלונית הניווט

  כאשר אתה מקליד תווים, Access מחפש ופוסל כל כותרת קבוצה שלא מכילה התאמה.

 3. כדי לבצע חיפוש נוסף, לחץ על נקה את מחרוזת החיפוש לחצן 'נקה את מחרוזת החיפוש' או הקש BACKSPACE כדי למחוק תווים ולאחר מכן הקלד את הטקסט החדש שברצונך לחפש.

  הערה: כאשר אתה מנקה את התיבה סרגל החיפוש, חלונית הניווט שוב מציגה את כל האובייקטים הזמינים.

לראש הדף

יצירה ושינוי של קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית

בעת יצירת מסד נתונים חדש מבלי להשתמש בתבנית, כברירת מחדל מסד הנתונים מכיל קטגוריית מותאם אישית, אשר מציגה קבוצה אחת המכילה את כל האובייקטים שהוגדרו במסד הנתונים. באפשרותך לשנות את שם הקטגוריה המותאמת אישית, ליצור קבוצות מותאמות אישית נוספות בתוכה ולהקצות אובייקטים לקבוצות אלה. אפשרות המיון המוגדרת כברירת מחדל עבור קבוצות היא כל הטבלאות.

כאשר אתה מציג קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית מתוך חלונית הניווט, תמיד תראה את קיצורי הדרך לאובייקטים. ניתן לזהות קיצורי דרך לפי חץ קטן ליד הפינה השמאלית התחתונה של סמל האובייקט.

קיצורי דרך בתצוגת קטגוריה מותאמת אישית

כאשר אתה פותח קיצור דרך, אתה פותח את האובייקט שהוא מצביע עליו. עם זאת, אם אתה מוחק קיצור דרך, Office Access 2007 לא מוחק את האובייקט במסד הנתונים שקיצור הדרך מצביע עליו. כמו כן, באפשרותך להסתיר ולשנות את השם של קיצורי דרך מבלי לשנות את הנתונים שקיצורי הדרך מצביעים עליהם במסד הנתונים.

דרך אחת להתאים אישית את האובייקטים במסד נתונים היא על-ידי יצירה של קטגוריות מותאמות אישית. לדוגמה, באפשרותך ליצור קטגוריה מותאמת אישית כאשר ברצונך ליצור טופס עם סוגים מסוימים של לחצנים או קישורים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לנווט במסד הנתונים. כאשר אתה יוצר קטגוריה מותאמת אישית, היא חלה על מסד הנתונים הנוכחי בלבד. אין באפשרותך להעביר קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית למסדי נתונים אחרים. באפשרותך ליצור קטגוריה מותאמת אישית על-ידי שינוי שם הקטגוריה מותאם אישית המוגדרת כברירת מחדל ש- Access מספק או על-ידי יצירה של קטגוריה מותאמת אישית חדשה. הגבלה של מספר הקטגוריות והקבוצות המותאמות אישית במסד הנתונים שלך יכולה להקל על איתור נתונים.

הערה:  אף שבאפשרותך להסיר אובייקטים מקטגוריה או מקבוצה מותאמת אישית, אין באפשרותך להסיר אובייקטים מקטגוריה או מקבוצה מוגדרת מראש.

השתמש בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט כדי ליצור ולנהל קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית. תיבת הדו-שיח מציגה רשימה של כל הקטגוריות שהוגדרו במסד הנתונים, ומציגה קבוצות עבור קטגוריה שנבחרה.

יצירת קטגוריה מותאמת אישית

כאשר אתה יוצר קטגוריה מותאמת אישית חדשה, קבוצות בשם אובייקטים שלא הוקצו וקבוצה מותאמת אישית 1 נוצרות עבור קטגוריה זו. כברירת מחדל, Office Access 2007 לא מציב אובייקטים כלשהם בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו. במקום זאת, כל האובייקטים בקטגוריה שלא הוקצו לקבוצה כלשהי מוצגים בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט.

 1. ליצירת קטגוריה חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על הוסף פריט.

  קטגוריה חדשה מופיעה תחת קטגוריות בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. הקלד שם עבור הקטגוריה החדשה ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי שם של קטגוריה מותאמת אישית

אם זמינה קטגוריה מותאמת אישית שלא נמצאת בשימוש, באפשרותך לשנות את שמה במקום להוסיף קטגוריה מותאמת אישית חדשה.

 1. לשינוי שם של קטגוריה מותאמת אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על שנה את שם הפריט.

 3. הקלד שם חדש עבור הקטגוריה ולאחר מכן הקש ENTER.

לאחר שיצרת קטגוריה מותאמת אישית או שינית את שמה, עליך ליצור קבוצות מותאמות אישית תחת כל קטגוריה מותאמת אישית.

Access יוצר באופן אוטומטי קבוצה מותאמת אישית 1 וקבוצת אובייקטים שלא הוקצו תחת כל קטגוריה חדשה. אובייקטים שלא הוקצו לקבוצות מוצבים באופן אוטומטי בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו. באפשרותך ליצור קבוצה מותאמת אישית חדשה או לשנות את שם הקבוצה קבוצה מותאמת אישית 1 לשם שתבחר.

יצירת קבוצה מותאמת אישית

 1. ליצירת קבוצה מותאמת אישית חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קבוצות עבור שם קטגוריה, לחץ על הוסף קבוצה.

 3. הקלד שם עבור הקבוצה החדשה ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי שם של קבוצה מותאמת אישית

 1. לשינוי שם של קבוצה מותאמת אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קבוצות עבור שם קטגוריה, לחץ על הקבוצה המותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על שנה שם קבוצה.

 3. הקלד שם חדש עבור הקבוצה ולאחר מכן הקש ENTER.

לאחר שיצרת קבוצה מותאמת אישית בקטגוריה מותאמת אישית, אתה מוסיף או מעביר אובייקטים, כגון טבלאות, לתוך הקבוצה המותאמת אישית.

לראש הדף

הוספת אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית

באפשרותך להוסיף אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית במספר דרכים שונות, כגון גרירת אובייקט ליצירת קיצור דרך, העתקה והדבקה, וייבוא אובייקטים ממקורות חיצוניים. עם זאת, אם תבחר לגזור אובייקט מקבוצה, זכור כי פעולה זו עלולה לגרום לבעיות. אנו לא ממליצים על גזירה של אובייקט משום שמסד נתונים הוא קבוצה של רכיבים שפועלים יחד, ואם אובייקט נמחק מקבוצת רכיבים זו, הדבר עלול לפגום בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

 • כדי להוסיף או להעביר אובייקטים במסד הנתונים לקבוצה מותאמת אישית, לחץ על החץ הנפתח בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על הקבוצה המותאמת אישית שיצרת.

 • תחת אובייקטים שלא הוקצו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להוסיף או להעביר.

 • לחץ על הוספה לקבוצה בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הקבוצה המותאמת אישית שאליה ברצונך להוסיף את האובייקט.

העתקה והדבקה של אובייקטים

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שאותו ברצונך להעתיק ולאחר מכן לחץ על העתק.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה בחלונית הניווט שבה ברצונך להדביק את האובייקט ולאחר מכן לחץ על הדבק. כמו כן, באפשרותך להדביק את האובייקט בחלונית הניווט של מסד נתונים אחר שפתוח ב- Access 2010.

ייבוא טבלאות ממסדי נתונים אחרים או נתונים מתוכניות אחרות (כגון קבצי טקסט וחוברות עבודה של Microsoft Office Excel) הוא דרך נוספת להוסיף אובייקטים למסד הנתונים שלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הייבוא של נתונים חיצוניים, עיין בקישורים שבסעיף למידע נוסף במאמר זה.

לראש הדף

הסרה ושחזור של קיצורי דרך בקבוצות מותאמות אישית

כאשר אתה מציג אובייקטים מותאמים אישית בחלונית הניווט, אתה למעשה מתבונן בקיצורי הדרך לאובייקטים אלה. סמל של אובייקט עם חץ קטן ליד הפינה השמאלית התחתונה שלו מציין כי זהו קיצור דרך או מצביע עבור האובייקט עצמו.

קיצורי דרך בתצוגת קטגוריה מותאמת אישית

אם אתה מסיר או מוחק קיצור דרך מחלונית הניווט, אתה רק מסיר את המצביע לאובייקט זה ולא מסיר את האובייקט ממסד הנתונים. כאשר קיצור דרך לאובייקט מוסר מקבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט, ההפנייה לאובייקט מוסרת מהקבוצה המותאמת אישית, והאובייקט מופיע בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט.

 • כדי להסיר קיצור דרך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על הסר.

 • כדי לשחזר את קיצור הדרך עבור האובייקט, גרור את האובייקט מהקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט אל הקבוצה המותאמת אישית.

חשוב: אף שבאפשרותך למחוק (כלומר, להסיר לצמיתות) קבוצות מוגדרות מראש ומותאמות אישית, אנו לא ממליצים על פעולה זו מכיוון שהיא עלולה לגרום לבעיות במסד הנתונים. מסדי נתונים הינם קבוצות של רכיבים שפועלים יחד, ואם אובייקט נמחק מקבוצת רכיבים זו, הדבר עלול לפגום בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

לראש הדף

הסתרת אובייקטים וקבוצות

הסתרה של אובייקט או קבוצה עשויה להיות אפשרות טובה יותר מאשר מחיקתם כאשר האובייקט או הקבוצה לא נמצאים בשימוש או כאשר ברצונך להגביל את הגישה אליהם. הסתרה של אובייקט לא משנה את מסד הנתונים, בעוד שמחיקה של אובייקט או קבוצה (גם אם נראה שהם מופיעים פעמיים) עלולה לפגום בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

להסתרת אובייקט או קבוצה בחלונית הניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • להסתרת אובייקט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על הסתר בקבוצה זו.

 • להסתרת קבוצה שלמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הסתר.

להסתרת אובייקט או קבוצה שמופיעים כמעומעמים בחלונית הניווט, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, נקה את תיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

ביטול הסתרה של אובייקטים וקבוצות

להצגת אובייקטים או קבוצות מוסתרים מבלי לספק גישה אליהם, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים שבחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 • בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, בחר בתיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם האובייקטים והקבוצות המוסתרים מופיעים מעומעמים בחלונית הניווט, הם לא מופעלים. כדי להפוך אובייקטים או קבוצות מעומעמים אלה לזמינים מחלונית הניווט, בצע את הפעולות הבאות:

 • להפעלת אובייקט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרה בקבוצה זו.

 • לביטול הסתרה של קבוצה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×