שימוש ב- Word כדי לפתוח או לשמור מסמך בתבנית OpenDocument Text‏ (odt.)

באפשרותך לפתוח ולשמור קבצים בתבנית הקובץ OpenDocument Text (. odt) המשמשת מספר יישומי עיבוד תמלילים.

פתיחת קובץ OpenDocument Text ב- Word

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על פתיחה.

 3. לחץ על עיון,

 4. כדי לראות רק את הקבצים שנשמרו בתבנית OpenDocument, לחץ על רשימת סוגי הקבצים לצד התיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על OpenDocument text.

 5. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על פתח.

  עצה: כדי לפתוח את הקובץ, באפשרותך גם ללחוץ עליו פעמיים לאחר שמצאת אותו.

הערה: כשאתה פותח קובץ OpenDocument Text ב- Word, ייתכן שלא יהיה לו אותו עיצוב כפי שהיה לו ביישום המקורי שבו הוא נוצר. הסיבה לכך היא ההבדלים בין היישומים המשתמשים בתבנית OpenDocument.

לראש הדף

שמירת מסמך Word בתבנית OpenDocument Text

חשוב: אם ברצונך לשמור גירסת Word של הקובץ שלך, תחילה עליך לשמור את הקובץ כמסמך Word, למשל בתבנית הקובץ ‎.docx, ולאחר מכן לשמור אותו שוב בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.

 3. לחץ על עיוןולאחר מכן בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על OpenDocument Text.

 5. תן שם לקובץ ולאחר מכן שמור אותו.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף אודות תבנית OpenDocument

כשאתה פותח או שומר מסמכים בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt), יש סיכוי לאובדן של חלק מהעיצוב. הסיבה לכך היא התכונות והאפשרויות השונות, כגון עיצוב, שבהן תומכים יישומי OpenDocument Text ו- Word. לקבלת מידע נוסף אודות ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ותבנית Word, ראה ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ‏(‎.odt) לתבנית Word ‏(‎.docx).

עצות

 • לפני שליחת קובץ לאדם אחר, כדאי לך לסגור את הקובץ ולפתוח אותו שוב כדי לראות איך הוא נראה בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 • כאשר אתה עובד בשיתוף פעולה במסמך המשותף ל- Word וליישום נוסף של עיבוד תמלילים, כגון Google Docs או OpenOffice.org Writer, חשוב על הכתיבה (המילים) ועל העיצוב (המראה) כעל שתי משימות שונות. השלם כמה שיותר מהכתיבה מבלי להחיל עיצוב על הטקסט, והשאר את העיצוב לסוף. דבר זה מאפשר לך להתמקד בכתיבה ובו בזמן למזער את אובדן העיצוב בעת מעבר בין תבנית OpenDocument Text לתבנית Word.

לראש הדף

פתיחת קובץ OpenDocument Text ב- Word

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על פתחולאחר מכן לחץ על המיקום של הקובץ; לדוגמה, לחץ על מחשב.

 3. לחץ על עיון,

 4. כדי לראות רק את הקבצים שנשמרו בתבנית OpenDocument, לחץ על רשימת סוגי הקבצים לצד התיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על OpenDocument text.

 5. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על פתח.

  עצה: כדי לפתוח את הקובץ, באפשרותך גם ללחוץ עליו פעמיים לאחר שמצאת אותו.

הערה: כשאתה פותח קובץ OpenDocument Text ב- Word, ייתכן שלא יהיה לו אותו עיצוב כפי שהיה לו ביישום המקורי שבו הוא נוצר. הסיבה לכך היא ההבדלים בין היישומים המשתמשים בתבנית OpenDocument.

לראש הדף

שמירת מסמך Word בתבנית OpenDocument Text

חשוב: אם ברצונך לשמור גירסת Word של הקובץ שלך, תחילה עליך לשמור את הקובץ כמסמך Word, למשל בתבנית הקובץ ‎.docx, ולאחר מכן לשמור אותו שוב בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.

 3. לחץ על עיוןולאחר מכן בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על OpenDocument Text.

 5. תן שם לקובץ ולאחר מכן שמור אותו.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף אודות תבנית OpenDocument

כשאתה פותח או שומר מסמכים בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt), יש סיכוי לאובדן של חלק מהעיצוב. הסיבה לכך היא התכונות והאפשרויות השונות, כגון עיצוב, שבהן תומכים יישומי OpenDocument Text ו- Word. לקבלת מידע נוסף אודות ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ותבנית Word, ראה ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ‏(‎.odt) לתבנית Word ‏(‎.docx).

עצות

 • לפני שליחת קובץ לאדם אחר, כדאי לך לסגור את הקובץ ולפתוח אותו שוב כדי לראות איך הוא נראה בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 • כאשר אתה עובד בשיתוף פעולה במסמך המשותף ל- Word וליישום נוסף של עיבוד תמלילים, כגון Google Docs או OpenOffice.org Writer, חשוב על הכתיבה (המילים) ועל העיצוב (המראה) כעל שתי משימות שונות. השלם כמה שיותר מהכתיבה מבלי להחיל עיצוב על הטקסט, והשאר את העיצוב לסוף. דבר זה מאפשר לך להתמקד בכתיבה ובו בזמן למזער את אובדן העיצוב בעת מעבר בין תבנית OpenDocument Text לתבנית Word.

לראש הדף

פתיחת קובץ OpenDocument Text ב- Word

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על פתיחה.

 3. כדי לראות רק את הקבצים שנשמרו בתבנית OpenDocument, ברשימה קובץ מסוג , לחץ על OpenDocument text.

 4. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על פתח.

  עצה: כדי לפתוח את הקובץ, באפשרותך גם ללחוץ עליו פעמיים לאחר שמצאת אותו.

הערה: כשאתה פותח קובץ OpenDocument Text ב- Word, ייתכן שלא יהיה לו אותו עיצוב כפי שהיה לו ביישום המקורי שבו הוא נוצר. הסיבה לכך היא ההבדלים בין היישומים המשתמשים בתבנית OpenDocument.

לראש הדף

שמירת מסמך Word בתבנית OpenDocument Text

חשוב: אם ברצונך לשמור גירסת Word של הקובץ שלך, תחילה עליך לשמור את הקובץ כמסמך Word, למשל בתבנית הקובץ ‎.docx, ולאחר מכן לשמור אותו שוב בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על OpenDocument Text.

 4. תן שם לקובץ שלך ושמור אותו.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף אודות תבנית OpenDocument

כשאתה פותח או שומר מסמכים בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt), יש סיכוי לאובדן של חלק מהעיצוב. הסיבה לכך היא התכונות והאפשרויות השונות, כגון עיצוב, שבהן תומכים יישומי OpenDocument Text ו- Word. לקבלת מידע נוסף אודות ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ותבנית Word, ראה ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text ‏(‎.odt) לתבנית Word ‏(‎.docx).

עצות

 • לפני שליחת קובץ לאדם אחר, כדאי לך לסגור את הקובץ ולפתוח אותו שוב כדי לראות איך הוא נראה בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 • כאשר אתה עובד בשיתוף פעולה במסמך המשותף ל- Word וליישום נוסף של עיבוד תמלילים, כגון Google Docs או OpenOffice.org Writer, חשוב על הכתיבה (המילים) ועל העיצוב (המראה) כעל שתי משימות שונות. השלם כמה שיותר מהכתיבה מבלי להחיל עיצוב על הטקסט, והשאר את העיצוב לסוף. דבר זה מאפשר לך להתמקד בכתיבה ובו בזמן למזער את אובדן העיצוב בעת מעבר בין תבנית OpenDocument Text לתבנית Word.

לראש הדף

עליך להתקין את Microsoft Office system 2007 Service Pack 2 (SP2) לפני שתוכל להשתמש בהליכים אלה.

פתיחת קובץ OpenDocument Text ב- Word

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. ברשימה קובץ מסוג, לחץ על OpenDocument text.

 3. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על פתח.

הערה: בעת פתיחת קובץ OpenDocument Text ב- Word 2007, ייתכן שהוא לא יהיה באותו עיצוב כפי שהוא עשה ביישום המקורי שבו הוא נוצר. הסיבה לכך היא ההבדלים בין היישומים המשתמשים בתבנית OpenDocument.

לראש הדף

שמירת מסמך Word בתבנית OpenDocument Text

חשוב: אם ברצונך לשמור גירסת Word של הקובץ שלך, תחילה עליך לשמור את הקובץ כמסמך Word, למשל בתבנית הקובץ ‎.docx, ולאחר מכן לשמור אותו שוב בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ על OpenDocument text.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף אודות תבנית OpenDocument

כשאתה פותח או שומר מסמכים בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt), יש סיכוי לאובדן של חלק מהעיצוב. הסיבה לכך היא התכונות והאפשרויות השונות, כגון עיצוב, שיישומי OpenDocument Text ותמיכה Word 2007. לקבלת מידע נוסף אודות ההבדלים בין תבנית OpenDocument Text לתבנית הWord 2007, ראה הבדלים בין התבנית opendocument גיליון אלקטרוני (. ods) לבין תבנית Excel for Windows (xlsx.).

עצות

 • לפני שליחת קובץ לאדם אחר, כדאי לך לסגור את הקובץ ולפתוח אותו שוב כדי לראות איך הוא נראה בתבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt).

 • כאשר אתה עובד בשיתוף פעולה במסמך המשותף ל- Word וליישום נוסף של עיבוד תמלילים, כגון Google Docs או OpenOffice.org Writer, חשוב על הכתיבה (המילים) ועל העיצוב (המראה) כעל שתי משימות שונות. השלם כמה שיותר מהכתיבה מבלי להחיל עיצוב על הטקסט, והשאר את העיצוב לסוף. דבר זה מאפשר לך להתמקד בכתיבה ובו בזמן למזער את אובדן העיצוב בעת מעבר בין תבנית OpenDocument Text לתבנית Word.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×