שימוש ב-Planner ב-Microsoft Teams

אם אתה משתמש ב- Microsoft Teams, באפשרותך לארגן את המשימות שלך על-ידי הוספת כרטיסיות מתכנן אחת או יותר לערוץ צוות. לאחר מכן תוכל לעבוד על התוכנית שלך מתוך Teams או בלוח תכנון עבור האינטרנט, להסיר או למחוק את התוכנית שלך, ולקבל הודעה ב-Teams כאשר פעילות מוקצית לך בתכנון.

גלה כיצד לעשות זאת:

ראה עזרה למתכנן לקבלת פרטים אודות אופן השימוש בכל התכונות של המתכנן.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הוספת כרטיסיית מתכנן לערוץ צוות

 1. בערוץ הצוות, בחר הוסף כרטיסיה +.

  צילום מסך של תפריט ' צוותים ', הצבעה על ' + ' להוספת טאב

 2. בתיבת הדו הוספת טאב , בחר מתכנן.

  צילום מסך של תיבת הדו ' הוספת טאב ' ב-Teams

 3. בתיבת הדו ' מתכנן ', בחר:

  • צור תוכנית חדשה כדי ליצור תוכנית Planner חדשה ולהוסיף אותה ככרטיסיה לערוץ זה.

  • השתמש בתוכנית קיימת כדי לבחור תוכנית קיימת Planner להוספה לכרטיסיה בערוץ זה.

  צילום מסך של תיבת הדו ' כרטיסיית מתכנן ' ב-Teams

 4. בחר אם לפרסם את הערוץ לגבי הכרטיסיה ולאחר מכן בחר שמור.

  הכרטיסיה תתווסף לצד הכרטיסיות האחרות של ערוץ הצוות, ותוכל להתחיל להוסיף פעילויות ללוח.

  צילום מסך של הכרטיסיה ' תוכנית חדשה שנוספה ' ב-Teams

 5. חזור על הליך זה כדי להוסיף כמה תוכניות שתרצה עבור הערוץ שלך.

  הערה: באפשרותך גם להוסיף את אותה תוכנית לכרטיסיות מרובות. פעולה זו אינה יוצרת עותק של התוכנית שלך.

עבודה על התוכנית שלך ב-Teams

לאחר שהוספת את התוכנית שלך ב-Teams, תוכל להתחיל להשתמש בה בשתי דרכים:

 • הכרטיסיה ' מתכנן ' בערוץ:    באפשרותך לבצע את הפעולות הבסיסיות Planner, כגון הוספת דליים, משימות, מטלות ועוד. כדי להשתמש בתכונות המתקדמות יותר של Planner, כגון תרשימים ולוח זמנים, תצטרך לפתוח את התוכנית שלך בלוח התכנון עבור האינטרנט. להלן רשימה של פעולות תוכנית ב-teams לעומת ' מתכנן לאינטרנט'.

 • האפליקציה האישית של המתכנן:    ב-Teams, בעמודה הימנית, בחר אפשרויות נוספות..., ובחר מתכנן.

  תפריט אפליקציות ב-Teams, בחירת האפליקציה ' מתכנן '.

  בכרטיסיה המשימות שלי , באפשרותך לראות את כל המשימות שהוקצו לך במתכנן. הכרטיסיות האחרונותוהכל מציגות את התוכניות שנוצרו על-ידי teams שהסתכלת עליהם לאחרונה ורשימה של כל התוכניות שאתה משתתף בהן ב-teams. בחר באפשרות אודות כדי לקבל מידע נוסף אודות האפליקציה ' מתכנן ' ב-teams.

  תצוגת אפליקציית מתכנן ב-Teams, המציגה רק את הכרטיסיות

תכנון פעולות ב-Teams לעומת ' מתכנן ' עבור האינטרנט

להלן פירוט של הפונקציונליות הזמינה בעת הצגה בין צוותים לעומת הצגה בPlanner עבור האינטרנט. לקבלת פרטים נוספים על התכונות הPlanner והפעולות שניתן לבצע עמם, ראה עזרה למתכנן.

תכונות

הכרטיסיה teams

תכנון לאינטרנט

יצירת תוכנית

כן

כן

הוספת פעילויות לתוכנית

כן

כן

יצירת מיכלים

כן

כן

הוספת רשימת משימות לפעילות

כן

כן

הערה על פעילות

כן

כן

הגדרה ועדכון של התקדמות פעילות

כן

כן

מחיקת משימה

כן

כן

שימוש בתוויות עבור פעילויות

כן

כן

הגדרת תמונת תצוגה מקדימה של פעילות

צירוף קבצים, תמונות או קישורים לפעילויות

כן

כן

הוספת תאריכי התחלה ותאריכי יעד לפעילות

כן

כן

הקצאת אנשים לפעילויות

כן

כן

סמן תוכניות כפריטים מועדפים

לא

כן

מחיקת תוכנית

לא

כן

הצגת התקדמות התוכנית שלך (תצוגת תרשימים)

כן

כן

קבלת דואר אלקטרוני אודות פעילויות

לא

כן

הוסף אנשים לתוכנית שלך

לא ברמת התוכנית

כן ברמת הערוץ מתוך Teams

כן

הצגת המשימות שלך בלוח שנה (תצוגת לוח זמנים)

כן

כן

פתיחת התוכנית הנוצרת ב-Teams במתכנן או ב-Teams

לאחר שיצרת תוכנית בערוץ Teams, באפשרותך לגשת לתוכנית זו הן מלוח התכנון עבור האינטרנט והן מ-Teams.

פתיחת התוכנית שלך בלוח התכנון עבור האינטרנט

 • מאתר האינטרנט של Office365.com:    היכנס ב-office365.com ובחר את מפעיל היישומים ולאחר מכן בחר מתכנן. ברכזת המתכנן, גלול כדי למצוא את התוכנית שלך תחת תוכניות אחרונות או כל התוכניות.

  צילום מסך של אריח תוכנית בתוכניות אחרונות, המציג תוכנית שנוצרה על-ידי Teams והצוות והערוץ שבהן חלק ממנה.

  כאשר תוכנית נוצרת ב-Teams, שמות הצוות והצוות יופיעו מתחת לשם התוכנית בתבנית זו: "team > team channel". (אם התוכנית שלך נוצרה לפני פברואר 2018, ייתכן שלא תראה שמות אלה עד שחבר בתוכנית יפתח את התוכנית ב-Teams לאחר תאריך זה.) בחר את האריח תוכנית כדי לפתוח את התוכנית במתכנן עבור האינטרנט.

  הערה: בעבר, היה קשה לנווט אל התוכנית שלך ב-Teams שנוצרה מאתר האינטרנט של Office365.com. לפעמים לא הצלחת למצוא את התוכנית, או אם מצאת אותה, היא נראתה ריקה. כל התוכניות שנוצרו על-ידי Teams מופיעות כעת ברכזת התכנון. אם אתה מוצא תוכנית ריקה המשויכת לצוות שלך, ייתכן שתוכנית מציין המיקום נוצרה כאשר הצוות שלך נוצר. אם התוכנית היא מציין מיקום, ייתכן שהשם של הצוות או ערוץ הצוות לא יופיע באריח של התוכנית בכל התוכניות.

 • מהכרטיסיה תוכנית ב-Teams:    ב-Teams, בחר את הצוות והערוץ ובחר את הכרטיסיה תוכנית הרצויה. בקצה השמאלי של הכרטיסיות, בחר את סמל עבור אל אתר האינטרנט .

  צילום מסך של תפריט ' צוותים ' עבור אל סמל ' אתר אינטרנט '

  חלון דפדפן ייפתח ויציג את התוכנית שלך בתכנון האתר.

פתח את התוכנית שלך ב-Teams

 • בכרטיסיה ערוץ שבו יצרת אותה:    ב-Teams, בחר את הצוות והערוץ שלך ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה תוכנית.

 • מתוך האפליקציה האישית של המתכנן:    ב-Teams, בעמודה הימנית, בחר אפשרויות נוספות..., ולאחר מכן בחר מתכנן. בחר הכל ולאחר מכן גלול כדי למצוא את התוכנית שאתה מחפש.

 • מתוך התכנון עבור האינטרנט:    בלוח התכנון עבור האינטרנט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור אל רכזת המתכנן וגלול מטה כדי למצוא את התוכנית שלך בתוכניות האחרונות או בכל התוכניות. באריח התוכנית, בחר ..., ולאחר מכן בחר פתח ב-Microsoft teams.

  • אתר ופתח את התוכנית שלך בלוח התכנון עבור האינטרנט. לאחר מכן, בחלק העליון של התוכנית, בחר ..., ולאחר מכן בחר פתח ב-Microsoft teams.

הסרת הכרטיסיה ' Planner ' או מחיקת תוכנית

לאחר שתסיים להשתמש בכרטיסיה Planner ב-teams, תוכל להסיר אותה מערוץ הצוות שלך, אך לשמור את התוכנית הבסיסית, או להסיר אותה מהערוץ ולמחוק לצמיתות את התוכנית המשמשת כבסיס.

 1. בערוץ הצוות, בחר את הכרטיסיה Planner שברצונך להסיר או למחוק, בחר את החץ לצד שם הכרטיסיה ובחר הסר.

  צילום מסך של התפריט הנפתח ' טאב ' בחירה באפשרות ' הסר '

 2. בתיבת הדו הסרה :

  צילום מסך של תיבת הדו ' הסרת טאב ' ב-Teams

  • כדי להסיר את התוכנית מערוץ הצוות: נקה את התיבה מחק לצמיתות תוכנית זו ואת כל הפעילויות שלה. לא ניתן לשחזר נתונים אלה. . תיבת סימון זו אינה אמורה להיות מסומנת בעת פתיחת תיבת הדו. התוכנית לא תופיע עוד ב-Teams, אך היא תופיע בלוח התכנון עבור האינטרנט.

  • כדי להסיר ולמחוק את התוכנית: בחר את האפשרות מחק לצמיתות תוכנית זו ואת כל הפעילויות שלה. לא ניתן לשחזר נתונים אלה. . התוכנית לא תתקיים עוד ב-Teams או בלוח התכנון עבור האינטרנט.

 3. בחר הסר.

קבלת הודעות לגבי הקצאת מתכנן ב-Teams

באפשרותך לקבל הודעה על צוותים כאשר משימת מתכנן מוקצית לך על-ידי אדם אחר אם הצוות שלך מותקן עם המתכנן והתוכנית שלך כוללת כרטיסיה ב-Teams.

כדי להפעיל את הודעות הקצאת התכנון ב-Teams:

 1. בלוח התכנון עבור האינטרנט, בחר הגדרותולאחר מכן, תחת מתכנן, בחר הודעות.

 2. ודא שתיבת הסימון מישהו מקצה לי משימה נבחרה.

לקבלת מידע נוסף אודות דואר אלקטרוני והודעות של תכנון מתכנן.

הודעת הקצאת התכנון שלך ב-Teams תאפשר:

 • מופיעים בהזנת הפעילות Teams.

 • מופיעים בצ עם האפליקציה ' מתכנן ' (באפשרותך לחפש כאן להצגת תיעוד של כרטיסי מטלה קודמים).

 • מכילות את כותרת הפעילות, שהוקצתה לך הפעילות, התוכנית שאליה שייכת הפעילות וקישור לפתיחת פרטי המשימה ב-Teams.

 • לא להחליף את הודעות הקצאת המשימות בדואר האלקטרוני והמכשירים הניידים שלך; תקבל את כל השלושה.

גם אם פעולת הקצאת הפעילות מופיעה מחוץ ל-Teams (לדוגמה, בלוח התכנון של האינטרנט או באפליקציות למכשירים ניידים לתכנון), אם התוכנית כוללת כרטיסיה ב-Teams, הודעת Teams תישלח אל הקצאה.

אם אינך רואה את הודעות Teams עבור תוכנית ספציפית, נסה להסיר את ההתקנה ולהתקין מחדש את יישום התכנון עבור הצוות המשויך לתוכנית זו כדי להבטיח שהמתכנן המתכנן יתווסף לצוות.  

ביטול הודעות הקצאת מתכנן ב-Teams

אם אינך מעוניין לקבל הודעות נבחרות עבור הקצאות הפעילויות, באפשרותך להשתיק או לחסום את bot המתכנן כדי להפסיק הודעות של teams מלוח התכנון.

אם אתה מנהל מערכת של Office 365 וברצונך לבטל את ההודעה של צוותי התכנון, באפשרותך לבטל את יישום התכנון עבור teams. אם ברצונך לבטל רק את הודעות הקצאת התכנון ב-Teams, אך השאר את יישום המתכנן מופעל, פנה לתמיכה של Office.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider