שימוש ב- Web Part של מציג XML להצגת נתונים מובנים ומסמכים וטפסים מבוססי XML

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ניתן להשתמש ב- Web Part של מציג XML כדי להציג Extensible Markup Language (XML)‎ וכדי להחיל Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)‎ על ה- XML לפני שהתוכן מוצג.

חשוב: לתוכן המוצג ב- XML Web Part אין אפשרות להכיל רכיב HTML FORM. אם עליך להשתמש ברכיב ה- HTML FORM, שקול להשתמש ב- Web Part מציג הדף או ב- Web Part של טופס.

בנושא זה

דרכים לשימוש ב- Web Part

דרכים להוספת תוכן ל- Web Part

שילוב תוכן XML ערוך ומקושר

הוספת Web Part לדף

עריכת מאפייני Web Part

קביעת התצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

דרכי השימוש ב- Web Part

ניתן להשתמש ב- XML Web Part לשם הצגת:

 • נתונים מובנים מטבלאות או משאילתות של מסדי נתונים.

 • מסמכים מבוססי XML.

 • טפסי XML המשלבים נתונים מובנים ולא מובנים, כגון דוחות מצב שבועיים או דוחות הוצאות נסיעה.

לראש הדף

דרכי הוספת תוכן ל- Web Part

קיימות שתי דרכים להוספת תוכן ל- Web Part של מציג XML:

 • עורכי XML ו- XSL    באמצעות עורכים אלו, ניתן להזין או לשנות קוד מקור XML ו- XSLT. עורכי המקור של XML ו- XSL הם עורכי טקסט רגיל המיועדים למשתמשים בעלי ידע בתחביר XML ו- XSLT.

 • קישורי XML ו- XSL    במקום לערוך את ה- XML ואת ה- XSLT, באפשרותך להזין היפר-קישור לקובץ טקסט המכיל קוד מקור XML ו- XSLT. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים בהם ניתן להשתמש הם:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)‎

  • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

   באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

לראש הדף

שילוב תוכן XML ערוך ומקושר

באפשרותך לשלב תוכן XML ערוך ומקושר כדי לספק מידע ראשי ומשני. לדוגמה, ניתן לספק הודעת שגיאה כמידע משני בתוכן ה- XML הערוך, במקרה שתוכן ה- XML המקושר, או המידע הראשי, אינם זמינים. כאשר אתה מספק הן תוכן XML ערוך והן תוכן XML מקושר, תוכן ה- XML המקושר תמיד קודם. אם תוכן ה- XML המקושר אינו נגיש, נעשה שימוש בתוכן ה- XML הערוך.

הערה:  שילוב תוכן XSL ערוך ומקושר באופן זה אינו נתמך.

לראש הדף

הוספת Web Part לדף

כדי לערוך דף, נדרשות לך לכל הפחות ההרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint המהווה ברירת מחדל של חברי <שם אתר> עבור האתר.

 • מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה 'ערוך' אינה זמינה, ייתכן שאינך מחזיק בהרשאות הדרושות לעריכת הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 • לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על Web Part.

  הפקודה Web Part

 • תחת 'קטגוריות', בחר קטגוריה כגון רשימות וספריות, בחר ב- Web Part שברצונך להוסיף לדף - כגון הכרזות - ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בורר Web Part

  לאחר שתבחר Web Part, יוצג מידע אודות ה- Web Part באודות ה- Web Part.

 • לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על שמור.

הערה:  ה- Web Part של מציג XML נמצא בקטגוריה אוסף תכנים.

ה- Web Part של מציג XML נוסף לדף שלך במיקום שבו תבחר למקמו.

עריכת מאפייני Web Part

 1. כדי לערוך את מאפייני ה- Web Part, הצבע על ה- Web Part ולאחר מכן לחץ על החץ למטה.
  הצבעה על ה- Web Part

 2. לחץ על 'עריכת Web Part'.
  לחיצה על 'עריכת Web Part'

מאפייני ה- Web Part מוצגים בחלונית הכלים.

לראש הדף

קביעת תצורה של מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part

להלן המאפיינים הייחודיים ל- Web Part של XML:

מאפיין

תיאור

עורך XML

משמש להזנת קוד מקור XML לתוך עורך טקסט רגיל. ידע בתחביר XML נדרש עבור עורך זה.

קישור XML

משמש להזנת היפר-קישור אל קובץ טקסט המכיל קוד מקור XML. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)‎

 • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

עורך XSL

משמש להזנת קוד מקור XSLT לתוך עורך טקסט רגיל. ידע בתחביר XSLT נדרש עבור עורך זה.

קישור XSL

משמש להזנת היפר-קישור אל קובץ טקסט המכיל קוד מקור XSLT. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)‎

 • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

לראש הדף

קביעת תצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

רכיבי Web Part חולקים ערכה משותפת של מאפיינים השולטים במראה, בפריסה ובתכונות המתקדמות שלהם. שינוי מאפייני Web Part מתבצע בחלונית הכלים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מאפיין זה מציין אם ה- Web Part כולו מופיע בדף כאשר משתמש פותח את הדף. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר למצב רגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר לממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מאפיין זה מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את הדף. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר דרך חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מהדף.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מאפיין זה מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה נמצא בשימוש בעת חיפוש אחר רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

נווט פותח את דף האינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של SharePoint נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×