שימוש ב- Web Part של מציג XML להצגת נתונים מובנים ומסמכים וטפסים מבוססי XML

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של מציג XML כדי להציג שפת סימון מורחבת (XML) ולהחיל המרות שפת גליון סגנונות מורחבת (XSLT) על ה- XML לפני שהתוכן מוצג.

חשוב:  התוכן המוצג ב- Web Part של XML אינו יכול להכיל רכיב FORM של HTML. אם עליך להשתמש ברכיב FORM של HTML, שקול להשתמש ב- Web Part של מציג דף או ב- Web Part של טופס.

במאמר זה

דרכים לשימוש ב- Web Part

דרכים להוספת תוכן ל- Web Part

שילוב תוכן XML ערוך ומקושר

הוספת Web Part לדף

עריכת מאפייני Web Part

קביעת התצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

דרכים לשימוש ב- Web Part

ניתן להשתמש ב- Web Part של XML להצגת הפריטים הבאים:

 • נתונים מובנים מטבלאות או משאילתות של מסדי נתונים.

 • מסמכים מבוססי XML.

 • טפסי XML המשלבים נתונים מובנים ולא מובנים, כגון דוחות מצב שבועיים או דוחות של הוצאות נסיעה.

לראש הדף

דרכים להוספת תוכן ל- Web Part

קיימות שתי דרכים להוספת תוכן ל- Web Part של מציג XML:

 • עורכי XML ו- XSL    ניתן להשתמש בעורכים אלה כדי להזין או לשנות קוד מקור של XML ו- XSLT. עורכי המקור של XML ו- XSL הם עורכי טקסט רגיל המיועדים למשתמשים בעלי ידע בתחביר XML ו- XSLT.

 • קישורי XML ו- XSL    במקום לערוך XML ו- XSLT, באפשרותך להזין היפר-קישור לקובץ טקסט שמכיל קוד מקור של XML ו- XSLT. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

  • Hypertext Transfer Protocol‏ (http://‎)

  • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

   באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

לראש הדף

שילוב תוכן XML ערוך ומקושר

באפשרותך לשלב תוכן XML ערוך ומקושר כדי לספק מידע ראשי ומשני. לדוגמה, באפשרותך לספק הודעת שגיאה כמידע משני בתוכן ה- XML הערוך, במקרה שתוכן ה- XML המקושר, או המידע הראשי, אינו זמין. בעת שילוב של תוכן XML ערוך ומקושר, השימוש הראשון ייעשה תמיד בתוכן ה- XML המקושר. אם תוכן ה- XML המקושר אינו נגיש, ייעשה שימוש בתוכן ה- XML הערוך.

הערה:  שילוב תוכן XSL ערוך ומקושר באופן זה אינו נתמך.

לראש הדף

הוספת Web Part לדף

כדי לערוך דף, נדרשות לך לכל הפחות ההרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint המהווה ברירת מחדל של חברי <שם אתר> עבור האתר.

 • מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה 'ערוך' אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לעריכת הדף. פנה למנהל המערכת.

 • לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על Web Part.

  הפקודה Web Part

 • תחת 'קטגוריות', בחר קטגוריה כגון רשימות וספריות, בחר ב- Web Part שברצונך להוסיף לדף, כגון הכרזות, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בורר Web Part

  בעת בחירת Web Part, מידע אודות ה- Web Part מוצג באודות ה- Web Part.

 • לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על שמור.

הערה:  ה- Web Part של מציג XML נמצא בקטגוריה אוסף תכנים.

ה- Web Part של מציג XML נוסף לדף שלך במיקום שבו תבחר למקם אותו.

עריכת מאפייני Web Part

 1. כדי לערוך את מאפייני ה- Web Part, הצבע על ה- Web Part ולאחר מכן לחץ על החץ למטה.
  הצבעה על ה- Web Part

 2. לחץ על 'עריכת Web Part'.
  לחיצה על 'עריכת Web Part'

מאפייני ה- Web Part מוצגים בחלונית הכלים.

לראש הדף

קביעת התצורה של המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part

להלן המאפיינים הייחודיים ל- Web Part של XML:

מאפיין

תיאור

עורך XML

משמש להזנת קוד מקור XML לתוך עורך טקסט רגיל. ידע בתחביר XML נדרש עבור השימוש בעורך זה.

קישור XML

משמש להזנת היפר-קישור לקובץ טקסט המכיל קוד מקור של XML. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

 • Hypertext Transfer Protocol‏ (http://‎)

 • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

עורך XSL

משמש להזנת קוד מקור של XSLT לתוך עורך טקסט רגיל. ידע בתחביר XSLT נדרש עבור השימוש בעורך זה.

קישור XSL

משמש להזנת היפר-קישור לקובץ טקסט המכיל קוד מקור של XSLT. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

 • Hypertext Transfer Protocol‏ (http://‎)

 • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

לראש הדף

קביעת התצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש ערכה משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה והתכונות המתקדמות שלהם. באפשרותך לשנות את מאפייני ה- Web Part בחלונית הכלים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי להציג את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציין את הכותרת של ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את הגובה של ה- Web Part.

רוחב

מציין את הרוחב של ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את הדף. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר כרגיל, וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת והגבול של מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את הדף. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר דרך חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מציין את האזור בדף שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור.

אינדקס אזור

מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד שמאל של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מהדף.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם רכיבי Web Part אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים.

כתובת URL של עזרה

מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין כיצד דפדפן יציג תוכן עזרה עבור Web Part.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

נווט פותח את דף האינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של SharePoint נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה אם קיימת בעיה בייבוא ה- Web Part.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×