שימוש ב- Web Part של טופס HTML כדי לסנן ולהציג נתונים ב- Web Part אחר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של טופס HTML כדי להתחבר ל- Web Part אחר, כגון ה- Web Part של תצוגת רשימה, ולהעביר אליו נתונים.

במאמר זה:

משתמש ב- Web Part של טופס

הוספת Web Part לדף

חיבור Web Part של טופס HTML ל- Web Part אחר

התאמה אישית של ה-Web Part של טופס HTML

התאמה אישית של Web Part של טופס HTML המהווה ברירת מחדל

השתמש בתיבת טקסט מרובה שורות

לחצני אפשרויות

שימוש ברשימה הנפתחת של אפשרויות

השתמש בתיבות הסימון

קביעת התצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

מראה

פריסה

מתקדם

שימוש ב- Web Part של טופס

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של טופס HTML כדי לחבר ולהעביר נתונים ל- Web Part אחר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש ב- Web Part של טופס HTML המוגדר כברירת מחדל כדי להקליד שם של אזור, להעביר את הערך ל- Web Part של תצוגת רשימה של נתוני לקוח ולסנן את הנתונים לפי אזור זה. באפשרותך גם להתאים אישית את ה- Web Part של טופס HTML כדי, למשל, לאפשר למשתמש לבחור את שם האזור מתוך רשימה נפתחת. באפשרותך להשתמש בתיבות טקסט, ברשימות נפתחות, בתיבות טקסט מרובות שורות, בתיבות סימון או בלחצני אפשרויות ב- Web Part של טופס HTML.

אופן חיבור השדות ל- Web Part השני תלוי באופן שבו הוגדר ה- Web Part השני לשימוש בחיבורי Web Part.

למרות שבאפשרותך לכלול יותר מרכיב אחד (תיבת טקסט, לחצני אפשרויות וכדומה) בטופס שלך, ניתן לחבר שדה אחד בלבד ל- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, ניתן לחבר שדות שונים לרכיבי Web Part שונים בעת ובעונה אחת. לדוגמה, באפשרותך להגדיר Web Part של טופס HTML הכולל תיבת טקסט וקבוצת לחצני אפשרויות. ניתן לחבר את תיבת הטקסט ל- Web Part אחד של תצוגת רשימה ואת לחצני האפשרויות ל- Web Part אחר. כאשר המשתמש לוחץ על לחצן חפש, שני רכיבי ה- Web Part של תצוגת רשימה מסוננים בהתאם למידע שהוזן ב- Web Part של טופס HTML.

באפשרותך לחבר שני שדות או יותר ב- Web Part של טופס HTML ל- Web Part אחר, אם Web Part זה יכול לקבל פרמטרים מרובים. במקרה זה, ייתכן שתזדקק לתוכנית עיצוב אתרים התואמת ל- SharePoint, כגון SharePoint Designer 2010, כדי להשלים את החיבורים.

לראש הדף

הוספת Web Part לדף

כדי לערוך דף, אתה זקוק לכל הפחות להרשאות שניתן להשיג על-ידי הצטרפות לקבוצת חברי <שם אתר> חברי SharePoint עבור האתר.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על Web Part.

  הפקודה Web Part

 3. תחת 'קטגוריות', בחר קטגוריה כגון רשימות וספריות, בחר ב- Web Part שברצונך להוסיף לדף - כגון הכרזות - ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בורר Web Part

 4. לאחר שתבחר Web Part, יוצג מידע אודות ה- Web Part באודות ה- Web Part.

 5. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

חיבור ה- Web Part של טופס HTML ל- Web Part אחר

כדי להשתמש ה-Web Part של טופס HTML, עליך לחבר אותו ל- Web Part אחר שיכול ערכים בקבלת דרך חיבור Web Part, כגון ה-Web Part של תצוגת רשימה. שלפיה ברצונך לסנן את הרשימה, ואת שם העמודה שעליה ברצונך לסנן אותה, עליך להיות גלויים ב- Web Part באותו עמוד כ- Web Part של טופס HTML. לקבלת מידע אודות הוספת Web Part של טופס HTML של דף, ראה הוספת Web Part לדף.

 1. אתר את הדף המכיל את ה- Web Part שברצונך לסנן.

 2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 3. הצבע על ה- Web Part של טופס HTML, לחץ על החץ למטה, לחץ על חיבורים, הצבע על ספק ערכי טופס אל ולאחר מכן לחץ על שם ה- Web Part שאליו ברצונך לקשר.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת חיבור, לחץ על הכרטיסיה קביעת תצורה של חיבור.

 5. בתפריט סוג חיבור, בחר את השדה התואם למידע הנמצא ב- Web Part של טופס HTML.

הערה: השדות לא יצטרכו בעלי שם זהה, וגם יש להם להיות אותו סוג נתונים. הערכים שנשלח מהתחום ה-Web Part של טופס HTML הם ערכי טקסט.

 1. לחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על צא ממצב עריכה בראש הדף.

כברירת מחדל, באפשרותך להזין טקסט בתיבת הטקסט ולאחר מכן ללחוץ על חפש או להקיש ENTER. ה- Web Part האחר יציג את הנתונים התואמים לטקסט שהזנת בלבד. כדי לנקות את תיבת הטקסט כך שתוכל להזין טקסט חדש, בחר את הטקסט הנוכחי ולאחר מכן מחק אותו.

לראש הדף

התאמה אישית של ה- Web Part של טופס HTML

באפשרותך להתאים אישית את ה- Web Part של טופס HTML באמצעות עורך מקור, הזמין בחלונית הכלים של ה- Web Part של טופס HTML, או באמצעות תוכנית עיצוב אתרים התואמת ל- SharePoint, כגון SharePoint Designer 2010. במקום תיבת הטקסט הרגילה, באפשרותך להשתמש בלחצני אפשרויות, תיבות סימון, תיבות טקסט מרובות שורות ותיבות רשימה. באפשרותך גם להוסיף תוויות ולהקצות ערך ברירת מחדל.

אם תתאים אישית את ה- Web Part של טופס HTML, זכור את הנקודות הבאות:

 • ניתן להשתמש בלחצן חפש (המשתמש ברכיב INPUT) אחד בלבד כדי להעביר נתונים ל- Web Part האחר.

 • ה- Web Part של טופס HTML משתמש ברכיב FORM. לא ניתן להשתמש ברכיבי HTML מסוימים בתוך הרכיב FORM, לרבות הרכיבים HTML‏, BODY ו- FORM.

 • כל השמות של שדות הטופס חייבים להיות ייחודיים. כל אחד מערכי השמות משמש לחיבור לשם עמודה מתאים ב- Web Part שאליו אתה מתחבר.

כדי להתאים אישית את ה- Web Part של טופס, השתמש בלחצן עורך מקור כדי להציג את תיבת הדו-שיח עורך טקסט ולאחר מכן תקן או הוסף את קוד המקור של HTML.

הערה: ה-Web Part של טופס HTML רק מספק נתונים ל- Web Part אחר — אין לו אפשרות לקבל נתונים מ- Web Part אחר. לדוגמה, תוכל להשתמש ה-Web Part של טופס HTML כטופס פרטים כדי להציג שורת נתונים.

לראש הדף

התאמה אישית של ה- Web Part של טופס HTML המוגדר כברירת מחדל

כדי להתאים אישית את ה- Web Part של טופס HTML, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף הצגת Web Part של טופס HTML, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה עריכה, ולאחר מכן לחץ עריכת פקודה.

 2. הצבע על ה-Web Part של טופס HTML, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part.

 3. בחלונית הכלים, לחץ על לחצן עורך מקור .

 4. תיבת הדו-שיח ערך טקסט נפתחת עם קוד ה- HTML המוגדר כברירת מחדל.

כדי שיהיה קל יותר לקרוא ולשנות את הקוד, הוסף החזרות גררה בתוך הטקסט כדי ליצור מעברי שורות כפי שמוצג כאן:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

באפשרותך לשנות את הרכיב INPUT הראשון בכמה דרכים על-ידי שינוי שם של שדה, הוספת תווית לשדה או הוספת ערך ברירת מחדל.

מאפיין

Description

שם שדה

השם של תיבת הטקסט המהווה ברירת מחדל ב- Web Part של טופס הוא T1. זהו השם שמופיע בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור . כדי להעניק השדה שם בעל משמעות רבה יותר, הקלד שם חדש במקום T1. אל תוציא המרכאות.

תווית שדה

באפשרותך להוסיף טקסט של תווית לפני או אחרי שדה הטופס. הקלד את הטקסט ללא מרכאות.

ערך ברירת מחדל

באפשרותך להוסיף ערך ברירת מחדל לשדה אזור הטקסט. המשתמש יכול לקבל את הערך על-ידי לחיצה על לחצן חפש או לעקוף אותו על-ידי הקלדת ערך משלו. כדי להוסיף ערך ברירת מחדל, השתמש בתכונה value.

לדוגמה, אם ברצונך לספק שם בעל משמעות רבה יותר, להוסיף ערך ברירת מחדל ולהוסיף תווית, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

באפשרותך לשנות את הרכיב INPUT השני על-ידי שינוי שם הלחצן, כפי שמראה הדוגמה הבאה:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

באפשרותך גם להוסיף רכיבי HTML אחרים לפני ואחרי הרכיב DIV. לדוגמה, דרך פשוטה ושימושית במיוחד לאפשר למשתמש לרענן במהירות את הדף ולאפס את רכיבי FORM היא להוסיף תו עוגן של הדף הנוכחי לאחר הרכיב DIV הסוגר. לדוגמה:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

חשוב: אל תשנה את קוד ה-HTML אחרים בתיבת הדו-שיח עורך טקסט. ה-Web Part של טופס HTML יוצרת באופן דינאמי של רוטינת scripting בזמן ריצה כדי ליצור את החיבור ל- Web Part האחר. אל תשנה את קוד האירוע onkeydown או בעת לחיצה או ניתן לנתק בטעות ה-Web Part של טופס HTML.

לראש הדף

שימוש בתיבת טקסט מרובת שורות

הרכיב TEXTAREA מגדיר פקד קלט של טקסט מרובה שורות. התכונה ROWS מציינת את מספר השורות הגלויות בשדה הטקסט. התכונה COLS מציינת את רוחב אזור הטקסט בתווים. בדוגמה הבאה, המשתמש רואה תיבת טקסט של 5 שורות ברוחב של 30 תווים. כאשר המשתמש יזין טקסט בתיבה, תתבצע גלישת טקסט לאחר 30 תווים.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

עצה: ודא שקיימת ללא רווח בקוד המקור מיד לאחר הסוגר זווית ישרה (>).

לראש הדף

שימוש בלחצני אפשרויות

לחצני אפשרויות מספקים למשתמש אפשרויות בחירה המבטלות זו את זו. הדוגמה הבאה מציגה שלושה לחצני אפשרויות. השתמש באותו השם עבור כל אחד מלחצני האפשרויות. נהוג להוסיף את התוויות אחרי כל לחצן. אם ברצונך לעצב כל אחד מלחצני האפשרויות בשורה נפרדת, השתמש ברכיב BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

לראש הדף

שימוש ברשימה נפתחת של אפשרויות בחירה

אם קיימות אפשרויות בחירה רבות המבטלות זו את זו, שקול להשתמש בתיבת רשימה נפתחת באמצעות הרכיב SELECT. כל אפשרות מופיעה כאפשרות בחירה נפרדת ברשימה, אך המשתמש יכול לבחור אפשרות אחת בלבד. הטקסט המופיע אחרי הסוגר הזוויתי הסוגר של הרכיב OPTION הוא מה שיופיע ברשימה הנפתחת.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

כדי לספק ערך ברירת מחדל, כגון ספרד, בצע את הפעולות הבאות:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

לראש הדף

שימוש בתיבות סימון

אם קיימות כמה אפשרויות בחירה שאינן מבטלות זו את זו, שקול להשתמש בתיבות סימון. כל אפשרות מופיעה כתיבת סימון נפרדת והמשתמש יכול לבחור אפשרות בחירה אחת או את כולן. השימוש באפשרות זו דורש Web Part המקבל פרמטרים מרובים כחלק מחיבור ה- Web Part.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

כדי לספק ערך ברירת מחדל, כגון ספרד, בצע את הפעולות הבאות:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

לראש הדף

קביעת תצורה של המאפיינים המשותפים של Web Part

רכיבי Web Part חולקים ערכה משותפת של מאפיינים השולטים במראה, בפריסה ובתכונות המתקדמות שלהם. שינוי מאפייני Web Part מתבצע בחלונית הכלים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי להציג את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר לא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסה ו'מתקדם' של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

Description

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מאפיין זה מציין אם ה- Web Part כולו מופיע בדף כאשר משתמש פותח את הדף. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר למצב רגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר לממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

Description

מוסתר

מאפיין זה מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את הדף. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר דרך חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

Description

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מהדף.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מאפיין זה מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה נמצא בשימוש בעת חיפוש אחר רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

נווט פותח את דף האינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של SharePoint נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×