שימוש ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום וקביעת תצורתם

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Web Part ופקד שדה של קישורי סיכום מספקים שניהם דרך פשוטה לבניית דף קישורים למשאבים שונים, הן בתוך האתר שלך והן מחוצה לו. באפשרותך לשלוט על המראה, הארגון ואופן ההצגה של הקישורים שאתה מוסיף ל- Web Part או לפקד שדה של קישורי סיכום.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת דף אינטרנט בעל Web Part של קישור לתקציר או בפקד שדה

קביעת תצורה של Web Part של קישור לתקציר או בפקד שדה

שימוש Web Part של קישור לתקציר או בפקד שדה

יצירת דף אינטרנט בעל Web Part או פקד שדה של קישורי סיכום

בעת יצירת דף, באפשרותך לבחור עבור הדף הזה קישורי סיכום על-ידי בחירת פריסת הדף המתאימה.

פריסות שני דפים כבר מכילות פקד שדה של קישורי סיכום כאשר אתה משתמש בהן לצורך יצירת דף:

 • דף מאמר עם קישורי סיכום

 • דף פתיחה עם קישורי סיכום

 • דף פתיחה

באפשרותך להשתמש בפקד שדה של קישורי סיכום כפי שהיית משתמש ב- Web Part של קישורי סיכום, למעט העובדה שאין באפשרותך להוסיף פקד שדה לדף. את פקדי השדה יש להוסיף לפריסת דף לפני השימוש בפריסה לשם יצירת דף אינטרנט.

הוספת Web Part של קישורי סיכום לדף

רכיבי Web Part של קישורי סיכום יכולים להתווסף לדף רק אם פריסת הדף תומכת ברכיבי Web Part. באפשרותך להוסיף Web Part של קישורי סיכום לדף המשתמש בכל אחת מפריסות דף הפתיחה הבאות:

 • חיפוש מתקדם

 • דף הבית של האינטרא-נט

 • דף הבית של חדשות

 • דף תוצאות של חיפוש אנשים

 • דף חיפוש

 • תוצאות חיפוש

 • דף הבית של מדריך האתרים

 • דף פתיחה עם תוכן עניינים

 • דפדף לדף שאליו ברצונך להוסיף Web Part של קישורי סיכום.

 • בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 • בחר אזור עבור ה- Web Part ולאחר מכן לחץ על הוסף Web Part באזור זה. תיבת הדו-שיח הוספת Web Parts של ה- Web Page נפתחת.

 • בתיבת הדו-שיח הוספת Web Parts, תחת כל ה- Web Parts, במקטע ברירת מחדל, בחר בתיבת הסימון Web Part של קישורי סיכום ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לראש הדף

קביעת תצורה של Web Part או של פקד שדה של קישורי סיכום

קיימות שתי ערכות של אפשרויות תצורה עבור Web Part של קישורי סיכום: אפשרויות התצורה הרגילות של Web Part ואפשרויות התצורה של קישורי הסיכום. אפשרויות התצורה של קישורי הסיכום זמינות גם עבור פקדי שדה של קישורי סיכום.

כדי לבחור באפשרויות התצורה הרגילות של Web Part, לחץ על החץ בפינה השמאלית העליונה של ה-Web Part ולאחר מכן לחץ על שינוי Web Part משותף. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות תצורה אלה, עיין במאמר התאמה אישית של רכיבי Web Part.

אם אתה כבר עורך דף זה, לחץ בפינה השמאלית העליונה של ה- Web Part יש תווית ערוך.

כדי לבחור באפשרויות התצורה של קישורי הסיכום, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום, לחץ על קביעת תצורה של סגנונות ופריסה. תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של סגנונות ופריסה של ה- Web Page מופיעה.

 3. באפשרותך לבחור באפשרויות הבאות:

  • סגנון ברירת המחדל עבור קישורים חדשים      בחר סגנון תצוגה עבור קישורים חדשים. הסגנון שבו אתה בוחר מוחל על כל קישור שאתה מוסיף ל- Web Part של קישורי הסיכום.

  • שנה קישורים קיימים לשימוש בסגנון זה      בחר בתיבת הסימון ולאחר מכן בחר סגנון תצוגה כדי להחיל סגנון זה על כל הקישורים הקיימים ב- Web Part של קישורי הסיכום.

  • הגדר כותרות קבוצה לשימוש בסגנון זה      אם תפריד את הקישורים שלך לקבוצות, תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר את סגנון התצוגה עבור כותרות קבוצה.

  • מספר עמודות עבור קבוצות      אם תפריד את הקישורים שלך לקבוצות, תוכל להשתמש בהגדרה זו כדי לציין את מספר העמודות שיוצגו. Web Part או פקד שדה של קישורי סיכום יכולים להכיל חמש עמודות לכל היותר. אם תשתמש בחמש קבוצות או פחות מזה, תוכל לגרום לכל קבוצה להופיע בעמודה משלה על-ידי שימוש באפשרות מספר עמודות עבור קבוצות כדי לציין מספר המתאים למספר הקבוצות שיש לך. אם תציין מספר עמודות הקטן ממספר הקבוצות, הקבוצות יחולקו בצורה שווה לאורך העמודות הזמינות ושורה חדשה המכילה את הקבוצות הנוספות תתווסף לתחתית ה- Web Part.

לראש הדף

שימוש ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום

באפשרותך להשתמש ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום כדי ליצור קבוצות שבהן באפשרותך להשתמש כדי לארגן קישורים, להוסיף קישורים חדשים ולמיין את הקישורים ואת כותרות הקבוצה הנמצאים ב- Web Part.

אם בכוונתך לארגן את הקישורים באמצעות קבוצות, מומלץ ליצור את הקבוצות לפני הוספת קישורים חדשים. פעולה זאת מאפשרת לך למקם כל קישור חדש בקבוצה בעת הוספת הקישור. אם בהתחלה תבחר שלא ליצור קבוצות אך לאחר מכן תחליט שברצונך להשתמש בקבוצות, תוכל לערוך כל קישור כדי להוסיף אותו לקבוצה או לגרור כל קישור אל הקבוצה שאליה ברצונך שישתייך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת קבוצה ל- Web Part של קישור לתקציר או לפקד שדה

הוספת קישור ל- Web Part של קישור לתקציר או לפקד שדה

מיון קישורי סיכום וכותרות הקבוצה ב- Web Part של קישורי סיכום או בפקד שדה

עריכת קישור קיים או כותרת עליונה של קבוצה

הוספת קבוצה ל- Web Part או לפקד שדה של קישורי סיכום

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. ב- Web Part או בפקד השדה של קישורי סיכום, לחץ על קבוצה חדשה. מופיעה תיבת הדו-שיח קבוצה חדשה של דף האינטרנט.

 3. בתיבה שם כותרת קבוצה, הקלד שם עבור הקבוצה. שם זה יופיע בראש רשימת הקישורים שתוסיף לקבוצה.

  הערה: בעת יצירת הקבוצה הראשונה עבור Web Part או פקד שדה מסוימים של קישורי סיכום, כל הקישורים הקיימים ב- Web Part או בפקד השדה מתווספים לקבוצה זו. קבוצות נוספות שאתה יוצר הן ריקות בהתחלה.

הסרת קבוצה

באפשרותך גם להסיר קבוצה מ- Web Part או מפקד שדה של קישורי סיכום.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. ב- Web Part או בפקד השדה של קישורי סיכום, לחץ על התפריט לצד הקבוצה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

  הערה: בעת הסרת קבוצה המכילה קישורים, קישורים אלה עוברים לקבוצה הראשונה שנשארת. אם תסיר את הקבוצה היחידה, הקישורים יישארו וכבר לא יהיו בקבוצה.

הוספת קישור ל- Web Part או לפקד שדה של קישורי סיכום

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום, לחץ על קישור חדש. תיבת הדו-שיח קישור חדש של ה- Web Page מופיעה.

 3. בתיבת הדו-שיח קישור חדש, בחר אם הקישור מצביע על אדם או על פריט.

  הערה: קישור סיכום לאדם זמין רק עבור אתרים שתצורתם נקבעה כספק שירותים משותפים (SSP). אם SSP לא נקבע בתצורת האתר שלך, האפשרות אדם אינה זמינה.

  אם תבחר לקשר לאדם, מופיעה אפשרות חדשה, אדם, בתיבת הדו-שיח קישור חדש. באפשרותך לציין על מי מצביע הקישור על-ידי הקלדה בתיבה אדם או על-ידי לחיצה על עיון ולאחר מכן בחירה באדם מסוים מתוך תיבת הדו-שיח הוספת משתמש של ה- Web Page. האפשרות אדם אינה מופיעה אם אתה בוחר לקשר לפריט.

 4. הוסף כותרת ותיאור עבור הקישור על-ידי הקלדה בתיבות כותרת ותיאור. עליך לספק כותרת, אבל תיאור הוא אופציונלי. אם אתה מוסיף תיאור, באפשרותך לבדוק את האיות של טקסט התיאור על-ידי לחיצה על הלחצן בדוק איות לצד התיבה תיאור.

 5. באפשרותך לציין את הכתובת (URL) של הקישור על-ידי הקלדתה בתיבה כתובת URL של קישור. אם הקישור מצביע על אדם, הכתובת כבר תהיה רשומה. אם הקישור מצביע על פריט הנמצא באתר שלך, באפשרותך ללחוץ על לחצן עיון כדי למקם את הפריט ולמלא באופן אוטומטי את התיבה כתובת URL של קישור. כדי לבדוק את כתובת הקישור שלך, לחץ על בדוק קישור.

 6. בחר באפשרות פתח קישור בחלון חדש כדי לפתוח את הקישור בחלון דפדפן חדש.

 7. באפשרותך להוסיף תיאור כלי לקישור על-ידי הקלדה בתיבה תיאור כלי. תיאור הכלי מופיע מעל הקישור כאשר מי שמציג את הדף מניח את מצביע העכבר על הקישור.

 8. באפשרותך לשייך תמונה לקישור על-ידי הקלדת הכתובת עבור התמונה בתיבה כתובת URL של תמונה. אם התמונה נמצאת באתר שלך, באפשרותך ללחוץ על לחצן עיון כדי למקם את התמונה ולמלא באופן אוטומטי את התיבה כתובת URL של תמונה. אם אתה משייך תמונה לקישור, התמונה מופיעה לצד הקישור ומי שמציגים את הדף יכולים ללחוץ על התמונה או על הקישור כדי לנווט ליעד של הקישור. כדי לבדוק את כתובת התמונה שלך, לחץ על בדוק קישור.

 9. אם אתה מציין תמונה שיש לשייך אותה לקישור, באפשרותך גם לציין טקסט חלופי עבור התמונה על-ידי הקלדת הטקסט בתיבה תיאור תמונה. טקסט חלופי נקרא בקול רם על-ידי תוכנת קריאת דפים כאשר המציג את הדף, המשתמש בתוכנת קריאת דפים, מבקר בדף. טקסט זה גם מוצג במקום התמונה אם מסיבה כלשהי הדפדפן של המשתמש המציג את הדף אינו מציג את התמונה.

 10. אם כבר הוספת קבוצות ל- Web Part של קישור לתקציר או בפקד שדה, באפשרותך לציין באיזו קבוצה שייך הקישור באמצעות הרשימה הנפתחת קבוצה. בעת עריכת קישור, באפשרותך להשתמש הרשימה הנפתחת קבוצה כדי להוסיף את הקישור לקבוצה או כדי לציין קבוצה אחרת שהקישור שייך אליה.

 11. באפשרותך להגדיר את סגנון התצוגה עבור הקישור על-ידי בחירת אפשרות בתיבה סגנון. שים לב שסגנונות מסוימים אינם מציגים תמונות כך שאם שייכת תמונה לקישור, הקפד לבחור בסגנון המציג תמונות.

הסרת קישור

באפשרותך גם להסיר קישור מ- Web Part או מפקד שדה של קישורי סיכום.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום, לחץ על התפריט לצד הקישור שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

מיון קישורי הסיכום וכותרות הקבוצה ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום, גרור קישור או כותרת קבוצה כדי לשנות את מיקומם יחסית לקישורים ולכותרות הקבוצה האחרים. סרגל אופקי אדום מופיע במקום שאליו יועברו קישור או כותרת קבוצה.

  • השתמש בלחצנים הזז למעלה והזז למטה:

   1. ב- Web Part או בפקד שדה של קישורי סיכום, לחץ על סדר מחדש. תיבת הדו-שיח סידור מחדש של קישורים של ה- Web Page מופיעה.

   2. לחץ על כותרת קבוצה או על קישור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

    הערה: אם תזיז קישור למעלה או למטה, ייתכן שהקישור יזוז לקבוצה שונה. אם הקישור נמצא בראש קבוצה ויש קבוצה נוספת מעליה, בעת הלחיצה על הזז למעלה, הקישור יעבור לקבוצה שמעליו. אם הקישור נמצא בתחתית קבוצה ויש קבוצה נוספת מתחתיה, בעת הבחירה בקישור ולחיצה על הזז למטה, הקישור יעבור לקבוצה שמתחתיו.

עריכת קישור או כותרת קבוצה קיימים

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

  הערה: שלב זה אינו נחוץ אם אתה עורך כבר את הדף.

 2. במצב עריכה, לכל קישור סיכום וכותרת קבוצה יש תפריט הממוקם בצד ימין של הקישור או של הכותרת. לחץ על התפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך. בהתאם ללחיצה שלך בתפריט, בין אם על קישור ובין אם על כותרת קבוצה, תיבת הדו-שיח ערוך קישור של Web Page או ערוך קבוצה מופיעה.

 3. האפשרויות הזמינות בעת הוספת קישור או הוספת קבוצה זמינות גם בעת עריכת קבוצה או קישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×