שימוש ב- TalkBack כדי לנהל את לוח השנה והאירועים שלך ב- Outlook עבור Android

תזמן אירועי לוח שנה וקבל תזכורות במכשיר הנייד של Android באמצעות קורא המסך TalkBack ואפליקציית Outlook עבור Android.

הערות: 

 • אם עדיין לא השגת אותה, הורד והתקן את אפליקציית Outlook עבור Android מ- Google Play אפליקציית Outlook עבור Android מ- Google Play.

 • קיצורי המקשים ומקשי הניווט באפליקציית Outlook עשויים להיות שונים מאלה ב- Outlook באינטרנט, שבהם אתה משתמש בדפדפן האינטרנט של המכשיר.

 • כדי לנווט ולהזין מידע ופקודות, באפשרותך להשתמש במחוות, בלוח מקשים חיצוני או בהכתבה.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack.

בנושא זה

הפעלת האפליקציה Outlook עבור Android

 1. פתח את אפליקציית Outlook עבור Android.

 2. אם יש לך יותר מחשבון Outlook אחד, נפתח חשבון ברירת המחדל.

 3. כברירת מחדל, האפליקציה Outlook נפתחת בתיבת הדואר הנכנס. כדי לעבור אל לוח שנה, החלק מטה לתחתית המסך והעבר את המוקד שמאלה או ימינה עד שתשמע "Calendar tab" ולאחר מכן הקש פעמיים. תצוגת לוח התאריכים תיפתח.

שימוש בתצוגה 'לוח שנה'

בתצוגת לוח התאריכים של האפליקציה Outlook, הכותרת כוללת, משמאל לימין, את לחצן פתח מגירת ניווט, לחצן להרחבת בורר ימים של החודש הנוכחי, לחצן החלף מהתצוגה הנוכחית ולחצן הגדרות.

כדי לשנות את התצוגה בלוח השנה, העבר את המוקד אל לחצן החלף והקש פעמיים. נפתח תפריט. החלק כלפי מטה כדי לבחור מתוך שלוש אפשרויות:

 • סדר יום משנה את תצוגת לוח התאריכים לרשימה רציפה של יום ותאריך, יחד עם כל פריטי סדר היום עבור אותו יום.

 • האפשרות יום משנה את תצוגת לוח התאריכים ופותחת את הפעילויות של היום עם ציר זמן של שעות לאורך הקצה הימני ואירועים המוצגים לצד השעות המתוזמנות שלהם.

 • האפשרות 3 ימים או שבוע משנה את תצוגת לוח התאריכים כדי לפתוח טבלה של שלושה או שבעה ימים בעמודות עם ציר זמן של שעות כשורות לאורך הקצה השמאלי. תצוגה זו מציגה שלושה ימים בטלפון Android ושבעה ימים במחשב לוח. האירועים של כל יום מופיעים לצד השעה שתוזמנה להם.

התצוגה הנבחרת נפתחת מתחת לכותרת של תצוגת לוח התאריכים.

בחלק התחתון של המסך נמצאת שורת תפריטים עם ארבע הפקודות הבאות:

 • הפקודה דואר מעבירה אותך לתיבת הדואר הנכנס.

 • הפקודה לוח שנה מעבירה אותך לתצוגה לוח שנה.

 • הפקודה קבצים מעבירה אותך לתצוגה קבצים, שבה תוכל לעיין בקבצים מחשבונות הדואר האלקטרוני שלך, קבצים המאוחסנים ב- OneDrive ועוד.

 • הפקודה אנשים מעבירה אותך לתצוגה אנשים, שמציגה את אנשי הקשר שלך.

מעל לפקודה אנשים בתצוגת לוח התאריכים, מופיע לחצן הוסף אירוע חדש.

ניווט בלוח השנה

תאריך ברירת המחדל הוא התאריך של היום.

כדי לבחור יום או חודש אחרים שבהם ברצונך לעבוד בתצוגה, בכותרת תצוגת לוח התאריכים, העבר את המוקד אל לחצן ההרחבה של בורר הימים והקש פעמיים. לוח השנה הנפתח עבור החודש הנוכחי נפתח.

 • כדי לבחור יום אחר, החלק כלפי מטה או לאורך לוח השנה עד שתשמע את התאריך הרצוי. כדי להעביר את תצוגת לוח התאריכים לתאריך שנבחר, הקש פעמיים.

 • כדי לבחור חודש מוקדם יותר, השתמש בשתי אצבעות כדי להחליק במהירות שמאלה.

 • כדי לבחור חודש מאוחר יותר, השתמש בשתי אצבעות כדי להחליק במהירות ימינה.

 • כדי לסגור את לוח השנה, העבר את המוקד אל בורר הימים עד שתשמע משהו כמו "September 2016, Day Picker collapse button" והקש פעמיים. לוח השנה הנפתח נסגר, המוקד עובר לתצוגה הנוכחית (כגון סדר יום או יום) והתצוגה משקפת את התאריך שבחרת בלוח השנה נפתח.

אם אתה משתמש בלחצן החלף כדי לעבור לתצוגה אחרת, כגון תצוגת סדר יום או תצוגת יום, החודש והתאריך שבחרת נפתחים בתצוגה זו.

כדי לעבור לימים מוקדמים יותר או מאוחרים יותר בתצוגה כלשהי, השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול, באופן הבא:

 • כדי לעבור לימים מוקדמים יותר בתצוגה סדר יום, השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול למטה. כדי לעבור לימים מאוחרים יותר, השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול כלפי מעלה. החלק כלפי מטה לאורך המסך עד שתשמע כותרות, תאריכים ושעות של אירועים.

 • כדי לעבור לימים קודמים בתצוגת יום, בתצוגת 3 ימים, או בתצוגת שבוע, השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול שמאלה. כדי לעבור לימים מאוחרים יותר, השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול ימינה. החלק לרוחב המסך עד שתשמע כותרות, תאריכים ושעות של אירועים.

תזמון אירוע

 1. ליד הפינה השמאלית התחתונה של המסך, העבר את המוקד ללחצן הוסף אירוע חדש והקש פעמיים. המוקד נמצא בתיבת הטקסט כותרת.

 2. הקלד או הכתב שם עבור האירוע.

 3. קבע את התאריך והשעות עבור האירוע.

  1. כדי ליצור אירוע ליום ולפרק זמן ספציפיים, החלק למטה עד לשמיעת "Starts on" והקש פעמיים. החלון המוקפץ של לוח השנה נפתח.

  2. החלק לאורך לוח השנה עד שתשמע את התאריך הרצוי, והקש פעמיים.

  3. ליד הפינה השמאלית התחתונה של החלון המוקפץ, העבר את המוקד ללחצן אישור והקש פעמיים.

  4. העבר את המוקד לשעת ההתחלה והקש פעמיים. החלון המוקפץ של השעון נפתח כשהמוקד על השעה.

  5. החלק סביב חזית השעון כדי לבחור את השעה והקש פעמיים.

  6. החלק סביב חזית השעון כדי לכוון את הדקות והקש פעמיים.

  7. החלק משמאל לשעה שנבחרה עד שתשמע "AM" או "PM". כדי לעבור בין AM ל- PM, הקש פעמיים.

  8. העבר את המוקד אל לחצן אישור והקש פעמיים.

  9. החלק למטה עד לשמיעת "Ends on" והקש פעמיים. כדי להגדיר את שעת הסיום של האירוע, השתמש באותן שיטות שבהן השתמשת בתיבה מתחיל ב.

  עצה: כדי ליצור אירוע של יום שלם, החלק כלפי מטה בחלון המוקפץ אירוע חדש עד שתשמע "אירוע של יום שלם". כדי להעביר את המתג למצב מופעל, הקש פעמיים.

 4. כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, לדוגמה, חדר ישיבות או מרכז הכנסים Northwind, העבר את המוקד אל תיבת הטקסט מיקום והקש פעמיים. הקלד או הכתב את השם של המיקום שבו ברצונך להשתמש.

 5. אם אתה משתמש בלוחות שנה מרובים, באפשרותך לציין איזה לוח שנה צריך להכיל את האירוע החדש. העבר את המוקד אל התיבה לוח שנה והקש פעמיים. כדי לשמוע את השמות של לוחות שנה שונים, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן, כדי לבחור את לוח השנה שבו ברצונך להשתמש עבור אירוע זה, הקש פעמיים.

 6. הגדרת ברירת המחדל עבור התראות היא 15 דקות לפני האירוע. כדי לשנות את זמן ההתראה המוגדר כברירת מחדל, העבר את המוקד אל התיבה התראה והקש פעמיים. כדי לשמוע את אפשרויות ההודעה השונות, לדוגמה, ללא או שעה לפני, החלק כלפי מטה. כדי לבחור באפשרות הרצויה, הקש פעמיים.

 7. כדי להזמין אנשים לאירוע, העבר את המוקד אל תיבת הטקסט אנשים והקש פעמיים. הקלד את השמות של האנשים שברצונך להזמין. במהלך ההקלדה, Outlook מחפש ומציג את השמות התואמים ברשימת אנשי הקשר שלך. כדי לשמוע את שמותיהם, החלק כלפי מטה. כדי לבחור איש קשר, הקש פעמיים.

  כשתסיים להוסיף אנשים לאירוע, בפינה השמאלית העליונה, העבר את המוקד ללחצן בוצע והקש פעמיים.

 8. כדי להוסיף מידע נוסף על האירוע, העבר את המוקד אל התיבה תיאור והקש פעמיים. הקלד פרטים על האירוע. בסיום, בפינה השמאלית העליונה של החלון המוקפץ תיאור, העבר את המוקד ללחצן בוצע והקש פעמיים.

 9. ציין אם ברצונך לשמור או לבטל את האירוע.

  • כדי לבטל את האירוע, בפינה הימנית העליונה, החלק אל לחצן סגור והקש פעמיים. תשמע "Discard event, Cancel, Discard." העבר את המוקד אל לחצן 'בטל' והקש פעמיים.

  • כדי לשמור את האירוע, בפינה השמאלית העליונה, העבר את המוקד ללחצן שמור והקש פעמיים. כאשר תשמור את האירוע, הודעות הזמנה בדוא"ל יישלחו באופן אוטומטי לכל המוזמנים.

פתיחה ועריכה של אירוע

 1. בתצוגה כלשהי של לוח השנה (סדר יום, יום, 3 ימים או שבוע), החלק לרוחב האירועים. כאשר תשמע את כותרת האירוע שברצונך לפתוח, הקש פעמיים. האירוע נפתח בחלון מוקפץ.

 2. כדי לשמוע את הכותרת, היום, התאריך, השעה, המיקום ומידע אחר, החלק כלפי מטה על החלון המוקפץ של האירוע.

 3. כדי לערוך את האירוע, בפינה השמאלית העליונה של החלון המוקפץ, העבר את המוקד ללחצן ערוך והקש פעמיים. החלון המוקפץ ערוך אירוע נפתח. החלק כלפי מטה על החלון עד שתשמע את שם התיבה שברצונך לערוך והקש פעמיים. בצע את השינויים הרצויים. בסיום, בפינה השמאלית העליונה של החלון המוקפץ, העבר את המוקד ללחצן שמור והקש פעמיים.

 4. כדי לסגור את חלון האירוע, בפינה השמאלית העליונה של החלון המוקפץ, העבר את המוקד ללחצן סגור והקש פעמיים.

תגובה לתזכורות לאירועים

אם מופעלות הודעות עבור אירועי Outlook שלך, ואם TalkBack מופעל, תשמע תזכורות של אירועים בזמן מוגדר מראש לפני האירוע. התזכורת על האירוע קופצת על-גבי המסך. החלק כלפי מטה בתזכורת המוקפצת כדי לשמוע עוד על האירוע.

אם אתה משתמש בטלפון Android, התזכורת המוקפצת כוללת לחצנים עם אפשרויות למענה לתזכורת. על אף שהלחצנים עשויים להיות שונים, בהתאם לסוג חשבון הדואר האלקטרוני שבו אתה משתמש, יש לך את הלחצנים הבאים לפחות:

 • פרטים - פותח את האירוע.

 • נודניק - סוגר את התזכורת עד למועד האירוע.

 • סגור - סוגר את התזכורת מבלי לבצע אף פעולה.

אם אתה משתמש במחשב לוח של Android, התזכורת לא כוללת לחצנים, אך תשמע את הכותרת והשעה של האירוע.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×