שימוש ב- TalkBack כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel עבור Android

שימוש ב- TalkBack כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel עבור Android

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Excel עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי למיין ולסנן טבלאות. מיון עוזר לך לארגן ולנתח נתונים. סינון נתונים שימושי במיוחד כאשר גליונות העבודה שלך מכילים כמויות גדולות של נתונים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

מיון נתונים ב- Excel

באפשרותך למיין נתונים טקסטואליים ומספריים בגליון עבודה של Excel כדי לסדר אותם בסדר מסוים, כגון טקסטים מ- א' עד ת' או מ- ת' עד א', מספרים מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר וכן תאריכים ושעות מהמוקדמים ביותר למאוחרים ביותר או מהמאוחרים ביותר למוקדמים ביותר.

 1. הקש במקום כלשהו בגליון Excel. TalkBack מקריא את התא שנבחר.

 2. החלק ימינה או שמאלה עד שתגיע לעמודה שברצונך למיין. הקש פעמיים כדי להפעיל את הבחירה.

 3. כדי לנווט באמצעות מגע, גרור באיטיות אצבע אחת סביב החלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא: "More options button". המוקד נמצא כעת בלחצן, ותוכל להרים את האצבע שלך.

 4. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי להפעיל את הלחצן. TalkBack מקריא: "Tab menu, Home selected". בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 5. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

 6. כאשר TalkBack מקריא "Sort and Filter menu", הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 7. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

  • בחר מיין בסדר עולה כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- א' עד ת' (כלומר, מהקטן ביותר לגדול ביותר) או כדי למיין תאריכים ושעות מהמוקדמים ביותר למאוחרים ביותר. TalkBack מקריא: "Sort Ascending, switch not checked".

  • בחר מיין בסדר יורד כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- ת' עד א' (כלומר, מהגדול ביותר לקטן ביותר) או כדי למיין תאריכים ושעות מהמאוחרים ביותר למוקדמים ביותר. TalkBack מקריא: "Sort Descending, switch not checked".

  כשתמצא את האפשרות הרצויה, הרם את האצבע ולאחר מכן הקש פעמיים. הפריטים ימוינו בהתאם.

 8. כדי לחזור לגליון העבודה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת: "Expand switch checked". לחצן הרחב נבחר כעת. הקש פעמיים כדי להפעיל אותו.

מיון טווח תאים

אם קיימים תאים ריקים בחוברת העבודה, באפשרותך לבחור טווח תחילה ולאחר מכן למיין את הטווח.

 1. בחוברת העבודה, גרור באיטיות אצבע אחת סביב החלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא: "More options button". המוקד נמצא כעת בלחצן, ותוכל להרים את האצבע שלך.

 2. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי להפעיל את הלחצן. TalkBack מקריא: "Tab menu, Home selected".

 3. בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 4. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

 5. כאשר TalkBack מקריא "Select Range", הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 6. תיבת הדו-שיח בחר תא או טווח נפתחת, והמוקד נמצא בשדה הטווח. הקלד את הטווח שברצונך לבחור, כגון A1:C15. גרור את האצבע על-גבי המסך עד ש- TalkBack יקריא "OK button". הרם את האצבע והקש פעמיים. הטווח נבחר כעת.

 7. גרור אצבע אחת סביב החלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא: "More options button". הרם את האצבע והקש פעמיים כדי להפעיל את הלחצן.

 8. עיין ברשימה בחלק התחתון של המסך על-ידי גרירת אצבע אחת על-גבי הפריטים. כאשר TalkBack מקריא "Sort and Filter menu", הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 9. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

  • בחר מיין בסדר עולה כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- א' עד ת' (כלומר, מהקטן ביותר לגדול ביותר) או כדי למיין תאריכים ושעות מהמוקדמים ביותר למאוחרים ביותר. TalkBack מקריא: "Sort Ascending, switch not checked".

  • בחר מיין בסדר יורד כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- ת' עד א' (כלומר, מהגדול ביותר לקטן ביותר) או כדי למיין תאריכים ושעות מהמאוחרים ביותר למוקדמים ביותר. TalkBack מקריא: "Sort Descending, switch not checked".

  כשתמצא את האפשרות הרצויה, הרם את האצבע ולאחר מכן הקש פעמיים. הפריטים ימוינו בהתאם.

עיצוב נתונים

לעתים, ייתכן שתצטרך לעצב מחדש את הנתונים כדי לקבל את התוצאות הנכונות בעת מיון.

 1. נווט אל התא או העמודה שברצונך לעצב. הקש פעמיים כדי להפעיל את הבחירה.

 2. כדי לנווט באמצעות מגע, גרור באיטיות אצבע אחת סביב החלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא: "More options button". המוקד נמצא כעת בלחצן, ותוכל להרים את האצבע שלך.

 3. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי להפעיל את הלחצן. TalkBack מקריא: "Tab menu, Home selected". בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כדי לגלול ברשימה.

 4. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

 5. כאשר TalkBack מקריא: "Number Format menu", הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 6. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

  באפשרותך לבחור מבין התבניות הבאות: כללי, מספר, מטבע, חשבונאות, תאריך, שעה, אחוזים, שבר, מדעי, טקסט ומיוחד. כשתמצא את התבנית שבה ברצונך להשתמש, הרם את האצבע והקש פעמיים כדי להחיל אותה.

עצות לפתרון בעיות במיון

אם קיבלת תוצאות בלתי צפויות בעת מיון נתונים, בדוק את המצבים הבאים:

 • אם הנתונים שמיינת מכילים נוסחה אחת או יותר, ערכי ההחזרה של נוסחאות אלה עשויים להשתנות כאשר גליון העבודה מחושב מחדש. במקרה כזה, הקפד לבצע שוב את המיון כדי לקבל תוצאות מעודכנות.

 • עמודות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון עמודות, ושורות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון שורות. לפני מיון נתונים, מומלץ לבטל את ההסתרה של עמודות ושורות מוסתרות. כדי לבטל את ההסתרה, בחוברת העבודה של Excel:

  1. נווט אל שורה או עמודה שנמצאת לצד עמודה או שורה מוסתרת. TalkBack מקריא: "Adjacent to hidden cell".

  2. גורר את האצבע למעלה כדי לעבור אל כותרת העמודה או ימינה כדי לעבור אל מספר השורה ולאחר מכן הרם את האצבע. הקש פעמיים כדי לבחור את העמודה או השורה כולה.

  3. הקש פעמיים שוב כדי לפתוח את התפריט.

  4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Unhide button". הקש פעמיים כדי לבטל את ההסתרה. TalkBack מקריא את המיקום הנוכחי שלך בחוברת העבודה, ומתבצע ביטול של הסתרת העמודה או השורה.

 • בדוק את הגדרות האזור בטלפון שלך. תוצאות המיון עשויות להשתנות בהתאם להגדרת האזור.

סינון נתונים בטבלה

על-ידי הוספת נתונים לטבלה ב- Excel, תוכל להשתמש במסננים כדי לאתר במהירות ערכים שעומדים בקריטריונים מסוימים.

 1. ב- Excel, גרור את האצבע על-גבי המסך עד שתגיע לטבלה. TalkBack מקריא את התא שנבחר.

 2. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתגיע לכותרת העמודה שברצונך לסנן. תוכל גם לגרור את האצבע ברחבי המסך כדי למצוא את הכותרת.

 3. גרור באיטיות אצבע אחת סביב החלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא: "More options button". המוקד נמצא כעת בלחצן, ותוכל להרים את האצבע שלך.

 4. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי להפעיל את הלחצן. TalkBack מקריא: "Tab menu, Home selected". בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 5. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע.

 6. כאשר TalkBack מקריא "Sort and Filter menu", הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 7. עיין ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך. TalkBack מקריא את פריטי הרשימה בזמן שאתה גורר את האצבע. כשתגיע לאפשרות הצג לחצני מסנן, הרם את האצבע והקש פעמיים.

 8. כדי לחזור אל גליון העבודה, גרור את האצבע בחלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא את כותרת הטבלה.

 9. החלק במהירות שמאלה פעם אחת כדי להגיע ללחצן המסנן. TalkBack יקריא את המיקום, כגון: "Column zero, row zero header, no filter applied". החלק במהירות ימינה כדי לעבור לפריט הבא. TalkBack מקריא: "Filter Items button". הרם את האצבע והקש פעמיים.

 10. תפריט סנן פריטים נפתח. המוקד עובר לשדה החיפוש. הקש פעמיים כדי להפעיל את שדה החיפוש ולהציג את לוח המקשים בחלק התחתון של המסך.

 11. גרור את האצבע על-גבי לוח המקשים שעל המסך כדי להקליד את הקריטריונים שבאמצעותם ברצונך לסנן.

 12. כשתסיים, גרור את האצבע בחלק העליון של המסך עד ש- TalkBack יקריא את הקריטריונים הנכונים. הרם את האצבע והקש פעמיים כדי לבחור.

 13. גרור את האצבע על-גבי המסך עד ש- TalkBack יקריא את לחצן בוצע (בפינה השמאלית העליונה). הרם את האצבע והקש פעמיים.

 14. תפריט סנן פריטים נסגר, ואתה מוחזר לטבלה שבה הוחלו קריטריוני הסינון שנבחרו.

למידע נוסף

שימוש ב- TalkBack כדי להוסיף ולערוך טבלה ב- Excel עבור Android

שימוש בלוח מקשים חיצוני עם Excel עבור Android

השימוש ב- TalkBack לביצוע משימות בסיסיות ב- Excel עבור Android

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×