שימוש ב- TalkBack כדי להוסיף ולערוך טבלה ב- Excel עבור Android

שימוש ב- TalkBack כדי להוסיף ולערוך טבלה ב- Excel עבור Android

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Excel עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להוסיף ולשנות טבלה. תוכל להפוך את הטבלה שלך לנגישה יותר על-ידי הוספת כותרת או סימון חלקים מהטבלה בצבעים שונים. תוכל להרחיב את הטבלה עם שורות ועמודות חדשות, או להציג את הנתונים שלך כתרשים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

ניווט לתפריט הכרטיסיות

כדי לגשת לאפשרויות העריכה של גליון העבודה, עליך לנווט לתפריט הכרטיסיות.

 1. כדי להתרחק מבחירה בגליון עבודה ולהתקרב לפריט הראשון על המסך, תחילה החלק במהירות למעלה ולאחר מכן החלק במהירות למטה. אתה שומע את הכותרת של חוברת העבודה.

  עצה: אם תפריט הקיצור פתוח בחלק העליון של גליון העבודה, כדי להתרחק מהתפריט, הקש במקום כלשהו על המסך באמצעות שתי אצבעות.

 2. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "More options button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך באצבע אחת. אתה שומע: "Tab menu, Home selected". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Home tab selected".

 3. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את השם של הכרטיסיה שברצונך לבחור, לדוגמה: "Insert tab". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. רצועת הכלים של הוספה נפתחת.

  הערה: הכרטיסיות טבלה, תמונה, צורה ותרשים הופכות לזמינות רק כאשר האובייקט נבחר בגליון העבודה.

 4. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

ניווט אל טבלה בגליון העבודה

 1. החלק במהירות שמאלה או ימינה באצבע אחת עד לשמיעת: "Entering table <פרטי הטבלה ומיקום המוקד>".

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה באצבע אחת, עד לשמיעת המיקום הרצוי בטבלה. לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הכרטיסיה 'טבלה' נפתחת.

  עצה: באפשרותך גם לנווט אל הכרטיסיה 'טבלה' לפי ההוראות תחת ניווט לתפריט הכרטיסיות.

הוספת טבלה ב- Excel

הוסף טבלה כדי להציג את הנתונים שלך באופן יעיל ושיטתי. באפשרותך להוסיף טבלה בגליון עבודה ריק ולמלא בה את הנתונים. לחלופין, באפשרותך ליצור טבלה במהירות באמצעות נתונים באשכול התאים הקיים.

 1. בגליון העבודה של Excel, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Sheet <שם גיליון>". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע את המוקד הנוכחי בגיליון, שמתואר באמצעות שורות ועמודות.

 2. כדי לעבור אל התא שבו ברצונך להוסיף טבלה, גרור אצבע אחת לאורך המסך. אתה שומע את המיקום הנוכחי. לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי להרחיב את הבחירה מתא אחד לתאים מרובים ולהוסיף טבלה גדולה יותר, מקם שתי אצבעות על המסך והרחק אותן זו מזו בתנועת החלקה, בכיוון שבו ברצונך להרחיב את הבחירה. אתה שומע את האזור שנבחר מהתא הראשון בקצה הימני העליון ועד לתא האחרון בקצה השמאלי התחתון.

 3. נווט אל הכרטיסיה 'הוספה' לפי ההוראות תחת ניווט לתפריט הכרטיסיות.

 4. בכרטיסיה 'הוספה', החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת: "Table button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Not checked, Table has headers, checkbox". אם בטבלה יש כותרות, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת: "Not checked, Table has headers, checkbox". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Checked".

 5. כדי להתרחק מתיבת הסימון, הקש על מקום כלשהו במסך עם שתי אצבעות.

הוספת כותרת של טקסט חלופי לטבלה

כדי להפוך את הטבלאות ב- Excel לנגישות לכל הקוראים, באפשרותך להוסיף כותרת קצרה ותיאורית לטבלה ואפילו לכתוב טקסט מקיף יותר כדי לתאר את הטבלה בפירוט.

 1. נווט אל הטבלה בגליון העבודה לפי ההוראות תחת ניווט אל טבלה בגליון העבודה. המוקד יכול להימצא בכל מקום בטבלה.

 2. בכרטיסיה טבלה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Alt text menu". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Alt text".

 3. בתפריט טקסט חלופי, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Edit-box for title". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Showing <שפת לוח מקשים> keyboard". הקלד כותרת קצרה עבור הטבלה.

 4. כדי לכתוב תיאור של הטבלה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Edit-box for description". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Showing <שפת לוח מקשים> keyboard".

 5. כדי לחזור אל הגיליון הפעיל, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Sheet <מספר גיליון, פרטי גיליון>, selected". כדי להפעיל את הגיליון, הקש פעמיים על המסך.

הוספת שורה או עמודה לטבלה

באפשרותך להרחיב את הטבלה בקלות על-ידי הוספת שורות מעל או מתחת לבחירה הנוכחית בטבלה, או עמודות משמאלה או מימינה.

 1. נווט אל הטבלה בגליון העבודה לפי ההוראות תחת ניווט אל טבלה בגליון העבודה.

 2. בכרטיסיה טבלה, הוסף שורות או עמודות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לבחירה הנוכחית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Insert above button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לבחירה הנוכחית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Insert below button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לבחירה הנוכחית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Insert left button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף עמודה מימין לבחירה הנוכחית, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Insert right button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת שורה או עמודה מטבלה

באפשרותך למחוק במהירות שורות או עמודות מיותרות שלמות מהטבלה שלך.

 1. נווט אל הטבלה בגליון העבודה לפי ההוראות תחת ניווט אל טבלה בגליון העבודה.

 2. בכרטיסיה טבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק שורות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Delete rows". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי למחוק עמודות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Delete columns". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

סימון הנתונים בטבלה

כדי לסמן את הנתונים בטבלה, באפשרותך להוסיף צבע בשורות או בעמודות לסירוגין, או לסמן רק את העמודה הראשונה או האחרונה. באפשרותך גם להפוך את הטבלאות למעניינות יותר במהירות על-ידי הוספת סגנונות מוגדרים מראש.

 1. נווט אל הטבלה בגליון העבודה לפי ההוראות תחת ניווט אל טבלה בגליון העבודה.

 2. בכרטיסיה טבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות עבור שורות או עמודות לסירוגין:

  • כדי להוסיף צבע בשורות לסירוגין, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Banded rows switch, unchecked". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף צבע בעמודות לסירוגין, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Banded columns switch, unchecked". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף או לשנות סגנון מוגדר מראש בשורות או עמודות בדוגמה מפוספסת, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Table styles menu". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Table styles". ברשימה, החלק במהירות שמאלה או ימינה. אתה שומע תיאור של הסגנון. כדי לבחור סגנון, הקש פעמיים על המסך.

 3. בכרטיסיה טבלה, בצע אחת מהפעולות הבאות עבור השורה הראשונה או האחרונה:

  • כדי להוסיף צבע בעמודה הראשונה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "First column, unchecked". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף צבע בעמודה האחרונה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Last column, unchecked". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף או לשנות סגנון מוגדר מראש בעמודה הראשונה או האחרונה בטבלה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Table styles menu". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Table styles". ברשימה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Medium" או "Dark". ברשימה 'סגנון ביניים', החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Light gray, table style medium, eight list item". ניתן להחיל סגנון זה ואת 13 הסגנונות שמופיעים אחריו על השורה הראשונה / העמודות האחרונות. ברשימה 'סגנון כהה', החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Dark gray, table style dark, one list item". ניתן להחיל סגנון זה ואת ששת הסגנונות שמופיעים אחריו על העמודה הראשונה או האחרונה. כדי לבחור סגנון ישים, הקש פעמיים על המסך.

הצגת הנתונים שלך בתרשים

באפשרותך להציג את הנתונים בטבלה שלך בתבנית תרשים.

 1. נווט אל הטבלה בגליון העבודה לפי ההוראות תחת ניווט אל טבלה בגליון העבודה.

 2. כדי לבחור את תאי הטבלה שבהם ברצונך להשתמש עבור התרשים, מקם שתי אצבעות על המסך והרחק אותן זו מזו בתנועת החלקה עד לשמיעת הבחירה הרצויה.

 3. נווט אל הכרטיסיה הוספה לפי ההוראות תחת ניווט לתפריט הכרטיסיות.

 4. ברצועת הכלים של הוספה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Chart menu". הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Chart".

 5. בתפריט תרשים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את סוג התרשים שברצונך לבחור, לדוגמה: "Pie menu". הקש פעמיים על המסך. אתה שומע את השם של סוג התרשים שנבחר, לדוגמה: "Pie". רשימת סוגי התרשימים נפתחת.

 6. ברשימת סוגי התרשימים, החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעיין ברשימה. אתה שומע את שמות פריטי הרשימה, לדוגמה: "3D pie, list item". כדי לבחור סוג תרשים, הקש פעמיים על המסך. התרשים נוצר בגליון העבודה.

למידע נוסף

שימוש ב- TalkBack כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel עבור Android

שימוש בלוח מקשים חיצוני עם Excel עבור Android

השימוש ב- TalkBack לביצוע משימות בסיסיות ב- Excel עבור Android

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×