שימוש ב- OneNote ב- Windows Phone

החלק הטוב ביותר באחסון מחברות OneNote בענן הוא שתוכל להגיע להערות שלך מכל המכשירים שלך – כולל Windows Phone.

קובץ OneNote פתוח

סינכרון מחברת קיימת

 1. אם המחברת שלך אינה נמצאת כבר בענן, מהמחשב שלך, העבר את המחברת ל- OneDrive.

 2. בטלפון, היכנס באמצעות אותו חשבון Microsoft שבו השתמשת כדי להגדיר את OneDrive.

 3. עבור אל רשימת האפליקציות בטלפון שלך והקש על OneNote (אם אתה משתמש ב- Windows Phone 7, הקש על Office כדי לראות את ההערות של OneNote).

תוכל לראות את המחברות ששמרת ב- OneDrive באפליקציית OneNote בטלפון. ההערות שלך יסונכרנו באופן אוטומטי, וגם תוכל לבחור לסנכרן מהטלפון באופן ידני בכל עת. מכל מחברת, מקטע או עמוד בטלפון שלך, הקש על לחצן 'עוד' () בתחתית המסך ולאחר מכן הקש על סנכרן.

יצירת הערה חדשה

 1. פתח את אפליקציית OneNote‏ סמל OneNote בטלפון שלך.

 2. הקש על חדש סמל 'מסמך חדש' .

 3. אם ברצונך להוסיף כותרת, הקש על אזור הכותרת ולאחר מכן הקלד כותרת.

 4. הקש מתחת לכותרת ולאחר מכן הקלד את ההערות.

  אם בטלפון שלך מוגדר חשבון Microsoft, השינויים יישמרו במחברת ברירת המחדל שלך ב- OneDrive. אם אין מחברת ברירת מחדל ב- OneDrive, תיווצר מחברת חדשה בשם המחברת שלי, וההערות שלך יישמרו בה. כדי ללמוד עוד, ראה סינכרון מסמכים עם OneDrive.

  אם לא מוגדר בטלפון שלך חשבון Microsoft, השינויים יישמרו בטלפון שלך במקטע 'הערות מהירות'.

  הערות: 

  • OneNote שומר את השינויים שלך באופן אוטומטי, כך שאין חשש לאובדן עבודה בעת ניווט אל מחוץ לעמוד ב- OneNote, או בעת לחיצה על הלחצנים 'הקודם' סמל לחצן 'אחורה' או 'התחל' לחצן החומרה 'התחל' בטלפון שלך.

  • אם לא תקליד כותרת, שורת הטקסט הראשונה בהערה שלך תשמש בתור הכותרת.

פתיחת הערה

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על OneNoteסמל OneNote .

 2. הקש על ההערה כדי לפתוח אותה. אם אינך רואה את ההערה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הקש על לחצן החיפוש סמל חיפוש , הקלד מילה או שתיים שעשויות להיכלל בהערה ולאחר מכן הקש על לחצן Enter‏ סמל Enter . הקש על עמוד כדי לפתוח אותו.

  • אם אתה רואה רשימה של מחברות במסך OneNote, הקש על המחברת המכילה את ההערה, נווט אל העמוד ולאחר מכן הקש כדי לפתוח אותו. המחברות שמופיעות עשויות להיות בטלפון שלך, ב- OneDrive, באתר של Microsoft SharePoint 2010 ואילך או באתר של SharePoint Online, הזמין עם Microsoft Office 365.

  • הקש על אחרונים סמל 'הערות אחרונות' כדי להציג רשימה של הערות שפתחת לאחרונה ולאחר מכן הקש על עמוד כדי לפתוח אותו.

 3. כדי להציג חלקים שונים של ההערה, גלול למעלה או למטה באמצעות האצבע, או הגדל והקטן את התצוגה על-ידי כיווץ ומתיחה של האצבעות.

  עצות: 

  • אפליקציית OneNote ב- Windows Phone אינה כוללת את כל התכונות שב- OneNote Online או ביישום שולחן העבודה של OneNote‏ (OneNote 2016). אם הערה מכילה תוכן שאינו נתמך באפליקציית OneNote לטלפון, עדיין תוכל לפתוח את ההערה ולהציג אותה בטלפון שלך, אך התוכן שאינו נתמך לא יוצג.

  • אם תפתח קובץ OneNote שהיה מצורף לדואר אלקטרוני, לא תוכל לשמור או לערוך קובץ זה בטלפון.

  • אם ההערה שברצונך לפתוח היא במחברת סגורה, הקש על המחברת תחת מחברות סגורות כדי לפתוח אותה ולאחר מכן נווט אל ההערה או חפש אותה.

הצמדת הערה למסך התחל

יש לך הערה שאתה משתמש בה לעתים תכופות, כגון הערה שמכילה את רשימת המשימות לביצוע? הצמד אותה למסך התחל כך שתוכל לפתוח אותה במהירות.

 • ב- OneNote, לחץ והחזק את ההערה ולאחר מכן הקש על הצמד למסך התחל.

יצירת רשימת משימות לביצוע

 1. הקש בגוף של הערה כלשהי, הקש על משימה לביצוע סמל 'משימה לביצוע' ולאחר מכן הקלד את הפריט הראשון.

 2. הקש על לחצן Enter ‏ סמל Enter ולאחר מכן הקלד את הפריט השני.

 3. כדי לסיים את רשימת המשימות לביצוע, הקש על לחצן Enter ‏ סמל Enter פעמיים.

יצירת רשימות מסוגים אחרים

 1. כדי ליצור רשימה עם תבליטים, בהערה כלשהי, הקש על רשימה סמל 'רשימה עם תבליטים' ולאחר מכן הקלד את הפריט הראשון.

 2. הקש על לחצן Enter ‏ סמל Enter ולאחר מכן הקלד את הפריט השני.

 3. כדי לסיים את הרשימה עם התבליטים, הקש על לחצן Enter ‏ סמל Enter פעמיים.

 4. כדי ליצור רשימה ממוספרת חדשה, הקש על עוד סמל 'עוד ‏> רשימה ממוספרת‏ ולאחר מכן הקלד את הפריט הראשון.

הוספת תמונה

 1. בהערה כלשהי, הקש על תמונה סמל 'הוספת תמונה' .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לצלם תמונה חדשה ולהוסיף אותה, הקש על מצלמה סמל המצלמה , הקש על לחצן המצלמה או הקש על המסך כדי לצלם תמונה ולאחר מכן הקש על קבל.

   עצה: אם אתה מצלם תמונות של לוחות ציור, תפריטים, שלטים או כל פריט אחר שמכיל הרבה טקסט, נסה את Office Lens.‏ Office Lens מיישר תמונות, מסיר צללים ושולח תמונות ישירות אל OneNote. הוא מוצע בחינם וניתן להשיג אותו בחנות Windows Phone.

  • כדי להוסיף תמונה קיימת, הקש על האלבום המכיל את התמונה שברצונך להוסיף, הקש על התמונה (או התמונות) ולאחר מכן הקש על בוצע סמל 'בוצע' .

עצה: רוצה ליצור הערה חדשה המכילה תמונות שצילמת בטלפון שלך? מרשימת האפליקציות, הקש על תמונות סמל 'תמונות' > סרט צילום > בחר סמל 'בחר' > הקש על התמונות שברצונך לכלול בהערה > שתף סמל 'שתף' > OneNote.

רישום הערות שמע

 1. בהערה כלשהי, הקש על שמע סמל 'הקלט שמע' .

 2. דבר והקלט את מה שברצונך לומר.

 3. כשתסיים, הקש על עצור.

 4. כדי להפעיל את השמע, הקש על לחצן הערת השמע סמל 'הערת שמע' .

עיצוב טקסט

 1. בהערה כלשהי, הקש על מילה ולאחר מכן גרור את המעגלים בכל אחד מהקצוות של הטקסט שנבחר כדי לכלול את המילה הראשונה ואת המילה האחרונה שברצונך לעצב.

 2. הקש על עוד סמל 'עוד > עיצוב.

 3. תחת עיצוב, הקש על עיצוב הטקסט שבו ברצונך להשתמש: מודגש סמל 'מודגש' , נטוי סמל 'נטוי' , קו תחתון סמל 'קו תחתון' או קו חוצה סמל 'קו חוצה' .

 4. כדי להפסיק לעצב את הטקסט, הקש אחרי הטקסט שנבחר, הקש על עוד סמל 'עוד ‏> עיצוב ולאחר מכן הקש על הסמל של העיצוב הנוכחי הנמצא בשימוש כדי לבטל אותו.

עצה: באפשרותך להחיל יותר מאפשרות עיצוב אחת. בחר את הטקסט שברצונך לעצב, הקש על עוד סמל 'עוד > עיצוב ולאחר מכן בחר את אפשרות העיצוב הראשונה. לאחר מכן, הקש שוב על עוד סמל 'עוד > עיצוב ובחר אפשרות עיצוב אחרת.

יצירת עמוד חדש

 • במסך OneNote, הקש על מחברת (זו יכולה להיות מחברת פתוחה או סגורה), הקש על מקטע ולאחר מכן הקש על חדש סמל 'מסמך חדש' .

מחיקת עמוד

 1. הקש והחזק את העמוד ולאחר מכן הקש על מחק.

 2. הקש על כן בתיבת ההודעה למחוק את העמוד?

  אם המחברת היא ב- OneDrive או ב- SharePoint, העמוד יימחק הן בטלפון שלך והן בשרת.

  עצות: 

  • כדי למחוק עמוד פתוח, הקש על עוד סמל 'עוד ‏> מחק‏ > כן כדי לאשר.

  • כמו כן, באפשרותך למחוק יותר מעמוד אחד בו-זמנית. במקטע המכיל את העמודים שברצונך למחוק, הקש על עוד סמל 'עוד > בחר עמודים. הקש על העמודים שברצונך למחוק והקש על מחק סמל 'מחק' > מחק כדי לאשר.

שליחת הערה בדואר אלקטרוני

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שברצונך לשלוח כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.

 2. הקש על עוד סמל 'עוד ‏> שתף ולאחר מכן הקש על חשבון הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את ההערה.

 3. הוסף נמען וכל מידע אחר לדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן הקש על שלח סמל 'שלח דואר אלקטרוני' .

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×