שימוש ב- Excel Mobile עבור Windows Phone

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רוצה לעבור על גיליון אלקטרוני שמישהו שלח לך בדואר אלקטרוני ולבצע בו שינויים? ואפילו ליצור חוברת עבודה חדשה של Microsoft Excel כאשר אינך נמצא ליד המחשב שלך? Microsoft Excel Mobile מאפשר לך לבצע פעולות אלה ופעולות נוספות ישירות מהטלפון. כדי להתחיל, עבור אל מרכז Office.

חוברת עבודה שנפתחה ב- Excel Mobile

כדי לפתוח חוברת עבודה של Excel

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על Officeסמל Office .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במקומות, הקש על המקום שבו נמצאת חוברת העבודה ולאחר מכן הקש על חוברת העבודה. היא יכולה להיות בכל אחד מהמקומות הבאים – בטלפון שלך, בדואר האלקטרוני, ב- OneDrive, באתר של Microsoft SharePoint 2010 ואילך, או באתר של SharePoint Online, הזמין עם Microsoft Office 365.

  • החלק אל אחרונים ולאחר מכן הקש על חוברת עבודה שפתחת לאחרונה.

  • הקש על חיפוש סמל חיפוש . בתיבת החיפוש, התחל להקליד את שם חוברת העבודה ולאחר מכן הקש על חוברת העבודה כאשר אתה רואה אותה.

   הערות: 

   • Excel Mobile אינו תומך בכל התכונות והפונקציות הקיימות ב- Microsoft Excel 2010 ואילך. אם חוברת עבודה כוללת תוכן שאינו נתמך, באפשרותך עדיין לפתוח את חוברת העבודה. עם זאת, התוכן שאינו נתמך לא יוצג, וייתכן שלא תוכל לערוך את חוברת העבודה בטלפון. אם פונקציה מסוימת אינה נתמכת, הערך המחושב עדיין יופיע בתא, אך לא תוכל לערוך את חוברת העבודה בטלפון. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר תמיכה זה של Microsoft המפרט איזה תוכן נתמך ב- Excel Mobile.

   • מחפש חוברת עבודה שכבר פתחת מדואר אלקטרוני? פשוט החלק אל מקומות, הקש על דואר אלקטרוני ולאחר מכן הקש על חוברת העבודה.

   • כדי להשתמש בחוברות עבודה המאוחסנות ב- OneDrive, יש להגדיר חשבון Microsoft בטלפון. לקבלת מידע נוסף אודות שמירה וסינכרון של מסמכים ב- OneDrive, ראה סינכרון מסמכים עם OneDrive.

   • כדי ללמוד אודות שימוש בחוברות עבודה שנמצאות באתר SharePoint או SharePoint Online, ראה עבודה עם מסמכים ב- SharePoint.

   עצות: 

   • אם יש לך חוברת עבודה שאתה משתמש בה לעתים תכופות, באפשרותך להצמיד אותה למסך 'התחל'. ב'מרכז Office', החלק אל אחרונים, הקש והחזק את חוברת העבודה ולאחר מכן הקש על הצמד ל'התחל'.

   • כדי להציג חלקים שונים של גליון העבודה, באפשרותך להגדיל ולהקטין את התצוגה על-ידי מתיחת האצבעות.

כדי ליצור ולשמור של חוברת עבודה חדשה של Excel

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על Office סמל Office ‏.

 2. החלק אל אחרונים ולאחר מכן הקש על חדש סמל 'מסמך חדש' ‏> Excel, או הקש על אחת מתבניות Excel‏.

 3. לאחר שתבצע שינויים, הקש על עוד סמל 'עוד ‏> שמור.

 4. הקלד שם בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן הקש על הרשימה שמור ב > OneDrive או טלפון > שמור.

כדי להזין מספרים וטקסט

 1. בחוברת עבודה, הקש על תא בגליון העבודה שבו ברצונך להוסיף מספר או טקסט ולאחר מכן הקש על שורת הנוסחאות לצד פונקציה סמל 'פונקציה' .

 2. הקלד מספר או טקסט ולאחר מכן הקש Enter סמל Enter .

 3. כדי להזין מספר או טקסט בתא אחר, הקש על התא ולאחר מכן הקלד.

 4. כאשר תסיים להזין נתונים, הקש על לחצן הקודם לחצן 'הקודם' בטלפון כך שלוח המקשים לא יוצג.

 5. כדי למחוק את התוכן בתא אחד או יותר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק את התוכן בתא אחד, הקש על התא המכיל את הטקסט או המספרים שברצונך למחוק, הקש על הטקסט או המספרים בשורת הנוסחאות כדי לבחור את התוכן, ולאחר מכן הקש על מחק סמל 'מחיקה' > הזן סמל Enter .

  • כדי למחוק את התוכן של יותר מתא אחד, הקש על תא, גרור את המעגלים כדי לבחור את טווח התאים ולאחר מכן הקש על עוד סמל 'עוד > נקה תוכן. הקש על תא.

 6. כדי לבטל את השינוי האחרון שביצעת, הקש על עוד סמל 'עוד > בטל. הקש על תא.

 7. כדי לבצע מחדש את השינוי האחרון שביטלת, הקש על עוד סמל 'עוד > בצע שוב. הקש על תא.

כדי לחשב מספרים במהירות (סכום אוטומטי)

באפשרותך להשתמש בתכונה 'סכום אוטומטי' כדי לחשב את הסכום, הממוצע, המקסימום והמינימום ומספר הערכים בטווח תאים.

 1. בגליון עבודה, הקש על התא הריק הראשון לאחר טווח תאים הכולל מספרים או הקש וגרור כדי לבחור את טווח התאים שברצונך לחשב.

 2. הקש על סכום אוטומטי סמל 'סכום אוטומטי' .

הערה: כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה כדי לחשב מספרים, הקש על התא שבו ברצונך להוסיף את הפונקציה ב ולאחר מכן הקש על הפונקציה סמל 'פונקציה' לצד שורת הנוסחאות. בחר את הפונקציה שברצונך להשתמש בו מתוך הרשימה, הקש על וגרור או הקלד כדי להזין את הערכים, טקסט או הפניות לתאים לשימוש ולאחר מכן הקש על Enter סמל Enter . לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בנוסחאות ובפונקציות ב- Excel, ראה מבט כולל על נוסחאות באתר האינטרנט של Microsoft Office.

כדי למיין מספרים

 1. בחוברת עבודה, הקש על התא הראשון בטווח התאים שברצונך למיין ולאחר מכן גרור את המעגל התחתון לתא האחרון בטווח התאים שברצונך למיין.

 2. הקש על מיין סמל 'מיין' > מיין לפי > העמודה שברצונך למיין לפיה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין מספרים מהגבוה ביותר לנמוך ביותר, הקש על סדר מיון > סדר יורד.

  • כדי למיין מספרים מהנמוך ביותר לגבוה ביותר, הקש על סדר מיון > סדר עולה.

 3. הקש על בוצע.

הערה: כדי להוסיף עמודה נוספת שיש למיין לפיה, הקש על אפשרויות נוספות > לאחר מכן לפי > העמודה הבאה שברצונך למיין לפיה > סדר מיון > סדר עולה או סדר יורד > בוצע.

כדי לעבור בין גליונות עבודה או תרשימים בחוברת עבודה

 1. בחוברת עבודה, הקש על גליונות סמל 'גליונות' .

 2. הקש על גליון העבודה או התרשים שברצונך להציג.

כדי להוסיף הערה

 1. הקש על תא בגליון העבודה שבו ברצונך להוסיף הערה.

 2. הקש על עוד סמל 'עוד > הערה. הקלד את ההערות שלך. (אם זו הפעם הראשונה שאתה מוסיף הערה, תתבקש להזין שם משתמש כדי שאנשים אחרים יוכלו לדעת מי ערך את חוברת העבודה. תוכל לשנות את שם המשתמש שלך במועד מאוחר יותר על-ידי הקשה על הגדרות סמל 'הגדרות' ברשימת האפליקציות, החלקה אל אפליקציות ולאחר מכן הקשה על Office‏ > שם משתמש.)

 3. הקש מחוץ לתיבת ההערות כדי להפסיק את הוספת ההערה.

 4. כדי להציג את ההערה, הקש על התא הכולל את ההערה בגליון העבודה.

 5. כדי למחוק את ההערה, הקש על התא הכולל את ההערה, הקש על עוד סמל 'עוד > מחק הערה.

כדי לחפש מילה או מספר ספציפיים

 1. בחוברת עבודה, הקש על חפש סמל חיפוש .

 2. הקלד את המילה או המספר שברצונך לחפש ולאחר מכן הקש Enter סמל Enter .

 3. הקש על הבא סמל הבא כדי למצוא את המופע הבא.

 4. הקש על מקום כלשהו בגליון העבודה כדי להפסיק את החיפוש.

כדי לשלוח חוברת עבודה בדואר אלקטרוני

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על Office סמל Office ‏.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את חוברת העבודה שברצונך לשלוח:

  • עבור חוברת עבודה שכבר פתחת, החלק אל אחרונים.

  • החלק אל מקומות והקש על המקום שבו חוברת העבודה נמצאת.

  • הקש על חיפוש סמל חיפוש וחפש את חוברת העבודה.

 3. הקש והחזק את חוברת העבודה, הקש על שתף ולאחר מכן הקש על השם של אפליקציית הדואר האלקטרוני.

 4. הוסף את הנמען וכל מידע אחר לדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן הקש על שלח סמל 'שלח דואר אלקטרוני' .

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×