שימוש ב'קורא הטקסטים' לביצוע משימות בסיסיות ב- Word Mobile

שימוש ב'קורא הטקסטים' לביצוע משימות בסיסיות ב- Word Mobile

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע משימות בסיסיות, כגון יצירה, עריכה והדפסה של המסמכים שלך.

הערות: 

בנושא זה

יצירת מסמך חדש

בעת הפעלת Word Mobile, הוא פותח רשימה של מסמכים שהיו בשימוש לאחרונה. ליצירת מסמך חדש:

 1. החלק ימינה עד לשמיעת “New button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את רשימת התבניות.

 2. אם ברצונך ליצור מסמך ריק חדש, פשוט הקש פעמיים על המסך לאחר שמיעת “Blank document, 1 of 24”. אם ברצונך ליצור מסמך המבוסס על תבנית, החלק שמאלה כדי לעבור בין הפריטים עד לשמיעת שם התבנית שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת מסמך קיים

בעת הפעלת Word Mobile, הוא פותח רשימה של מסמכים שהיו בשימוש לאחרונה. כדי לפתוח אחד מהם, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם המסמך הרצוי, ואחריו את המיקום שלו. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את המסמך.

עצה: שמור את כל מסמכי Word באותה תיקיה. כך שיהיה קל יותר לאתר אותם.

אם המסמך שאתה מחפש אינו מופיע ברשימה של המסמכים האחרונים, ניתן לחפש אותו במכשיר שלך או ב- OneDrive.

פתיחת מסמך מתוך OneDrive

 1. החלק ימינה עד לשמיעת “Browse button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת אפליקציה.

 2. החלק ימינה כדי לעבור בין פריטים, עד לשמיעת “This device” ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק ימינה עד שקורא המסך מציין את שם התיקיה ומודיע לך כמה פריטים היא מכילה (לדוגמה, “1 of 6”). המשך להחליק ימינה כדי לעבור בין פריטים עד לשמיעת שם התיקיה הרצויה, כגון “Documents”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התיקיה.

 4. קורא המסך מציין את השם של הפריט הראשון בתיקיה ומודיע לך כמה פריטים היא מכילה (לדוגמה, “1 of 2”). החלק ימינה כדי לעבור בין פריטים עד לשמיעת שם המסמך הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח אותו.

פתיחת מסמך במכשיר שלך

 1. החלק ימינה עד לשמיעת “Browse button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת אפליקציה.

 2. החלק ימינה כדי לעבור בין פריטים, עד לשמיעת “This device” ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק ימינה עד שקורא המסך מציין את שם התיקיה ומודיע לך כמה פריטים היא מכילה (לדוגמה, “1 of 6”). המשך להחליק ימינה כדי לעבור בין פריטים עד לשמיעת שם התיקיה הרצויה, כגון “Documents”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התיקיה.

 4. קורא המסך מציין את השם של הפריט הראשון בתיקיה ומודיע לך כמה פריטים היא מכילה (לדוגמה, “1 of 2”). החלק ימינה כדי לעבור בין פריטים עד לשמיעת שם המסמך הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח אותו.

הוספה, עריכה או עיצוב של טקסט

בנוסף לכתיבת טקסט בעזרת Word Mobile, ניתן גם לעצב אותו, לדוגמה, על-ידי הוספת רשימה עם תבליטים. בין שאתה מוסיף טקסט או מעצב אותו, באפשרותך להחליק במהירות כלפי מעלה או מטה כדי לשנות את מצב תצוגת הפריטים של קורא הטקסטים, שהוא מצב הניווט הרגיל עבור מילים, פיסקאות או שורות. כאשר אתה מחליק ימינה או שמאלה במצבים אלה, קורא הטקסטים מקריא את כמות הטקסט שנבחר.

כתיבה במסמך

לפני שתוכל להתחיל לכתוב, עליך לאתר את המקום הנכון במסמך:

 1. בעת פתיחת מסמך, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת: “Editable text, double-tap to edit”. הודעה זו מציינת שאתה נמצא באזור הכתיבה. הקש פעמיים על המסך כדי להתחיל להוסיף טקסט.

  • אם אתה מתחיל מסמך ריק חדש, פשוט התחל לכתוב באמצעות לוח המקשים או על-ידי הכתבה.

  • אם המסמך או התבנית כבר מכילים טקסט מסוים, השתמש בפקודות של קורא המסך לקריאת פיסקה, שורה או מילה כדי שיעזרו לך למצוא את המקום הנכון כדי להמשיך להקליד, ולאחר מכן התחל לכתוב באמצעות לוח המקשים או על-ידי הכתבה.

עצה: אם אתה משתמש בהכתבה, השהיה קצרה מוסיפה פיסוק לטקסט שלך.

עיצוב טקסט

בנוסף להוספת טקסט רגיל, ניתן לעצב אותו בדרכים שונות:

 1. כאשר אתה נמצא בתוך אזור הכתיבה, לאחר איתור המילה, הפיסקה או השורה שברצונך לעצב בעזרת הפקודות של קורא המסך, הקש שלוש פעמים על המסך כדי להיכנס למצב בחירה. החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לבחור את הטקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן הקש שלוש פעמים על המסך כדי להשלים את הבחירה.

 2. כדי לגשת לאפשרויות העיצוב, החלק במהירות כלפי מעלה או מטה עד שקורא הטקסטים נמצא במצב התצוגה פריטים ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע את שם אפשרות העיצוב הרצויה, כגון מודגש, נטוי, קו תחתון, תבליטים, או מספור. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל או לבטל את האפשרות עבור הטקסט שנבחר.

עצה: אם אתה מעוניין להוסיף את האפשרות תבליטים או מספור לפיסקה אחת בלבד, אין צורך לבחור את כל הטקסט. פשוט העבר את המוקד של קורא הטקסטים למקום כלשהו באותה פיסקה לפני החלת העיצוב.

הפסקת עריכה של מסמך

כדי להפסיק הוספה או עיצוב של טקסט:

 1. החלק במהירות כלפי מעלה כדי להעביר את קורא הטקסטים למצב התצוגה "ציוני דרך וגורמים מכילים" ולאחר מכן החלק ימינה עד לשמיעת “App bar”.

 2. החלק במהירות כלפי מטה פעם אחת ולאחר מכן החלק ימינה עד לשמיעת “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand”. הקש פעמיים על המסך כדי לחזור לתצוגה הראשית ב- Word Mobile.

שמירת המסמך

Word Mobile שומר את עבודתך באופן אוטומטי, אך באפשרותך לשנות את מיקום השמירה ואת שם הקובץ.

שמירת עותק של המסמך

כאשר ברצונך לבצע שינויים בקובץ שלך, אך גם לשמור עותק של הקובץ המקורי, שמור את המסמך בשם חדש.

 1. כאשר אתה נמצא באזור הכתיבה, החלק במהירות ימינה במצב התצוגה 'פריטים' עד לשמיעת “File button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התפריט קובץ.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת “Save button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת “Save a copy of this file button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך.

 4. קורא המסך מודיע “Choose an app popup, This Device”. אם ברצונך לשמור את OneDrive במקום זאת, החלק ימינה עד לשמיעת "OneDrive". לאחר שבחרת את מיקום השמירה, הקש פעמיים על המסך.

 5. גרור את האצבע מסביב לחצי העליון של המסך עד שקורא המסך מציין את שם התיקיה ולאחר מכן החלק במהירות ימינה או שמאלה כדי לעבור בין פריטים עד לשמיעת שם התיקיה הרצוי, כגון “Documents” או “Folder: Documents”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התיקיה.

 6. החלק במהירות ימינה עד לשמיעת “Next app bar button, double-tap to activate" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. גרור את האצבע מסביב לחלק העליון של המסך עד לשמיעת “File name, editable text", ולאחר מכן שם הקובץ הנוכחי. הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים או בהכתבה כדי לכתוב שם חדש עבור הקובץ.

 8. החלק במהירות כלפי מעלה כדי להעביר את קורא הטקסטים למצב התצוגה "ציוני דרך וגורמים מכילים" ולאחר מכן החלק ימינה עד לשמיעת “App bar”. החלק במהירות כלפי מטה פעם אחת ולאחר מכן החלק שמאלה עד לשמיעת “Save a copy app bar button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לשמור את העותק.

אתה עובד כעת על העותק של המסמך ששמרת זה עתה, ולא על הקובץ המקורי.

שינוי שם המסמך

אם התחלת עם שם של קובץ שהעבודה עליו אינה גמורה, מומלץ לשנות את שם הקובץ במועד מאוחר יותר.

 1. כאשר אתה נמצא באזור הכתיבה, החלק במהירות ימינה במצב התצוגה "פריטים" עד לשמיעת “File button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התפריט קובץ.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת “Save button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת “Rename this file button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים או בהכתבה כדי לכתוב שם חדש עבור הקובץ. כדי לסיים את כתיבת השם, החלק במהירות כלפי מעלה כדי להחליף את קורא הטקסטים למצב התצוגה "ציוני דרך וגורמים מכילים", החלק ימינה ולאחר מכן החלק מטה כדי לחזור למצב "פריטים". החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Enter" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות ימינה עד לשמיעת “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand”. הקש פעמיים על המסך כדי לחזור למסמך.

הדפסת המסמך

ייתכן שיהיה עליך להדפיס את המסמך כדי להציג אותו למשתמשים אחרים, לדוגמה.

 1. כאשר אתה נמצא באזור הכתיבה, החלק במהירות ימינה במצב התצוגה 'פריטים' עד לשמיעת “File button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את התפריט קובץ.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת “Print button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה.

 3. כדי לוודא שבחרת את המדפסת הנכונה, החלק ימינה עד לשמיעת “Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed”. בעת הקשה כפולה על המסך, קורא המסך קורא את השם של המדפסת שנבחרה ומודיע לך כמה אפשרויות עומדות לרשותך (לדוגמה, “1 of 5”). כדי לבחור מדפסת, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם המדפסת הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. להדפסת המסמך, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת “Print button, double-tap to activate”. הקש פעמיים על המסך כדי לשלוח את המסמך למדפסת.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות במסמך ב- Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×