שימוש בתבניות ליצירת סוגים שונים של אתרי SharePoint

שימוש בתבניות ליצירת סוגים שונים של אתרי SharePoint

הגירסה של SharePoint שבה אתה משתמש מכתיבה את סוג האתר או אתר המשנה שניתן ליצור ברמה העליונה. הבחירה של תבניות האתר הזמינות עבורך כברירת מחדל תלויה בתכונות המוגדרות על-ידי מנהל המערכת שלך והתוכנית Office 365 או SharePoint Server שברשותך. ייתכן שתוכל גם ליצור תבניות אתר מותאמות אישית ולהשתמש בהן.

הערה: אם יש לך אתר או אתר משנה שאינך זקוק לו עוד, ראה מחיקת אתר או אתר משנה של SharePoint.

אתרים ברמה העליונה SharePoint Online ו- SharePoint Server 2019

כברירת מחדל, SharePoint Online ו- SharePoint Server 2019 מציעים אתרי צוות לשיתוף פעולה עם חברים בצוות שלך או לאנשים העובדים יחד באתרי פרוייקטים ותקשורת לשיתוף חדשות, דוחות, מצבים וכדומה. בעת הפעלת SharePoint ולחיצה על + יצירת אתר, תהיה לך אפשרות לבחור בין אחת משתי תבניות אלה.

בחירה של שתי תבניות ברמה העליונה, אתר צוות או תקשורת.

הערה: מנהל המערכת יכול להפוך יצירת אתר לזמינה או ללא זמינה או להחליף את יצירת אתר הצוות המותאם אישית או הקלאסית.

לקבלת מידע נוסף אודות אתרי צוות של SharePoint Online ו- SharePoint Server 2019, ראה יצירת אתר צוות ב-sharepoint או מהו אתר צוות של sharepoint? לאתרי תקשורת, ראה יצירת אתר תקשורת ב-sharepoint או מהו אתר תקשורת של SharePoint?

אתרי משנה של SharePoint Online ו- SharePoint Server 2019

לאחר שיצרת אתר צוות או אתר תקשורת ברמה העליונה, באפשרותך ליצור אתרי משנה. אתרי משנה מאפשרים לך להשתמש במגוון רחב יותר של תבניות, כגון אתרי צוות קלאסיים, פרסום, בלוג או מרכז מסמכים. התיאורים הבאים יעזרו לך לבחור את התבנית הדרושה.

הערה: אתרים ברמה העליונה של SharePoint Online, כגון אתר צוות או תקשורת, אינם זמינים כתבניות אתר משנה, רק כאתרים ברמה העליונה. SharePoint Server 2019 מציע אתרי צוות חדשים כאתר משנה.

ב- SharePoint Online, באפשרותך ליצור אתרי משנה בעלי תבניות קלאסיות בלבד. הכרטיסיה ' פרסום ' זמינה רק כאשר אתה מפעיל את תשתית הפרסום של SharePoint, ורק כאתר משנה מתוך אתר צוות המחובר לקבוצה ברמה העליונה. תשתית הפרסום ואתרי המשנה לפרסום אינם זמינים באתרי תקשורת ברמה העליונה.

בעת יצירת אתר משנה מאתר צוות המחובר לקבוצה, אתר המשנה יכול לרשת הרשאות מאתר האב ולחברי הצוות תהיה גישה. תכונות מסוימות של אתרים ברמה העליונה של SharePoint Online לא יהיו זמינות באתרי משנה קלאסיים, כגון מעבר אל והעתק אל.

SharePoint אתרי שרתים ואתרי משנה

באמצעות SharePoint Server 2013 ו-2016, באפשרותך ליצור אתרים ברמה העליונה או אתרי משנה באמצעות התבניות הקלאסיות הבאות. התיאורים הבאים מראים את הזמינות של תבניות בהתבסס על הגירסה והתוכנית של שרת SharePoint שבהם אתה משתמש.

SharePoint הקרן Server 2013 תומכת רק באתרי צוות של שיתוף פעולה ובבלוגים. היא אינה תומכת בתבניות אחרות.

תבניות אתר של שיתוף פעולה עבור SharePoint Online (אתרי משנה בלבד) ו- SharePoint Server

תבניות אתר של שיתוף פעולה צור אתרים שבהם באפשרותך להעביר מידע אודות הצוות והפרוייקטים שלך, ליצור בלוג או אתר קהילה. כל הנתמכים ב- SharePoint 2013 ו-2016, וכאתרי משנה ב- SharePoint Online. עבור SharePoint 2013, רק אתרי צוות ובלוגים נתמכים.

SharePoint Server 2019 מציע אתרי צוות מודרניים כאתרי משנה, אך ללא חיבור לקבוצת Office 365. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו אתר צוות של SharePoint?.

אתר משנה של צוות מודרני

השתמש באתר הצוות הקלאסי כדי ליצור, לארגן ולשתף במהירות מידע עבור הצוות או הפרוייקט שלך. האתר כולל: ספריות ורשימות עבור:

 • מסמכים משותפים

 • הודעות

 • לוחות שנה

 • קישורים

 • משימות

 • לוח דיונים.

תבנית האתר 'צוות'

ניתן להשתמש באתר צוות כסביבה אחת כדי ליצור, לארגן ולשתף תוכן. לדוגמה, השתמש ברשימת ההכרזות כדי לשדר מידע מפתח, כלים חדשים או משאבים לחברי צוות. השתמש בלוח השנה כדי לשתף מידע תזמון, כגון אירועי צוות, תאריכי יעד או חופשות. תוכל לנסות גם את הרשימה 'קישורים' כדי לעזור לצוות שלך להתחבר לאתרי שותפים או למצוא מידע חשוב בקשר למשימות שלהם.

הערה: עבור אתר משנה של SharePoint Online, באמצעות התבנית אתר צוות יוצרת אתר צוות קלאסי.

השתמש באתר בלוג כדי להודיע במהירות הודעות של החברה או כדי לפרסם רעיונות, אבחנות וידע מקצועי בקרב הצוות או הארגון. האתר מכיל רשומות, הערות וקישורים. כלי בלוג עוזרים לך לאשר או לדחות טיוטות של רשומות ולערוך או למחוק רשומות ישנות. תוכל גם לקבל התראות כאשר הבלוג מתעדכן.

תבנית האתר 'בלוג'

כדי לעזור למשתמשים לאתר תוכן שמעניין אותם, באפשרותך להקצות רשומות שאתה יוצר לקטגוריה אחת או יותר. אתרי בלוג מאפשרים לך להעיר על רשומות, דרך מצוינת לשמירה על עניין בקרב הקוראים שלך.

תבנית האתר 'פרוייקט' מספקת דרך קלה לניהול פרוייקטים. האתר כולל תכונות של שיתוף פעולה הדומות לאלה של אתר צוות, וכולל Web Part של ערסל פרוייקטים המקושר לרשימת ברירת המחדל של פעילויות. הפריטים המתווספים לרשימת הפעילויות מוצגים אוטומטית בערסל הפרוייקטים.

תבנית האתר 'פרוייקט'

יתרונות נוספים לשימוש באתר פרוייקט:

 • ציר זמן חזותי של פעילויות הפרוייקט.

 • לוח זמנים של פעילויות פרוייקט.

 • ספריה לאחסון מסמכים הרלוונטיים לפרוייקט.

 • מחברת ללכידה ולארגון מהירים של מידע אודות הפרוייקט.

 • לוח שנה משותף עבור אירועי צוות.

 • היכולת להתחבר ל- Project Professional, project Server 2016או Project Online.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת אתר פרוייקט.

השתמש באתר הקהילה כמקום שבו חברים יכולים לדון בנושאים משותפים.

תבנית האתר 'קהילה'

אתרי קהילה מציעים כמה יתרונות על-פני דואר אלקטרוני, העברת הודעות מיידיות או שיטות תקשורת אחרות, ביניהם:

 • הזמינות של כל תוכן האתר לכל חברי הקהילה.

 • שמירה מלאה של היסטוריית הדיונים תוך תאימות להנחיות החברה.

 • חיפוש מוכלל המאפשר לחברים לבצע חיפוש בכל רשומות הקהילה.

 • חלוקת תוכן לקטגוריות לשיפור יכולת הגילוי ולפישוט התחזוקה.

 • תחזוקת אתרים באמצעות רשימות SharePoint , המאפשרות לך לנצל את התכונות של ממשל, ניהול רשומות ושילוב זרימות עבודה של SharePoint.

הערה: יצירת אתר משנה באמצעות תבנית אתר התקשורת מתחת לאתר קהילה אינה נתמכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת פורטל קהילה.

תבניות אתר ארגוני עבור SharePoint Online (אתרי משנה בלבד) ו- SharePoint Server

תבניות אתר ארגוני נותנות לך אתרים עבור מסמכים או רשומות אחסון ומעקב, בינה עסקית לניתוח נתונים או יכולות חיפוש ברחבי האתר. כל הנתמכים ב- SharePoint 2013 ו-2016, וכאתרי משנה ב- SharePoint Online או ב- SharePoint Server 2019, אלא אם כן צוין אחרת. . אף אחת מהן אינה נתמכת על-ידי SharePoint 2013 קרן.

ניתן להשתמש בתבנית האתר 'מרכז המסמכים' כדי לנהל כמויות גדולות של מסמכים. באפשרותך להשתמש באתר 'מרכז המסמכים' כסביבת עריכה או כארכיון תוכן.

תבנית האתר 'מרכז המסמכים'

בסביבת עריכה, משתמשים מוציאים ומכניסים קבצים לעתים קרובות ויוצרים מבני תיקיות עבור קבצים אלה. ניתן להשתמש בניהול גירסאות כדי לשמור עשר גירסאות קודמות או יותר של כל מסמך. באפשרותך להשתמש גם בזרימות עבודה כדי לשלוט במחזורי החיים של מסמכים.

אין עריכה של מסמכים בארכיון תוכן. משתמשים רק מציגים או מעלים מסמכים. באתר 'מרכז המסמכים' באפשרותך ליצור סוג של ארכיון שנקרא ארכיון מאגר ידע. בדרך כלל, מאגרי ידע מכילים גירסאות בודדות של מסמכים, ואתר יכול להכיל עד 10 מיליון קבצים.

לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש באתר מרכז המסמכים.

השתמש באתר 'מרכז הרשומות' כדי לארגן, לאחסן ולנהל רשומות כגון מסמכים משפטיים או פיננסיים. 'מרכז הרשומות' תומך בכל תהליך ניהול הרשומות, החל מאיסוף רשומות דרך ניהול רשומות ועד מחיקת רשומות.

תבנית 'מרכז הרשומות'

ניהול גירסאות, ביקורת, ניהול מטה-נתונים, גילוי אלקטרוני וניתוב רשומות הניתן להתאמה אישית הם תכונות מוכללות שיכולות לעזור לך לנהל רשומות בצורה יעילה יותר.

הערה: יצירת אתר משנה באמצעות תבנית אתר התקשורת מתחת לאתר מרכז הרשומות אינה נתמכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת מרכז רשומות.

השתמש באתר BI כדי לאחסן, לנהל, לשתף ולהציג דוחות עסקיים, כרטיסי ניקוד ולוחות מחוונים. אתר של מרכז BI כולל מאפיינים מסוימים שמבדילים אותו מסוגים אחרים של אתרים הכוללים רשימות וספריות שנבנו מראש שעוצבו במיוחד עבור תוכן BI, גישה לתוכן של PerformancePoint Services (עבור לקוחות מקומיים), דוגמה קבצים וקישורים למידע שימושי אודות כלי BI.

תבנית האתר 'בינה עסקית'

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, שיתוף וצריכת תוכן bi באתר של מרכז BI.

השתמש באתר 'מרכז החיפוש' כדי לספק למשתמשים דרך לחפש באתר ולהציג תוצאות חיפוש. אתר מרכז החיפוש הוא אתר ברמה העליונה של אוסף אתרים שמנהל חווה יוצר באמצעות התבנית ' מרכז החיפוש הארגוני ' או תבנית מרכז החיפוש הבסיסית.

תבנית האתר 'חיפוש ארגוני'

בעת יצירת אתר 'מרכז החיפוש' נוצרים דף בית של חיפוש המשמש כברירת מחדל וכן דף תוצאות חיפוש המשמש כברירת מחדל. כמו כן, אם השתמשת בתבנית ' מרכז החיפוש של הארגון ', הדפים המכונים ' חיפוש אנכיים ' נוצרים, שניתן להתאים אישית לחיפוש תוכן ספציפי, כגון אנשים, שיחות וסרטוני וידאו. דפים אלה מציגים תוצאות חיפוש המסוננות ומעוצבות עבור סוג או מחלקה מסוימים של תוכן.

לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול מרכז החיפוש ב-SharePoint Online.

מאגר תהליכים של Visio

SharePoint Server 2019 בלבד.

מאגר תהליכים של Visio הוא אתר להצגה, לשיתוף ולאחסון של דיאגרמות תהליך Visio. הוא כולל ספריית מסמכים ותבניות של מסמכים בגירסה עבור תרשימי זרימה בסיסיים, תרשימי זרימה חוצי ארגון ודיאגרמות BPMN.

אתר משנה של מאגר תהליכים של Visio

פרסום תבניות אתר עבור SharePoint Online (אתרי משנה בלבד) ו- SharePoint Server

תבניות אתר פרסום מציעות פרסום אתר אינטרנט עם או ללא זרימת עבודה של אישור, ו-Wiki ארגוני לידע תאגידי שחברים יכולים לתרום להם. לקבלת מידע נוסף , ראה אודות תבניות אתר המותאמות לפרסום

כדי ליצור אתרי משנה לפרסום, מנהל המערכת שלך צריך תחילה להפוך את תשתית הפרסום של SharePoint לזמינה. לאחר השימוש, הכרטיסיה פרסום תהיה זמינה.

כל הנתמכים ב-SharePoint 2013 ו-2016, וכאתרי משנה מ- SharePoint Online או מ- SharePoint Server 2019 Team sites. אף אחד מהם אינו נתמך על-ידי SharePoint 2013 או כאתרי משנה באתרי תקשורת של SharePoint Online או SharePoint Server 2019.

השתמש באתר פרסום כדי ליצור אינטרא-נט ארגוני, פורטלי תקשורת ו-, ב- SharePoint Server, אתרים ציבוריים. ב- SharePoint Server, ניתן להשתמש בו גם כדי להרחיב את אתר האינטרנט שלך ולפרסם במהירות דפי אינטרנט. משתתפים יכולים לעבוד על גירסאות טיוטה של דפים ולפרסם אותם כדי להפוך אותם לגלויים לקוראים.

תבנית האתר 'פרסום'

לאתרי פרסום יש תכונות ייחודיות המפשטות את תהליכי העריכה, האישור והפרסום של דפי אתר. תכונות אלה זמינות באופן אוטומטי כאשר אתה יוצר אתר פרסום והן כוללות:

 • פריסות דף

 • סוגי עמודות

 • רכיבי Web Part

 • רשימות

 • ספריות מסמכים ותמונות לאחסון נכסי פרסום באינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, ראה תכונות הזמינות באתר פרסום של SharePoint.

השתמש באתר פרסום עם זרימת עבודה כדי לפרסם דפי אינטרנט לפי לוח זמנים באמצעות זרימות עבודה של אישור. אתר זה כולל ספריות מסמכים ותמונות לאחסון נכסי פרסום באינטרנט. כברירת מחדל, במסגרת אתר זה ניתן ליצור אתרים בתבנית זו בלבד.

אתר פרסום עם זרימת עבודה

זרימת עבודה של אישור פרסום הופכת את הניתוב של תוכן לבדיקה ולאישור לאוטומטית. פרסום דפי אינטרנט חדשים ומעודכנים נשלט ברמה גבוהה. לא ניתן לפרסם שום תוכן חדש לפני שהוא מאושר על-ידי כל אחד מהמאשרים בזרימת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם זרימת עבודה של אישור פרסום.

Wiki ארגוני הוא אתר פרסום לשיתוף ולעדכון כמויות גדולות של מידע ברחבי הארגון. אם הארגון שלך זקוק למאגר ידע גדול ומרוכז המיועד הן לאחסון והן לשיתוף של מידע בקנה מידה ארגוני, שקול להשתמש ב- Wiki ארגוני.

תבנית האתר 'Wiki ארגוני'

Wiki ארגוני מהווה לעתים קרובות מאגר לידע של ארגון, שאחרת ייתכן שלא יישמר לשימוש עתידי. באפשרותך להשתמש ב- Wiki ארגוני כדי לקדם למידה לא רשמית ולשתף עצות עם משתמשים אחרים, מה שעשוי להפחית את הצורך בהדרכה רשמית או בתמיכה מתמשכת של IT.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה ועריכה של wiki.

יצירת אתר מאוסף אתרים של SharePoint Online (מנהלי מערכת בלבד)

מנהלי דיירים של SharePoint Online יכולים להשתמש במרכז הניהול כדי ליצור אוספי אתרים חדשים. בעת יצירת אוסף אתרים חדש, באפשרותך לבחור תבנית קלאסית לשימוש עבור אתר חדש ברמה העליונה. עם זאת, לא ניתן ליצור אתר צוות או אתר תקשורת המחוברים לקבוצה. הבחירה דומה לתבניות הזמינות עבור אתרי משנה של SharePoint Online. כאשר האתר מופעל, עליך לקבוע את התצורה של משתמשים, הרשאות, עיצוב, תוכן ותכונות רבות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת אוסף אתרים.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×