שימוש בשאילתות למחיקת רשומה אחת או יותר ממסד נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מסביר כיצד למחוק נתונים ממסד נתונים של Microsoft Office Access 2007 על-ידי שימוש בשאילתות עדכון ושאילתות מחיקה. באפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי למחוק שדות בודדים מהרשומות במסד נתונים, ובשאילתת מחיקה כשתצטרך להסיר רשומות שלמות ממסד נתונים, כולל ערך המפתח שהופך את הרשומה לייחודית. כשתמשיך, זכור ש- Access מספק בנוסף מספר דרכים למחיקת חלק מרשומה או את כולה באופן ידני.

לקבלת מידע נוסף אודות מחיקת רשומות באופן ידני, עיין במאמר מחיקת רשומה אחת או יותר ממסד נתונים.

במאמר זה

הבנת השימוש בשאילתות למחיקת נתונים

תכנון המחיקה

מניעה ממצב לא זמין לחסום שאילתה

מחיקת רשומות חלקיות (שדה אחד או יותר)

מחיקת רשומות שלמות

קריטריונים לדוגמה עבור שאילתות בחירה

הבנת השימוש בשאילתות למחיקת נתונים

ביכולתך להשתמש בשני סוגים של שאילתות למחיקת נתונים ממסד נתונים של Access. סוג השאילתה בו תשתמש תלוי בסוג המחיקה שברצונך לבצע.

 • כאשר עליך למחוק שדות בודדים מרשומות בטבלה אחת או יותר, עליך להשתמש בשאילתת עדכון שמשנה את הערכים הקיימים לערך אפסי (כלומר, אין נתונים) או למחרוזת בעלת אורך אפס (זוג מרכאות כפולות ללא רווח ביניהן).

  בשאילתת עדכון תשתמש כדי למחוק נתונים בשדות בודדים, מפני שלפי ברירת המחדל, מחיקת שאילתות מסירה שורות שלמות בלבד. תהליך השימוש בשאילתת עדכון כדי "למחוק" נתונים מורכב משלושת צעדים עיקריים אלה: צור שאילתת בחירה ווודא שהיא מחזירה רק את הנתונים שברצונך למחוק. לאחר מכן תוכל להמיר את השאילתה לשאילתת עדכון, תוך שימוש ב- NULL או במחרוזת בעלת אורך אפס כערך העדכון, ולאחר מכן להפעיל את השאילתה כדי לעדכן את הנתונים הקיימים.

 • כשתצטרך להסיר רשומות מלאות (שורות), תשתמש בשאילתת מחיקה.

  לפי ברירת מחדל, שאילתות מחיקה מסירות את כל הנתונים בכל שדה, יחד עם ערך המפתח שמייחד את הרשומה. בעת הפעלת השאילתה, מוסרת תמיד השורה כולה מהטבלה. בתהליך מתבצעים שלושת הצעדים העיקריים האלה: צור שאילתת בחירה, ודא שהיא מחזירה את הנתונים שברצונך למחוק ולאחר מכן המר את השאילתה לשאילתת מחיקה והפעל אותה כדי להסיר את הנתונים.

בעודך ממשיך, זכור כי אם הרשומות שברצונך למחוק שוכנים בצד ה"יחיד" של קשר גומלין של יחיד לרבים, ראשית עליך לשנות את מאפיין של קשר הגומלין לפני הפעלת השאילתה. ההכנות למחיקת נתונים קשורים, בהמשך מאמר זה מסביר כיצד לבצע משימה זו. עליך לבצע את השינויים הנוספים מאחר כברירת מחדל, Access מונע ממך למחוק נתונים בצד ה"יחיד" של קשר גומלין של יחיד לרבים.

אם אתה זקוק למידע נוסף אודות קשרי גומלין של יחיד-לרבים, עיין במאמרים יסודות עיצוב מסדי נתוניםויצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

כמו כן, זכור כי לאחר מעדכן או מוחק רשומה או חלק ממנו, לא ניתן לבטל את השינויים שערכת, ולכן עליך לגבות תמיד את הנתונים שלך לפני הפעלת שאילתת מחיקה. ראה לגבות את מסד הנתונים, בהמשך מאמר זה, לקבלת מידע נוסף.

הפרוצדורות במקטעים הבאים מסבירות כיצד ליצור שאילתות גיבוי שמסירות נתונים משדות בודדים, וכיצד ליצור שאילתות מחיקה שמוחקות רשומות שלמות.

הערה: בדרך כלל, תשתמש בשאילתות עדכון ושאילתות מחיקה רק כשיש צורך לשנות או להסיר כמויות גדולות של נתונים במהירות. אם ברצונך להסיר מספר קטן של רשומות — כל כמות שנוח לך למחוק באופן ידני — תוכל לפתוח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים, לבחור את השדות או את השורות שברצונך למחוק ולהקיש DELETE.

לקבלת מידע נוסף אודות דרכים נוספות למחיקת נתונים, עיין במאמר מחיקת רשומה אחת או יותר ממסד נתונים.

לראש הדף

תכנון המחיקה

בתהליך השימוש בשאילתה למחיקת רשומות מתבצעים הצעדים הכלליים האלה:

 • תכנן את המחיקה. ודא שיש בידך את ההרשאות הדרושות למחיקת הנתונים, ודא שכל המשתמשים האחרים סגרו אובייקטים שמשתמשים בטבלאות המושפעות ולאחר מכן גבה את מסד הנתונים.

 • ודא כי מסד הנתונים שוכן במיקום מהימן, או שהוא נחתם בחתימה דיגיטלית. אם אף אחד מהתנאים הבאים חל, באפשרותך לבחור לתת אמון במסד הנתונים עבור ההפעלה הנוכחית בלבד. זכור כי, כברירת מחדל, Access יחסום את כל שאילתות פעולה (שאילתות מחיקה, עדכן ויצירת טבלה) אלא אם כן אתה נותן אמון תחילה את מסד הנתונים. לקבלת מידע אודות מתן אמון במסד נתונים, ראה עצירת מצב לא זמין לחסום שאילתה, בהמשך מאמר זה.

 • אם ברצונך למחוק נתונים במספר טבלאות, וטבלאות אלה קשורות זו לזו, תהפוך לזמינה את האפשרות שלמות הקשרים ואת האפשרות מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכית הקשרים עבור כל קשר גומלין. פעולה זו מאפשרת לשאילתה שלך למחוק נתונים מהטבלאות בצדדים "היחיד" ו"הרבים" של קשר הגומלין.

 • צור שאילתת בחירה, ולאחר מכן הוסף קריטריונים כנדרש עד שהשאילתה תחזיר את ערכת הרשומות הנכונה.

 • אם ברצונך למחוק שדות בודדים מטבלה, המר את שאילתת הבחירה לשאילתת עדכון, הזן NULL או מחרוזת בעלת אורך אפס ("") כקריטריוני עדכון והפעל את השאילתה.

 • אם ברצונך למחוק רשומות שלמות, המר את שאילתת הבחירה שלך בשאילתת מחיקה, ולאחר מכן הפעל את השאילתה.

הכנות כלליות

בצע את המשימות הבאות לפני שתמחק רשומות מלאות או חלקיות ממסד הנתונים:

 • ודא שמסד הנתונים אינו לקריאה בלבד. כדי לעשות זאת, ב- Windows Explorer, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ מסד הנתונים (קובץ מסוג ‎.accdb או מסוג ‎.mdb), ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, ודא שתיבת הסימון לקריאה בלבד אינה מסומנת.

 • ודא שיש בידך את ההרשאות הדרושות למחיקת רשומות ממסד הנתונים. אם אינך בטוח, צור קשר עם מנהל הרשת שלך או עם מעצב מסד הנתונים.

 • בדוק עם משתמשים אחרים של מסד הנתונים כדי לוודא שהמחיקה לא תשפיע עליהם לרעה.

 • בקש מכל המשתמשים במסד הנתונים לסגור את כל הטבלאות, הטפסים, השאילתות והדוחות שמשתמשים בנתונים שברצונך למחוק. זה מסייע להימנע מהפרות נעילה.

  עצה: אם מספר גדול של משתמשים מתחבר למסד הנתונים, ייתכן שתצטרך לסגור את מסד הנתונים ולאחר מכן לפתוח אותו מחדש במצב שימוש בלעדי. לשם כך עליך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

  2. דפדף למסד הנתונים ובחר אותו, לחץ על החץ שליד הלחצן פתיחה ולאחר מכן לחץ על פתיחה בלעדית.

   פתיחת קובץ במצב בלעדי

 • גבה את מסד הנתונים שלך לפני עריכת רשומות או מחיקת רשומות. חלק מפעולות המחיקה ניתנות לביטול, אך יצירת עותק גיבוי מוודאת שתוכל תמיד לבטל את השינויים שלך.

  גיבוי מסד הנתונים  

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על ניהול ולאחר מכן, תחת נהל מסד נתונים זה, לחץ על גיבוי מסד נתונים.

  2. בתיבת הדו-שיח שמור בשם, ציין שם ומיקום עבור עותק הגיבוי ולאחר מכן לחץ על שמור.

   Access סוגר את הקובץ המקורי, יוצר גיבוי ולאחר מכן פותח מחדש את הקובץ המקורי.

   כדי לחזור לגיבוי, סגור ושנה את שם הקובץ המקורי כך שעותק הגיבוי יוכל להשתמש בשם הגרסה המקורית. הקצה את שם הגרסה המקורית לעותק הגיבוי, ופתח את עותק הגיבוי בעל השם החדש ב- Access.

הכנות לקראת מחיקת נתונים קשורים זה לזה

אם תצטרך למחוק נתונים בטבלאות קשורות זו לזו, זכור כלל זה: אם הנתונים שוכנים בצד של "הרבים" בקשרי הגומלין של יחיד לרבים, באפשרותך למחוק את הנתונים ללא צורך בשינוי קשרי הגומלין. עם זאת, אם הנתונים שוכנים בצד של "היחיד" בקשרי הגומלין של יחיד לרבים, עליך ראשית לשנות את קשר הגומלין או ש- Access יחסום את המחיקה.

בתהליך המחיקה של נתונים הקשורים זה לזה מתבצעים שלושת צעדים כלליים אלה:

 • קביעת אלו רשומות שוכנות בצד של "היחיד" בקשר הגומלין ואלו שוכנות בצד של "הרבים".

 • אם יש לך צורך למחוק רשומות בצד של "היחיד" של קשר הגומלין והרשומות הקשורות הן בצד של "הרבים", אתה הופך לזמינה ערכה של כללים הנקראת שלמות קשרים, וכן אתה הופך לזמינות מחיקות מדורגות. הצעדים במקטע זה מסבירים את שלמות הקשרים, וכיצד לבצע את שתי המשימות.

 • אם תצטרך למחוק רשומות בצד של "היחיד" בלבד בקשרי הגומלין , עליך ראשית למחוק קשר גומלין זה, ולאחר מכן למחוק את הנתונים.

  -או-

  אם תצטרך להסיר נתונים רק מהצד של "הרבים" בקשר הגומלין, באפשרותך ליצור ולהפעיל את שאילתת המחיקה שלך ללא צורך בשינוי קשר הגומלין.

הצעדים במקטעים הבאים מסבירים כיצד להכין נתונים הקשורים זה לזה למחיקה.

קבע אלו רשומות שוכנות בצד של "היחיד" ואלו בצד של "הרבים" בקשרי הגומלין

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  הכרטיסיה קשרי גומלין מופיעה ומציגה את כל הטבלאות שבמסד הנתונים שלך וכן את קשרי הגומלין שבין כל טבלה וטבלה. כל קשר גומלין מתואר כקו המחבר טבלאות בין שדות.

  האיור הבא מציג קשר גומלין טיפוסי. לרוב קשרי הגומלין במסד הנתונים, אם לא לכולם, יש צד של "יחיד" וצד של "רבים". דיאגרמת קשר הגומלין מציינת את הצד של "היחיד" באמצעות הספרה אחת (1) ואת הצד של "הרבים" באמצעות סמל האין-סוף ().

  קשרי גומלין בין שתי טבלאות

  ככלל, בעת מחיקת רשומות מהצד של "היחיד" בקשר הגומלין, אתה מוחק גם את כל הרשומות הקשורות בצד של "הרבים" בקשר הגומלין. עם זאת, בעת מחיקת רשומות בצד של "הרבים" בקשר הגומלין, אתה בדרך כלל לא מוחק רשומות בצד של "היחיד".

  בנוסף לכך, לפי ברירת מחדל, Access אוכף ערכה של כללים הנקראת שלמות קשרים. כללים אלה מוודאים שמפתחות זרים במסד הנתונים יכילו את הערכים הנכונים. מפתח זר הוא עמודה שערכיה מתאימים לערכים בעמודת המפתח העיקרי של טבלה אחרת.

  למד אודות הכללים שלמות הקשרים

  • כלל 1: אין באפשרותך להזין ערך בשדה מפתח זר של טבלה קשורה אלא אם הערך כבר קיים במפתח הראשי של הטבלה הראשית. עם זאת, תוכל להזין ערך אפס בשדה המפתח הזר.

  • כלל 2: לא תוכל למחוק רשומה שלמה מטבלה ראשית אם נתונים תואמים קיימים בטבלה קשורה.

   זכור כי באפשרותך לעקוף כלל זה על-ידי הפיכת מאפיין בקשר הגומלין בין הטבלאות ראשי או משני. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לעשות זאת, עיין בפרוצדורה הבאה, עריכת קשר הגומלין.

  • כלל 3: אין באפשרותך לשנות ערך מפתח ראשי בטבלה הראשית אם לאותה רשומה יש רשומות קשורות.

   עם זאת, באפשרותך לעקוף גם את הכלל הזה על-ידי הפיכת מאפיין לזמין בקשר הגומלין בין הטבלה הראשית והטבלה המשנית.

   Access אוכף כללים אלה בכל פעם שתוסיף, תערוך או תמחק נתונים במסד הנתונים אלא אם תאמר לו אחרת. כאשר פעולה מפרה כלל, Access מציג הודעה, כגון זו המופיעה באיור הבא, ומבטל את הפעולה.

   הודעה: אין אפשרות למחוק או לשנות את הרשומה

  כשתמשיך, זכור, אף ש- Access הופך לזמין שלמות קשרים לפי ברירת מחדל ברוב המקרים, על מסד הנתונים לעמוד ראשית בתנאים הבאים:

  • השדה התואם מהטבלה הראשית צריך להיות מפתח ראשי או שיש לו ממד ייחודי.

  • על השדות הקשורים זה לזה בטבלה הראשית ובטבלה המשנית להיות בעלי אותו סוג נתונים.

   הערה: Access מספק שני מקרים יוצאי דופן לכלל זה. שדה AutoNumber יכול להיות קשור לשדה Number אם לאותו שדה Number יש הגדרת מאפיין גודל שדה של מספר שלם ארוך. בנוסף לך, שדה AutoNumber שיש לו הגדרת מאפיין גודל שדה של מזהה שכפול יכול להיות קשור לשדה 'מספר' שיש לו הגדרת מאפיין גודל שדה של מזהה שכפול.

  • על שתי הטבלאות להיות שייכות לאותו מסד נתונים של Access.

   הערה: אם הטבלאות מקושרות, הן צריכות להיות בתבנית Access. בנוסף לכך, עליך לפתוח את מסד הנתונים שמכיל את הטבלאות המקושרות ולאחר מכן להפוך את שלמות הקשרים לזמינה. אין באפשרותך לאכוף את כללי שלמות הקשרים עבור טבלאות מקושרות ממסדי נתונים בתבניות אחרות, כגון חוברות עבודה של Microsoft Office Excel 2007. לקבלת מידע נוסף אודות הפיכת שלמות קשרים לזמינה, עיין בצעדים שבמקטע הבא.

 2. ציין את שמות שדות הטבלה בכל צד של קשר הגומלין.

 3. פתח כל טבלה, וסקור את הנתונים בכל שדה כדי לאמת שהשדות אכן מכילים נתונים שברצונך למחוק.

 4. השאר את החלונית קשרי גומלין פתוחה, ולאחר מכן המשך לצעדים במקטע הבא.

עריכת קשר הגומלין

בצע צעדים אלה רק כשתצטרך למחוק נתונים בצד של "היחיד" ובצד של "הרבים" של קשר הגומלין.

 1. אם עדיין לא פתחת את חלונית קשרי גומלין, פתח אותה כעת.

  בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קשר הגומלין (הקו) המחבר בין הטבלאות המעורבות בפעולת המחיקה, ולאחר מכן לחץ על עריכת קשר גומלין בתפריט הקיצור.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 3. ודא שתיבת הסימון אכיפת שלמות קשרים נבחרה.

 4. בחר בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכית הקשרים.

  הערה: עד שתהפוך מאפיין זה שוב ללא זמין, מחיקת רשומה בצד של "היחיד" של קשר הגומלין תמחק את כל הרשומות הקשורות לה בצד של "הרבים" של קשר הגומלין.

 5. לחץ על אישור, סגור את החלונית קשרי גומלין ולאחר מכן עבור לערכת הצעדים הבאה.

מחיקת קשר גומלין

 1. אם עדיין לא פתחת את החלונית קשרי גומלין, פתח אותה כעת.

  בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

 2. ציין לעצמך את השדות המעורבים ביחסי הגומלין כך שתוכל לשחזר את קשרי הגומלין לאחר מחיקת הנתונים שלך.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קשר הגומלין (הקו) המחבר בין הטבלאות המעורבות בפעולת המחיקה, ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט הקיצור.

  -או-

  בחר את קשרי הגומלין והקש על DELETE.

הערה: כדי לשחזר את קשר הגומלין, בצע את הצעדים הקודמים כדי לפתוח את החלונית קשרי גומלין, ולאחר מכן גרור את שדה המפתח הראשי מהטבלה של "היחיד" ושחרר אותו בשדה המפתח הזר של טבלת "הרבים". תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין מופיעה. אם קשר הגומלין הישן אכף שלמות קשרים, סמן את אכיפת שלמות קשרים, ולאחר מכן לחץ על צור. אחרת, פשוט לחץ על צור.

לראש הדף

עצירת מצב לא זמין מחסימת שאילתה

לפי ברירת מחדל, אם תפתח מסד נתונים שלא בחרת לתת בו אמון או שלא שוכן במיקום מהימן, Access לא יאפשר לכל שאילתות הפעולה לפעול.

אם תנסה להפעיל שאילתת פעולה ונראה שדבר לא קורה, בדוק אם ההודעה הבאה מופיעה בשורת המצב של Access:

פעולה זו או אירוע זה נחסמו על-ידי מצב לא זמין.

כשתראה הודעה זו, בצע את הצעדים הבאים:

הפיכת תוכן חסום לזמין

 • בסרגל ההודעות, לחץ על אפשרויות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה ב-Microsoft Office מופיעה.

 • לחץ על הפוך תוכן זה לזמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • הפעל שוב את השאילתה.

אם לא תראה את סרגל ההודעות

 • לחץ על הכרטיסיה כלי מסד נתונים ובקבוצה הצג/הסתר, לחץ על סרגל ההודעות.

לקבלת מידע נוסף אודות מצב לא זמין ואבטחה Access, עיין במאמר אבטחת מסד נתונים של Access 2007.

מחיקת רשומות חלקיות (שדה אחד או יותר)

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להשתמש בשאילתת עדכון כדי למחוק רשומות חלקיות (שדות בודדים) מטבלאות בצד "רבים" של קשר גומלין של יחיד לרבים. באפשרותך גם לבצע שלבים אלה כדי למחוק נתונים מטבלאות שאינן קשורות לנתונים אחרים. זכור כי הפעלת שאילתת עדכון כדי למחוק נתונים משנה את הערכים הקיימים ל- NULL או מחרוזת באורך אפס (זוג מרכאות כפולות ללא רווח ביניהן), בהתאם לקריטריונים שאתה מציין. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשאילתות עדכון, עיין במאמר שכותרתו יצירת ולהפעיל שאילתת עדכון.

יצירת שאילתת בחירה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

  כאשר מעצב השאילתה נפתח, מופיעה הכרטיסיה עיצוב , ותיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה.

 2. בחר את הטבלה המכילה את הנתונים שברצונך למחוק, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על סגור.

  הטבלה מופיעה כחלון בחלק העליון של רשת עיצוב השאילתה. בחלון יש רשימה של כל השדות שבטבלה. איור זה ממחיש טבלה טיפוסית במעצב.

  טבלה במעצב השאילתות

 3. הוסף את השדות שברצונך לקבוע להם ערך NULL בשורה שדה של המעצב. באפשרותך ללחוץ לחיצה כפולה על כל שדה או לגרור ולשחרר כל שדה.

 4. אפשרות נוספת היא להזין קריטריונים עבור שדה אחד או יותר בשורה קריטריונים של המעצב.

  עליך להשתמש בקריטריונים כדי להחזיר רק את הרשומות שברצונך למחוק. אחרת, שאילתת העדכון מגדירה את הערך NULL לכל רשומה בכל השדות בשאילתה שלך. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בקריטריונים, ראה קריטריונים לדוגמה עבור שאילתות בחירה, בהמשך מאמר זה.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  וודא שהשאילתה מחזירה את הרשומות שבהן ברצונך לקבוע את הערך NULL או מחרוזת באורך אפס. לפי הצורך, חזור על הצעדים 3-5 ושנה את השדות או הקריטריונים עד שהשאילתה תחזיר את הנתונים שברצונך לשנות בלבד.

 6. השאר את השאילתה פתוחה, ועבור אל ערכת הצעדים הבאה.

המרת שאילתת הבחירה בשאילתת עדכון

 1. לחץ על תצוגת עיצוב כדי לעבור מגליון הנתונים למעצב השאילתה.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על עדכן.

  Access משנה את שאילתת הבחירה לשאילתת עדכון, מסתיר את השורה הצגה בחלק התחתון של רשת העיצוב ומוסיף את השורה עדכן ל.

  בשורה עדכן עבור כל שדה, הזן NULL או כמחרוזת באורך אפס — זוג מירכאות כפולות ללא רווח ביניהן ("").

 3. לחץ על הפעל תמונת לחצן .

  Access מציג בקשה לאשר את השינויים.

  היה בטוח מאוד שברצונך לשנות את הערכים, ולאחר מכן לחץ על כן כדי לשנות את הנתונים.

לראש הדף

מחיקת רשומות שלמות

בצעדים במקטע זה יש הסבר כיצד להשתמש בשאילתת מחיקה כדי למחוק רשומות שלמות מטבלה.

יצירת שאילתת בחירה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

  מעצב השאילתה נפתח, הכרטיסיה עיצוב מופיעה ותיבת הדוח-שיח הצגת טבלה מופיעה.

 2. בחר את הטבלה בצד ה"יחיד" של קשר הגומלין, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על סגור.

  הטבלה מופיעה כחלון בחלק העליון של רשת עיצוב השאילתה. בחלון יש רשימה של כל השדות שבטבלה. איור זה מציג טבלה טיפוסית במעצב.

  טבלה במעצב השאילתות

 3. לחץ לחיצה כפולה על הכוכבית (*) כדי להוסיף את כל השדות שבטבלה לרשת העיצוב.

  הוספת כל שדות הטבלה מאפשרת לשאילת המחיקה להסיר רשומות שלמות (שורות) מהטבלה.

 4. לפי בחירה, הוסף שדה טבלה שמאפשר לך להזין קריטריונים.

  לדוגמה, נניח שלקוח פושט את הרגל ואתה צריך להסיר את כל ההזמנות הממתינות עבור לקוח זה. למציאת רשומות אלה בלבד, תוסיף את השדה מזהה הלקוח ואת השדה תאריך הזמנה לרשת העיצוב.

 5. אם ביצעת את הצעד הקודם, הזן את הקריטריונים שלך בשורה קריטריונים שברשת המעצב.

  תשתמש בקריטריונים כדי להחזיר רק את הרשומות שברצונך למחוק. אחרת, שאילתת המחיקה מסירה כל רשומה בטבלה. כדי להמשיך את הדוגמה מהצעד הקודם, תזין את המספר המזהה של הלקוח שפשט את הרגל, ואת התאריך שבו הזמנות הלקוח הפכו ללא חוקיות.

  לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בקריטריונים, ראה קריטריונים לדוגמה עבור שאילתות בחירה, בהמשך מאמר זה.

 6. אם פעלת לפי השלב הקודם, נקה את תיבת הסימון הצג עבור כל שדה קריטריונים.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  ודא שהשאילתה מחזירה את הרשומות שברצונך למחוק.

 8. השאר את השאילתה פתוחה, ועבור לצעדים הבאים.

המרת שאילתת הבחירה בשאילתת מחיקה ומחיקת נתונים

 1. לחץ על תצוגת עיצוב כדי לעבור מגליון הנתונים למעצב השאילתה.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על מחק.

  Access משנה את שאילתת הבחירה לשאילתת מחיקה, מסתיר את השורה הצג בחלק התחתון של רשת העיצוב ומוסיף את השורה מחק.

  ודא שהשורה מחק בעמודה * (כל השדות) מציגה מאת. המילה היכן צריכה להופיע בכל אחד מהעמודות בהן אתה משתמש עבור הקריטריונים.

 3. ודא כי ברצונך למחוק את הנתונים ולאחר מכן לחץ על הפעל תמונת לחצן .

  Access מבקש ממך לאשר את המחיקה.

  לחץ על כן כדי למחוק את הנתונים.

לראש הדף

קריטריונים לדוגמה עבור שאילתות בחירה

בטבלה הבאה יש רשימה של חלק מהקריטריונים לדוגמה שבהם באפשרותך להשתמש בשאילתות בחירה כדי לוודא שאתה מוחק את הנתונים הנכונים בלבד. באפשרותך להתאים קריטריונים לדוגמה אלה לשימוש עם הנתונים שלך. חלק מדוגמאות אלה משתמשות בתווים כלליים.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בתווים כלליים, עיין במאמר חומר עזר אודות תווים כלליים של Access.

קריטריונים

השפעה

> 234

החזרת כל המספרים הגדולים מ- 234. כדי למצוא את כל המספרים הקטנים מ- 234, השתמש באפשרות ‎< 234.

>= "Cajhen"

החזרת כל הרשומות מ- Callahan ועד לסוף האלף-בית

בין #02.02.07# לבין #01.12.07#

החזרת תאריכים מ- 2 בפברואר 2007 עד 1 בדצמבר 2007 ‏(ANSI-89). אם מסד הנתונים שלך משתמש בתווים כלליים ANSI-92, השתמש בגרש בודד (') במקום בסימני סולמית (#). דוגמה: בין '2/2/2007' ובין '12/1/2007'

Not "Germany"‎

איתור כל הרשומות שבהן התוכן המדויק של השדה אינו שווה בדיוק ל"גרמניה". הקריטריון יחזיר רשומות המכילות תווים בנוסף ל"גרמניה", כגון "גרמניה (אירו)" או "אירופה (גרמניה)".

לא "ד*‎"

איתור כל הרשומות, למעט אלה המתחילות ב- T. אם מסד הנתונים שלך משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, השתמש בסימן האחוז (%) במקום בכוכבית (*).

לא "‎*t"

איתור כל הרשומות שאינן מסתיימות ב- t. אם מסד הנתונים שלך משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, השתמש בסימון האחוז (%) במקום בכוכבית (*).

In(Canada,UK)‎

ברשימה, איתור כל הרשומות הכוללות את Canada או את UK.

Like "[A-D]*"

בשדה טקסט, מציאת כל הרשומות שמתחילות באותיות A עד D. אם מסד הנתונים שלך משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, השתמש בסימן האחוז (%) במקום בכוכבית (*).

Like "*ar*"

איתור כל הרשומות המכילות את רצף האותיות "ar". אם מסד הנתונים שלך משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, השתמש בסימן האחוז (%) במקום בכוכבית (*).

Like "Maison Dewe?"‎

איתור כל הרשומות המתחילות ב- "Maison" והכוללות מחרוזת שנייה בת חמש אותיות, בה ארבע האותיות הראשונות הן "Dewe" והאות האחרונה אינה ידועה. אם מסד הנתונים שלך משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, השתמש במקף תחתון (_) במקום בסימן השאלה (?).

#02.02.07#

מציאת כל הרשומות עבור 2 בפברואר, 2007. אם מסד הנתונים משתמש בערכת התווים הכלליים ANSI-92, הקף את התאריך בגרשיים בודדים במקום בסולמיות ('02.02.07').

< Date( ) - 30

שימוש בפונקציה תאריך כדי להחזיר את כל התאריכים שמעבר ל- 30 ימים.

Date()

שימוש בפונקציה תאריך להחזרת כל הרשומות המכילות את התאריך של אותו יום.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

שימוש בפונקציה תאריך ובפונקציה DateAdd כדי להחזיר את כל הרשומות בין התאריך של אותו יום ובין התאריך בעוד שלושה חודשים.

Is Null

החזרת כל הרשומות הכוללות ערך Null (ריק או שלא הוגדר).

Is Not Null

החזרת כל הרשומות המכילות ערך כלשהו (שאינו אפס).

""

החזרת כל הרשומות המכילות מחרוזת באורך אפס. במחרוזת באורך אפס תשתמש כשתצטרך להוסיף ערך לשדה נדרש, אך אינך רוצה לדעת עדיין מהו הערך הממשי. לדוגמה, ייתכן ששדה יצריך מספר פקס, אך ייתכן שלחלק מלקוחותיך אין מכשירי פקס. במקרה זה, במקום להזין מספר, תזין זוג מרכאות כפולות ללא רווח ביניהן ("").

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×