שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור PowerPoint ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור PowerPoint ב- Windows.

יש לנו רשימה נפרדת של קיצורי מקשים לשימוש בעת יצירת המצגת.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצגת מתחילתה

F5

הפעלת מצגת מהשקופית הנוכחית

Shift+F5

הצג את תצוגת המגיש

Alt+F5

או

Alt+ד, ל

במהלך המצגת, כדי לראות רשימה של קיצורי מקשים, הקש F1. השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין הכרטיסיות בתיבת הדו-שיח עזרה עבור הצגת שקופיות.

בנושא זה

שליטה בהצגת השקופיות במהלך המצגת

שליטה בווידאו ובמדיה אחרת במהלך המצגת

ניווט בתצוגת המגיש במהלך מצגת

שליטה בהצגת השקופיות במהלך המצגת

קיצורי המקשים הבאים חלים בעת הצגת המצגת במצב (מסך מלא) של הצגת שקופיות. כדי להזין את מצב הצגת שקופיות, הקש F5.

הקש

הפעלת האנימציה הבאה או התקדמות לשקופית הבאה

N

Enter

Page Down

מקש חץ ימינה

מקש חץ למטה

מקש הרווח

ביצוע ההנפשה הקודמת או חזרה לשקופית הקודמת

P

Page Up

מקש חץ שמאלה

מקש חץ למעלה

Backspace

מעבר לשקופית ספציפית

<slide number> ולאחר מכן Enter

הצגת שקופית שחורה ריקה או חזרה למצגת משקופית שחורה ריקה

B או נקודה (.)

הצגת שקופית לבנה ריקה או חזרה למצגת משקופית לבנה ריקה

W או פסיק ()

הפסקה או הפעלה מחדש של מצגת אוטומטית

S

לסיים את המצגת

Esc

מחיקת ביאורים על המסך

E

מעבר לשקופית הבאה, אם השקופית הבאה מוסתרת

H

הגדרת תזמונים חדשים בעת התרגול

T

הקלטה מחדש של מלל נלווה לשקופית ותזמון

R

הפעלת מצביע הלייזר

Ctrl+L

שינוי המצביע לעט

Ctrl+P

שינוי המצביע לחץ

Ctrl+A

הפיכת המצביע למחק

Ctrl+E

הצגה או הסתרה של סימון דיו

Ctrl+M

הסתרת המצביע ולחצן הניווט

Ctrl+H

Ctrl+U

הצגת תיבת הדו-שיח כל השקופיות

Ctrl+S

הצגת שורת המשימות של המחשב

Ctrl+T

הצגת תפריט ההקשר

Shift+F10

עבור אל נקודת מגע הבא באתר השקופית הנוכחית

(נקודות מגע כולל היפר-קישורים, גורמים מפעילים הנפשה, אובייקטים שמע ואובייקטים וידאו).

Tab

מעבר להיפר-קישור האחרון או הקודם בשקופית הנוכחית

Shift+Tab

לבצע את אופן הפעולה של "לחיצת עכבר" על ההיפר-קישור שנבחר

(בצע ההיפר-קישור שנבחר)

Enter כשהיפר-קישור נבחר

שליטה בווידאו ובמדיה אחרת במהלך המצגת

קיצורי מקשים אלה עובדים עם קבצי וידאו המיובאים מהמחשב או ממכשיר אחר. הם אינם פועלים עם קבצי וידאו מקוונים.

הקש

הפסקת הפעלת המדיה

Alt+Q

הפעלה או השהיה של מדיה

Ctrl+מקש רווח

מעבר בין הפעלה להשהיה

Alt+ב

מעבר אל הסימניה הבאה

Alt+End

מעבר אל הסימניה הקודמת

Alt+Home

הגברת עוצמת הקול

ALT+חץ למעלה

החלשת עוצמת הקול

ALT+חץ למטה

השתקת הצליל

Alt+U

חיפוש 3 שניות קדימה

Alt+Shift+Page Down

חיפוש לאחור 3 שניות

Alt+Shift+Page Up

חיפוש 0.25 שניות קדימה ולאחר מכן השהיה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

חיפוש 0.25 שניות אחורה ולאחר מכן השהיה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

הצגה או הסתרה של התפריט כתוביות ושמע

(סרטוני הווידאו שבהם יש מרובים רצועות שמע ו/או רצועות כתוביות בתבניות נתמכות)

Alt+J

ניווט בתצוגת המגיש במהלך מצגת

קיצורי המקשים הבאים חלים בעת הצגת מצגת באמצעות תצוגת המגיש. מאפשר תצוגת המגיש לך להביט במצגת שלך עם הערות הדובר במסך אחד (המחשב הנישא שלך, לדוגמה), בעוד שהקהל צופה ללא ההערות במצגת במסך אחר.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מחזורי בין אזורים תצוגת המגיש

(כותרת, כלי מתחת לשקופית, והחלונית הערות)

F6

מעבר מחזורי בין כלי בתוך אזור תצוגת המגיש

Tab

גלילה למטה שורה אחת בחלונית ההערות

Ctrl+מקש חץ למטה

גלילה למעלה שורה אחת בחלונית ההערות

Ctrl+מקש חץ למעלה

גלילה למטה מסך אחד בחלונית ההערות

Ctrl+Page Down

גלילה למעלה מסך אחד בחלונית ההערות

Ctrl+Page Up

בנושא זה

באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים בעת הפעלת המצגת שלך במצב מסך מלא.

קיצורי דרך של הצגת שקופיות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצגת מתחילתה.

F5

ביצוע ההנפשה הבאה או התקדמות לשקופית הבאה.

N

Enter

Page Down

חץ שמאלה

חץ למטה

מקש רווח

ביצוע ההנפשה הקודמת או חזרה לשקופית הקודמת.

P

Page Up

חץ ימינה

חץ למעלה

Backspace

מעבר אל מספר מסוים של שקופית.

מספר+ENTER

הצגת שקופית שחורה ריקה או חזרה למצגת משקופית שחורה ריקה.

B או מקש נקודה

הצגת שקופית לבנה ריקה או חזרה למצגת משקופית לבנה ריקה.

W או מקש פסיק

הפסקה או הפעלה מחדש של מצגת אוטומטית.

S

סיום מצגת.

ESC או מקף

מחיקת ביאורים על המסך.

E

מעבר לשקופית הבאה, אם השקופית הבאה מוסתרת.

H

הגדרת תזמונים חדשים בעת תרגול.

T

שימוש בתזמונים המקוריים בעת תרגול.

O

שימוש בלחיצת עכבר כדי להתקדם במהלך תרגול.

M

הקלטה מחדש של מלל נלווה לשקופית ותזמון

R

חזרה לשקופית הראשונה.

החזקת לחצני העכבר הימני והשמאלי לחוצים למשך 2 שניות

הצגה או הסתרה של מצביע החץ

A או =

הפיכת המצביע לעט.

CTRL+P

הפיכת המצביע לחץ.

CTRL+A

הפיכת המצביע למחק

CTRL+E

הצגה או הסתרה של סימון דיו

CTRL+M

הסתרת המצביע ולחצן הניווט באופן מיידי.

CTRL+H

הסתרת המצביע ולחצן הניווט תוך 15 שניות.

CTRL+U

הצגת תיבת הדו-שיח 'כל השקופיות'

CTRL+S

הצגת שורת המשימות של המחשב

CTRL+T

הצגת תפריט הקיצור.

SHIFT+F10

מעבר להיפר-קישור הראשון או הבא בשקופית.

TAB

מעבר להיפר-קישור האחרון או הקודם בשקופית.

SHIFT+TAB

ביצוע אופן הפעולה של 'לחיצת עכבר' עבור ההיפר-קישור שנבחר.

ENTER כשהיפר-קישור נבחר

קיצורי דרך של מדיה במהלך מצגת

לביצוע פעולה זו

הקש

הפסקת הפעלת המדיה

ALT+Q

מעבר בין הפעלה להשהיה

ALT+P

מעבר אל הסימניה הבאה

ALT+END

מעבר אל הסימניה הקודמת

ALT+HOME

הגברת עוצמת הקול

ALT+חץ למעלה

החלשת עוצמת הקול

ALT+חץ למטה

חיפוש קדימה

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

חיפוש אחורה

ALT+SHIFT+PAGE UP

השתקת הצליל

ALT+U

כדי להדפיס מצגת, הקש Ctrl+P.

עצה:   באפשרותך להקיש F1 במהלך המצגת כדי להציג רשימה של פקדים.

באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים בעת הפעלת המצגת שלך במצב מסך מלא.

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצגת מתחילתה.

F5

ביצוע ההנפשה הבאה או התקדמות לשקופית הבאה.

N

Enter

Page Down

חץ שמאלה

חץ למטה

מקש רווח

ביצוע ההנפשה הקודמת או חזרה לשקופית הקודמת.

P

Page Up

חץ ימינה

חץ למעלה

Backspace

מעבר אל מספר מסוים של שקופית.

מספר+ENTER

הצגת שקופית שחורה ריקה או חזרה למצגת משקופית שחורה ריקה.

B או מקש נקודה

הצגת שקופית לבנה ריקה או חזרה למצגת משקופית לבנה ריקה.

W או מקש פסיק

הפסקה או הפעלה מחדש של מצגת אוטומטית.

S

סיום מצגת.

ESC או מקף

מחיקת ביאורים על המסך.

E

מעבר לשקופית הבאה, אם השקופית הבאה מוסתרת.

H

הגדרת תזמונים חדשים בעת תרגול.

T

שימוש בתזמונים המקוריים בעת תרגול.

O

שימוש בלחיצת עכבר כדי להתקדם במהלך תרגול.

M

חזרה לשקופית הראשונה.

‎1+ENTER

הצגת מצביע מוסתר ו/או שינוי המצביע לעט.

CTRL+P

הצגת מצביע מוסתר ו/או שינוי המצביע לחץ.

CTRL+A

הסתרת המצביע ולחצן הניווט באופן מיידי.

CTRL+H

הסתרת המצביע ולחצן הניווט תוך 15 שניות.

CTRL+U

הצגת תפריט הקיצור.

SHIFT+F10

מעבר להיפר-קישור הראשון או הבא בשקופית.

TAB

מעבר להיפר-קישור האחרון או הקודם בשקופית.

SHIFT+TAB

ביצוע אופן הפעולה של 'לחיצת עכבר' עבור ההיפר-קישור שנבחר.

ENTER כשהיפר-קישור נבחר

כדי להדפיס מצגת, הקש Ctrl+P.

עצה:   באפשרותך להקיש F1 במהלך המצגת כדי להציג רשימה של פקדים.

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×