שימוש בקורא מסך לשיתוף ועריכה משותפת של מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשיתוף ועריכה משותפת של מצגות ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- PowerPoint 2016 עם לוח המקשים ועם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשתף ולעבוד על מצגת עם חבר או עמית לעבודה במצב מקוון. ניתן לבצע עריכה משותפת רגילה ועריכה משותפת בזמן אמת. עריכה משותפת בזמן אמת מאפשרת לראות את השינויים שכל אחד מבצע באופן מיידי, ברגע שהם מבוצעים. תוכל גם ליצור עותקים של המצגות שלך ולשתף אותם בדואר אלקטרוני בתבניות שונות, כגון PDF.

הערות: 

בנושא זה

הוספת מיקום שמירה מקוון

OneDrive זמין באופן מיידי בעת תחילת השימוש ב- PowerPoint 2016, אך ייתכן שיהיה עליך להוסיף אתר SharePoint Online באופן ידני כדי שתוכל להעלות או לשמור קבצים ב- SharePoint Online.

 1. ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+F כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע את שם הקובץ ואחריו "PowerPoint window, Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש A כדי לפתוח את תפריט שמור בשם. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 3. הקש A כדי להוסיף מיקום שמירה. תשמע: "Selected, Add a Place tab item". ב- JAWS, תשמע: "Saving features, Add a Place tab".

 4. הקש Y2 כדי להוסיף אתר SharePoint Online.

 5. כאשר תתבקש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש כדי לגשת לאתר SharePoint Online שלך ולאחר מכן הקש Enter.

 6. כאשר תתבקש, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש Enter.

האתר זמין כעת בתיבות הדו-שיח שיתוף ושמירה בשם ב- PowerPoint 2016.

העלאה ושיתוף של מצגת עם OneDrive או SharePoint Online

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint 2016 והעלה את המצגות שלך אל OneDrive או SharePoint Online, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל כניסה לחשבון Microsoft.

על-ידי העלאת המצגות אל OneDrive או אל SharePoint Online, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן להעלות בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ל- OneDrive או ל- SharePoint Online.

העלאת מצגת ל- OneDrive או ל- SharePoint

העלה את המצגת שלך ל- OneDrive או ל- SharePoint Online כדי לשתף אותה באמצעות המיקומים המקוונים.

באפשרותך להשתמש גם בתיבת הדו-שיח שמירה בשם כדי להעלות את המצגת למיקום מקוון. לקבלת הוראות, עבור אל שמירת קובץ המצגת.

 1. ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+C,S כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שיתוף. תשמע "Upload locations" ולאחר מכן את המיקום הראשון, לדוגמה, "OneDrive, Microsoft".

 2. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את שם המיקום הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Naming your document, presentation name".

 3. הקלד שם עבור המצגת.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, button" ולאחר מכן הקש על Enter. תשמע: "People to share with, editable combo box".

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשתף את המצגת באופן מידי, המשך משלב 2 בנושא שיתוף מצגת עם OneDrive או Sharepoint.

  • אם ברצונך להמשיך לעבוד על המצגת ולשתף אותה במועד מאוחר יותר, הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע "Close button", ולאחר מכן הקש Enter. תיבת הדו-שיח שיתוף תיסגר.

שיתוף מצגת עם OneDrive או SharePoint Online

לאחר שהעלית את המצגת OneDrive או SharePoint Online, באפשרותך לשלוח קישור לשיתוף לעמיתים או לחברים ישירות מ- PowerPoint 2016. כך תוכל לקבוע מי יוכל לגשת ולערוך את הקובץ, ואינך צריך לדאוג לגבי מגבלות הגודל של קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני.

 1. ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+C,S כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שיתוף. תשמע: "People to share with, editable combo box".

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או את שם האדם שעמו ברצונך לשתף את המצגת ולאחר מכן הקש Enter. חזור עבור אנשי קשר אחרים שאיתם ברצונך לשתף את המצגת.

 3. כדי להוסיף הודעה אופציונלית, הקש על מקש Tab. תשמע: "Add a message, optional, editing". הקלד הודעה עבור הנמענים.

 4. כדי להגדיר עבור מי יעבוד הקישור לשיתוף, הקש Shift+Tab עד שתשמע את האפשרות הנוכחית, לדוגמה, "Only people in your organization with the link can view and edit". לאחר מכן, הקש Enter. תשמע: "Link settings page". הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את אפשרות קבוצת הגישה הרצויה.

 5. כברירת מחדל, האנשים שאיתם תשתף את המצגת יכולים לערוך אותה. אם ברצונך שהם יוכלו רק להציג את המצגת, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Other settings, checked, Allow editing, checkbox" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 6. כדי לשמור את הגדרות הגישה ולצאת מהדף הגדרות קישור , הקש על מקש Tab עד שתשמע "Apply button" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Send link".

 7. כדי לשתף את המצגת, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש Enter.

שיתוף קישור למצגת שלך

באפשרותך ליצור קישור ישירות מתוך PowerPoint למצגת שלך ב- OneDrive או ב- SharePoint Online ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני או בהודעה מיידית במקום לשלוח עותק של המצגת שלך.

 1. ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+C,S כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שיתוף. תשמע: "People to share with, editable combo box".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Copy link, button" ולאחר מכן הקש על Enter. תשמע: "Link created page".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Copy button" ולאחר מכן הקש על Enter. הקישור הועתק.

  כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Close button" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הדבק את הקישור להודעת דואר אלקטרוני או להודעה מיידית, למשל.

שליחת עותק של מצגת PowerPoint בדואר אלקטרוני

ב- PowerPoint 2016, ניתן לשלוח בקלות עותק של מצגת בדואר אלקטרוני כדי לשתף עם אחרים. באפשרותך לשלוח את העותק בתבנית של המצגת המקורית או כ- PDF. PowerPoint 2016 ממיר באופן אוטומטי את המצגת ל- PDF ולאחר מצרף את הקובץ לדואר אלקטרוני של Outlook.

אם ברצונך לשמור את המצגת כקובץ PDF, לקבלת הוראות, עבור אל שמירת מצגת בתבנית קובץ אחרת.

 1. ב- PowerPoint, הקש Alt+C,S. תשמע: "Enter name or email addresses".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "ttach a copy instead, button collapsed" ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 4. דואר אלקטרוני חדש של Outlook ייפתח עם עותק של מצגת מצורף. המוקד נמצא בשדהאל. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או השם של הנמען. כדי לכתוב הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message" ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 5. כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני, הקש Alt+S.

עבודה משותפת על מצגת משותפת

עריכה משותפת ב- PowerPoint מאפשרת לכמה אנשים לשתף פעולה ולעבוד יחד על מצגות. עריכה משותפת מתחילה באופן אוטומטי כאשר כמה אנשים פותחים את אותה מצגת שנשמרה ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

העורכים האחרים יכולים לעקוב אחר הקישור ששלחת, והמצגת שלך תיפתח בגירסה של PowerPoint או של PowerPoint Online שברשותם. אם הם משתמשים גם ב- PowerPoint Online או ב- PowerPoint 2016 והם הסכימו לשתף שינויים באופן אוטומטי, קורא המסך מציין "There are other users editing this slide" אם עורכים אחרים עובדים על השקופית כשאתה מנווט אליה.

אתה צריך מנוי פעיל ל- Office 365 והתקנה של הגירסה העדכנית ביותר של Office כדי לבצע עריכה משותפת של מצגת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

ב- PowerPoint 2016 עבור Mac עם לוח מקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לשתף ולעבוד יחד עם חבר או עמית לעבודה במצגת עבודה. תוכל גם ליצור עותקים של המצגות שלך ולשתף אותם בדוא"ל בתבניות שונות, כגון PDF.

הערות: 

בנושא זה

שמירה ושיתוף של מצגת ב- OneDrive

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint ושמור את המצגות שלך ב- OneDrive, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל כניסה לחשבון Microsoft.

על-ידי שמירת המצגות ב- OneDrive, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן לשמור בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ב- OneDrive.

לאחר שמירת מצגת ב- OneDrive, תוכל לשתף אותה עם אנשים אחרים.

שמירת מצגת ב- OneDrive

 1. ב- PowerPoint, כדי לשמור את המצגת, הקש Shift+Command+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת כאשר המוקד נמצא בתיבת שם הקובץ. תשמע: "Save as".

 2. אם תרצה, הקלד שם קובץ חדש.

 3. כדי לבחור מיקום ב- OneDrive, הקש על מקש Tab. המוקד עובר אל רשימת מיקומי האחסון האפשריים. הקש על Control+Option+מקשי החצים למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לנווט בין המיקומים ועל Control+Option+מקש הרווח כדי לבחור.

 4. אם ברצונך לשמור בתיקיית OneDrive, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "You are currently on a folder".

 5. כדי לבחור תיקיה ב- OneDrive, הקש Control+Option+מקשי החצים למעלה או למטה. קורא המסך יקריא את שמות התיקיות כשתעבור ביניהן.

 6. אם ברצונך ליצור תיקיה חדשה, הקש על מקש Tab כדי לנווט אל תיקיה חדשה. לאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח תיקיה חדשה נפתחת. הקלד את שם התיקיה והקש Return.

 7. כדי לשמור, הקש Return. המצגת נשמרת ב- OneDrive עם סיומת הקובץ ‎.pptx

שיתוף מצגת ב- OneDrive

 1. כדי לשתף מצגת ב- PowerPoint, הקש F6 עד שתשמע את שמה של הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share menu button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "People to share with, combobox".

 3. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך להזמין, ולאחר מכן הקש Return. אם פרטי הקשר של אדם זה כבר מאוחסנים אצלך, תוכל פשוט להזין שם. חזור על פעולה זו עבור אנשי קשר אחרים שאיתם ברצונך לשתף את הקובץ.

 4. כדי להוסיף הודעה אופציונלית, הקש על מקש Tab. תשמע: "Add a message, optional". הקלד הודעה עבור הנמענים.

 5. כדי לקבוע מי יכול לגשת לקובץ שלך והאם הוא יוכל לערוך אותה, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הנוכחית, כגון "Only the people you specify will have access to edit", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את אפשרות קבוצת הגישה הרצויה.

 6. כברירת מחדל, האנשים שהוזמנו יכולים לערוך את המצגת שלך. אם ברצונך לאפשר להם להציג את המצגת בלבד, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Allow editing, checked, checkbox", ולאחר מכן, הקש על מקש הרווח כדי לבטל את אפשרות העריכה. תשמע: "Unchecked, Allow editing, checkbox".

 7. כדי לשמור את הגדרות הגישה ולצאת מהדף הגדרות קישור , הקש על מקש Tab עד שתשמע "Apply button" ולאחר מכן הקש Return. תשמע: "People to share with, combo box".

 8. כדי לשתף את המצגת, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש Return.

 9. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

שליחת עותק של מצגת בדואר אלקטרוני

ב- PowerPoint 2016 עבור Mac, ניתן לשלוח בקלות עותק של מצגת בדואר אלקטרוני כדי לשתף עם אחרים. באפשרותך לשלוח את העותק בתבנית של המצגת המקורית או כ- PDF. PowerPoint 2016 ממיר באופן אוטומטי את המצגת ל- PDF ולאחר מצרף את הקובץ לדואר אלקטרוני של Outlook.

אם ברצונך לשמור את המצגת כקובץ PDF, לקבלת הוראות, עבור אל שמירת מצגת בתבנית קובץ אחרת.

 1. כדי לשתף מצגת ב- PowerPoint, הקש F6 עד שתשמע את שמה של הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. תשמע: "People to share with, combobox".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Attach a copy instead, collapsed, popup button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לבחור אם לשלוח את הקובץ בתבנית של מצגת או כ- PDF. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 5. היישום Mail נפתח כאשר המצגת מצורפת בתבנית pptx. או PDF. המוקד נמצא בשדה אל.

 6. הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של האנשים שאליהם ברצונך לשלוח עותק של המצגת.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Subject column" ולאחר מכן הקלד נושא עבור הדואר האלקטרוני.

 8. כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

שיתוף קישור למצגת שלך

במקום לשלוח עותק של המצגת בדואר אלקטרוני, ניתן לשלוח קישור לשיתוף. באופן זה, אנשים אחרים יוכלו לראות את השינויים האחרונים במצגת מבלי שתצטרך לחשוש לגבי מגבלות הגודל של קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני.

 1. כדי לשתף מצגת ב- PowerPoint, הקש F6 עד שתשמע את שמה של הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. תשמע: "People to share with, combobox".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Copy link button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקישור הועתק.

 4. הדבק את הקישור להודעת דואר אלקטרוני או להודעה מיידית, למשל.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

קיצורי מקלדת ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- PowerPoint 2016 עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לשתף ולעבוד על מצגת עם חבר או עמית לעבודה במצב מקוון. אתה יכול גם ליצור עותקי PDF של המצגת ולשתף אותם בדואר אלקטרוני.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint 2016 עבור iOS, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור iPhone.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

שמירה ושיתוף של מצגת ב- OneDrive

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint ושמור את המצגות שלך ב- OneDrive, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל כניסה לחשבון Microsoft.

על-ידי שמירת המצגות ב- OneDrive, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן לשמור בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ב- OneDrive.

לאחר שמירת מצגת ב- OneDrive, תוכל לשתף אותה עם אנשים אחרים.

שמירת מצגת ב- OneDrive

 1. ב- PowerPoint 2016 עבור iOS, כדי לשמור את המצגת, הקש על החלק העליון של המסך ב- 4 אצבעות ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע: "Save and close, button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Save, ellipsis, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקלד את שם הקובץ.

 4. כדי לבחור מיקום לשמירה, המשך להחליק ימינה מעבר ל"מקומות" עד שתשמע את שמו של חשבון OneDrive שלך, למשל, "OneDrive – Personal" ואז הקש פעמיים על המסך.

 5. אם ברצונך לשמור בתיקיית OneDrive, החלק ימינה עד שתשמע את שם התיקיה הרצויה ואחריו "Button, folder, actions available" ואז הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לשמור, החלק שמאלה עד שתשמע "Save, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

המצגת נשמרת ב- OneDrive עם סיומת הקובץ ‎.pptx

שיתוף מצגת ב- OneDrive

 1. לאחר ששמרת את המצגת ב- OneDrive, הקש על החלק העליון של המסך ב- 4 אצבעות. תשמע את שם המצגת.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "Share menu, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Share, heading".

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Invite people, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיבת הדו-שיח הזמנת אנשים נפתחת.

 4. החלק ימינה עד שתשמע "Type names or email addresses, text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך להזמין. אם פרטי הקשר של אדם זה כבר מאוחסנים אצלך, תוכל פשוט להזין את שמו.

  הערה: ייתכן שתיפתח תיבת דו-שיח עם השאלה אם PowerPoint רשאי לגשת אל אנשי הקשר שלך. החלק ימינה עד שתשמע "Don't allow, button" או "OK, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק ימינה עד שתשמע: "Can edit, switch button, on". כברירת מחדל, האנשים שהוזמנו יכולים לערוך את המצגת שלך. אם ברצונך לאפשר להם רק לראות אותה, הקש פעמיים על המסך כדי לבטל את אפשרות העריכה. תשמע: "Off".

 7. החלק ימינה עד שתשמע: "Include message (optional)‎". אם תרצה לכלול הודעה עבור הנמען, הקש פעמיים על המסך והקלד את ההודעה.

 8. החלק שמאלה עד שתשמע "Send, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הנמען יקבל הודעת דואר אלקטרוני עם המידע המשותף על המצגת. אתה מוחזר לתפריט 'שיתוף'.

שיתוף מצגת עם אנשים אחרים

ב- PowerPoint 2016 עבור iOS, ניתן לשלוח בקלות עותק של מצגת בדואר אלקטרוני.

 1. כאשר המצגת פתוחה ב- PowerPoint, הקש על החלק העליון של המסך ב- 4 אצבעות. תשמע את שם המצגת.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "Share menu, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Share, heading".

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Send a copy, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיבת הדו-שיח שליחת עותק תיפתח.

  עצה: כברירת מחדל, העותק נשלח בדואר אלקטרוני בתבנית המקורית של PowerPoint. אם ברצונך לשלוח PDF במקום זאת, החלק ימינה עד שתשמע "Format, PowerPoint presentation, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לאחר מכן, החלק ימינה עד שתשמע "PDF" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק ימינה עד שתשמע "Send with another app, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק ימינה עד שתשמע "Mail, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הערה: כדי שתוכל לשלוח מצגת מ- PowerPoint, עליך להגדיר תחילה חשבון דואר אלקטרוני ב'דואר'.

 6. החלק ימינה עד שתשמע "To, text field", הקש פעמיים על המסך והקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. שם הקובץ המצורף מוזן אוטומטית בשדה הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני.

  הערה: ייתכן שתיפתח תיבת דו-שיח עם השאלה אם PowerPoint רשאי לגשת אל אנשי הקשר שלך. החלק ימינה עד שתשמע "Don't allow, button" או "OK, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק ימינה עד שתשמע "Send, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הנמען מקבל הודעת דואר אלקטרוני עם ה- PDF כקובץ מצורף. אתה מוחזר לתפריט 'שלח עותק'.

שמירת מצגות PowerPoint כקבצי PDF

לעתים ברצונך לשתף מצגת עם אנשים ש- PowerPoint לא מותקן אצלם, אך עדיין לשמור על התוכן והעיצוב ללא שינוי. לשם כך, באפשרותך להשתמש ב- PowerPoint כדי לשמור את המצגות שלך כקבצי PDF ישירות ב- OneDrive.

 1. כאשר המצגת פתוחה ב- PowerPoint, הקש על החלק העליון של המסך ב- 4 אצבעות. תשמע את שם המצגת.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "File, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "File, heading".

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Export, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק ימינה עד שתשמע "PDF" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. הקלד את שם הקובץ.

 6. כדי לבחור מיקום ב- OneDrive, החלק ימינה עד שתשמע את שמו של חשבון OneDrive שלך, למשל, "OneDrive – Personal" ואז הקש פעמיים על המסך.

  הערה: אם שמרת את המצגת בעבר ב- OneDrive‏, PowerPoint יזכור זאת ויעביר אותך ישירות אל רשימת התיקיות ב- OneDrive.

 7. אם ברצונך לשמור בתיקיית OneDrive, החלק ימינה עד שתשמע את שם התיקיה הרצויה ואחריו "Button, folder, actions available" ואז הקש פעמיים על המסך.

 8. כדי לשמור את עותק ה- PDF, החלק שמאלה עד שתשמע "Export, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- PowerPoint עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לשתף ולעבוד על מצגת עם חבר או עמית לעבודה במצב מקוון. כאשר תשתף את הקבצים שלך מ- OneDrive, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המצגת, או לשלוח את הקובץ כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני, ישירות מתוך המצגת שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור Android.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

שמירת מצגת ב- OneDrive

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint ושמור את המצגות שלך ב- OneDrive, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל פתיחת PowerPoint וכניסה. על-ידי שמירת המצגות ב- OneDrive, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן לשמור בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ב- OneDrive.

לאחר שמירת מצגת ב- OneDrive, תוכל לשתף אותה עם אנשים אחרים.

 1. בתצוגת 'עריכה', החלק ימינה עד שתשמע "Not checked, Back switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד יעבור לתצוגת התמונות הממוזערות.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "File, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save as button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>".

 4. אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך. השתמש בלוח המקשים כדי למחוק תחילה את השם הישן או שם ברירת המחדל ולאחר מכן הקלד שם קובץ חדש. בסיום, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה כדי לסגור את לוח המקשים.

 5. החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לנווט באפשרויות מיקום השמירה עד שתמצא את חשבון OneDrive, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות למטה ולאחר מכן למעלה. תשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לשמור את המצגת. לאחר השמירה, תפריט קובץ ייסגר והמוקד יחזור אל המצגת.

עצה: לאחר ששמרת את המצגת ב-OneDrive, כל השינויים יישמרו שם בעת בחירה באפשרות שמור, אלא אם תשמור את המצגת במיקום חדש.

שיתוף מצגת דרך OneDrive

באפשרותך לשתף מצגת בזמן שאתה עובד עליו. משתף הפעולה יקבל בדואר אלקטרוני קישור לשיתוף שבו הוא יוכל להשתמש כדי לפתוח את המצגת ב- PowerPoint.

 1. פתח את המצגת שברצונך לשתף ב- PowerPoint עבור Android.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, Share, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Invite people to this file, edit box", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המצגת.

 5. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 6. כדי להוסיף הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Include a message (optional), edit box" , הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את ההודעה.

 7. כדי להקצות הרשאות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Checked, can edit, checkbox". כברירת מחדל, משתפי הפעולה יכולים לערוך את המצגת שאתה משתף. אם ברצונך שהם יוכלו להציג את המצגת בלבד, הקש פעמיים על המסך.

 8. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף עותק של המצגת באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המצגת או לשלוח אותו כקובץ PDF.

 1. פתח את המצגת שברצונך לשתף ב- PowerPoint עבור Android.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, Share, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Full document, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Presentation button" או "לחצן PDF", בהתאם לתבנית הקובץ שברצונך לשתף. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התבנית.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את יישום הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש לשיתוף, לדוגמה, "Outlook" או "Gmail", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המצגת.

 7. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 8. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בהוראות אלה כדי לשלוח עותק של קובץ PDF לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כדי לשמור את קובץ ה-PDF בכונן Google Drive.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- PowerPoint Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשתף ולעבוד על מצגת עם חבר או עמית לעבודה במצב מקוון. שמור את הקובץ ב- OneDrive או ב- SharePoint, והזמן אנשים להציג או לערוך את המצגת ששיתפת. אם במקום זאת ברצונך לשלוח את המצגת בדואר אלקטרוני, תוכל לבצע זאת ישירות מתוך PowerPoint Mobile.

הערות: 

בנושא זה

שמירת מצגת ב- OneDrive או ב- SharePoint

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint ושמור את המצגות שלך ב- OneDriveאו ב- SharePoint Online, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל פתיחת PowerPoint וכניסה. על-ידי שמירת המצגות במיקום מקוון, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן לשמור בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

לאחר שמירת מצגת ב- OneDrive או ב- SharePoint Online, תוכל לשתף אותה עם אנשים אחרים.

 1. בתצוגת 'עריכה', החלק ימינה עד שתשמע "Quick access commands, Off, Back button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד יעבור לתצוגת התמונות הממוזערות.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Quick access commands, File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. תיפתח חלונית ותשמע: "Backstage page pane, Go back button". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. תיבת הדו-שיח שמירה תיפתח ותשמע את שם הקובץ הנוכחי.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save a copy of this file" והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור, כגון "OneDrive", והקש פעמיים כדי לבחור.

  אם לא נכנסת כבר, OneDrive או SharePoint Online יציגו בקשה להיכנס.

 7. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התיקיה או המיקום שבהם ברצונך לשמור, והקש פעמיים על המסך כדי לפתוח אותם.

 8. החלק שמאלה עד שתשמע: "Next app bar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 9. תיבת הדו-שיח הזנת שם קובץ תיפתח.

  אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את שם המצגת הנוכחית, והקש פעמיים על המסך כדי להתחיל בעריכה. הקלד את השם החדש באמצעות המקלדת על המסך. בסיום, החלק במהירות למעלה עד שתשמע "Landmarks and containers", ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "App bar". החלק במהירות למטה עד שתשמע "Items", ולאחר מכן החלק במהירות ימינה שוב ושוב עד שתשמע: "Save a copy app bar button".

 10. הקש פעמיים על המסך כדי לשמור את המצגת.

שיתוף מצגת דרך OneDrive או SharePoint

באפשרותך להזמין אנשים להציג ולערוך מצגת Word ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

 1. במצגת, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד ש'קורא טקסטים' יכריז: "Off, Share button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיבת הדו-שיח שיתוף תיפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "Type an email address to invite someone". הקש פעמיים על המסך כדי להציג את לוח המקשים על המסך והתחל להקליד.

 3. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המצגת.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. 'קורא טקסטים' יכריז: "Browse contacts button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך. כרטיס איש הקשר ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש, והקש פעמיים על המסך.

 4. אם ברצונך להוסיף הערה אישית להזמנה שלך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options", והקש פעמיים על המסך. לאחר מכן החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Include a message, optional, editable text", והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את טקסט ההערה.

 5. אם ברצונך שהנמען יוכל להציג את Quick access commands, Off, Back button, אך לא לערוך אותו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options", והקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Give permissions to this presentation, can edit", והקש פעמיים על המסך. רשימת האפשרויות תיפתח, ו'קורא טקסטים' יכריז: "Menu". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Can ViewF", והקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 6. כדי לשלוח את ההזמנה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share, button" והקש פעמיים המסך.

  ההזמנה נשלחה, ותוחזר לתיבת הדו-שיח שיתוף.

שיתוף עותק של המצגת באמצעות דואר אלקטרוני

באפשרותך גם לשלוח בדואר אלקטרוני עותק של המצגת ישירות מ- PowerPoint.

 1. במצגת, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Off, Share button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. תיבת הדו-שיח שיתוף תיפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "Type an email address to invite someone". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "More options, link". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. 'קורא טקסטים' יכריז: "Send an attachment or get a sharing link". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send as attachment, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. חלון שיתוף ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, כגון "Outlook Mail", והקש פעמיים על המסך.

 6. ייפתח חלון דואר. המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את כתובת הנמען באמצעות לוח המקשים על המסך.

  עצה: אם כבר שמורים אצלך פרטי הקשר של אותו אדם, תוכל פשוט להחליק במהירות שמאלה כדי לבחור את האדם מתוך אנשי הקשר שלך. 'קורא טקסטים' יכריז: "Choose contacts, button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולעבור אל אנשי הקשר שלך. החלק במהירות ימינה שוב ושוב כדי לעבור בין רשימת אנשי הקשר שלך, או השתמש באשרות החיפוש בחלק העליון. כאשר המוקד יהיה על איש הקשר שברצונך להוסיף כנמען, הקש פעמיים על המסך. כרטיס איש הקשר ייפתח. 'קורא טקסטים' יכריז: "People window". החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש, והקש פעמיים על המסך.

 7. כדי לערוך את נושא הדואר האלקטרוני, החלק במהירות שמאלה והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הנושא. כשתסיים, נווט אל מקש Enter והקש פעמיים על המסך.

 8. כדי להוסיף הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Message, editable text" והקש פעמיים על המסך. הקלד את ההודעה באמצעות המקלדת על המסך.

 9. בסיום, החלק במהירות למעלה עד שתשמע "Items" והחלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Send button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את הלחצן ולשלוח את המצגת.

  המצגת נשלחת, ותוחזר לתיבת הדו-שיח שיתוף.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להדפסת מצגות ב- PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- PowerPoint Online עם לוח המקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לשתף ולעבוד יחד עם חבר או עמית לעבודה על מצגת באופן מקוון. כאשר תשתף את הקבצים שלך באמצעות OneDrive, תוכל להזמין אנשים להציג או לערוך את המצגת, כך שתוכלו לעבוד יחד בו-זמנית.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office Online. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- PowerPoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב- PowerPoint Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- PowerPoint Online פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על PowerPoint Online.

בנושא זה

שמירת מצגת ב- OneDrive

היכנס לחשבון Microsoft ב- PowerPoint ושמור את המצגות שלך ב- OneDrive, כך שתוכל לשתף אותן עם אנשים אחרים. לקבלת הוראות לכניסה, עבור אל פתיחת PowerPoint. על-ידי שמירת המצגות ב- OneDrive, באפשרותך גם לקבוע מי יערוך את הקובץ, לוודא שכולם רואים את השינויים האחרונים באופן מידי ולגשת אל המצגות שלהן באחד המכשירים שלך. ניתן לשמור בקלות מצגות ישנות וחדשות יותר ב- OneDrive.

לאחר שמירת מצגת ב- OneDrive, תוכל לשתף אותה עם אנשים אחרים.

כדי שתוכל לשתף מצגת באמצעות OneDrive, עליך לשמור אותו באופן מקוון. לאחר שמירת מצגת באופן מקוון, PowerPoint Online שומר באופן אוטומטי את כל השינויים שבוצעו בו.

 1. בתצוגת 'עריכה', הקש Alt+מקש סמל Windows+F. תשמע: "Close menu, menu item".

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירת עותק, הקש A,A. תשמע: "Dialog, Save a copy, Focus on name".

 3. הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן הקש Enter.

שיתוף מצגת דרך OneDrive

באפשרותך לשתף מצגת בזמן שאתה עובד עליה. משתף הפעולה מקבל את קישור השיתוף בדואר אלקטרוני.

 1. בתצוגת עריכה, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע: "List of Microsoft services".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקש Caps Lock+מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Share dialog".

 4. כדי להקצות הרשאות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את אפשרות ההרשאה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Only people who already have access can use this link". לאחר מכן, הקש על מקש הרווח. תשמע: "Link settings page". השתמש במקשי החצים למטהו למעלה כדי לבחור באפשרות הרצויה.

  כדי לקבוע את זכויות העריכה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Other settings, checked, Allow editing checkbox". אם אינך מעוניין שאדם אחר יערוך את המצגת, הקש על מקש הרווח.

  כדי להחיל את השינויים בהרשאות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Apply, button" ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע People to share with, editable combo-box" ולאחר מכן הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את המצגת. כדי לשתף עם יותר מאדם אחד, השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני.

 6. כדי להוסיף הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע ""Add a message, optional", ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש Enter.

שמירת מצגת כקובץ PDF

שמור את המצגת כקובץ PDF, כך שתוכל לשתף אותה בבטחה באמצעות ערוצים מרובים.

 1. בתצוגת 'עריכה', הקש Alt+מקש סמל Windows+F. תשמע: "Close menu, menu item".

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח להורדת מסמך PDF, הקש W,P. תשמע: "Slide panel". המוקד נמצא על לחצן הורד. הקש Enter כדי להוריד.

 3. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן, הקש Enter. הקובץ נשמר במחשב שלך, בתיקיה הורדות.

 4. לאחר שתשמע "Dismiss button", באפשרותך להקיש Enter כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

קיצורי מקשים ב- PowerPoint Online

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×