שימוש בקורא מסך לקריאה ועריכה של הערות שוליים והערות סיום ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך לקריאה ועריכה של הערות שוליים והערות סיום ב- Word 2016

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח המקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב-Windows, כדי לקרוא ולדלג אל הערות שוליים והערות סיום במסמכי Word 2016. תוכל גם להוסיף הערות שוליים והערות סיום חדשות וכן לשנות, להמיר ולהסיר הערות קיימות. בדרך כלל, הערות שוליים מופיעות בתחתית העמוד והערות סיום מופיעות בסוף המסמך או המקטע.

הערות: 

בנושא זה

קריאת הערת שוליים

בעת קריאת המסמך או ניווט בו, ההפניות להערות שוליים נקראות באופן אוטומטי יחד עם הטקסט. ניתן גם לנווט במהירות אל הערות השוליים במסמך בלבד ולקרוא רק אותן.

 1. במסמך, הקש על Alt+נ כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות.

 2. כדי לבחור את האפשרות הערת השוליים הבאה, הקש על ש ולאחר מכן על ב כדי לעבור אל מספר ההפניה להערת השוליים הבאה במסמך.

  עצה: כדי לעבור אל מספר ההפניה להערת השוליים הקודמת, הקש על ה.

 3. כדי לדלג אל טקסט הערת השוליים בסוף העמוד, הקש על Alt+נ ולאחר מכן על צ. אם יש במסמך גם הערות שוליים וגם הערות סיום, החלון הצג הערות יקפוץ. הקש על Enter כדי לעבור אל הערות השוליים.

 4. כדי להתחיל לקרוא את הערות השוליים, הקש על Caps Lock+M.

 5. כדי לחזור אל מספר ההפניה להערת השוליים הנוכחית בגוף הטקסט במסמך, הקש על Alt+נ ואז על צ.

קריאת הערת סיום

בעת קריאת המסמך או ניווט בו, ההפניות להערות סיום נקראות באופן אוטומטי יחד עם הטקסט. ניתן לנווט במהירות אל הערות הסיום במסמך בלבד ולקרוא רק אותן.

 1. במסמך, הקש על Alt+נ כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות.

 2. כדי לבחור את האפשרות הערת השוליים הבאה, הקש על ש ולאחר מכן על א כדי לעבור אל סימון ההפניה להערת הסיום הבאה במסמך.

  עצה: כדי לעבור אל סימון ההפניה להערת השוליים הקודמת, הקש על ק.

 3. כדי לדלג אל טקסט הערת הסיום בסוף המסמך, הקש על Alt+נ ולאחר מכן על צ. אם יש במסמך גם הערות שוליים וגם הערות סיום, החלון הצג הערות יקפוץ. הקש על Shift+Tab+חץ למטה ולאחר מכן על Enter כדי לעבור להערות הסיום.

 4. כדי להתחיל לקרוא את הערות הסיום, הקש על Caps Lock+M.

 5. כדי לחזור אל סימון ההפניה להערת הסיום הנוכחית בגוף הטקסט במסמך, הקש על Alt+נ ואז על צ.

מעבר להערת שוליים או הערת סיום

במהלך קריאת מסמך עם 'קורא טקסטים', ניתן לעבור אל ומהפניה להערת שוליים או להערת סיום.

 1. במסמך, מקם את הסמן על הפניה להערת שוליים או להערת סיום. קורא הטקסטים יכריז: "Footnote reference" או "Endnote reference".

 2. כדי לעבור אל טקסט ההפניה להערת שוליים בסוף העמוד, הקש על Caps Lock+Insert. קורא הטקסטים יכריז על ההפניה להערת השוליים או להערת הסיום, למשל "Footnote 1".

 3. כדי לקרוא את הערת השוליים או הערת הסיום, הקש על Caps Lock+M.

 4. כדי לחזור אל סימון הערת השוליים או הערת הסיום המקוריות בגוף הטקסט במסמך, הקש על Caps Lock+Shift+Insert.

הוספת הערת שוליים

Word מוסיף סימון הפניה בגוף הטקסט ומוסיף את טקסט ההפניה להערת השוליים בתחתית העמוד.

 1. במסמך, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הערת השוליים.

 2. כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות, הקש על Alt+נ.

 3. כדי לבחור את האפשרות הוסף הערת שוליים, הקש על [. קורא הטקסטים יכריז על מספר ההפניה או על סימון ההפניה שנוספו לטקסט ואתה תועבר לחלק התחתון של העמוד.

 4. כתוב את טקסט ההפניה של הערת השוליים.

 5. לאחר שתסיים לכתוב את טקסט ההפניה, תוכל לחזור אל נקודת הכניסה של סימון ההפניה להערת השוליים בגוף הטקסט במסמך. כדי לחזור, הקש על Alt+נ ואז על צ.

הוספת הערת סיום

Word מוסיף סימון הפניה בגוף הטקסט ומוסיף את טקסט ההפניה להערת הסיום בסוף המסמך.

 1. במסמך, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הערת הסיום.

 2. כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות, הקש על Alt+נ.

 3. כדי לבחור את האפשרות 'הוסף הערת סיום', הקש על ע1. קורא הטקסטים יכריז על סימון ההפניה או על מספר ההפניה שנוספו לטקסט ואתה תועבר לסוף המסמך.

 4. כתוב את טקסט ההפניה של הערת הסיום.

 5. לאחר שתסיים לכתוב את טקסט ההפניה, תוכל לחזור אל נקודת הכניסה של סימון ההפניה להערת הסיום בגוף הטקסט במסמך.

  כדי לחזור, הקש על Alt+נ ואז על צ.

התאמה אישית של הערות שוליים והערות סיום

ניתן לשנות את המראה של הערות שוליים והערות סיום במסמך. לדוגמה, באפשרותך לשנות את תבנית המספר או את המיקום שבו טקסט ההפניה יוצג במסמך.

 1. ב- Word, הקש על Alt+נ כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הערות שוליים והערות סיום, הקש על ם.

 3. בתיבת הדו-שיח, תוכל לבחור, לדוגמה:

  • היכן יופיעו הערות שוליים או הערות סיום במסמך,

  • את תבנית המספור לשימוש עבור כל אחד מסוגי ההערות,

  • את המספר ממנו ברצונך להתחיל,

  • אם להשתמש במספור רציף עבור המסמך כולו, או להתחיל את המספור מחדש בכל מקטע,

  • אם השינויים שהגדרת יחולו על המסמך כולו או רק על המקטע שבו אתה נמצא.

  כדי לעבור בין הלחצנים והשדות בתיבת הדו-שיח, הקש Tab. השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין האפשרויות בשדה; הקש Enter כדי לבחור אפשרות.

 4. כדי להחיל את השינויים על מסמך עם הערות שוליים או עם הערות סיום קיימות, הקש על Tab שוב ושוב עד שתשמע את קורא הטקסטים מכריז על לחצן החל. הקש על מקש הרווח כדי להחיל את השינויים על המסמך ולסגור את תיבת הדו-שיח.

  כדי להחיל את ההגדרות על מסמך ללא הערות שוליים או עם הערות סיום קיימות, הקש על Tab שוב ושוב עד שתשמע את קורא הטקסטים מכריז על לחצן הוסף. הקש על מקש הרווח כדי להוסיף למסמך הערת שוליים או הערת סיום ולסגור את תיבת הדו-שיח.

המרת כל הערות השוליים או הערות הסיום

ניתן להמיר הערות שוליים להערות סיום או להיפך.

 1. ב- Word, הקש על Alt+נ כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הערות שוליים והערות סיום, הקש על ם.

 3. הקש על Tab שוב ושוב עד שתשמע את קורא הטקסטים מכריז על לחצן המרה. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח המרת הערות נפתחת.

 4. בתיבת הדו-שיח המרת הערות, השתמש במקשי החצים כדי לשנות את הבחירות עד לבחירת האפשרות הרצויה. הקש על Tab כדי לעבור ללחצן אישור ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור אותו. תיבת הדו-שיח המרת הערות תיסגר ואתה תוחזר אל תיבת הדו-שיח הערות שוליים והערות סיום.

 5. בתיבת הדו-שיח, לחצן הוסף נבחר. הקש על מקש הרווח כדי לבצע את ההמרה ולסגור את תיבת הדו-שיח.

מחיקת הערות שוליים או הערות סיום

אם ברצונך להסיר הערת שוליים או הערת סיום, מחק את מספר ההפניה או את סימון ההפניה אליה בגוף הטקסט, לא את טקסט ההפניה להערת השוליים או הערת הסיום בסוף העמוד, המקטע או המסמך. אם תסיר את טקסט ההפניה, מספר ההפניה או סימון ההפניה יישארו במסמך. כאשר אתה מסיר את מספר ההפניה או את סימון ההפניה, ההערה מוסרת לחלוטין ומספרי ההפניות או סימוני ההפניות הנותרים מתעדכנים בהתאם.

 1. ב- Word, הקש על Alt+נ כדי לפתוח את הכרטיסיה הפניות.

 2. כדי לבחור הערות שוליים או הערות סיום, הקש על ש והשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לדפדף בין האפשרויות. קורא הטקסטים מכריז על המקשים בהתאם לפריטים ככל שאתה מנווט.

 3. כדי לבחור הערת שוליים או הערת סיום, הקש על המקש הרלוונטי, למשל ב עבור הערת השוליים הבאה. הסמן מוצב כעת לפני סימון ההפניה להערת השוליים או להערת הסיום בגוף הטקסט.

 4. כדי להסיר את ההפניה, הקש פעמיים על Delete (קורא הטקסטים יכריז: "Delete").

  ב- JASW, הקש Delete (‏JAWS יכריז: "Selected blank space") ולאחר מכן הקש שוב על Delete. הערת השוליים או הערת הסיום תוסר כעת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×