שימוש בקורא מסך לעריכת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך לעריכת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- SharePoint Online עם לוח המקשים ועם קורא מסך כמו JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לערוך תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים וכדי לציין את המידע שיוצג אודות הפריטים בספריה זו. בחר כיצד ברצונך להציג ספריות מסמכים ולקיים עמן אינטראקציה ב- SharePoint Online, ואף להפוך אותן לנגישות יותר.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- SharePoint Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב-SharePoint Online , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- SharePoint Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על SharePoint Online.

עריכת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים

 1. היכנס לחשבון Office 365 של הארגון שלך, הפעל את יישום SharePoint ולאחר מכן פתח את ספריית המסמכים שלך.

  עצה: לספריות מסמכים ב- SharePoint Online יש שתי תצוגות שונות: חוויה קלאסית וחוויית SharePoint Online. עבור רוב האנשים, חוויית SharePoint Online היא ברירת המחדל. עם זאת, אם אתה שומע "Check it out button" בעת הניווט בספריית המסמכים שלך, אתה משתמש בחוויה הקלאסית. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, כשאתה שומע "Check it out button", הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לחוויית SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

 2. כדי להציג ספריות מסמכים של SharePoint Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Check it out button". הקש Enter. לאחר שהתצוגה של ספריית המסמכים משתנה לחוויית SharePoint Online והמוקד עובר מלחצן נסה זאת לקישור חדש, נשמע השם של ספריית המסמכים ואחריו "New".

  עצה: אם אינך שומע את "Check it out button", אתה משתמש כבר בחוויית SharePoint Online.

 3. אם המוקד לא נמצא בלחצן חדש, הקש על Tab עד שתשמע את שם הספרייה ולאחר מכן "New, Create a new folder or Office document in this location".

 4. הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "View menu" ולאחר מכן התצוגה שנבחרה, כמו "All documents".

 5. כדי לפתוח את התפריט, הקש Enter ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה. כאשר תשמע "Manage views", הקש Enter. הדף הגדרות של ספריית מסמכים נפתח, והמוקד עובר לקישור הראשון באזור הגדרות כלליות. תשמע "List name, Description and navigation". מתחת להגדרות כלליות מוצגות הגדרות עמודה ואחריהן אפשרויות לתצוגות.

 6. כדי לעבור להגדרות התצוגות, הקש על Tab שוב ושוב עד שתשמע "All documents, Link". זוהי תצוגת ברירת המחדל הראשונה ברשימת התצוגות. לאחר מכן מוצגות תצוגות מותאמות אישית. אם לא מוגדרות תצוגות מותאמות אישית, תשמע "Create view. Link." לפרטים נוספים, ראה שימוש בקורא מסך כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים.

 7. עבור באמצעות מקש Tab אל התצוגה שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש Enter. תשמע "Edit view" ואת שם התצוגה. המוקד נמצא בתיבה שם תצוגה.

 8. בדף עריכת תצוגה,. בחר באפשרויות הרצויות בתצוגה המותאמת אישית שלך. האפשרויות מקובצות באופן הבא:

  • שם. בתיבה שם התצוגה, הקלד שם עבור תצוגה זו של ספריית המסמכים.

  • עמודות. בטבלה, בחר את עמודות המידע שברצונך להציג. כדי להציג או להסתיר את העמודות בתצוגה המותאמת אישית שלך, בחר או נקה את תיבת הסימון עבור עמודה. שמות עמודות מוצגים בסדר שבו הם יופיעו בתצוגה מותאמת אישית, שאותו תוכל לציין. לדוגמה, כדי להציג גודל קובץ של פריט בעמודה השלישית של התצוגה המותאמת אישית שלך, הקש על Tab עד לשמיעת "File Size, Check box". כדי לבחור את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח. כדי לציין את סדר העמודות, עבור באמצעות מקש Tab לתיבה מיקום מימין, והקש על מקש חץ כדי להגדיל או להקטין את המספר 3.

  • מיון. כדי לקבוע את הסדר שבו מוצגים הפריטים בתצוגה, בחר עד שתי עמודות. כאשר תעבור באמצעות מקש Tab לתיבה תחילה מיין לפי העמודה, תשמע את השם של הקטע הנבחר הנוכחי. כדי לבחור באחת משתי אפשרויות של סדר מיון (עולה או יורד), בחר את העמודה שלפיה יש למיין ולאחר מכן הקש על מקש Tab. חזור על פעולה זו עבור התיבה 'לאחר מכן מיין לפי העמודה'.

  • סינון. צור תצוגה מותנית. בחר הצג פריטים רק כאשר התנאי הבא מתקיים ולאחר מכן הקש על מקש Tab. תשמע "Column to filter combo box" ולאחר מכן את הבחירה הנוכחית. בחירת עמודה. עבור באמצעות מקש Tab אל תיבת האופרטור ובחר ערך, כגון 'שווה ל'. עבור באמצעות מקש Tab אל תיבת הערך, ולאחר מכן הקלד ערך שלפיו יש לסנן. עבור באמצעות מקש Tab על האפשרות And או Or ובחר את האופרטור עבור התנאי הבא. עבור באמצעות מקש Tab לקבוצה הבאה של תנאי סינון וחזור על הפעולה.

  • תצוגה טבלאית. בחר באפשרות זו כדי להציג תיבות לפי פריטים בודדים כך שתוכל לבצע פעולות בצובר על בחירות מרובות.

  • קיבוץ לפי. צור קבוצות וקבוצות משנה עבור עד שתי עמודות. בתיבה 'תחילה קבץ לפי העמודה', בחר עמודה ולאחר מכן בחר באחת משתי אפשרויות של סדר מיון (עולה או יורד). חזור על פעולה זו עבור התיבה לאחר מכן קבץ לפי העמודה.

  • סכומים כוללים. הצג סכומים כוללים עבור העמודות הרלוונטיות של פריטים.

  • סגנון. בחר את המראה הרצוי עבור התצוגה שלך, כגון טבלה בסיסית, פרטי המסמך, ידיעון, מוצלל וחלונית תצוגה מקדימה.

  • תיקיות. בחר אם להציג פריטים בתיקיות או את כולם ביחד (כלומר, הירארכיה שטוחה ללא תיקיות).

  • מגבלת פריטים. הגבל את מספר הפריטים שמוצגים בתצוגה.

 9. לאחר שתבצע את השינויים, הקש Alt+O. המוקד חוזר אל ספריית המסמכים, שמציגה את השינויים שביצעת בתצוגה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך ליצירת תצוגה מותאמת אישית של ספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך לבחירת העמודות שיוצגו בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

שימוש בקורא מסך להעברת הזרקור אל קובץ או תיקיה בספריית מסמכים ב- SharePoint Online

קיצורי מקשים ב- SharePoint Online

תחילת השימוש בקורא מסך עם ספריית מסמכים מודרנית ב- SharePoint Online

תכונות נגישות ב- SharePoint Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×