שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מצגות ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- PowerPoint 2016 עם לוח המקשים ועם קורא מסך, כגון JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לעבוד על מצגת עם חבר או עמית לעבודה במצב מקוון. ניתן לבצע הן עריכה משותפת רגילה והן עריכה משותפת בזמן אמת. עריכה משותפת בזמן אמת מאפשרת לכם לראות את השינויים שכל אחד מכם מבצע באופן מיידי, ברגע שהם מבוצעים.

הערות: 

בנושא זה

הוספת מיקום שמירה מקוון

OneDrive זמין מיד עם תחילת השימוש ב- PowerPoint 2016, אך ייתכן שתצטרך להוסיף אתר SharePoint באופן ידני כדי שתוכל לשמור פריטים ב- SharePoint.

 1. ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+F כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע את שם הקובץ ואחריו "PowerPoint window, Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש A כדי לפתוח את תפריט שמור בשם. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 3. הקש A כדי להוסיף מיקום שמירה. תשמע: "Selected, Add a Place tab item". ב- JAWS, תשמע: "Saving features, Add a Place tab".

 4. הקש על 1 כדי להוסיף אתר SharePoint.

 5. כאשר תתבקש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש כדי לגשת לאתר SharePoint שלך ולאחר מכן הקש Enter.

 6. כאשר תתבקש, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש Enter.

האתר זמין כעת בתיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- PowerPoint 2016.

שמירת מצגת באופן מקוון

כדי שתוכל לבצע עריכה משותפת במסמך ב- PowerPoint 2016 עם מישהו אחר, עליך לשמור אותו ב- OneDrive או ב- SharePointOnline.

שמירת מצגת ב- OneDrive

 1. לאחר יצירת מצגת שברצונך לשתף ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+F כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע את שם הקובץ ואחריו "PowerPoint window, Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש H כדי לפתוח את תפריט שתף. תשמע: "Selected, Share tab item". ב- JAWS, תשמע: "Share tab".

 3. הקש C כדי לשמור את המצגת בענן. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 4. הקש K כדי לשמור את המצגת ב- OneDrive. תשמע: "Selected, OneDrive tab item". ב- JAWS, תשמע: "OneDrive tab".

  • אם לא שמרת עדיין את המצגת באופן מקומי או אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, הקש Tab עד לשמיעת "Enter file name here" או את שם הקובץ הנוכחי. הקלד את השם הרצוי ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת "Save button". הקש על מקש הרווח כדי לשמור את המצגת ב- OneDrive.

  • אם כבר שמרת את המצגת וברצונך להשתמש באותו שם קובץ ב- OneDrive, פשוט הקש Tab עד לשמיעת "Save button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לשמור את המצגת ב- OneDrive.

שמירת מצגת ב- SharePoint

 1. לאחר יצירת מצגת שברצונך לשתף ב- PowerPoint 2016, הקש Alt+F כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע את שם הקובץ ואחריו "PowerPoint window, Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש H כדי לפתוח את תפריט שתף. תשמע: "Selected, Share tab item". ב- JAWS, תשמע: "Share tab".

 3. הקש C כדי לשמור את המצגת בענן. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 4. הקש S כדי לשמור את המצגת באתר SharePoint. נווט באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה עד שתשמע: "Sites" ואחריו את שם האתר הרצוי.

 5. הקש Tab ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה. קורא המסך מקריא את שם הקובץ הנוכחי או כמה מילים מתחילת הטקסט, אם הקובץ עדיין לא נשמר.

  • אם לא שמרת עדיין את המצגת באופן מקומי או אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת "All Locations, split button" ולאחר מכן הקש על מקש החץ שמאלה עד לשמיעת הכתובת של אתר SharePoint שלך. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת שם הספריה או סביבת העבודה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לשמור את המצגת.

  • אם כבר שמרת את המצגת וברצונך להשתמש באותו שם קובץ ב- SharePoint, הקלד את השם הרצוי ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת "All Locations, split button" ולאחר מכן הקש על מקש החץ שמאלה עד לשמיעת הכתובת של אתר SharePoint שלך. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת שם הספריה או סביבת העבודה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לשמור את המצגת.

שיתוף מצגת עם אנשים אחרים

לאחר שמירת מצגת באופן מקוון, תוכל לשתף אותה עם העורכים האחרים באמצעות החלונית שתף.

 1. הקש Alt+Y, U כדי לפתוח את החלונית שתף. המוקד עובר לשדה הזמן אנשים בחלונית שתף.

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של העורך השני. אם קיימים כמה עורכים, הפרד את הכתובות באמצעות פסיק.

 3. הקש Tab עד שתשמע: "Give permissions to this document". אם לאחר מכן תשמע "Can edit", ההרשאות כבר מתאימות לעריכה משותפת. אם לא, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן השתמש במקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין האפשרויות עד לשמיעת "Can edit" והקש Enter.

 4. אם ברצונך לכתוב הודעה קצרה לעורכים האחרים, הקש Tab עד לשמיעת "Include a message (optional)‎" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 5. הקש Tab עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש Enter. הודעת דואר אלקטרוני נשלחת לעורכים האחרים כדי ליידע אותם לגבי הגישה.

שינוי אפשרויות השיתוף

באפשרותך לבחור אם השינויים שלך ישותפו עם העורכים האחרים באופן אוטומטי או אם תוצג לך שאלה בכל פעם שתפתח מצגת שמישהו אחר מבצע בה שינויים.

 1. הקש Alt+F כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע את שם הקובץ ואחריו "PowerPoint window, Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש T כדי לפתוח את תפריט אפשרויות. תשמע: "PowerPoint Options window, General". ב- JAWS, תשמע: "PowerPoint Options". ב- JAWS, ייתכן שהמוקד לא יהיה בכרטיסיה כללי. כדי לוודא שאתה נמצא בכרטיסיה הנכונה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין הכרטיסיות עד שתשמע: "General".

 3. הקש Tab עד שתשמע "When working with others, automatically save changes" ולאחר מכן את ההגדרה הנוכחית. כדי לשנות את ההגדרה, הקש על מקש הרווח עד לשמיעת "Checked" או "Unchecked", בהתאם לאפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter.

 4. כדי לסגור את התפריט אפשרויות, הקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

הגדרה זו משפיעה על כל המצגות שתשתף, ולא רק על המצגת שבה אתה עובד כעת.

עבודה משותפת על מצגת משותפת

עריכה משותפת ב- PowerPoint מאפשרת לכמה אנשים לשתף פעולה ולעבוד יחד על מצגות. עריכה משותפת מתחילה באופן אוטומטי כאשר כמה אנשים פותחים את אותה מצגת שנשמרה ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

העורכים האחרים יכולים לעקוב אחר הקישור ששלחת, והמצגת שלך תיפתח בגירסה של PowerPoint או של PowerPoint Online שברשותם. אם הם משתמשים גם ב- PowerPoint Online או ב- PowerPoint 2016 והם הסכימו לשתף שינויים באופן אוטומטי, קורא המסך מציין "There are other users editing this slide" אם עורכים אחרים עובדים על השקופית כשאתה מנווט אליה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשיתוף פעולה בענן ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגת

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×