שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

שימוש בקורא מסך לעריכה משותפת של מסמכים ב- Word

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word 2016 עם לוח המקשים ועם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לעבוד על מסמך עם עוד אנשים במצב מקוון. ניתן לבצע הן עריכה משותפת רגילה והן עריכה משותפת בזמן אמת. עריכה משותפת בזמן אמת מאפשרת לראות את השינויים שכל אחד מבצע באופן מיידי, עם התרחשותם.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • כדי למצוא קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שנכנסת לחשבון Microsoft שלך ושמסיבה זו, OneDrive זמין.

בנושא זה

שמירת מסמך באופן מקוון

כדי שתוכל לבצע עריכה משותפת במסמך ב- Word 2016 עם מישהו אחר, עליך לשמור אותן ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

שמירת מסמך ב- OneDrive

 1. לאחר יצירת מסמך שברצונך לשתף ב- Word 2016, הקש Alt+כ כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע: "Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: "Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש על ף כדי לפתוח את תפריט שתף. תשמע: "Selected, Share tab item". ב- JAWS, תשמע: "Share tab".

 3. הקש על מ כדי לשמור את המסמך בענן. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 4. הקש על ע כדי לשמור את המסמך ב- OneDrive. תשמע: "Selected, OneDrive – Personal tab item". ב- JAWS, תשמע: "OneDrive – Personal tab". שם החשבון שלך ב- OneDrive עשוי להיות שונה.

  • אם לא שמרת עדיין את המסמך באופן מקומי, או אם ברצונך לשנות את שם הקובץ, הקש Tab עד לשמיעת: "Enter file name here" או את שם הקובץ הנוכחי. הקלד את השם הרצוי ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת "Save button". הקש על מקש הרווח כדי לשמור את המסמך ב- OneDrive.

  • אם כבר שמרת את המסמך וברצונך להשתמש באותו שם קובץ ב- OneDrive, פשוט הקש Tab עד לשמיעת: "Save button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח כדי לשמור את המסמך ב- OneDrive.

שמירת מסמך ב- SharePoint

 1. לאחר יצירת מסמך שברצונך לשתף ב- Word 2016, הקש Alt+כ כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע: "Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: "Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש על ף כדי לפתוח את תפריט שתף. תשמע: "Selected, Share tab item". ב- JAWS, תשמע: "Share tab".

 3. הקש על מ כדי לשמור את המסמך בענן. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 4. הקש על S כדי לשמור את המסמך באתר SharePoint. תשמע: "Sites", ואחריו השם של האתר.

 5. הקש Tab ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה. קורא המסך מציין את שם הקובץ הנוכחי, או כמה מילים מתחילת הטקסט אם הקובץ עדיין לא נשמר.

  • אם לא שמרת עדיין את המסמך באופן מקומי או אם ברצונך לשנות את שם הקובץ שלו, הקלד את השם הרצוי ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת: "All Locations, split button" ולאחר מכן הקש על החץ ימינה עד לשמיעת הכתובת של אתר SharePoint שלך. הקש על החץ למטה עד לשמיעת שם הספריה או סביבת העבודה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לשמור את המסמך.

  • אם כבר שמרת את המסמך וברצונך להשתמש באותו שם קובץ ב- SharePoint, הקש Tab עד לשמיעת: "All Locations, split button" ולאחר מכן הקש על החץ ימינה עד לשמיעת הכתובת של אתר SharePoint שלך. הקש על החץ למטה עד לשמיעת שם הספריה או סביבת העבודה הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לשמור את המסמך.

הוספת מיקום שמירה מקוון

OneDrive זמין באופן מיידי בעת תחילת השימוש ב- Word 2016, אך ייתכן שיהיה עליך להוסיף אתר SharePoint באופן ידני לפני שתוכל לשמור שם.

 1. ב- Word 2016, הקש Alt+כ כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע: "Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: "Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש על ב כדי לפתוח את תפריט שמור בשם. תשמע: "Selected, Save As tab item". ב- JAWS, תשמע: "Save As tab".

 3. הקש על ב כדי להוסיף מיקום שמירה. תשמע: "Selected, Add a Place tab item". ב- JAWS, תשמע: "Add a Place tab".

 4. הקש על 1 כדי להוסיף אתר SharePoint.

 5. כאשר תתבקש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש עם אתר SharePoint שלך ולאחר מכן הקש Enter.

 6. כאשר תתבקש, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש Enter.

האתר זמין כעת בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' ב- Word_2016.

שיתוף מסמך עם אחרים

לאחר שמירת מסמך באופן מקוון, שתף אותו עם האנשים שעמם ברצונך לשתף פעולה.

 1. הקש Alt+כ כדי לפתוח את תפריט קובץ. תשמע: "Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: "Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש על ף כדי לפתוח את תפריט שתף. תשמע: "Selected, Share tab item". ב- JAWS, תשמע: "Share tab".

 3. הקש על ר כדי לשתף את המסמך שנשמר עם אנשים. תשמע את שם המסמך, ואחריו "Enter names for email addresses" או פשוט "End of line". ב- JAWS, תשמע: "Share pane, enter names for email addresses". הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שברצונך לשתף אתו פעולה. אם קיימת יותר מכתובת אחת, הפרד את הכתובות באמצעות פסיק.

 4. הקש Tab עד שתשמע: "Give permissions to this document". אם לאחר מכן תשמע "Can edit", ההרשאות כבר נכונות עבור העריכה המשותפת. אם לא, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן השתמש במקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין האפשרויות עד לשמיעת "Can edit" והקש Enter.

 5. אם ברצונך לכתוב הודעה קצרה עבור המחברים המשותפים, הקש Tab עד לשמיעת: "Include a message (optional)" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 6. הקש Tab עד לשמיעת: "Share button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני לשיתוף למשתפי הפעולה.

שינוי אפשרויות השיתוף

באפשרותך לבחור אם ברצונך לשתף תמיד את השינויים שאתה מבצע עם המחברים המשותפים, או אם ברצונך להישאל בכל פעם שאתה פותח מסמך שבו מישהו אחר משתף את השינויים שלו.

 1. הקש Alt+כ כדי לפתוח את התפריט קובץ. תשמע: "Selected, Info tab item". ב- JAWS, תשמע: "Backstage view, File, Info tab".

 2. הקש על ו כדי לפתוח את תפריט אפשרויות. תשמע: "Word Options window, General, 1 of 10". ב- JAWS, תשמע: "Word Options". עם JAWS, ייתכן שהמוקד לא יהיה בכרטיסיה כללי. כדי לוודא שאתה נמצא בכרטיסיה הנכונה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין הכרטיסיות עד לשמיעת: "General".

 3. הקש Tab עד לשמיעת: "When working with others, I want to automatically share my changes" ולאחר מכן שמיעת ההגדרה הנוכחית. אם ברצונך לשנות את ההגדרה, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן השתמש במקש החץ למעלה או למטה כדי לעבור בין האפשרויות עד לשמיעת: "Always" או "Ask Me", בהתאם לבחירתך, והקש Enter.

 4. כדי לסגור את תפריט אפשרויות, הקש Tab עד לשמיעת: "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

הגדרה זו משפיעה על כל מסמך שתשתף, לא רק על המסמך שאתה עובד עליו.

עצה: אם תבחר באפשרות לעולם לא, לא תראה את השינויים של משתמשים אחרים והם לא יראו את השינויים שלך.

עבודה משותפת על מסמך משותף

Word 2016 מציע לך שני סוגים של עריכה משותפת: עריכה משותפת רגילה ועריכה משותפת בזמן אמת. שני הסוגים מאפשרים לאנשים מרובים לשתף פעולה ולעבוד יחד על מסמכים. בין שני הסוגים קיים הבדל עיקרי אחד:

 • בעריכה משותפת רגילה אתה ואנשים אחרים עובדים בו-זמנית על מסמך מבלי לנעול זה את זה. פיסקאות שמישהו אחר עובד עליהן נעולות. במהלך שמירה, תוכל לראות את השינויים שמשתמשים אחרים ביצעו מאז הפעם האחרונה שאתה שמרת.

 • בעריכה משותפת בזמן אמת שני אנשים או יותר מקלידים בו-זמנית ורואים באופן אוטומטי את שינויי הטקסט של כולם בזמן שהם מתרחשים. אם אתה מבצע עריכה משותפת עם אדם שמשתמש בגירסה התומכת בעריכה משותפת רגילה בלבד, תראה שהוא נמצא במסמך, אך לא תראה את השינויים שלו עד לשמירת המסמך על-ידו.

בעת שימוש ב- Word 2016 כדי לעבוד עם מסמך משותף, אין צורך לשנות דבר בנוגע לאופן העבודה. המחברים המשותפים שלך יכולים פשוט לעקוב אחר הקישור ששלחת והמסמך שלך ייפתח בגירסה של Word או של Word Online שברשותם. אם הם גם משתמשים ב- Word Online או ב- Word 2016 והם הסכימו לשתף שינויים באופן אוטומטי, העבודה שלהם מוצגת בזמן התרחשותה, ותוכל להשתמש בקורא המסך שלך כדי לקרוא את הטקסט ששונה מבלי להמתין עד שהאחרים ישמרו את המסמך.

הכרזות של קורא המסך

כאשר אתה משתמש בקורא מסך במהלך שיתוף פעולה במסמך ב- Word 2016, אתה שומע הכרזות כאשר מתרחשים אירועים מסוימים:

 • כאשר אתה שומע "Unsynchronized change", פירוש הדבר שמחבר אחד עורך פיסקה (בעריכה משותפת רגילה), אך עדיין לא שמר את השינויים. האזור נעול עבור המחבר המשותף.

 • כאשר אתה שומע "Editing locked change", פירוש הדבר שמחבר אחר נעל אזור זה, בדרך כלל פיסקה, ושאין באפשרותך לערוך אותו.

 • כאשר אתה שומע "External change", פירוש הדבר שמחבר אחד זה עתה שמר את המסמך ושהמחבר המשותף הוסיף לו תוכן חדש. בעריכה משותפת רגילה, האזור מסומן בירוק עבור אדם שאין לו בעיית ראייה.

 • כאשר אתה שומע "Conflicting change", פירוש הדבר שלמחבר אחד יש פיסקה שמתנגשת עם שינוי שביצע המחבר המשותף. אזור זה מסומן באדום עבור אדם שאין לו בעיית ראייה.

 • כאשר אתה שומע "Author", פירוש הדבר שמחבר אחד נמצא כעת באותה הפיסקה (בעריכה משותפת בזמן אמת). הכרזה זו עוזרת למחבר המשותף להימנע מיצירת התנגשות על-ידי עריכת אותו אזור.

עצה: כאשר אתה מתחיל לעבוד על מסמך עם אדם אחר, מופיעה תיבת דו-שיח ששואלת באיזה סוג חוויה של עריכה משותפת אתה מעוניין. הקש F6 כדי לנווט אל תיבת הדו-שיח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף, לקרוא ולמחוק הערות ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word עבור Mac עם המקלדת ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לעבוד יחד עם אנשים אחרים על מסמך באופן מקוון.

הערות: 

בנושא זה

שמירת מסמך באופן מקוון

כדי שתוכל לבצע עריכה משותפת במסמך ב- Word עבור Mac עם מישהו אחר, עליך לשמור את הקובץ שלך ב- OneDrive או ב- SharePoint Online.

שמירת מסמך ב- OneDrive

 1. לאחר יצירת מסמך שברצונך לשתף ב- Word עבור Mac, הקש Command+Shift+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת.

  הערה: ודא שנכנסת ל- OneDrive.

 2. הקלד את שם המסמך ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת: "Online locations button".

 3. הקש Control‏+Option+מקש רווח. אתה שומע את שם המסמך.

 4. הקש Tab עד שתשמע: "Places‏, table, <השם של מיקום השמירה המקוון הראשון>, selected".

 5. הקש Control‏+Option+מקש חץ למטה עד לשמיעת "OneDrive, <השם של חשבון OneDrive>" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. הקש Tab עד לשמיעת "Save default button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. המוקד חוזר לחלון העריכה של המסמך.

שמירת מסמך ב- SharePoint

 1. לאחר יצירת מסמך שברצונך לשתף ב- Word עבור Mac, הקש Command+Shift+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת.

  הערה: ודא שנכנסת ל- SharePoint.

 2. הקלד את שם המסמך ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת: "Online locations button".

 3. הקש Control‏+Option+מקש רווח. אתה שומע את שם המסמך.

 4. הקש Tab עד שתשמע: "Places‏, table, <השם של מיקום השמירה המקוון הראשון>, selected".

 5. הקש Control‏+Option+מקש חץ למטה עד לשמיעת "SharePoint Online, <השם של חשבון SharePoint>" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. הקש Tab עד לשמיעת "Save default button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. המוקד חוזר לחלון העריכה של המסמך.

הוספת מיקום שמירה מקוון

OneDrive זמין באופן מיידי בעת תחילת השימוש ב- Word עבור Mac, אך ייתכן שיהיה עליך להוסיף אתר SharePoint באופן ידני לפני שתוכל לשמור שם.

 1. הקש Command+Shift+S. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת.

 2. הקש Tab עד לשמיעת "Online locations button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש Tab עד שתשמע: "Add a place, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש Tab עד לשמיעת "SharePoint button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקלד או הדבק את כתובת ה- URL של תיקיית SharePoint שלך ולאחר מכן הקש Tab עד לשמיעת: "Next button".

 6. הקש Control‏+Option+מקש רווח. כאשר תתבקש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש עם אתר SharePoint שלך ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

 7. כאשר תתבקש, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

האתר זמין כעת בתיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- WordforMac.

שיתוף מסמך עם אחרים

לאחר שמירת מסמך באופן מקוון, שתף אותו עם האנשים שעמם ברצונך לשתף פעולה.

הזמנת משתמשים אחרים לשתף פעולה

באפשרותך להזמין אנשים אחרים לעבוד איתך על מסמך. שלח הודעת דואר אלקטרוני של הזמנה לשיתוף פעולה ישירות מתוך Word עבור Mac עם קישור למסמך שלך.

 1. הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 2. הקש Tab עד לשמיעת "File" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש על Control‏+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Share" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. תשמע: "Invite people ellipses". לאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקלד את השם או כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף פעולה. אם קיימת יותר מכתובת אחת, הפרד את הכתובות באמצעות פסיק.

 6. אם אתה מעוניין לכתוב הודעה לנמען, הקש Tab עד לשמיעת "Include a message" ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 7. הקש Tab עד שתשמע: "Can edit, checked, checkbox". אם אינך מעוניין שמשתף הפעולה יערוך את המסמך, הקש על מקש רווח.

 8. הקש Tab עד לשמיעת "Share button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני לשיתוף למשתפי הפעולה.

שיתוף קישור למסמך שלך

באפשרותך להעתיק את הקישור למסמך שלך ולהדביק אותו לקובץ משותף אחר, כגון מצגת של PowerPoint.

 1. הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 2. הקש Tab עד לשמיעת "File" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על Control‏+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Copy link" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הדבק את הקישור לקובץ משותף אחר, לדוגמה.

עבודה משותפת על מסמך משותף

בעת שימוש ב- Word עבור Mac כדי לעבוד על מסמך משותף, אינך צריך לשנות דבר בדרך העבודה שלך. המחברים המשותפים יכולים פשוט להפעיל את הקישור ששלחת, והמסמך שלך ייפתח בגירסת Word שברשותם או ב- Word Online.

כדי לרענן את המסמך בעדכונים שבוצעו על-ידי מחברים אחרים, הקש Command+S.

הוצאת מסמך

אם ברצונך לנעול מסמך לעדכונים שלך בלבד, באפשרותך להוציא את הקובץ. כשאתה מוציא קובץ, אנשים אחרים אינם יכולים לעדכן אותו או לראות את שינויי העריכה שביצעת כל עוד אינך שומר ומכניס את המסמך.

 1. כשהמסמך פתוח, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 2. הקש Tab עד לשמיעת "File" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Check out" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. ערוך את המסמך. כשתסיים, הקש Control+Option+M.

 5. הקש Tab עד לשמיעת "File" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Check in" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 7. תשמע: "Version comments". הקלד תיאור קצר של העדכונים שלך. כשתסיים, הקש Tab עד שתשמע "Check in" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

חסימת מחברים אחרים

באפשרותך למנוע ממחברים אחרים לשנות מקטעים ספציפיים של המסמך.

 1. במסמך, בחר את המקטע שאינך מעוניין שאנשים אחרים יערכו.

 2. הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 3. הקש Tab עד לשמיעת "Tools" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Block authors" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. כדי לבטל את החסימה של מחברים, הקש Control+Option+M.

 6. הקש Tab עד לשמיעת "Tools" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 7. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Unblock all my blocked areas" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×