שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- OneNote 2016 עם לוח המקשים ועם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לארגן מידע במחברות המכילות עמודים, מקטעים וקבוצות מקטעים. תוכל להוסיף עמודים, מקטעים ומחברות נוספות לפי הצורך, ואף לשנות את שמם, את מיקומם או למחוק אותם.

הערות: 

בנושא זה

פתיחת OneNote

כדי לפתוח את OneNote, הקש על מקש סמל Windows‏+Shift‏+N.

יצירת מחברת

 1. ב- OneNote, הקש על Ctrl+G כדי לפתוח ניווט במחברת.

 2. הקש Shift+Tab שוב ושוב עד לשמיעת "Add Notebook button". הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תועבר לחלון חדש שבו הכרטיסיה חדש בתפריט קובץ כבר נבחרה. קורא הטקסטים מכריז "New tab item". בכרטיסיה זו תוכל לבחור את המחברת המאחסנת מיקום ושם.

 3. הקש פעם אחת על החץ שמאלה כדי לעבור למקטע בחירת המיקום בכרטיסיה חדש. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין המיקומים. 'קורא טקסטים' מקריא את המיקומים במהלך הניווט. הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 4. לאחר בחירת מיקום, המוקד עובר לשדה שם מחברת. הקלד שם עבור המחברת והקש Enter. המחברת נוצרת והסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד של מקטע חדש 1 במחברת.

  הערה: אם אתה שומר ב- OneDrive או במיקום מקוון אחר, ייתכן שיהיה עליך להיכנס אם אינך מחובר כבר.

יצירת מקטע

 1. במחברת, כדי ליצור מקטע חדש, הקש Ctrl+T.

 2. המקטע נוצר, הסמן ממוקם בכרטיסיית המקטע ואפשר להקליד את שם המקטע.

 3. כשתסיים, הקש Enter. למקטע ניתן שם והסמן מועבר לשדה כותרת העמוד.

יצירת קבוצת מקטעים

קבוצות מקטעים יכולות לסייע לך בשמירה על מקטעים קשורים יחדיו.

 1. במחברת, הקש Ctrl+Shift+G כדי לפתוח ניווט של מקטע.

 2. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר.

 3. הקש על החץ למטה שוב ושוב עד שתשמע את קורא הטקסטים מכריז “New Section Group menu item”. ב- JAWS, תשמע: “New Section Group”. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. קורא הטקסטים יכריז: “New page created, OneNote window, editing, New Section Group”.

 4. הקלד שם עבור קבוצת המקטעים ולאחר מכן הקש Enter.

  קבוצת המקטעים נוצרת וכעת ניתן להוסיף מקטעים לקבוצה.

יצירת עמוד

 1. במקטע שבו ברצונך להוסיף את העמוד, הקש Ctrl+N.

 2. עמוד חדש נוצר, הסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד ותוכל להקליד את הכותרת.

שינוי שם של מחברת

 1. ב- OneNote, הקש על Ctrl+G כדי לפתוח ניווט במחברת.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המחברת שברצונך לשנות את שמה.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים יכריז “Menu”.

 4. הקש על מקש החץ למטה שוב ושוב עד שתשמע: “Properties menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Properties”. הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 5. תיבת הדו-שיח מאפייני מחברת נפתחת והמוקד נמצא בשדה שם תצוגה. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המחברת משתנה.

שינוי שם של מקטע או קבוצת מקטעים

 1. ב- OneNote, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לנווט אל המקטע או קבוצת המקטעים שברצונך לשנות את שמם.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים יכריז: “Rename menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Rename”.

 4. הקש על מקש הרווח. קורא הטקסטים מכריז "Editing" ועל שם המקטע. ב- JAWS, תשמע את שם המקטע.

 5. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המקטע משתנה.

שינוי שם של עמוד

 1. במחברת, הקש Ctrl+Alt+G כדי לפתוח ניווט של עמוד.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך לשנות את שמו.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים יכריז: “Rename menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Rename.

 4. הקש על מקש הרווח. קורא הטקסטים יכריז: “Page title, editing”. ב- JAWS, תשמע: “Page title”.

 5. הקלד שם חדש והקש Enter. שם העמוד משתנה.

העברה או העתקה של מקטע

 1. במחברת, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של המקטע.

 2. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לנווט למקטע שברצונך להעביר או להעתיק. קורא הטקסטים מכריז על שמות המקטע במהלך הניווט.

 3. הקש Shift+F10. קורא הטקסטים יכריז: “Rename menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Rename”.

 4. הקש על מקש החץ למטה שוב ושוב עד שתשמע את קורא הטקסטים מכריז: “Move or Copy menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Move or Copy”. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח העברה או העתקה של מקטע נפתחת.

 5. המוקד נמצא בשדה החיפוש שבו תוכל להתחיל להקליד את השם של המחברת, המקטע או קבוצת המקטעים שברצונך להעביר או להעתיק אליהם את המקטע. תוצאות החיפוש מפורטות למטה בעת ההקלדה. כדי לנווט אל התוצאות, השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה. קורא הטקסטים מכריז על השמות במהלך הניווט.

 6. לאחר איתור היעד הנכון, הקש Tab כדי לנווט אל לחצני הדו-שיח. הלחצן הראשון הוא העבר. אם ברצונך להעתיק את המקטע במקום זאת, הקש Tab שוב כדי לנווט אל לחצן העתק. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. המקטע מועבר או מועתק.

העברה או העתקה של עמוד

 1. במחברת, הקש Ctrl+Alt+G כדי לפתוח ניווט של עמוד.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך להעביר או להעתיק. קורא הטקסטים מכריז על שמות העמוד במהלך הניווט.

 3. הקש על מקש הרווח כדי לבחור עמוד ולאחר מכן הקש Ctrl+Alt+M. תיבת הדו-שיח העברה או העתקה של עמודים נפתחת.

 4. המוקד נמצא בשדה החיפוש שבו תוכל להתחיל להקליד את השם של המחברת, המקטע או קבוצת המקטעים שברצונך להעביר או להעתיק אליהם את העמוד. תוצאות החיפוש מפורטות למטה בעת ההקלדה. כדי לנווט אל התוצאות, השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה. קורא הטקסטים מכריז על השמות במהלך הניווט.

 5. לאחר איתור היעד הנכון, הקש Tab כדי לנווט אל לחצני הדו-שיח. הלחצן הראשון הוא העבר. אם ברצונך להעתיק את העמוד במקום זאת, הקש Tab שוב כדי לנווט אל לחצן העתק. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. העמוד מועבר או מועתק.

הסרת מחברת

 1. ב- Windows, הקש על מקש סמל Windows והקלד "סייר הקבצים". הקש Enter.

 2. החלון סייר הקבצים נפתח. המוקד נמצא בתיקיית שולחן העבודה. השתמש במקשי החצים כדי לנווט בין התיקיות והפריטים בחלון. קורא הטקסטים מכריז על הפריטים במהלך הניווט. הקש Enter כדי לפתוח תיקיה.

  עצה: במחשב שלך, מיקום ברירת המחדל לשמירת מחברות הוא מסמכים > מחברות OneNote.

 3. כאשר אתה נמצא במחברת הנכונה, הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים מכריז “context menu”.

 4. הקש על מקש החץ למטה שוב ושוב עד שתשמע: “Delete menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Delete”. הקש Enter כדי לבחור. המחברת מוסרת.

הסרת מקטע או קבוצת מקטעים

 1. במחברת, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה כדי לעבור למקטע או לקבוצת המקטעים שברצונך להסיר.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים יכריז: “Rename menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Rename”.

 4. הקש על מקש החץ למטה שוב ושוב עד שתשמע: “Delete menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Delete”. הקש Enter.

 5. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. קורא הטקסטים יכריז: “Microsoft OneNote dialog, No button”. הקש על מקש החץ שמאלה פעם אחת כדי לעבור ללחצן 'כן' והקש Enter. המקטע או קבוצת המקטעים מוסרים.

הסרת עמוד

 1. במחברת, הקש Ctrl+Alt+G כדי לעבור לניווט של עמוד.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעבור לעמוד שברצונך להסיר.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. קורא הטקסטים יכריז: “Rename menu item”. ב- JAWS, תשמע: “Rename”.

 4. הקש על מקש החץ למטה שוב ושוב עד לשמיעת “Delete menu item” והקש Enter. העמוד מוסר.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב- OneNote עבור Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור Mac עם המקלדת ועם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לארגן מידע במחברות המכילות עמודים, מקטעים וקבוצות מקטעים. תוכל להוסיף עמודים, מקטעים ומחברות נוספות לפי הצורך, ואף לשנות את שמם, את מיקומם או למחוק אותם.

הערות: 

בנושא זה

פתיחת OneNote וכניסה

 1. כדי להגיע לרשימה Applications, הקש Shift+Command+A ב- Finder.

 2. הקלד M כדי לעבור ישירות אל היישומים המתחילים ב- M.

 3. הקש Tab עד שתשמע: "Microsoft OneNote application".

 4. כדי לפתוח את יישום OneNote עבור Mac, הקש Command+מקש חץ למטה.

 5. OneNote עבור Mac נפתח, ותוכל להיכנס לחשבון Microsoft שלך.

 6. כדי להיכנס, הקש Command+O. תשמע: "Sign in. Account settings". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח כניסה נפתחת. תשמע: “Type your email address or phone number”.

 7. הקלד את כתובת הדוא"ל או את מספר הטלפון שלך ולאחר מכן הקש Enter.‏ VoiceOver מכריז: “Password, secure edit text”.

 8. הקלד את הסיסמה שלך והקש Enter. אם תשמע "Start using PowerPoint button", הקש על מקש הרווח כדי לעבור אל היישום.

  הערה: אם אתה משתמש בחשבון בארגון, שלבי הכניסה עשויים להיות מעט שונים. לדוגמה, ייתכן שתצטרך להשתמש ב- PIN או בכרטיס חכם.

  עצה: אם לא יצאת מ- PowerPoint בפעם האחרונה שהשתמשת ביישום, הוא ייפתח מבלי להציג בקשת כניסה למערכת.

יצירת מחברת

כדי ליצור מחברת חדשה, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך ב- OneNote כדי שתוכל לשמור את הקובץ ב- OneDrive.

 1. ב- OneNote, הקש Control+Command+N.

 2. תועבר לחלון פתיחת מחברות חדשות ואחרונות, שבו באפשרותך לבחור את צבע המחברת, שם ומיקום לאחסון המחברת החדשה תחת היכן.

 3. כדי לבחור צבע עבור המחברת, הקש Tab. תשמע "Notebook color" ולאחר מכן את הצבע הנוכחי שנבחר. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל הצבע הרצוי. VoiceOver מכריז על הצבעים במהלך הניווט. כשתסיים, הקש Tab.

 4. כדי להקליד את כותרת המחברת, הקש Tab עד שתשמע: "Notebook title, edit text". הקלד את הכותרת ולאחר מכן הקש Tab כדי לצאת מהשדה.

 5. כדי לבחור מיקום אחסון בענן המשויך לחשבון שלך, כגון OneDrive או SharePoint, הקש Tab עד שתשמע את המיקום ואחריו "Select a location where your notebook will be created".

 6. כדי לשנות את המיקום, הקש על מקש הרווח והשתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המיקום. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 7. כדי ליצור את המחברת, הקש Tab עד שתשמע: "Create button". לאחר מכן, הקש על מקש הרווח.

 8. המחברת החדשה נפתחת, והסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד של מקטע חדש 1.

יצירת מקטע

 1. במחברת, כדי ליצור מקטע חדש, הקש Command+T.

 2. המקטע נוצר. הסמן ממוקם בשדה הכותרת של המקטע, ותוכל להקליד את שם המקטע.

 3. כשתסיים, הקש Enter.

יצירת קבוצת מקטעים

קבוצות מקטעים יכולות לסייע לך בשמירה על מקטעים קשורים יחדיו.

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 3. השתמש במקש חץ שמאלה כדי לנווט לתפריט קובץ ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל האפשרות קבוצת מקטעים חדשה. הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 4. קבוצת המקטעים נוצרת, והמוקד נמצא בשדה השם של קבוצת המקטעים.

 5. הקלד שם עבור קבוצת המקטעים ולאחר מכן הקש Enter. קבוצת המקטעים נוצרת, ותוכל להוסיף מקטעים לקבוצה.

יצירת עמוד

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע. לאחר מכן, השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור את המקטע שבו ברצונך להוסיף את העמוד.

  הערה: אם העמוד נמצא בתוך קבוצת מקטעים, הקש על מקש חץ שמאלה כדי להרחיב את קבוצת המקטעים.

 2. במקטע שבו ברצונך להוסיף את העמוד, הקש Command+N.

 3. עמוד חדש נוצר. הסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד, ותוכל להקליד את הכותרת.

שינוי שם של מחברת

אם שיתפת את המחברת עם אנשים אחרים, שנה את השם של קובץ המחברת במקור שלו.

 1. באמצעות דפדפן אינטרנט, עבור אל www.onedrive.com.

 2. כדי להיכנס לחשבון Microsoft או לחשבון הארגוני שבו מאוחסנת המחברת שברצונך לשנות את שמה, הקש Option+Tab עד שתשמע: "Link, sign in". לאחר מכן, הקש Enter כדי להתחיל את תהליך הכניסה.

 3. לאחר שתיכנס בהצלחה ל- OneDrive, השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל התיקיה מסמכים של החשבון שלך. כדי להיכנס לתיקיה, הקש Enter.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל קובץ המחברת שברצונך לשנות את שמו. במידת הצורך, הקש Control+Shift+Option+מקש חץ למטה כדי לקיים אינטראקציה עם רשימת הקבצים. קורא המסך מקריא את השמות במהלך הניווט.

 5. כשתגיע לקובץ הרצוי, הקש Shift+Tab עד שתשמע: "Open". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה כדי לעבור לאפשרות שנה שם. הקש Enter כדי לבחור. תשמע: "Enter your new name".

 6. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המחברת משתנה. תשמע: "Saving".

שינוי שם של מקטע או קבוצת מקטעים

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע או אל קבוצת המקטעים שברצונך לשנות את שמם. קורא המסך מקריא את שמות המקטעים או קבוצות המקטעים במהלך הניווט.

 3. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש Control+Option+Shift+M. לאחר מכן, הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע: "Rename". כדי לבחור, הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. המוקד עובר לשדה השם של המקטע או קבוצת המקטעים. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המקטע משתנה.

שינוי שם של עמוד

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך לשנות את שמו.

 3. במקטע המכיל את העמוד שברצונך לשנות את שמו, הקש Control+Command+G כדי לפתוח את הניווט בעמוד. תשמע: "List of pages, table".

 4. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך לשנות את שמו. קורא המסך מקריא את שמות העמודים במהלך הניווט.

 5. כדי לשנות את שם העמוד, הקש Shift+Command+T. המוקד עובר לשדה הכותרת של העמוד. תשמע: "Rename page".

 6. הקלד שם חדש והקש Enter. שם העמוד משתנה.

העברה או העתקה של מקטע

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע שברצונך להעביר או להעתיק.

 3. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש Control+Option+Shift+M.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעתיק את המקטע, הקש על החץ למטה כדי לנווט אל העתקת מקטע אל.... כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח העתקת מקטע זה למחברת חדשה... נפתחת.

  • כדי להעביר את המקטע, הקש על החץ למטה כדי לנווט אל העברת מקטע אל.... כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח העברת מקטע זה למחברת חדשה... נפתחת.

 5. תיבת הדו-שיח שנפתחת מפרטת את המחברות הפתוחות וקבוצות המקטעים שלהן, שבהן ניתן להעתיק או להעביר את המקטע.

 6. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור את המחברת. אם ברצונך לעבור לקבוצת מקטעים ספציפית, הקש Control+Option+מקש רווח כדי להרחיב את המחברת. קורא המסך מקריא את שמות המחברות או קבוצות המקטעים במהלך הניווט.

  הערה: באפשרותך להעתיק או להעביר מקטע לקבוצת מקטעים בתוך אותה מחברת.

 7. כשתגיע ליעד המתאים, הקש Tab כדי לנווט אל כפתורי תיבת הדו-שיח. הכפתור הראשון הוא ביטול. כדי להעתיק את המקטע, הקש Tab כדי לנווט אל הכפתור העתק. כדי להעביר את המקטע, הקש Tab כדי לנווט אל הכפתור העבר. הקש Enter כדי לבחור. המקטע מועתק או מועבר.

העברה או העתקה של עמוד

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך להעביר או להעתיק.

 3. הקש Control+Command+G כדי לפתוח את הניווט בעמוד. תשמע: "List of pages".

 4. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך להעביר או להעתיק. VoiceOver מקריא את שמות העמודים במהלך הניווט.

 5. בעמוד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעתיק עמוד, הקש Shift+Command+C. תיבת הדו-שיח העתקת עמוד זה למקטע חדש... נפתחת.

  • כדי להעביר עמוד, הקש Shift+Command+M. תיבת הדו-שיח העברת עמוד זה למקטע חדש... נפתחת.

 6. תיבת הדו-שיח שנפתחת מפרטת את המחברות הפתוחות ואת המקטעים וקבוצות המקטעים שלהן, שבהם ניתן להעתיק או להעביר את העמוד.

 7. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור את המקטע. אם ברצונך לעבור למקטע ספציפי בתוך קבוצת מקטעים, הקש Control+Option+מקש רווח כדי להרחיב את קבוצת המקטעים. קורא המסך מקריא את שמות המחברות, המקטעים וקבוצות המקטעים במהלך הניווט.

  הערה: באפשרותך להעתיק או להעביר עמוד למקטע חדש בתוך אותה מחברת.

 8. כשתגיע ליעד המתאים, הקש Tab כדי לנווט אל כפתורי תיבת הדו-שיח. הכפתור הראשון הוא ביטול. כדי להעתיק את העמוד, הקש Tab כדי לנווט אל הכפתור העתק. כדי להעביר את העמוד, הקש Tab כדי לנווט אל הכפתור העבר. הקש Enter כדי לבחור. העמוד מועתק או מועבר.

הסרת מחברת

אם אינך זקוק עוד למחברת מסוימת, תוכל למחוק אותה מחשבון OneDrive שלך. אם אתה משתף את המחברת, הקפד ליידע את העמיתים שלך שאתה מוחק את המחברת.

 1. ב- OneNote, הקש Control+G כדי לפתוח את הניווט במחברת. תשמע: "Notebooks, table".

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור את המחברת שברצונך להסיר. קורא המסך מקריא את שמות המחברות במהלך הניווט.

 3. כדי לסגור את המחברת, הקש Shift+Command+W.

 4. לאחר סגירת המחברת ב- OneNote, השתמש בדפדפן אינטרנט כדי לעבור אל www.onedrive.com והיכנס.

 5. ב- OneDrive, השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל התיקיה מסמכים. כדי להיכנס לתיקיה, הקש Enter.

 6. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל קובץ המחברת שברצונך למחוק. במידת הצורך, הקש Control+Shift+Option+מקש חץ למטה כדי לקיים אינטראקציה עם רשימת הקבצים. קורא המסך מקריא את השמות במהלך הניווט.

 7. כשתגיע לקובץ הרצוי, הקש Delete או Command+Delete. המחברת נמחקת.

הסרת מקטע או קבוצת מקטעים

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע או אל קבוצת המקטעים שברצונך להסיר.

 3. כשתגיע למקטע הרצוי או לקבוצת המקטעים הרצויה, הקש Delete. תיבת דו-שיח נפתחת.

 4. כדי לאשר את המחיקה, הקש Tab כדי לנווט אל כפתור תיבת הדו-שיח כן. לאחר מכן, הקש Enter.

 5. המקטע או קבוצת המקטעים (והמקטעים המתאימים) מועברים לתיקיה הערות שנמחקו.

  הערה: באפשרותך להציג או למחוק לצמיתות את ההערות שלך תחת הערות שנמחקו. בשורת התפריטים, בתפריט מחברות, בחר את תפריט המשנה הערות שנמחקו. לאחר מכן, תוכל לבחור הצג הערות שנמחקו או רוקן הערות שנמחקו.

הסרת עמוד

 1. במחברת, הקש Control+Shift+G כדי לפתוח את הניווט במקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך להסיר.

 3. הקש Control+Command+G כדי לפתוח את הניווט בעמוד. תשמע: "List of pages, table".

 4. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך להסיר. VoiceOver מקריא את שמות העמודים במהלך הניווט.

 5. כשתגיע לעמוד הרצוי, הקש Delete או Command+Delete. העמוד נמחק.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקלדת ב- OneNote עבור Mac‏

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לארגן מידע במחברות המכילות עמודים ומקטעים. תוכל להוסיף, להעביר, להסיר ולסדר מחדש עמודים ומקטעים ולשנות את שמם וכן להוסיף מחברות ולשנות את הסדר שלהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

יצירת מחברת

 1. ברשימה מחברות, החלק שמאלה עד שתשמע "New notebook button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את שם המחברת החדשה, החלק שמאלה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן, הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי לנווט לרשימה מחברות מתוך הרשימה מקטעים או עמודים או מבד הציור של העמוד, החלק ימינה עד שתשמע "Back to <תצוגת הרשימה הקודמת>, back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חזור על פעולה זו עד שתשמע "Notebook, settings button". המוקד נמצא כעת בכפתור הגדרות בתצוגת הרשימה מחברות.

יצירת מקטע

כדי לארגן את התוכן או ליצור בלוק הערות חדש במחברת, באפשרותך ליצור מקטע חדש.

 1. ברשימה מקטעים של המחברת, החלק שמאלה עד שתשמע "New section button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הקלד את שם המקטע החדש, החלק שמאלה עד שתשמע: "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הערה: כדי לנווט לרשימה מקטעים מהרשימה עמודים או מבד הציור של העמוד, החלק ימינה עד שתשמע "Back to <תצוגת הרשימה הקודמת>, back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חזור על פעולה זו עד שתשמע "<שם המחברת>, back to notebook list, back button". המוקד נמצא כעת בכפתור הקודם בתצוגת הרשימה מקטעים.

יצירת עמוד

הוסף עמוד חדש לרעיונות חדשים והתחל ליצור תוכן במחברות שלך.

יצירת עמוד לא מעוצב

 1. ברשימה עמודים של המקטע, החלק שמאלה עד שתשמע: "New page button".

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "New page, page title, outline".

 3. הקש פעמיים על המסך והקלד את שם העמוד. החלק שמאלה עד שתשמע "Return" והקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לבד הציור של העמוד.

יצירת עמוד עם רשימה

 1. ברשימה עמודים של המקטע, החלק שמאלה עד שתשמע: "New page with list button" והקש פעמיים על המסך. תשמע: "Text field". המוקד נמצא בשדה הטקסט של פריט הרשימה הראשון בעמוד.

 2. כדי לתת שם לעמוד, החלק ימינה עד שתשמע "Untitled list heading, text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקלד את שם העמוד ולאחר מכן החלק שמאלה עד שתשמע: "Done". הקש פעמיים על המסך.

יצירת עמוד עם תמונה

 1. ברשימה עמודים של המקטע, החלק שמאלה עד שתשמע "New page with photo button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Alert, insert picture". החלון הוספת תמונה נפתח.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת תמונה מתוך היישום Photos

  1. החלק שמאלה עד שתשמע: "From library button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  2. תחת Photos, החלק ימינה עד לשמיעת אפשרות האלבום שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  3. ברשימת התמונות, החלק ימינה עד לשמיעת שם התמונה שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  4. החלק ימינה עד שתשמע: "Done button". הקש פעמיים על המסך.

  5. החלק ימינה עד שתשמע: "Use button". הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לעמוד החדש.

  6. כדי לבחור שם עבור העמוד החדש, החלק שמאלה עד שתשמע "Page title" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  7. הקלד את השם ולאחר מכן החלק שמאלה עד שתשמע "Return". הקש פעמיים על המסך.

  צילום והוספה של תמונה

  1. כדי להוסיף תמונה חדשה ישירות ממצלמת הטלפון, החלק שמאלה עד שתשמע: "Take picture button".

  2. הקש פעמיים על המסך. יישום המצלמה נפתח.

  3. כדי לצלם תמונה, החלק ימינה עד שתשמע את "Take picture button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  4. החלק ימינה עד שתשמע "Use button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לעמוד החדש.

  5. כדי לבחור שם עבור העמוד החדש, החלק שמאלה עד שתשמע "Page title" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד את השם. לאחר מכן, החלק שמאלה עד שתשמע "Return" והקש פעמיים על המסך.

הערה: כדי לנווט לרשימה עמודים מבד הציור של העמוד, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Back to page list for <שם המקטע>, back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד נמצא כעת בכפתור הקודם בתצוגת הרשימה עמודים.

שינוי שם של מקטע

 1. ברשימה מקטעים, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם המקטע שברצונך לשנות את שמו.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Rename" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. הקלד את השם החדש של המקטע. כשתסיים, החלק שמאלה עד שתשמע "Return" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק שמאלה או ימינה עד לשמיעת שם העמוד שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. בעמוד, החלק שמאלה עד שתשמע "<שם העמוד הנוכחי>, heading, text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. שנה את שם העמוד. כשתסיים, החלק שמאלה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

סידור מחדש של מחברות, מקטעים ועמודים

באפשרותך לשנות את סדר המחברות, המקטעים והעמודים. לדוגמה, אם ברצונך למקם את הפריטים החשובים ביותר בראש רשימת הפריטים.

 1. ברשימה מחברות, מקטעים או עמודים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Done".

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Reorder <שם המחברת, המקטע או העמוד שברצונך לסדר מחדש>".

 3. הקש פעמיים והשאר את האצבע על המסך עד לשמיעת צליל. גרור את האצבע למעלה או למטה על המסך עד לשמיעת המיקום שאליו ברצונך להעביר את הפריט ולאחר מכן הרם את האצבע מהמסך.

 4. החלק ימינה עד שתשמע "Done button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

העברת מקטע

 1. ברשימה מקטעים, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם המקטע שברצונך להעביר.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Move" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Notebooks, move this section to another notebook".

 4. החלק שמאלה עד לשמיעת שם המחברת שאליה ברצונך להעביר את המקטע ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לרשימה מקטעים שממנה הועבר המקטע.

העברה או העתקה של עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם העמוד שברצונך להעביר או להעתיק.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Move" או "Copy" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד לשמיעת שם המקטע שאליו ברצונך להעביר או להעתיק את העמוד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לרשימה עמודים שממנה העמוד הועבר או הועתק.

סגירת מחברת

ניתן לסגור מחברת כך שהיא לא תופיע עוד ברשימה מחברות.

 1. ברשימה מחברות, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם המחברת שברצונך להסיר.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Close" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לפתוח מחדש מחברת, ברשימה מחברות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "More notebooks ellipses button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Open more notebooks".

  החלק שמאלה עד לשמיעת שם המחברת שברצונך לפתוח מחדש ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המחברת נפתחת ומופיעה שוב ברשימה מחברות.

הסרת מקטע

 1. ברשימה מקטעים, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם המקטע שברצונך להסיר.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Delete" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Alert, are you sure you want to delete this section". החלק שמאלה עד שתשמע "Delete" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הסרת עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת שם העמוד שברצונך להסיר.

 2. סובב את החוגה של VoiceOver ל- Actions.

 3. החלק למעלה או למטה עד שתשמע "Delete" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לארגן מידע במחברות המכילות עמודים ומקטעים. תוכל להוסיף, להעביר ולהסיר עמודים ומקטעים ולשנות את שמם וכן להוסיף מחברות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

 • הקפד להפעיל את TalkBack לפני הפעלת OneNote עבור Android.

בנושא זה

יצירת מחברת

 1. ברשימה מחברות, החלק שמאלה עד שתשמע "New notebook button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי לנווט לרשימה מחברות מתוך הרשימה מקטעים או עמודים או מבד הציור של העמוד, החלק ימינה עד שתשמע "Navigate up button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חזור על פעולה זו עד שתשמע "Signed in as <שם המשתמש>". המוקד עובר ללחצן חשבון בתצוגת הרשימה מחברות.

 2. הקלד את שם המחברת החדשה באמצעות לוח המקשים על המסך.

  עצה: ניתן למצוא את לוח המקשים על-ידי ניווט בין הפריטים על המסך. כדי לנווט, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. TalkBack מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, כשתגיע אליו, הרם את האצבע. בהתאם להגדרות המכשיר, ייתכן שתצטרך להקיש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התו.

 3. כדי לבחור את המיקום שבו ברצונך לשמור את המחברת, החלק שמאלה עד שתשמע "Drop down list" ואחריו מיקום השמירה שנבחר כעת. הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק שמאלה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך לשמור את המחברת. כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי ליצור את המחברת, החלק שמאלה עד שתשמע "Create button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  המחברת החדשה שנוצרה כוללת מקטע בשם מקטע חדש 1.

יצירת מקטע

כדי לארגן את התוכן או ליצור בלוק הערות חדש במחברת, באפשרותך ליצור מקטע חדש.

 1. ברשימה מקטעים של המחברת, החלק שמאלה עד שתשמע "New section button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הערה: כדי לנווט לרשימה מקטעים מהרשימה עמודים, החלק ימינה עד שתשמע "Navigate up button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד נמצא כעת בלחצן הקודם בתצוגת הרשימה מקטעים.

 2. הקלד את שם המקטע החדש באמצעות לוח המקשים על המסך. לאחר מכן, החלק שמאלה עד שתשמע "Create button" והקש פעמיים על המסך.

  המקטע החדש שנוצר כולל עמוד ללא שם.

יצירת עמוד

הוסף עמוד חדש לרעיונות חדשים והתחל ליצור תוכן במחברות שלך.

 1. ברשימה עמודים של המקטע, החלק שמאלה עד שתשמע "New text page button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  הערה: כדי לנווט לרשימה עמודים מבד הציור של העמוד, החלק ימינה עד שתשמע "Navigate up button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד נמצא כעת בלחצן הקודם בתצוגת הרשימה עמודים.

 2. נוצר עמוד חדש ללא שם, המוקד עובר לבד הציור של העמוד, ובאפשרותך להקליד את ההערות שלך.

 3. כדי לתת לעמוד כותרת, החלק שמאלה עד שתשמע "Page title, edit box". הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד את הכותרת באמצעות לוח המקשים על המסך.

שינוי שם של מקטע

 1. ברשימה מקטעים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת שם המקטע שברצונך לשנות את שמו. TalkBack יקריא את המקטעים באופן הבא: "Section <שם המקטע>." הקש פעמיים והחזק את המסך. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Rename section" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ייפתח תפריט שנה שם, ותשמע: "Rename section".

 3. הקלד את השם החדש של המקטע. כשתסיים, החלק שמאלה עד שתשמע "Rename button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. שם המקטע משתנה, והמוקד עובר לרשימה מקטעים.

שינוי שם של עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם העמוד שברצונך לשנות את שמו. TalkBack יקריא את העמודים באופן הבא: "Page <כותרת העמוד>". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את העמוד.

 2. בעמוד, החלק שמאלה עד שתשמע "Page title, <כותרת>, edit box" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקלד את השם החדש של העמוד. כשתסיים, בחר Enter בלוח המקשים על המסך. כדי לבחור Enter, גרור את אצבעך על לוח המקשים עד שתשמע "Enter" ולאחר מכן הרם את האצבע (והקש פעמיים במידת הצורך).

העברה או העתקה של עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את שם העמוד שברצונך להעביר או להעתיק. TalkBack יקריא את העמודים באופן הבא: "Page <כותרת העמוד>". הקש פעמיים והחזק את המסך. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר עמוד, החלק שמאלה עד שתשמע "Move page" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ייפתח תפריט העברת עמוד למקטע, ותשמע: "Move page to section".

  • כדי להעתיק עמוד, החלק שמאלה עד שתשמע "Copy page" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ייפתח תפריט העתקת עמוד למקטע, ותשמע: "Copy page to section".

  נפתחת רשימת המקטעים עבור המחברת שנבחרה כעת.

 3. כדי להעביר או להעתיק את העמוד למקטע אחר של המחברת, החלק שמאלה עד לשמיעת שם המחברת הפתוחה כעת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את רשימת המחברות. החלק שמאלה עד שתשמע את שם מחברת היעד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את רשימת המקטעים.

 4. ברשימת המקטעים, החלק שמאלה עד לשמיעת שם המקטע שאליו ברצונך להעביר או להעתיק את העמוד ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. TalkBack מקריא את המקטעים באופן הבא: "Section <שם המקטע>."

 5. לאחר שתבחר את המקטע, החלק שמאלה עד שתשמע ""Move button" או "Copy button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. העמוד מועבר או מועתק, והמוקד עובר לרשימה מקטעים של המקטע שאליו הועבר העמוד.

סגירת מחברת

ניתן לסגור מחברת כך שהיא לא תופיע עוד ברשימה מחברות.

 1. ברשימה מחברות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם המחברת שברצונך לסגור. TalkBack יקריא את המחברות באופן הבא: "Notebook <שם המחברת>". הקש פעמיים והחזק את המסך. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Close notebook" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המחברת תוסר מהרשימה מחברות.

 3. כדי לפתוח מחדש מחברת, ברשימה מחברות, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע "More notebooks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "More notebooks".

  החלק שמאלה עד לשמיעת שם המחברת שברצונך לפתוח מחדש ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המחברת נפתחת ומופיעה שוב ברשימה מחברות.

הסרת מקטע

 1. ברשימה מקטעים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם המקטע שברצונך למחוק. TalkBack יקריא את המקטעים באופן הבא: "Section <שם המקטע>." הקש פעמיים והחזק את המסך. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Delete section" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נפתח חלון ההודעה האם למחוק את המקטע?, ותשמע: "Delete section".

 3. כדי לאשר, החלק שמאלה עד שתשמע "Delete button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הסרת עמוד

 1. ברשימה עמודים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם העמוד שברצונך למחוק. TalkBack יקריא את העמודים באופן הבא: "Page <כותרת העמוד>". הקש פעמיים והחזק את המסך. ייפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Delete page" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נפתח חלון ההודעה האם למחוק את העמוד?, ותשמע: "Delete page".

 3. כדי לאשר, החלק שמאלה עד שתשמע "Delete button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. העמוד נמחק, ותשמע: "Page <כותרת העמוד> deleted".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך להוספת תוכן למחברות ב- OneNote

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא עמודים ב- OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור Windows 10 עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לך לארגן מידע במחברות המכילות עמודים, מקטעים וקבוצות מקטעים. תוכל להוסיף עמודים, מקטעים ומחברות נוספות כשאתה זקוק להם, ואף לשנות את שמם, להזיז או למחוק אותם.

הערות: 

בנושא זה

פתיחת OneNote

 1. ודא שאתה מחובר לחשבון Microsoft שלך מהמכשיר שבו אתה משתמש.

 2. כדי לפתוח את OneNote, הקש על מקש סמל Windows והקלד onenote. לאחר מכן, הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע "OneNote. Trusted Microsoft Store app". לאחר מכן הקש Enter.

יצירת מחברת

 1. ב- OneNote, הקש על Ctrl+G כדי לפתוח ניווט במחברת.

 2. הקש Shift+Tab שוב ושוב עד שתשמע "New Notebook button". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. 'קורא טקסטים' מציין: "New notebook window. New Notebook name, editing". ב- JAWS, תשמע: "Pop-up. New notebook".

 3. הקלד את שם המחברת. לאחר מכן הקש Tab. תשמע: "Create notebook button". הקש על מקש רווח כדי ליצור את המחברת.

 4. המחברת נוצרת ונפתחת. המחברת החדשה שנוצרה מורכבת ממקטע מחברת אחד בשם מקטע חדש 1, המכיל עמוד ריק ללא שם.

  הערה: מחברות נשמרות באופן אוטומטי ב- OneDrive.

יצירת מקטע

 1. במחברת, כדי ליצור מקטע חדש, הקש על Ctrl+G ולאחר מכן הקש על Ctrl+T.

 2. המקטע נוצר. הסמן ממוקם בכרטיסיית המקטע ואפשר להקליד את שם המקטע.

 3. כשתסיים, הקש על Enter. המקטע קרוי בשם.

 4. כדי לחזור למצב עריכת העמוד, הקש פעמיים על Enter. הסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד בעמוד הריק וחסר הכותרת במקטע החדש שנוצר.

יצירת עמוד

 1. במקטע שבו ברצונך להוסיף את העמוד, הקש Ctrl+N.

 2. עמוד חדש ללא כותרת נוצר.

 3. כדי לחזור למצב עריכת העמוד, הקש על Esc. הסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד וניתן להקליד כותרת.

שינוי שם של מקטע

 1. ב- OneNote, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל קבוצת המקטעים שברצונך לשנות את שמה.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. הקש על Tab עד שתשמע: "Rename section button".

 4. הקש על מקש הרווח. קורא הטקסטים מכריז "Section name textbox" ואת שם המקטע. ב- JAWS, תשמע את שם המקטע ואת הטקסט "Section name textbox, edit".

 5. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המקטע משתנה.

שינוי שם של עמוד

 1. ב- OneNote, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך לשנות את שמו.

 3. כדי לפתוח ניווט בעמוד, הקש Ctrl+Alt+G. המערכת תשמיע שם של עמוד.

 4. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך לשנות את שמו.

 5. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. הקש על Tab עד שתשמע: "Rename page button".

 6. הקש על מקש הרווח. קורא הטקסטים יכריז: "Page title, editing". ב- JAWS, תשמע את שם העמוד ואת הטקסט "Page title".

 7. הקלד שם חדש והקש Enter. שם העמוד משתנה.

העברה או העתקה של מקטע

 1. במחברת, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של המקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לנווט למקטע שברצונך להעביר או להעתיק. קורא הטקסטים מכריז על שמות המקטעים במהלך הניווט.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע: "Move slash copy button". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח העברה/העתקה של מקטע נפתחת.

 4. הקש Tab. תשמע את שמה של מחברת פתוחה.

 5. השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לנווט אל המחברת שאליה ברצונך להעביר את המקטע. קורא הטקסטים מכריז על שמות המחברות במהלך הניווט.

 6. לאחר איתור היעד הנכון, הקש על מקש הרווח כדי לבחור. לאחר מכן, הקש על Tab כדי לנווט אל לחצני תיבת הדו-שיח. הלחצן הראשון הוא העבר. אם ברצונך להעתיק את המקטע במקום זאת, הקש Tab שוב כדי לנווט אל לחצן העתק. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. המקטע מועבר או מועתק.

העברה או העתקה של עמוד

 1. ב- OneNote, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך לשנות את שמו.

 3. כדי לפתוח ניווט בעמוד, הקש Ctrl+Alt+G. המערכת תשמיע שם של עמוד.

 4. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לנווט אל העמוד שברצונך להעביר או להעתיק. קורא הטקסטים מכריז על שמות העמוד במהלך הניווט.

 5. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע: "Move slash copy button". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח העברה/העתקה של עמוד נפתחת.

 6. כדי לבחור את המחברת שאליה ברצונך להעתיק או להעביר את העמוד, הקש Tab עד שתשמע: "Back button". הקש על מקש הרווח. לאחר מכן, השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המחברת שברצונך להעביר או להעתיק. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

  הערה: ודא שהמחברת שאליה ברצונך להעביר או להעתיק את העמוד פתוחה ב- OneNote.

 7. השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לנווט למקטע שברצונך להעביר או להעתיק. קורא הטקסטים מכריז על שמות המקטעים במהלך הניווט.

 8. לאחר איתור היעד הנכון, הקש על מקש הרווח כדי לבחור את המקטע. לאחר מכן, הקש על Tab כדי לנווט אל לחצני תיבת הדו-שיח. הלחצן הראשון הוא העבר. אם ברצונך להעתיק את העמוד במקום זאת, הקש Tab שוב כדי לנווט אל לחצן העתק. הקש על מקש הרווח כדי לבחור. העמוד מועבר או מועתק.

סגירת מחברת

 1. ב- OneNote, הקש על Ctrl+G כדי לפתוח ניווט במחברת.

 2. הקש שוב ושוב על Tab עד שתשמע את שם המחברת.

 3. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המחברת שברצונך לסגור.

 4. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע: "Close this notebook button".

 5. הקש על מקש הרווח כדי לסגור את המחברת.

הסרת מקטע

 1. במחברת, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המקטע שברצונך להסיר.

 3. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. תשמע: "Delete section button". לאחר מכן, הקש על מקש הרווח.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. תשמע: "Delete section button". הקש על מקש הרווח כדי לאשר את המחיקה. המקטע מוסר.

הסרת עמוד

 1. ב- OneNote, הקש Ctrl+Shift+G כדי לעבור לניווט של מקטע. לאחר מכן, הקש Tab עד שתשמע שם של מקטע.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל המקטע המכיל את העמוד שברצונך להסיר.

 3. כדי לעבור לניווט בעמוד, הקש Ctrl+Alt+G. המערכת תשמיע שם של עמוד.

 4. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעבור לעמוד שברצונך להסיר.

 5. הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר. תשמע: "Delete page button".

 6. הקש על מקש הרווח. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. תשמע: "Delete page button". הקש על מקש הרווח כדי לאשר את המחיקה. העמוד מוסר.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב- OneNote עבור Windows 10

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote Online עם 'קורא טקסטים' קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לארגן מידע במחברות שמכילות עמודים ומקטעים. תוכל להוסיף עמודים, מקטעים ומחברות נוספות כשאתה זקוק להם.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • כדי למצוא קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- OneNote Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב- OneNote Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- OneNote Online פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על OneNote Online.

בנושא זה

פתיחה של OneNote Online

 1. באמצעות דפדפן אינטרנט, עבור אל www.onenote.com.

 2. הקש Tab כדי לנווט אל כניסה. תשמע: “Sign in, link”. כדי לבחור, הקש Enter.

 3. אם אתה נכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך, הקש Tab כדי לנווט אל כניסה באמצעות חשבון Microsoft. אם אתה נכנס באמצעות חשבון בארגון, נווט אל כניסה באמצעות חשבון בעבודה או בבית הספר. לאחר מכן, הקש Enter.

 4. הדף כניסה נפתח. תשמע: “Email, phone, or Skype name, editing”.

 5. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך והקש Enter. תשמע: “Password, editing”.

 6. הקלד את הסיסמה שלך והקש Enter.

  הערה: אם אתה משתמש בחשבון בארגון, שלבי הכניסה עשויים להיות מעט שונים. לדוגמה, ייתכן שתצטרך להשתמש ב- PIN או בכרטיס חכם.

 7. OneNote Online נפתח בניווט של המחברת, ומפרט את כל המחברות המשויכות לחשבון שלך.

יצירת מחברת

 1. בניווט של ה מחברת, הקש Tab עד שתשמע "New" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. תיבת הדו-שיח יצירת מחברת חדשה נפתחת, כאשר המוקד נמצא בשדה שם מחברת.

 3. הקלד את שם המחברת ולאחר מכן הקש Enter כדי ליצור את המחברת.

 4. המחברת החדשה נפתחת ב- OneNote Online והסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד של המקטע הערות מהירות. תשמע את השם החדש של המחברת וכן: "Microsoft OneNote Online, editable text".

  המחברת החדשה שיצרת נשמרת בתיקיה מסמכים ב- OneDrive שלך.

יצירת מקטע

 1. במחברת פתוחה, כדי ליצור מקטע חדש, הקש Control+F6 עד לשמיעת שם מקטע.

  הערה: אם הקשה על Ctrl+F6 אינה מובילה לניווט בפקודות OneNote Online, הקש Tab עד לשמיעת פקודה. לאחר מכן הקש Ctrl+F6 כדי לנווט.

 2. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע "New section button" ולאחר מכן הקש Caps Lock+Enter.

 3. הקלד שם מקטע ולאחר מכן הקש Enter.

 4. המקטע נוצר, והסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד של המקטע החדש שנוצר.

יצירת עמוד

 1. במחברת, הקש Control+F6 עד לשמיעת שם מקטע.

 2. כדי לנווט בין המקטעים, הקש Tab או Shift+Tab. קורא המסך יקריא את שמות המקטעים כשתעבור ביניהם. לאחר מכן, הקש Enter כדי לבחור את המקטע שבו ברצונך ליצור את העמוד החדש.

 3. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע "New page button" ולאחר מכן הקש Caps Lock+Enter.

 4. עמוד חדש נוצר. הסמן ממוקם בשדה כותרת העמוד, ותוכל להקליד את הכותרת.

שינוי שם של מחברת

ניתן להשתמש ב- OneNote Online כדי לעבור ישירות אל OneDrive שלך, שבו תוכל לשנות את שם המחברת.

 1. במחברת פתוחה ב- OneNote Online, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע: "List of Microsoft services button". הקש Tab עד שתשמע "OneDrive" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. OneDrive ‏(onedrive.live.com) נפתח בדפדפן.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל קובץ המחברת שברצונך לשנות את שמו. קורא המסך מקריא את שמות הקבצים במהלך הניווט.

 4. כאשר אתה נמצא בקובץ הנכון, הקש F2. תיבת הדו-שיח שינוי שם נפתחת. תשמע: "Enter your new name".

 5. הקלד שם חדש והקש Enter. שם המחברת משתנה.

 6. כדי לחזור למחברת ב- OneNote Online, בחר את המחברת בעלת השם החדש והקש Enter.

שינוי שם של מקטע

 1. במחברת, הקש Control+F6 כדי להגיע אל ניווט המקטע. תשמע שם של מקטע.

 2. הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת המקטע שברצונך לשנות את שמו.

 3. הקש Shift+F10. תשמע: "Rename menu item". תפריט תלוי הקשר ייפתח. המוקד נמצא באפשרות שנה שם.

 4. הקש Enter. הקלד שם מקטע חדש.

 5. הקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר לרשימת המקטעים ונמצא במקטע ששינית את שמו.

שינוי שם של עמוד

 1. במחברת, הקש Control+F6 כדי להגיע אל ניווט המקטע. תשמע שם של מקטע.

 2. הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת המקטע המכיל את העמוד שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקש Control+F6 עד לשמיעת שם עמוד. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע את שם העמוד שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הסמן עובר לשדה הכותרת של העמוד. כדי למחוק את הכותרת הקודמת, הקש Ctrl+A ולאחר מכן הקש Backspace.

 5. הקלד את הכותרת החדשה של העמוד והקש Enter. הסמן עובר אל העמוד, ותוכל להקליד או לערוך את ההערות שלך.

  עצה: כדי לעבור במהירות מאזור העמוד אל אזור כותרת העמוד, הקש Page Up.

הסרת מחברת

אם אינך זקוק עוד למחברת מסוימת, תוכל למחוק אותה מחשבון OneDrive שלך. אם אתה משתף את המחברת, הקפד ליידע את העמיתים שלך שאתה מוחק את המחברת.

 1. במחברת פתוחה ב- OneNote Online, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע: "List of Microsoft services button". הקש Tab עד שתשמע: "OneDrive" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. OneDrive ‏(onedrive.live.com) נפתח בדפדפן.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל המחברת שברצונך למחוק. קורא המסך מקריא את שמות הקבצים במהלך הניווט.

 4. כשתגיע לקובץ הנכון, הקש Delete. בתיבת הדו-שיח לאישור, הקש Tab עד שתשמע "Delete button" ולאחר מכן הקש Enter. המחברת נמחקת והמוקד עובר אל הקובץ הסמוך.

  עצה: אם ברצונך לשחזר מחברת שנמחקה, ניתן לעשות זאת בסל המיחזור של OneDrive. כדי לעבור אל סל המיחזור, הקש Shift+Tab עד שתשמע: "Group". לאחר מכן, השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט אל סל המיחזור.

הסרת מקטע

 1. במחברת, הקש Control+F6 כדי להגיע אל ניווט המקטע. תשמע שם של מקטע.

 2. הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת המקטע שברצונך להסיר.

 3. הקש Shift+F10. תשמע: "Rename menu item". תפריט תלוי הקשר ייפתח.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Delete, menu item" ולאחר מכן הקש Enter.

 5. בתיבת הדו-שיח לאישור, הקש Tab עד שתשמע "Yes button" ולאחר מכן הקש Enter.

הסרת עמוד

 1. במחברת, הקש Control+F6 כדי להגיע אל ניווט המקטע. תשמע שם של מקטע.

 2. הקש Tab או Shift+Tab עד לשמיעת המקטע המכיל את העמוד שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקש Control+F6 עד לשמיעת שם עמוד. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה עד שתשמע את שם העמוד שברצונך להסיר.

 4. כדי להסיר עמוד לצמיתות, הקש Delete. בתיבת הדו-שיח לאישור, הקש Tab עד שתשמע "Yes button" ולאחר מכן הקש Enter.

  אם ברצונך להעביר את העמוד להערות שנמחקו, כדי שתוכל לאחזר אותו מאוחר יותר, הקש Shift+F10. תשמע: "Rename menu item". תפריט תלוי הקשר ייפתח. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Delete, menu item" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב- OneNote Online

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×