שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Word

שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Word

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב-Word 2016 עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות. ניתן גם להפוך שורות טקסט קיימות לרשימה, לשנות את סגנון התבליטים וליצור רשימות מקוננות.

קוראי מסך שונים זה מזה ביכולתם לתאר את סגנון התבליט או המספר הנמצא בשימוש ברשימה. ייתכן שתצטרך להתאים את הגדרות המלל של קורא המסך. לדוגמה, JAWS יכול לזהות את עשרת סוגי התבליטים הנפוצים ביותר.

הערות: 

בנושא זה

הקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת

קיימות כמה אפשרויות להקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת.

הקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת

 1. בשיטה זו, יש להקליד תחילה את שורות הטקסט ולאחר מכן להפוך אותן לרשימה.

 2. הקלד את שורות הטקסט של הרשימה.

 3. בחר את הפריטים עבור הרשימה.

 4. לקבלת רשימה עם תבליטים, הקש Alt+י, ולאחר מכן הקש יב. לקבלת רשימה ממוספרת, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש ם.

  ב'קורא טקסטים', תשמע תיאור של סגנון התבליט או המספר שנבחר.

 5. כדי להפסיק ליצור את הרשימה, הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור לאזור הבא של טקסט.

יצירת רשימה על-ידי בחירת סגנון תבליט או מספר מרצועת הכלים

 1. בשיטה זו, יש להחיל תחילה את סגנון התבליט או המספר ולאחר מכן להקליד את פריטי הרשימה.

 2. כדי להקליד רשימה עם תבליטים, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש יב כדי לפתוח את ספריית סגנונות התבליטים. כדי להקליד רשימה ממוספרת, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש ם כדי לפתוח את ספריית סגנונות המספר.

 3. הקש על מקש Tab כדי לסקור את הסגנונות הזמינים ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור סגנון.

 4. הקלד את הפריט הראשון ברשימה. כדי להמשיך את הרשימה, הקש Enter.

 5. כדי להפסיק ליצור את הרשימה, הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור לאזור הבא של טקסט.

יצירת רשימה מקוננת בתוך רשימה

באפשרותך ליצור רשימה בתוך רשימה, כגון תבליטי משנה ברשימה עם תבליטים או מספור בסגנון חלוקה לרמות ברשימה ממוספרת.

כדי ליצור רשימה מקוננת

 1. מתוך רשימה קיימת, בחר את הפריט שיבוא לפני הרשימה המקוננת והקש Enter כדי ליצור פריט רשימה חדש.

 2. עבור אל המקום ברשימה שבו ברצונך להתחיל את הרשימה החדשה.

  כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה של הפריט החדש, הקש על מקש Tab. ‏Word 2016 מגדיל באופן אוטומטי את הכניסה של פריט זה והופך אותו לחלק מרשימה מקוננת, או מרשימה בתוך הרשימה המקיפה.

  סגנון התבליט או המספור של פריט הרשימה החדש מבוסס על סגנון האב שלו. באפשרותך לשנות סגנונות אלה לכל סגנון זמין של תבליט או מספר. כדי ללמוד כיצד, ראה שינוי סגנון התבליט או המספר.

שינוי סגנון התבליט או המספר

אם ברצונך לשנות את הסגנון של תבליטים או מספרים קיימים, באפשרותך לבחור כל סגנון מספריית התבליטים או המספרים.

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור את לחצן תבליטים ולפתוח את הספריה, הקש Alt+י, יב.

  • כדי לבחור את לחצן מספור ולפתוח את הספריה, הקש Alt+י, ם.

 3. הקש על מקש חץ כדי לעבור בין האפשרויות הזמינות, שעשויות להשתנות בהתאם לפריטים שהשתמשת בהם לאחרונה. כדי לבחור סגנון, הקש Enter.

שינוי היישור של רשימה

כדי לשנות את היישור של רשימה ביחס לשוליים, השתמש בלחצן הקטן כניסה ובלחצן הגדל כניסה.

 1. בחר את הרשימה כולה.

 2. כדי להקטין את הכניסה, או לקרב את הרשימה לשוליים, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש קק.

 3. כדי להגדיל את הכניסה, או להרחיק את הרשימה מהשוליים, הקש Alt+י, גה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף או לערוך טקסט במסמך ב- Word 2016

שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Word 2016

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word 2016 עבור Windows

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word 2016 עבור Mac עם המקלדת ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות. Word 2016 עבור Mac‏ מאפשר לך להפוך שורות טקסט קיימות לרשימה, לשנות את סגנון התבליט וליצור רשימות מקוננות. כל סוגי הרשימות הללו מאפשרים לך להמשיך להשתמש ברשימה באופן אוטומטי, פשוט על-ידי הקשה על Enter בסוף שורה.

באפשרותך גם להגדיר את Word כך שייצור באופן אוטומטי רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות בעת הקשה על קיצור המקלדת.

הערות: 

בנושא זה

הקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת

קיימות כמה אפשרויות להקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת.

יצירת רשימה עם תבליטים בעת הקלדה

 1. בתחילת שורה חדשה, הקלד * (כוכבית) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח או על Tab. תבליט עגול עם מילוי ייווצר באופן אוטומטי.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

 3. כדי ליצור פריט רשימה חדש, הקש על Enter.

 4. כדי לסיים את יצירת הרשימה, הקש Enter ולאחר מכן הקש Backspace.

יצירת רשימה ממוספרת בעת הקלדה

 1. בתחילת שורה חדשה, הקלד ‎1.‎‎ (המספר 1 ואחריו נקודה) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח או על Tab. תבליט ממוספר ייווצר באופן אוטומטי.

 2. הקלד כל טקסט שתרצה.

 3. כדי ליצור פריט רשימה חדש, הקש על Enter.

 4. כדי לסיים את יצירת הרשימה, הקש Enter ולאחר מכן הקש Backspace.

יצירת רשימה על-ידי בחירת סגנון תבליט או מספר ברצועת הכלים

 1. הצב את הסמן בתחילת רשימה חדשה.

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה בית, הקש F6 עד לשמיעת שם הכרטיסיה ואחריו "You are currently on a tab…inside a tab group". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Home tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור רשימה עם תבליטים ולבחור סגנון, הקש Tab עד לשמיעת: "Bullets, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. כדי לבחור סגנון תבליט, הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לדפדף בין הסגנונות. קורא המסך מקריא את הסגנונות במהלך הניווט.

  • כדי ליצור רשימה ממוספרת ולבחור סגנון, הקש Tab עד לשמיעת: "Numbering, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. כדי לבחור סגנון מספור, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לדפדף בין הסגנונות. קורא המסך מקריא את הסגנונות במהלך הניווט.

  כדי לבחור קובץ, הקש על מקש הרווח.

 4. הרשימה נוצרת והמוקד עובר אל המסמך.

יצירת רשימה מקוננת בתוך רשימה

באפשרותך ליצור רשימה בתוך רשימה, כגון תבליטי משנה ברשימה עם תבליטים או מספור בסגנון חלוקה לרמות ברשימה ממוספרת.

כדי ליצור רשימה מקוננת

 1. ברשימה קיימת, עבור לסוף הפריט שאחריו ברצונך להתחיל את הרשימה המקוננת והקש Enter.

 2. כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה של הפריט החדש, הקש Tab. ‏Word מגדיל באופן אוטומטי את הכניסה של פריט זה והופך אותו לחלק מרשימה מקוננת, או מרשימה בתוך הרשימה המקיפה.

  הערה: סגנון התבליט או המספור של פריט הרשימה החדש מבוסס על סגנון האב שלו. באפשרותך לשנות סגנונות אלה לכל סגנון זמין של תבליט או מספור. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה שינוי סגנון התבליט או המספר.

שינוי סגנון התבליט או המספר

אם ברצונך לשנות את הסגנון של תבליטים או מספרים קיימים, באפשרותך לבחור כל סגנון בספריית התבליטים או המספור.

 1. בחר רשימה או רשימה מקוננת.

  עצה: כדי לבחור רצף טקסט, החזק את מקש Shift לחוץ והזז את הסמן באמצעות מקשי החצים.

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה בית, הקש F6 עד לשמיעת שם הכרטיסיה ואחריו "You are currently on a tab…inside a tab group". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Home tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור סגנון תבליטים חדש, הקש Tab עד לשמיעת: "Bullets, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. כדי לנווט בין הסגנונות, הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים.

  • כדי לבחור סגנון מספור חדש, הקש Tab עד לשמיעת: "Numbering, menu button". כדי להרחיב את התפריט, הקש Control+Option+Shift+M. כדי לנווט בין הסגנונות, הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים.

  כדי לבחור קובץ, הקש על מקש הרווח.

 4. סגנון הרשימה משתנה והמוקד עובר אל המסמך.

שינוי היישור של רשימה

כדי לשנות את היישור של רשימה ביחס לשוליים, השתמש בכפתור הקטן כניסה ובכפתור הגדל כניסה בסרט.

 1. בחר רשימה או רשימה מקוננת.

 2. כדי לעבור אל הכרטיסיה בית, הקש F6 עד לשמיעת שם הכרטיסיה ואחריו "You are currently on a tab…inside a tab group". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Home tab". הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להקטין את הכניסה, או לקרב את הרשימה לשוליים, הקש Tab עד לשמיעת: "Decrease indent button".

  • כדי להגדיל את הכניסה, או להרחיק את הרשימה מהשוליים, הקש Tab עד לשמיעת: "Increase indent button".

  כדי לבחור אפשרות, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי להעביר את המוקד בחזרה למסמך, הקש F6.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word 2016 עבור Mac

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word Mobile עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל של Windows, כדי ליצור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות בטלפון שלך. Word Mobile מאפשר לך להפוך שורות טקסט קיימות לרשימה, לשנות את סגנון התבליט וליצור רשימות מקוננות. כל סוגי הרשימות הללו מאפשרים לך להמשיך להשתמש ברשימה באופן אוטומטי, פשוט על-ידי הקשה על Enter בסוף שורה.

הערות: 

בנושא זה

הקלדת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת

קיימות כמה אפשרויות להוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת למסמך שלך.

הקלדת רשימה עם תבליטים

 1. הקלד את שורת הטקסט הראשונה של הרשימה.

 2. במסמך Word Mobile, ודא שאתה נמצא באזור הכתיבה. גרור את האצבע עד לשמיעת: "Editable text, double tap to edit". החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Lines". החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור אל שורת הטקסט שברצונך לשנות לרשימה עם תבליטים. הקש שלוש פעמים על המסך כדי לבחור את השורה.

 3. במסמך, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 4. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Bullets button. Double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "More Options button, collapsed, double-tap to expand". הקש פעמיים על המסך. תפריט אפשרויות נוספות מתרחב. אתה שומע: "Home, button collapsed".

 6. בתפריט, החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Bullets button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק במהירות שמאלה כדי לעבור בין סגנונות התבליט הזמינים: עיגול מלא, עיגול חלול, ריבוע מלא, ארבעה יהלומים קטנים, חץ חלול או סימן ביקורת. התיאור של סגנון התבליט מושמע בעת ההחלקה המהירה. הקש פעמיים כדי לבחור סגנון.

 8. כדי להוסיף תבליט חדש, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת: "More options button. Expanded. Double-tap to collapse". הקש פעמיים כדי לכווץ את אפשרויות נוספות. הקש על לוח המקשים והחלק במהירות ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Enter". הקש פעמיים על המסך.

 9. כדי להפסיק את יצירת הרשימה, בצע הקשה כפולה על Enter פעמיים.

הקלדת רשימה ממוספרת

 1. הקלד את שורת הטקסט הראשונה של הרשימה.

 2. במסמך Word Mobile, ודא שאתה נמצא באזור הכתיבה. גרור את האצבע עד לשמיעת: "Editable text, double tap to edit". החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Lines". החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור אל שורת הטקסט שברצונך לשנות לרשימה עם תבליטים. הקש שלוש פעמים על המסך כדי לבחור את השורה.

 3. במסמך, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 4. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Numbering button. Double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "More Options button, collapsed, double-tap to expand". הקש פעמיים על המסך. תפריט אפשרויות נוספות מתרחב. אתה שומע: "Home, button collapsed".

 6. בתפריט, החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Numbering button, double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק במהירות שמאלה כדי לעבור בין סגנונות המספור הזמינים: 1. 2. 3., 1) 2) 3), א. ב. ג., A‏. B.‏ C.‏, a)‏ b)‏ c)‏, a.‏ b.‏ c.‏ או i.‏ ii.‏ iii. התיאור של סגנון המספור מושמע בעת ההחלקה המהירה. הקש פעמיים כדי לבחור סגנון.

 8. כדי להוסיף תבליט חדש, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת: "More options button. Expanded. Double-tap to collapse". הקש פעמיים כדי לכווץ את אפשרויות נוספות. הקש על לוח המקשים והחלק במהירות ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Enter". הקש פעמיים על המסך.

 9. כדי להפסיק את יצירת הרשימה, בצע הקשה כפולה על Enter פעמיים.

יצירת רשימה מקוננת בתוך רשימה

באפשרותך ליצור רשימה בתוך רשימה, כגון תבליטי משנה ברשימה עם תבליטים או מספור בסגנון חלוקה לרמות ברשימה ממוספרת.

 1. אם יש לך רשימה קיימת, ודא שאתה נמצא באזור הכתיבה במסמך. גרור את האצבע עד לשמיעת: "Editable text, double tap to edit". החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Lines". החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור אל פריט הרשימה שברצונך לשנות לרשימה מקוננת. הקש שלוש פעמים על המסך כדי לבחור את הפריט.

 2. במסמך Word Mobile, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 3. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Increase Indent button. Double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

  הפריט מהווה כעת חלק מרשימה מקוננת.

 4. כדי לחזור לרמת רשימה גבוהה יותר, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items". החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "Decrease Indent button. Double-tap to activate". הקש פעמיים על המסך.

שינוי סגנון התבליט או המספר

אם ברצונך לשנות את הסגנון של תבליטים או מספרים קיימים, באפשרותך לבחור כל סגנון מספריית התבליטים או המספור.

 1. במסמך, ודא שאתה נמצא באזור הכתיבה. גרור את האצבע עד לשמיעת: "Editable text, double tap to edit". החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Lines". החלק במהירות ימינה או שמאלה כדי לעבור לפריט רשימה ברמת הרשימה שבה ברצונך לשנות את סגנון התבליט או המספור שלו. הקש שלוש פעמים על המסך כדי לבחור את הפריט.

 2. במסמך Word Mobile, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 3. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד לשמיעת: "More Options button, collapsed, double-tap to expand". הקש פעמיים על המסך. תפריט אפשרויות נוספות מתרחב. אתה שומע: "Home, button collapsed".

 4. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד ש'קורא טקסטים' מכריז שהגעת ללחצן תבליטים או מספור. לאחר מכן הקש פעמיים כדי לפתוח את הספריה והחלק במהירות שמאלה כדי לבחור את הסגנון החדש.

  באפשרותך לשלב רשימה עם תבליטים עם רשימות מקוננות ממוספרות, או להיפך.

שינוי היישור של רשימה

כדי לשנות את היישור של רשימה ביחס לשוליים, השתמש באפשרויות הקטן כניסה והגדל כניסה.

 1. במסמך, ודא שאתה נמצא באזור הכתיבה. גרור את האצבע עד לשמיעת: "Editable text, double tap to edit". החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Lines". החלק במהירות ימינה או שמאלה כדי לעבור אל פריט הרשימה שבו ברצונך לשנות את היישור. הקש שלוש פעמים על המסך כדי לבחור את הפריט.

 2. במסמך Word Mobile, החלק במהירות למעלה או למטה במסך באצבע אחת עד לשמיעת: "Items".

 3. החלק במהירות שמאלה באצבע אחת עד ש'קורא טקסטים' מכריז שהגעת ללחצן הגדל כניסה או הקטן כניסה. לאחר מכן הקש פעמיים.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×